Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта GEDEON RICHTER ЛИСВИ трансдермален пластир * 3

ЛИСВИ трансдермален пластир * 3

Арт. #30055898

ЛИСВИ трансдермален пластир * 3

Листовка: Информация за потребителя

Лизви 60 микрограма/24 часа + 13 микрограма/24 часа трансдермален пластир
Lisvy 60 micrograms/24 hours + 13 micrograms/24 hours transdermal patch
гестоден/етинилестрадиол
gestodene/ethinylestradiol

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Важни неща, които трябва да се знаят за комбинираните хормонални контрацептиви (КХК):
• Те са един от най-надеждните обратими методи на контрацепция, ако се използват правилно.
• Те леко повишават риска от получаване на кръвен съсирек във вените и артериите, особено през първата година или когато се започва отново прием на комбиниран хормонален контрацептив след прекъсване от 4 или повече седмици.
• Моля, бъдете внимателни и посетете лекаря си, ако смятате, че може да имате симптоми за наличие на кръвен съсирек (вж. точка 2 „Кръвни съсирени'').

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Лизви и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лизви.
Не използвайте Лизви
Предупреждения и предпазни мерки
КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ
Комбинирани хормонални контрацептиви и рак
Кървене между циклите
Какво да направя, ако не настъпи кървене
Деца и юноши
Други лекарства и Лизви
Лабораторни тестове
Лизви с храна, напитки и алкохол
Бременност и кърмене
Шофиране и работа с машини
3. Как да използвате Лизви
Кога да започнете да използвате Лизви за първи път
След спонтанен аборт
След раждане на бебе
Къде да поставяте пластира
Какво Ви дадоха в аптеката
Как да се подготви пластирът за поставяне
Инструкции за ползване
Ден за смяна на пластира
Дни без пластир
Карта и стикери за напомняне
Ако сте използвали повече от необходимата доза Лизви
Ако сте пропуснали да използвате Лизви
Какво да правите в случай на раздразване на кожата
Как да променяте "Деня за смяна на пластира"
Какво да правите в случай, че повърнете или имате тежка диария
Ако спрете да използвате Лизви
4. Възможни нежелани реакции
Тежки нежелани реакции
Има съобщения за следните нежелани лекарствени реакции при потребители на Лизви
Описание на избрани нежелани реакции
Съобщаване на нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лизви
Изхвърляне на пластирите и работа
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Лизви
Как изглежда Лизвии какво съдържа опаковката
Притежател на разрешението за употреба и производител
Други източници на информация


1. Какво представлява Лизви и за какво се използва

Лизви е пластир, който се използва за предпазване от бременност.

Всеки пластир съдържа два различни женски хормона, а именно гестоден и етинилестрадиол, които се освобождават непрекъснато в малки количества в продължение на период от 7 дни.

Понеже Лизви съдържа комбинация от два хормона, той принадлежи към групата на „комбинираните хормонални контрацептиви“.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лизви

Общи бележки

Преди да започнете да използвате Лизви, трябва да прочетете информацията за кръвни съсиреци в точка 2. Особено важно е да прочетете симптомите за кръвен съсирек - вж. точка 2 „Кръвни съсиреци”.

Преди да можете да започнете да използвате Лизви, Вашият лекар ще Ви зададе няколко въпроса за миналите Ви заболявания и за тези на Вашите близките роднини. Лекарят също ще измери кръвното Ви налягане и в зависимост от личното Ви състояние може също така да извършва някои други изследвания.
В тази листовка, са описани няколко ситуации, при които трябва да спрете употребата на Ливзи, или при които надеждността на Лизви може да бъде намалена. При подобни ситуации или не трябва да правите секс или трябва да използвате допълнителни нехормонални контрацептивни средства, като напр. да използвате презерватив или друг бариерен метод. Не използвайте календарния или температурния методи. Тези методи могат да се окажат ненадеждни, тъй като Лизви води до промяна в месечните изменения на телесната температура и цервикалната секреция.

Лизви, подобно на другите хормонални контрацептиви, не предпазва от HIV инфекция (СПИН) или други полово предавани болести.

Не използвайте Лизви

Не трябва да използвате Лизви, ако имате някое от заболяванията, изброени по-долу. Ако имате някое от тях, трябва да съобщите на Вашия лекар. Той ще обсъди с Вас каква друга форма на контрацепция би била по-подходяща.
• ако имате (или някога сте имали) кръвен съсирек в кръвоносен съд в краката (дълбока венозна тромбоза (ДВТ)), белите дробове (белодробна емболия (БЕ)) или други органи;
• ако знаете, че имате заболяване, засягащо кръвосъсирването - например недостиг на протеин С, недостиг на протеин S, недостиг на антитромбин III, Фактор V на Leiden или антифосфолипидни антитела;
• ако се нуждаете от операция или ако сте обездвижени за дълъг период от време (вижте точка „Кръвни съсиреци”);
• ако някога сте имали сърдечен инфаркт или инсулт;
• ако имате (или някога сте имали) стенокардия (заболяване, което причинява силна болка в областта на гръдния кош и може да бъде първия признак на сърдечен инфаркт) или преходна исхемична атака (ПИА - преходни симптоми на инсулт);
• ако имате някое от следните заболявания, които могат да увеличат риска от образуване на съсирек в артериите:

 • тежък диабет с увреждане на кръвоносните съдове;
 • много високо кръвно налягане;
 • много високо ниво на мазнини в кръвта (холестерол или триглицериди);
 • заболяване, известно като хиперхомоцистеинемия;

• ако имате (или някога сте имали) вид мигрена, наречена „мигрена с аура”;
• ако имате (или някога сте имали) чернодробно заболяване (симптоми, на което могат да бъдат пожълтяване на кожата или сърбеж по цялото тяло) и Вашия черен дроб все още не работи нормално;
• ако имате (или някога сте имали) рак, който може да расте под влияние на полови хормони (напр. на гърдата или на половите органи);
• ако имате (или някога сте имала) доброкачествен или злокачествен тумор на черния дроб;
• ако имате някакво необяснимо кървене от влагалището;
• ако сте алергични към етинилестрадиол, гестоден или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Това може да доведе, например, до сърбеж, обрив или подуване.

Ако някое от тези състояние се прояви за първи път по време на употребата на Лизви, отстранете пластира незабавно, спрете употребата му и се консултирайте с Вашия лекар. През това време използвайте нехормонални контрацептивни средства. Вижте също точка 2 "Общи бележки" по-горе.

Предупреждения и предпазни мерки
Кога трябва да се свържете с Вашия лекар?

Потърсете спешна медицинска помощ
- ако забележите възможни признаци за образуване на кръвен съсирек в крака (т.е. дълбока венозна тромбоза), на кръвен съсирек в белия дроб (т.е. белодробна емболия), за сърдечен инфаркт или инсулт (вижте точка „Кръвен съсирек (тромбоза)” по-долу).

За описание на симптомите на тези сериозни нежелани реакции, моля вижте „Как да разпознаем кръвен съсирек”.
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Лизви.

В някои ситуации Вие трябва да обръщате специално внимание при употребата на Лизви или на който е да е друг комбиниран хормонален контрацептив и е възможно Вашият лекар да трябва да Ви преглежда редовно.

Информирайте Вашия лекар, ако страдате от някое от следните заболявания.

Трябва също да информирате Вашия лекар и ако заболяването се развие или се влоши, докато използвате Лизви.
- ако пушите;
- ако имате диабет;
- ако сте с наднормено тегло;
- ако имате високо кръвно налягане;
- ако имате проблем със сърцето (клапно заболяване или ритъмни сърдечни нарушения);
- ако някой от вашите близки роднини някога е имал кръвен съсирек (тромбоза в крака, белодробна емболия, или друга емболия), инфаркт или инсулт в млада възраст;
- ако страдате от мигрена;
- ако имате епилепсия (вижте точка 2 "Други лекарства и Лизви");
- ако Ваш близък роднина има (или е имал) рак на гърдата;
- ако имате заболяване на черния дроб или жлъчния мехур;
- ако имате депресия;
- ако имате болест на Crohn или улцерозен колит (хронична възпалителна болест на червата);
- ако имате системен лупус еритематодес (СЛЕ - заболяване, засягащо Вашата естествена защитна система);
- ако имате хемолитично-уремичен синдром (ХУС - нарушение на кръвосъсирването, причиняващо бъбречна недостатъчност);
- aко имате сърповидно-клетъчна анемия (наследствено заболяване на червените кръвни клетки);
- ако имате повишени нива на мазнини в кръвта (хипертриглицеридемия) или фамилна анамнеза за това заболяване. Хипертриглицеридемията е свързана с повишен риск от развитие на панкреатит (възпаление на панкреаса);
- ако се нуждаете от операция или сте обездвижени за дълъг период от време (вж. точка 2 „Кръвни съсиреци”);
- ако току-що сте родили, сте изложени на повишен риск от образуване на кръвни съсиреци. Трябва да попитате Вашия лекар колко време след раждане можете да започнете да използвате Лизви;
- ако имате възпаление във вените под кожата (повърхностен тромбофлебит);
- ако имате разширени вени;
- ако имате състояние, което се е появило за първи път или се влоши по време на бременност или предишна употреба на полови хормони (напр. загуба на слуха, метаболитно заболяване наречено порфирия, кожно заболяване, наречено гестационен херпес, или хорея на Sydenham, неврологично заболяване, което причинява внезапни движения на тялото);
- ако имате (или някога сте имали) златисто-кафяви пигментни петна (така наречените "петна на бременността"), особено по лицето (хлоазма). Ако това е така, избягвайте пряко излагане на слънчева светлина или ултравиолетови лъчи;
- ако имате наследствен ангиоедем. Консултирайте се незабавно с Вашия лекар, ако получите симптоми на ангиоедем като оток на лицето, езика или гърлото, и/или затруднено преглъщане, или уртикария, заедно със затруднено дишане. Продукти, съдържащи естрогени, могат да индуцират или да влошат симптомите на ангиоедем.

КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ

Ако се използва комбиниран хормонален контрацептив, като Лизви, рискът от образуване на кръвни съсиреци е по-висок, отколкото ако не се използва такъв контрацептив. В редки случаи кръвен съсирек може да блокира кръвоносни съдове и да причини сериозни проблеми.

Кръвни съсиреци може да се образуват

 • във вените (наричани „венозна тромбоза”, „венозна тромбоемболия” или ВТЕ);
 • в артериите (наричани „артериална тромбоза”, „артериална тромбоемболия” или АТЕ).

Възстановяването от кръвни съсиреци не винаги е пълно. Рядко може да има сериозни, продължителни ефекти или, много рядко, те могат да са фатални.

Важно е да помните, че общият риск от увреждащ кръвен съсирек вследствие на Лизви е малък.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ КРЪВЕН СЪСИРЕК

Потърсете спешна медицинска помощ, ако забележите някой от следните признаци или симптоми.

Имате ли някой от тези признациОт какво е възможно да страдате

- оток на единия крак или по продължение на вена в крака или ходилото, особено когато това е съпроводено от:

 • болка или болезненост в крака, която може да се усеща само при ставане или ходене;
 • затопляне на засегнатия крак;
 • промяна в цвета на кожата на крака, напр. става блед, червен или син.
Дълбока венозна тромбоза
• внезапен необясним задух или ускорено дишане;
• внезапна кашлица без видима причина, при която може да се откашля кръв;
• остра болка в гръдния кош, която може да се усили при дълбоко вдишване;
• силно прималяване или замайване;
• ускорен или неправилен сърдечен ритъм;
• силна болка в стомаха.
Ако не сте сигурни, говорете с лекар, тъй като някои от тези симптоми, като кашлица или задух могат да се объркат с по-леко заболяване, като инфекция на дихателните пътища (напр. простуда).
Белодробна емболия
Симптоми, които най-често се получават в едното око:
• внезапна загуба на зрение;
• неболезнено замъгляване на зрението, което може да прогресира до загуба на зрение.
Ретинална венозна тромбоза (кръвен съсирек в окото)
• болка, дискомфорт, напрежение, тежест в гръдния кош;
• усещане за стягане или тежест в гърдите, ръката или под гръдната кост;
• усещане за ситост, лошо храносмилане или задавяне;
• дискомфорт в горната част на тялото, разпространяващ се към гърба, челюстта, гърлото, ръката и стомаха;
• изпотяване, гадене, повръщане или замаяност;
• прекомерна слабост, безпокойство или задух;
• ускорен или неправилен сърдечен ритъм.
Инфаркт

• внезапна слабост или изтръпване на лицето, ръката или крака, особено от едната страна на тялото;
• внезапно объркване, затруднен говор или затруднено разбиране;
• внезапно затруднено виждане с едното или и с двете очи;
• внезапно затруднение при ходене, замаяност, загуба на равновесие или координация;
• внезапно, тежко или продължително главоболие без известна причина;
• загуба на съзнание или припадък със или без гърч.

Понякога симптомите на инсулт могат да бъдат краткотрайни с почти незабавно и пълно възстановяване, но Вие все пак трябва да потърсите спешна медицинска помощ, тъй като може да имате риск от друг инсулт.

Инсулт

• оток и леко посиняване на крайник;
• силна болка в стомаха („остър корем”).

Кръвни съсиреци, блокиращи други кръвоносни съдове

 

КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ ВЪВ ВЕНА

Какво може да се случи, ако кръвен съсирек се образува във вена?
• Употребата на комбинирани хормонални контрацептиви е свързана с увеличение на риска от образуване на кръвни съсиреци във вените (венозна тромбоза). Тези нежелани реакции обаче са редки. Най-често те се получават през първата година на употреба на комбиниран хормонален контрацептив.
• Ако кръвен съсирек се образува във вена в крака или ходилото, той може да причини дълбока венозна тромбоза (ДВТ).
• Ако кръвен съсирек премине през крака и попадне в белия дроб, той може да причини белодробна емболия.
• Много рядко съсирек може да се образува във вена в друг орган, например в окото (ретинална венозна тромбоза).

Кога рискът от образуване на кръвен съсирек във вена е най-висок?

Рискът от образуване на кръвен съсирек във вена е най-висок в първата година от приема на комбиниран хормонален контрацептив за първи път. Рискът може също да бъде по-висок, ако подновите приема на комбиниран хормонален контрацептив (същия или различен продукт) след прекъсване от 4 седмици или повече.

След първата година, рискът намалява, но е винаги малко по-висок, отколкото ако не използвате комбиниран хормонален контрацептив.

Когато прекратите приема на Лизви, рискът от образуване на кръвен съсирек при Вас се връща към нормалното в рамките на няколко седмици.

Какъв е рискът от образуване на кръвен съсирек?

Рискът зависи от Вашия естествен риск от ВТЕ и от вида комбиниран хормонален контрацептив, който използвате.

Общият риск от образуване на кръвен съсирек в крака или белия дроб (ДВТ или БЕ) при употреба на Лизви е малък.
- От 10 000 жени, които не използват никакъв комбиниран хормонален контрацептив и не са бременни, около 2 ще развият кръвен съсирек в рамките на една година.
- От 10 000 жени, които използват комбиниран хормонален контрацептив, съдържащ левоноргестрел, норетистерон, или норгестимат, около 5 - 7 ще развият кръвен съсирек в рамките на една година.
- От 10 000 жени, които използват комбиниран хормонален контрацептив, съдържащ гестоден, като Лизви, между 9 и 12 жени ще развият кръвен съсирек в рамките на една година.
- Все още не е известно как рискът от образуване на кръвен съсирек с Лизви се сравнява с риска с комбиниран хормонален контрацептив, който съдържа левоноргестрел и комбиниран перорален контрацептив, съдържащ гестоден.
- Рискът от образуване на кръвен съсирек варира според Вашата лична история на заболяванията (вж. „Фактори, които увеличават риска Ви от образуване на кръвен съсирек” по-долу).

Риск от образуване на кръвен съсирек в рамките на една година
Жени, които не използват комбиниран хормонален контрацептив под формата на хапче / пластир / пръстен и не са бременни - Около 2 на 10 000 жени.
Жени, които използват комбиниран хормонален контрацептив под формата на хапче, съдържащ левоноргестрел, норетистерон или норгестимат - Около 5 - 7 на 10 000 жени.
Жени, които използват комбиниран перорален контрацептив (хапче), съдържащо гестоден - Около 9 - 12 на 10 000 жени.

Фактори, които увеличават риска от образуване на кръвен съсирек във вена при Вас

Рискът от образуване на кръвен съсирек при Лизви е малък, но някои условия го повишават. Рискът за Вас е по-висок:

• ако имате наднормено тегло (индекс на телесна маса (ИТМ) над 30 kg/m );
• ако някой от Вашите най-близки роднини е имал кръвен съсирек в крака, белите дробове или друг орган, когато е бил млад (напр. под 50 години). В този случай може да имате наследствено заболяване на кръвосъсирването;
• ако трябва да Ви се направи операция, или ако сте обездвижени за дълъг период от време поради травма или заболяване, или ако кракът Ви е в гипсова превръзка. Може да се наложи употребата на Лизви да се прекрати няколко седмици преди операция или докато сте по-малко подвижни. Ако трябва да прекратите приема на Лизви, попитайте Вашия лекар кога можете да започнете да го използвате отново;
• с напредване на възрастта (особено над 35 години);
• ако сте родили преди по-малко от няколко седмици.

Колкото повече заболявания имате, толкова повече се повишава рискът от образуване на кръвен съсирек.

Пътуване със самолет (>4 часа) може временно да повиши риска от образуване на кръвен съсирек при Вас, особено ако имате някои от другите изброени фактори.

Важно е да кажете на Вашия лекар, ако някое от тези състояния се отнася за Вас, дори ако не сте сигурна. Вашият лекар може да реши, че употребата на Лизви трябва да се прекрати.

Кажете на Вашия лекар, ако някое от горните условия се промени, докато използвате Лизви, например близък Ваш роднина получи тромбоза по неизвестна причина; или ако теглото Ви много се увеличи.

КРЪВНИ СЪСИРЕЦИ В АРТЕРИЯ

Какво може да се случи, ако кръвен съсирек се образува в артерия?

Подобно на кръвния съсирек във вена, един съсирек в артерия може да причини сериозни проблеми. Така например, той може да причини сърдечен инфаркт или инсулт.

Фактори, които увеличават риска от образуване на кръвен съсирек в артерия при Вас

Важно е да се отбележи, че рискът от сърдечен инфаркт или инсулт поради употребата на Лизви е много малък, но може да се повиши:
• с напредване на възрастта (след около 35 години);
• ако пушите. Когато използвате комбиниран хормонален контрацептив като Лизви, препоръчително е да спрете да пушите. Ако не Ви е възможно да спрете да пушите и сте на възраст над 35 години, Вашият лекар може да Ви посъветва да използвате различен вид контрацептив;
• ако имате наднормено тегло;
• ако имате високо кръвно налягане;
• ако някой от Вашите най-близки роднини е имал сърдечен инфаркт или инсулт в млада възраст (под 50 години). В този случай рискът от получаване на сърдечен инфаркт или инсулт може да е по-висок и при Вас;
• ако Вие или някой от най-близките Ви роднини имате високо ниво на мазнини в кръвта (холестерол или триглицериди);
• ако получите мигрена, особено мигрена с аура;
• ако имате проблем със сърцето (клапно заболяване, ритъмно състояние, наречено предсърдно мъждене);
• ако имате диабет.

Ако имате повече от едно от тези заболявания или ако някои от тях са особено тежки, рискът от развиване на кръвен съсирек може да се увеличи дори още.

Кажете на Вашия лекар, ако някое от горните състояния се промени, докато използвате Лизви, например започнете да пушите, близък Ваш роднина получи тромбоза по неизвестна причина, или ако теглото Ви много се увеличи.

Комбинирани хормонални контрацептиви и рак

Рак на гърдата се наблюдава малко по-често при жени, които използват комбинирани хормонални контрацептиви, но не е известно дали това се дължи на лечението само по себе си. Например е възможно повече тумори да се откриват при жени, приемащи комбинирани хормонални контрацептиви, понеже те по-често биват преглеждани от лекарите си. Рискът за тумори на гърдата постепенно намалява след спиране на комбинирания хормонален контрацептив. Важно е редовно да проверявате гърдите си и да се свържете с Вашия лекар, ако напипвате бучки.

Има редки съобщения за доброкачествени чернодробни тумори и още по-редки - за злокачествени чернодробни тумори при потребители на комбинирани хормонални контрацептиви. В изолирани случаи тези тумори са довели до животозастрашаващи вътрешни кръвоизливи.

Свържете се с Вашия лекар ако имате необичайно силни болки в корема.

Най-важният рисков фактор за рак на шийката на матката е персистираща инфекция с човешки папиломен вирус (HPV). Някои проучвания предполагат, че продължителната употреба на комбинирани хормонални контрацептиви повишава риска от развитие на рак на маточната шийка при жените. Не е ясно, обаче, до каква степен половият живот или други фактори като напр. човешкият папиломен вирус повишават този риск.

Кървене между циклите

При употребата на всички комбинирани хормонални контрацептиви през първите няколко месеца е възможно да имате нередовно вагинално кървене (зацапване или пробивно кървене) между циклите Ви. Може да се наложи да използвате санитарна защита, но продължавайте да използвате Лизви както обикновено.
Нередовното вагинално кървене обикновено спира след като организмът Ви се е адаптирал към Лизви (обикновено след около 3 цикъла). Ако то продължава, става значително или започва отново, уведомете Вашия лекар.

Какво да направя, ако не настъпи кървене

Ако сте използвали Лизви правилно и не сте приемали други лекарства, е много малко вероятно да сте бременна. Продължете да използвате Лизви по обичайния начин.

Ако не сте използвали правилно Лизви, или ако сте използвали Лизви правилно, но очакваното кървене не настъпи два пъти едно след друго, е възможно да сте бременна. Незабавно се свържете с Вашия лекар. Не продължавайте с поставянето на следващия пластир, докато не сте сигурна, че не сте бременна. През това време използвайте нехормонални контрацептивни средства. Вижте също точка "Общи бележки" по-горе.

Деца и юноши
Безопасността и ефикасността на Лизви не са установени при юноши под 18 години

Други лекарства и Лизви
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства или билков продукти, включително и такива, отпускани без рецепта. Също така информирайте всеки друг лекар или зъболекар, който Ви предписва друго лекарство (или фармацевта, от когото получавате лекарството), че използвате Лизви. Те могат да Ви кажат, ако се налага да предприемете допълнителни контрацептивни предпазни мерки (например презервативи) и ако да, за колко време, или, дали използването на друго лекарство, от което се нуждаете, трябва да бъде променено.

Някои лекарства могат да окажат влияние върху кръвните нива на Лизви и могат да го правят по-малко ефективен при предпазване от бременност, или да причинят неочаквано кървене. Те включват:
о лекарства, използвани за лечение на:
   - епилепсия (напр. примидон, фенитоин, барбитурати, карбамазепин, окскарбазепин, есликарбазепин, топирамат, фелбамат);
   - туберкулоза (напр. рифампицин, рифабутин);
   - нарушение на съня нарколепсия (модафинил);
   - високо кръвно налягане в кръвоносните съдове в белите дробове (бозентан);
   - Вирусните инфекции HIV и хепатит С (така наречените протеазни инхибитори и не-нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза), други инфекции (гризеофулвин).
о билковото лекарство жълт кантарион.

Възможно е комбинираните хормонални контрацептиви да повлияят върху ефекта на други лекарства като анти-епилептичното средство ламотрижин.

Лабораторни тестове
Ако имате нужда от изследване на кръвта или някакви други лабораторни изследвания, информирайте Вашия лекар или служителите на лабораторията, че използвате Лизви, понеже хормоналните контрацептиви могат да повлияят резултатите от някои тестове.

Лизви с храна, напитки и алкохол
Не се очаква храни, напитки или алкохол да повлияят на начина, по който действа Лизви.

Бременност и кърмене
Не използвайте Лизви, ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.
Ако забременеете, докато използвате Лизви, веднага отстранете пластира и се свържете с Вашия лекар.

Ако искате да забременеете, трябва да спрете да използвате Лизви във всеки един момент (вж. също точка 3 "Ако сте спрели употребата Лизви").
Най-общо Лизви не се препоръчва за употреба по време на кърмене. Ако искате да използвате Лизви докато кърмите свържете се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини
Можете да шофирате или да работите с машини, докато използвате Лизви.

3. Как да използвате Лизви

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лизви Ви предпазва от забременяване чрез предаване на хормони в организма Ви през кожата. Пластирът трябва да е залепен здраво към кожата Ви, за да може да функционира правилно.

Ефикасността на Лизви зависи от това, колко добре спазвате указанията за използването на пластира. Колкото по-стриктно следвате тези указания, толкова по-малък е шансът да забременеете.

Ето защо, винаги използвайте Лизви точно както е описано в тази брошура. Ако не спазвате тези инструкции е възможно да увеличите риска от забременяване.

Кога да започнете да използвате Лизви за първи път

Отбележете в кой ден от седмицата поставяте първия пластир. Този ден от седмицата става Вашия ежеседмичен "Ден за смяна на пластира" (вижте точката за "Ден за смяна на пластира" по-долу в тази точка 3).

Следвайте правилата за започване на или преминаване към Лизви като изберете използвания в предходния месец метод на контрацепция в лявата колона на таблицата по-долу:
Правила за започване на или преминаване към Лизви

Контрацептивен метод, използван в предходния месецПравила за започване на или преминаване към Лизви
Без хормонален контрацептив Започнете да използвате Лизви на първия ден от Вашия цикъл (Ден 1 на менструацията). Лизви ще подейства веднага и не е необходимо да се използва допълнителен метод за контрацепция. Можете също така да започнете да носите пластир на Дни 2 - 5 от цикъла ви, но тогава трябва да използвате допълнителен контрацептивен метод (напр. презерватив) по време на 7-те дни на носене на първия пластир.
Комбинирано хормонално контрацептивно хапчеПрепоръчваме Ви да започнете да използвате Лизви в деня СЛЕД като сте взели последната хормон-съдържаща таблетка от опаковката Ви с хапчета. Това означава да няма почивка без прием на таблетка. Ако опаковката Ви с хапче съдържа и таблетки без хормон, можете да започнете Лизви в деня СЛЕД приема на последната съдържаща хормони таблетка. Ако не сте сигурни какви са таблетките Ви, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Можете също така да започнете и по-късно, но никога не започвайте по-късно от първия ден след края на почивката в графика на хапчетата Ви (или първия ден след последната таблетка без хормони от хапчетата Ви).
Комбиниран  контрацептивен  вагинален пръстенЗапочнете да използвате Лизви в деня на отстраняване на последния пръстен от опаковка за един цикъл, но най-късно тогава, когато би следвало да бъде следващото приложение.
Комбиниран  контрацептивен  пластирЗапочнете да използвате Лизви в деня на отстраняване на последния пластир от опаковка за един цикъл, но най-късно тогава, когато би следвало да бъде следващото приложение.
Хапче, съдържащо само прогестоген ("Мини хапче*', "Minipill")Можете да преминете на Лизви всеки ден без почивка.  По време на 7-те дни на носене на първия пластир трябва да използвате допълнителни предпазни мерки (напр. презерватив).
Имплантат само с прогестогенЗапочнете да използвате Лизви в деня на отстраняването му. По време на 7-те дни на носене на първия пластир трябва да използвате допълнителни предпазни мерки (напр. презерватив).
Прогестерон-освобождаваща вътрематочна системаЗапочнете да използвате Лизви в деня на отстраняването му. По време на 7-те дни на носене на първия пластир трябва да използвате допълнителни предпазни мерки (напр. презерватив).
Инжекция само с прогестогенЗапочнете да използвате Лизви в деня, когато би следвало да бъде поставена следващата инжекция.  По време на 7-те дни на носене на първия пластир трябва да използвате допълнителни предпазни мерки (напр. презерватив).

След спонтанен аборт
Следвайте съветите на Вашия лекар.

След раждане на бебе
Ако току-що сте родили, Вашият лекар може да Ви каже да изчакате първия си мензис преди да започнете да използвате Лизви. Понякога е възможно да се започне по-рано. Вашият лекар ще Ви посъветва.

Ако след раждане сте правили секс преди да започнете употребата на Лизви, бъдете сигурни, че не сте бременна или изчакайте до следващата менструация, преди да си поставите пластир.

Ако искате да започнете Лизви след раждане и кърмите, обсъдете това първо с Вашия лекар.

Посъветвайте се с Вашия лекар какво да направите, ако не сте сигурни кога да започнете да използвате Лизви.

Къде да поставяте пластира
Използвайте Лизви само на следните места: корема, бедрата или външната горната част на ръката, на място, където няма да се трие в тесни дрехи. Например, НЕ поставяйте пластира в областта на колана на дрехите си.

Уверете се, че кожата Ви на мястото на приложение е с ненарушена цялост, здрава, чиста, суха и за предпочитане - без косми. НЕ поставяйте пластира върху гърдите си, върху порязана, зачервена или раздразнена кожа, или на същото място, на което сте били поставили последния пластир.

НЕ използвайте лосиони, кремове, масла, пудри, грим или други продукти върху областта от кожата, където е или ще поставите пластира. Те могат да възпрепятстват правилното залепване на пластира или да доведат до разхлабването му.

Сменяйте мястото на поставяне на пластира като използвате различни области на същото място на приложение. Например, можете да редувате лявата и дясната част на корема, на седалището или лявата и дясна горна част на ръката.

Също така можете да използва различно място за поставяне всяка седмица (напр. една седмица - външната горната част на ръката, през следващата седмица - корема).

Проверявайте ежедневно Вашия пластир, за да се уверите, че е здраво залепен към кожата Ви.

Моля, обърнете внимание
• Носете само ЕДИН пластир в даден момент.
• Ако Вашият пластир е правилно поставен, можете да се къпете във вана или под душ, както обикновено.
• Няма никакви ограничения, като например плуване, ходене на сауна и физически упражнения, докато пластирът е правилно приложен.
• Прозрачният пластир има защита срещу УВ/слънчеви лъчи, така че може да бъде излаган на слънчева светлина и не трябва се пази покрит с дрехи.

Какво Ви дадоха в аптеката
В аптеката Вие получихте кутия с Лизви, която съдържа настоящата брошура плюс 3 или 9, или 18 запечатани пликчета, всяко съдържащо един пластир Лизви.

Броят на пликчетата зависи от предписанието на Вашия лекар.

Всяко запечатано пликче съдържа един пластир, за приложение върху кожата Ви. Пластирът е кръгъл и прозрачен:
• От залепващата си страна пластирът е покрит с лъскава прозрачна предпазна подложка с квадратна форма, състояща се от две части.
• От обратната страна пластирът е покрит с млечно-бяло покривно фолио, което пази пластира от прилепване вътре в пликчето.

Как да се подготви пластирът за поставяне
1. Разкъсайте с пръсти пликчето по горния му ръб. Прорезите подпомагат насочването на разкъсването.
Не използвайте ножици. Не използвайте ножица или други режещи инструменти, не увреждайте или променяйте пластира по никакъв начин, тъй като това може да намали контрацептивния ефект.
2. Кръглият контрацептивен пластир е разположен между състояща се от две части квадратна прозрачна предпазваща подложка и млечно-бяло квадратно покривно фолио. Важно е да извадите пластира от пликчето заедно с предпазващата подложка и с млечно-бялото покривно фолио. Не изхвърляйте пликчето. Пликчето трябва да се запази за изхвърляне на пластира след употреба (вижте "Изхвърляне на пластирите" в точка 5).
3. Поставете пластира незабавно след отваряне на пликчето по следния начин:
     • Първо отстранете състоящото се от една част млечно-бяло квадратно покривно фолио от горната страна на пластира.

След отстраняване от пластира, млечно-бялото квадратно покривно фолио, което пази пластира от прилепване вътре в пликчето, трябва да се изхвърли.

Състоящата се от две части квадратна лъскава прозрачна предпазна подложка покрива долната (лепкава) страна на кръглия прозрачен пластир. Лепкавата страна съдържа активните лекарства.

Избягвайте да пипате лепкавата повърхност на пластира, за да се запазят лепливите му свойства.
     • След това отстранете половината от прозрачната предпазна подложка.
     • Държейки пластира за ръба, който все още е покрит с втората половина на предпазната подложка, поставете пластира върху кожата, където ще бъде носен.
     • С половината от пластира, внимателно залепена на мястото на приложение, отстранете втората половина на защитната подложка.
     • Натиснете силно пластира с дланта си в продължение на 30 секунди. Уверете се, че ръбовете са добре залепнали.

Не забравяйте, че не трябва да изхвърляте пликчето, защото то ще Ви е необходимо за изхвърляне на пластира след използването му (вижте "Изхвърляне на пластирите" в точка 5).

Инструкции за ползване
Всеки пластир трябва да се използва по следния начин: Три пластира, всеки използван по 1 седмица, и 7-дневният интервал без пластир правят един 4-седмичен цикъл.

 • Поставете нов пластир на един и същ ден всяка седмица (Вашият "Ден за смяна на пластира" - вижте "Ден за смяна на пластира" по-долу в тази точка 3) в хода на 3 последователни седмици.
 • Уверете се, че сте отстранили стария си пластир преди да поставите нов пластир, понеже трябва да се носи само по един пластир по едно и също време.
 • Не забравяйте да използвате ново място за поставяне за всеки нов пластир.
 • По време на седмица 4, НЕ носете пластир. Уверете се, че сте махнали стария си пластир. През тази седмица трябва да се появи мензисът Ви. Ако мензисът Ви не дойде, вижте точка 2 "Какво да направя, ако не настъпи кървене". За точка схема на поставяне / отстраняване на пластир вижте точка "Ден за смяна на пластира" по-долу в тази точка 3.
 • В деня след края на седмица 4 започнете нов 4-седмичен цикъл на същия ден от седмицата като поставите нов пластир ("Ден за смяна на пластира"), независимо дали кървенето продължи или е спряло.
 • Повтаряйте тези стъпки на всеки 4 седмици

Ден за смяна на пластира

Поставяйте всеки следващ нов пластир в един и същ ден от седмицата. Това да бъде Вашият "Ден за смяна на пластира". Например, ако първия пластир е бил поставен в неделя, всички следващи пластири трябва да се прилагат в неделя. Носете само един пластир в даден момент.

 • 1-ви пластир - Седмица 1 (Ден 1 от цикъла): приложение на 1-вия пластир;
 • 2-ри пластир - Седмица 2 (Ден 8 от цикъла): отстраняване на 1-вия пластир и незабавно поставяне на 2-рия пластир;
 • 3-ти пластир - Седмица 3 (Ден 15 от цикъла): отстраняване на 2-рия пластир и незабавно поставяне на 3-тия пластир ;
 • Без пластир - Седмица 4 (Ден от цикъла 22): отстраняване на 3-тия пластир, без пластир в дните от цикъла 22 - 28!

Можете да смените пластира си по всяко време на "Деня за смяна на пластира".

Започнете следващия си цикъл на същия "Ден за смяна на пластира", в края на 7-дневния интервал без пластир (дни 22-28).

Дни без пластир

Не носете пластир през седмица 4 (дни от цикъла 22-28).

Никога не трябва да оставате без пластир за повече от 7 последователни дни.

Ако повече от 7 дни сте без пластир, Е ВЪЗМОЖНО ДА НЕ СТЕ ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ.

Ако сте имали полов контакт по време на такъв по-дълъг интервал без пластир, е възможно вече да сте бременни. Използвайте подсигуряващо контрацептивно средство, например презервативи (вижте също "Какво трябва да направите в случай на отлепени, пропуснати или несменени пластири" по-долу в тази точка 3).

Карта и стикери за напомняне

Приложените в края на тази брошура карта за напомняне и стикери за напомняне могат да Ви бъдат от полза с цел да не забравите "Деня за смяна на пластира".

Върху картата за напомняне можете да отбележите Вашия "Ден за смяна на пластира" за един цял 4-седмичен цикъл. Можете да използвате и стикерите за напомняне, и с тях да отбележите дните в личния Ви календар или дневник.

КАРТА ЗА НАПОМНЯНЕ
Отбележете Вашия "Ден за смяна на пластира” в календара. Проверявайте всеки ден дали пластирът Ви е залепен добре на кожата.

След края на седмица 4, трябва да започнете нов цикъл от Вашия "Ден за смяна на пластира".

Стикерът за напомняне със символа за отметка трябва да бъде поставен на деня, в който поставите Вашия l-ви пластир през седмица 1 - това е Вашият "Ден за смяна на пластира".

Двата стикера за напомняне със символ стрелка трябва да бъдат поставени на датите за "Ден за смяна на пластира" през седмици 2 и 3.

Стикерът за напомняне със символ кръст трябва да бъде поставен на Вашия "Ден за смяна на пластира" през седмица 4. По време на седмица 4, НЕ носете пластир.

След завършване на 4-седмичния цикъл трябва да повторите горните стъпки.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Лизви
Малко вероятно е Лизви да доведе до предозиране, понеже пластирът освобождава фиксирано количество хормони. Не използвайте повече от един пластир наведнъж. Не са съобщавани тежки нежелани лекарствени реакции при неволен прием на големи дози хормонални контрацептиви.

Предозиране от поставяне на няколко пластира едновременно може да причини гадене или повръщане.

При млади момичета е възможно да се появи кървене от влагалището. В случай на предозиране свържете се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Лизви

Какво трябва да правите в случай на отлепени, пропуснати или неподменени пластири:

Ако даден пластир е частично или напълно отлепен
    • за по-малко от един ден (до 24 часа) - Трябва да се опитате да го поставите отново на същото място или да го замените с нов пластир веднага. Не е необходимо подсигуряващо контрацептивно средство. Вашият "Ден за смяна на пластира" остава същият.
    • за повече от един ден (24 часа или повече), или ако не сте сигурни от колко време пластирът е отлепен - ВЪЗМОЖНО Е ДА НЕ СТЕ ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ. Спрете настоящия контрацептивен цикъл и започнете незабавно нов цикъл, чрез прилагане на нов пластир. Сега имате нов "Ден 1" и нов "Ден за смяна на пластира". През първата седмица от новия цикъл трябва да използвате подсигуряващо контрацептивно средство като презервативи, спермицид или диафрагма.

Не прилагайте отново даден пластир, ако вече не залепва, ако е залепнал сам към себе си или към друга повърхност, ако нещо друго е полепнало по него или ако преди това се е разхлабил или е паднал. Ако даден пластир не може да се постави повторно, поставете незабавно нов пластир. Не използвайте други лепенки или превръзки за задържане на Лизви на мястото му.

Ако сте пропуснали да смените пластира си

в началото на цикъл с пластири (Седмица едно / Ден 1): ВЪЗМОЖНО Е ДА НЕ СТЕ ЗАЩИТЕНИ ОТ  ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ. Поставете първия пластир от новия си цикъл, веднага след като се сетите за това. Сега имате нов "Ден за смяна на пластира" и нов "Ден 1". През първата седмица от новия цикъл трябва да използвате подсигуряващо контрацептивно средство като презервативи, спермицид или диафрагма.

в средата на цикъл с пластири (Седмица две / Ден 8 или Седмица три / Ден 15):
- Ако сте закъснели с един или два дни (до 48 часа), незабавно поставете нов пластир. Поставете  следващия пластир на обичайния си "Ден за смяна на пластира". Не е необходимо подсигуряващо контрацептивно средство.
- Ако сте закъснели с повече от два дни (48 часа или повече) - ВЪЗМОЖНО Е ДА НЕ СТЕ ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ. Спрете настоящия контрацептивен цикъл и започнете незабавно нов 4-седмичен цикъл, чрез поставяне на нов пластир. Сега имате нов "Ден за смяна на пластира" и нов "Ден 1". Използвайте подсигуряващо контрацептивно средство в продължение на една седмица.
в края на цикъл с пластири (Седмица четири / Ден 22): Ако сте забравили да премахнете пластира на Ден 22, трябва да го свалите, веднага щом се сетите за това (най-късно до Ден 28). Започнете следващия цикъл в обичайния за Вас "Ден за смяна на пластира", който е денят след Ден 28. Не е необходимо подсигуряващо контрацептивно средство.

Последствията от отлепени, пропуснати или неподменени пластири и как трябва да постъпите, са представени в следващата таблица:

Отлепени пластириа

Интервал от време

Последствия за
надеждността на контрацепциятаа

Необходимо действиеа
Отлепен пластир < 24 часа

Осигурена е
ефикасна
контрацепция

- Незабавно поставете нов пластир;
- Не е необходимо подсигуряващо контрацептивно средство;
- Без промяна на "Деня за смяна на пластира".

> 24 часа

Компрометирана
ефикасност
на контрацепцията

- Незабавно започнете нов 4-седмичен цикъл като поставите нов пластир;
- През следващите 7 дни използвайте подсигуряващо контрацептивно средствоб;
- Отбележете новия "Ден за смяна на пластира".

Пластирите не са
сменени
своевременноа

Интервал от време

Последствия за
надеждността на
контрацепциятаа

Необходимо действиеа

1-ви пластир
(Седмица 1 / Ден 1)
не приложен навреме

1-ви пластир не е поставен на "Деня за смяна на пластира"Компрометирана ефикасност на контрацепцията

- Незабавно започнете нов 4-седмичен цикъл като поставите нов пластир;
- През следващите 7 дни използвайте подсигуряващо контрацептивно средствоб;
- Отбележете новия "Ден за смяна на пластира".

1-ви или 2-ри пластир
(Седмица 1/2 или 2/3)
не са сменени своевременноа

 
 < 48 часаОсигурена е ефикасна

контрацепция

- Незабавно поставете нов пластир;
- Не е необходимо подсигуряващо контрацептивно средство;
- Без промяна на "Деня за смяна на пластира".

 > 48 часаКомпрометирана ефикасност на контрацепцията

- Незабавно започнете нов 4-седмичен цикъл като поставите нов пластир;
- През следващите 7 дни използвайте подсигуряващо контрацептивно средствоб;
- Отбележете новия "Ден за смяна на пластира".

3-тия пластир (Седмица 3/4)
не е отстранен навреме

 Осигурена е ефикасна
контрацепцияв

- Отстранете пластира;
- Започнете следващия
4-седмичен цикъл на обичайния "Ден за смяна на пластира".

а - Важи за всеки цикъл.
б - Подсигуряващо контрацептивно средство е всеки допълнителен не-хормонален метод за контрацепция с изключение на календарния и температурния методи.
в - При условие, че 3-тият пластир е бил сменен с нов най-късно на редовния "Ден 1" от новия цикъл с пластири.

Вземете навреме рецепта за следващата опаковка т.е. преди да използвате последните пластири от опаковката, за да се гарантира, че няма да останете без пластири.

Какво да правите в случай на раздразване на кожата

Ако използването на пластир води до неприятно раздразване на мястото, където той е поставен, отстранете пластира и поставете нов пластир на друго място. Използвайте новия пластир до следващия планов "Ден за смяна на пластира".

Как да променяте "Деня за смяна на пластира"

Ако искате да промени своя "Ден за смяна на пластира", завършете текущия си цикъл и отстранете третия пластир на правилния ден. По време на седмицата без пластир, можете да избере по-ранен (никога по-късен) "Ден за смяна на пластира" като поставите нов пластир на желания ден. Никога не трябва да оставате без пластир за повече от седем дни.

Какво да правите в случай, че повърнете или имате тежко разстройство

Количеството лекарство, което получавате от Лизви, не би трябвало да се влияе от повръщания или диария.

Ако спрете да използвате Лизви

Можете да спрете да използвате Лизви по всяко време. Ако не искате да забременеете, попитайте Вашия лекар за съвет относно други надеждни методи за контрол на раждаемостта. Ако искате да забременеете, спрете приема на Лизви и изчакайте една менструация преди да започнете да правите опити да забременеете. Така ще можете по-лесно да изчислите очаквания термин.

Ако спрете да използвате Лизви е възможно да имате нередовна, оскъдна или да нямате менструация, особено ако циклите Ви не са били редовни преди да сте започнали да използвате Лизви.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Лизви може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако получите някакви нежелани реакции, особено ако са тежки и упорити, или имате някаква промяна в здравословното състояние, за която смятате, че може да се дължи на Лизви, моля, говорете с Вашия лекар.

При всички жени, приемащи комбинирани хормонални контрацептиви, съществува по-висок риск от кръвни съсиреци във вените (венозна тромбоемболия (ВТЕ)) или кръвни съсиреци в артериите (артериална тромбоемболия (АТЕ)). За по-подробна информация относно различните рискове от употребата на комбинирани хормонални контрацептиви, моля, вижте точка 2 „Какво трябва да знаете, преди да използвате Лизви”.

Тежки нежелани реакции

Вижте точка 2 "Предупреждения и предпазни мерки, Кръвни съсиреци и Комбинирани хормонални контрацептиви и рак" за нежелани лекарствени реакции, включително тежки нежелани реакции свързани с употребата на комбинирани хормонални контрацептиви и точка 2 "Не използвайте Лизви". Моля прочетете внимателно тези точки и се консултирайте незабавно с Вашия лекар ако това се налага.

Има съобщения за следните нежелани лекарствени реакции при потребители на Лизви:

Много чести: могат да засегнат повече от I на 10 жени:
• реакции на мястото на приложение.

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 жени:
• емоционална лабилност;
• мигрена;
• гадене;
• кървене от гениталния тракт;
• болка в гърдите.

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 жени:
• депресия / депресивно настроение;
• намаляване и загуба на либидо.

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 жени:
• кръвни съсиреци във вена или в артерия, които могат да доведат до различни увреждания.

Описание на избрани нежелани реакции

Нежелани реакции с много ниска честота или късно начало на симптомите, за които се смята, че са свързани с групата на комбинираните перорални контрацептиви, са изброени по-долу (вижте също точка 2 "Не използвайте Лизви" и "Предупреждения и предпазни мерки”):

Кръвни съсиреци
• увреждащи кръвни съсиреци във вена или артерия, например:
о в крак или ходило (т.е. ДВТ);
о в бял дроб (т.е. БЕ);
о инфаркт;
о инсулт;
о мини-инсулт или преходни симптоми, наподобяващи инсулт, известни като преходна исхемична атака (ПИА);
о кръвни съсиреци в черния дроб, стомаха / червата, бъбрека или окото.

Вероятността за образуване на кръвен съсирек може да бъде по-голяма, ако имате някакви други заболявания, които повишават този риск (вижте точка 2 за повече информация относно заболяванията, които увеличават риска от кръвни съсиреци, както и симптомите при кръвен съсирек).

Тумори
• Честотата на диагностициране на рак на гърдата е много слабо повишена сред потребителите на комбинирани хормонални контрацептиви. Понеже ракът на гърдата е рядък при жени под 40-годишна възраст, повишението е малко в сравнение с общия риск за рак на гърдата. Не е известно дали съществува пряка връзка с употребата на комбинирани хормонални контрацептиви.
• чернодробни тумори (доброкачествени и злокачествени).

Други състояния
• състояние на кожата, характеризиращо се със сърбящи червени петна или околни плаки по кожата (erythema multiforme);
• състояние на кожата, характеризиращо се с напрегнати червени възли (erythema odomus);
• повишени масти в кръвта (хипертриглицеридемия, обуславяща повишен риск за панкреатит, когато състоянието се комбинира с прием на комбинирани хормонални контрацептиви);
• високо кръвно налягане;
• поява или влошаване на състояния, за които връзката с комбинирани хормонални контрацептиви не е доказана: жълтеница и/или сърбеж, свързани със застой на жлъчката (холестаза); образуване на жлъчни камъни; едно метаболитно състояние, наречено порфирия; системен лупус еритематозус (заболяване на имунната система); хемолитичен уремичен синдром (нарушение на кръвосъсирването, водещо до бъбречна недостатъчност); заболяване на нервите, причиняващо внезапни движения на тялото, наречено хорея на Sydenham; гестационен херпес (вид състояние на кожата, което се появява по време на бременност); загуба на слух;
• при жени с наследствен ангиоедем (характеризиращ се с внезапно подуване напр. на лицето, езика или гърлото) прилагането на естрогени може да провокира влошаване на симптомите на ангиоедема;
• нарушена чернодробна функция;
• промени в глюкозния толеранс или ефекта върху периферната инсулинова резистентност;
• влошаване на възпалително заболяване на червата (болест на Крон, улцерозен колит);
• влошаване на епилепсия;
• петна със златисто-кафява пигментация (т.нар. "петна на бременността" особено по лицето);
• свръхчувствителност (включително симптоми като обрив, уртикария).

Взаимодействия

Възможно е в резултат на взаимодействия на други лекарства с комбинираните хормонални контрацептиви (напр. билковото лекарство жълт кантарион или лекарства за епилепсия, туберкулоза, СПИН и инфекция с вируса на хепатит С) да се появи неочаквано кървене и/или неуспех на контрацепцията. Вижте точка 2 "Други лекарства и Лизви".

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите
нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителната агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Лизви

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в оригиналното пликче за да се предпази от светлина и влага.

Не използвайте Лизви след срока на годност, отбелязан върху сгъваемата кутия и етикета на пликчето след "Годен до:'1 / "ЕХР". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Изхвърляне на пластирите и употреба

Пластирът трябва да се прилага веднага след изваждане от защитното пликче.

В областта, където Лизви е поставен или ще бъде поставен, не трябва да се нанасят гримове, кремове, лосиони, пудри или други продукти за локално приложение.

Активните вещества гестоден и етинилестрадиол представляват риск за околната среда, по-специално за рибата. Освен това, гестоден и етинилестрадиол са устойчиви в околната среда. Използваните пластири не трябва да се изхвърлят в тоалетната, нито да се поставят в системи за изхвърляне на течни отпадъци.

Използваният пластир трябва да се изхвърли внимателно в съответствие със следните инструкции:
• Пазете оригиналното пликче след употреба, с цел изхвърляне на пластира.
• Прегънете използвания пластир на две с адхезивната / лепнещата страна навътре.
• Поставете го в оригиналното пликче.
• Затворете като прегънете отворения ръб.
• Върху пликчето има етикет с две страници.
• Повдигнете първата страница на етикета и я използвайте за запечатване на сгънатия ръб на пликчето.
• Под първата страница, на втората страница има инструкции за изхвърляне.

Изхвърлете го безопасно на място, недостъпно за деца и домашни любимци. Всички използвани или неизползвани пластири трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. В случай на съмнение за нещо, трябва да се консултирате с Вашия фармацевт. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Лизви

Активните вещества са: гестоден и етинилестрадиол. Всеки трансдермален пластир 11 cm2 съдържа 2,10 mg гестоден и 550 микрограма етинилестрадиол.

Всеки трансдермален пластир освобождава 60 микрограма гестоден за 24 часа и 13 микрограма етинилестрадиол за 24 часа (еквивалентно на перорални дози от 20 микрограма) за 24 часа.

Другите съставки в пластира са:

 • Основен слой: външен слой от полиетилен с ниска плътност (РЕ);
 • Адхезивен слой: лепило, съдържащо: естер на хидрогениран колофон, полибутен, полиизобутилен, пентаеритрит тегракис (3 - (3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксифенил) пропионат), бемогризинол;
 • Разделящо фолио: филм от полиетилен терефталатен (РЕТ);
 • Адхезивен матрикс: лепило, съдържащо: естер на хидрогениран колофон, полибутен полиизобутилен, пентаеритрит тегракис (3 - (3,5-ди-трет-бутил-4-хидроксифенил) пропионат;
 • Освобождаващ слой: филм от силиконизиран полиетилен терефталатен (РЕТ).

Как изглежда Лизви и какво съдържа опаковката

Една сгъваема кутия Лизви съдържа: настоящата брошура (включително карта и стикери за напомняне) плюс 3, 9 или 18 запечатани пликчета; всяко пликче съдържа един трансдермален пластир.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Тънкият трансдермален пластир е кръгъл, прозрачен, и е с размер 11 cm2:

• От залепващата си страна пластирът е покрит с лъскава прозрачна подложка с квадратна форма, състояща се от две части.
• От обратната страна пластирът е покрит с млечно-бяло покривно фолио, което пази пластира от прилепване вътре в пликчето.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба: Gedeon Richter Plc., Унгария.

Производител:
Bayer Weimar GmbH und Co. KG, Германия;

Gedeon Richter Plc., Унгария.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 16.06.2016.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛИСВИ трансдермален пластир * 3

Аналози на ЛИСВИ трансдермален пластир * 3

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛИСВИ трансдермален пластир * 3

ЛИСВИ трансдермален пластир * 3 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):