Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Памет и концентрация NATUR PRODUKT Dr. Willmar Schwabe ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30

ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30

Арт. #30039297

ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30

Листовка: информация за потребителя
Тебокан форте 120 mg филмирани таблетки
Сух стандартизиран екстракт от листа на Гинко билоба (35-67:1) (EGb 761)
Tebokan forte 120 mg film-coated tablets
Ginkgo bilobae folium extractum siccum normatum (35 -67:1) (EGb 761)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка, или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Тебокан форте 120 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тебокан форте 120 mg
3. Как да приемате Тебокан форте 120 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тебокан форте 120 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Тебокан форте 120 mg и за какво се използва
Тебокан форте 120 mg съдържа активното вещество сух стандартизиран екстракт от листа на Гинко билоба (35-67:1) (EGb 761). Екстрахиращ агент: 60% ацетон (m/m).
Подобряващ паметта и циркулацията, антидеменциален лекарствен продукт, периферен вазодилататор.

Терапевтични показания
Тебокан форте 120 mg се употребява за симптоматично лечение при:

 • Леки до средно тежки форми на деменция (съдова, дегенеративна и смесена) в рамките на обща терапевтична схема, проявяващи се с отслабване на паметта, нарушения на концентрацията, смесено разстройство в поведението и емоциите.

Забележка:
Преди започване на лечението с екстракт от Гинко трябва да се изясни дали изброените болестни симптоми не се базират на някакво скрито заболяване, изискващо специфично лечение:

 • Начално нарушение на кръвоснабдяването на крайниците (интермитиращо накуцване) в рамките на физикално-терапевтичните мероприятия, особено при раздвижване;
 • Световъртеж и шум в ушите от съдов и/или свързан с възрастта произход.

Причините за честата поява на световъртежа и шума в ушите винаги трябва да бъдат изяснявани от лекар. В случай на внезапно намаляване или загуба на слуха трябва незабавно да се консултирате с лекар.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Тебокан форте 120 mg
Не приемайте Тебокан форте 120 mg:

 • ако сте алергични към Гинко билоба или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Тебокан форте 120 mg:

 • При повишена склонност към кръвоизливи (хеморагична диатеза) или при едновременно приемане на лекарства, потискащи коагулацията, този лекарствен продукт трябва да се употребява само след консултация с лекар. Има единични съобщения за възможността препарати, съдържащи Гинко, да засилват склонността към кръвоизливи. Клинични изследвания не предоставят никакви доказателства за намеса в кръвосъсирването;
 • Ако страдате от епилепсия, моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете лечение с Тебокан форте 120 mg.

Деца и юноши
Тебокан форте 120 mg не се препоръчва при деца и юноши под 18 години поради недостатъчни данни за безопасност и ефикасност.

Други лекарства и Тебокан форте 120 mg
Няма известни клинически значими взаимодействия досега.
Уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Тебокан форте 120 mg с храна, напитки и алкохол
Няма специални предупреждения.

Бременност, кърмене и фертилитет
Поради липса на достатъчно проучвания, продуктът не трябва да се употребява при бременност и кърмене. Не е известно дали съставките на екстракта се излъчват чрез кърмата.

Шофиране и работа с машини
Неприложимо.

Тебокан форте 120 mg съдържа лактоза монохидрат
Консултирайте се първо с Вашия лекар преди да започнете да приемате Тебокан форте 120 mg, ако Ви е известно, че страдате от непоносимост към някои захари.

3. Как да приемате Тебокан форте 120 mg
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

 • За симптоматично лечение на загуба на умствени способности, дължащи се на органичен мозъчен синдром (деменциален синдром): Възрастни над 18 години приемат по 1 филмирана таблетка 2 пъти дневно (сутрин и вечер);
 • За увеличаване на разстоянието, изминавано без болка, при запушване на периферните артериални съдове: Възрастни над 18 години приемат 1 филмирана таблетка 1-2 пъти дневно (сутрин и вечер);
 • В случай на световъртеж и за подпомагащо лечение на шум в ушите: Възрастни над 18 години приемат 1 филмирана таблетка 1-2 пъти дневно (сутрин и вечер).

Филмираните таблетки трябва да се приемат всяка сутрин (1 път дневно) или сутрин и вечер (2 пъти дневно).
Не приемайте Тебокан форте 120 mg в легнало положение. Филмираните таблетки трябва да се приемат несдъвкани с достатъчно количество течност (за предпочитане с чаша вода). Приемът не зависи от храненето.

Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт ако имате впечатление, че действието на този продукт е прекадено силно или прекалено слабо.

Употреба при деца и юноши
Тебокан форте 120 mg не се препоръчва при деца и юноши под 18 години.

Продължителност на лечението
За симптоматично лечение на загуба на умствени способности, дължащи се на органичен мозъчен синдром (деменциален синдром):

 • Продължителността на лечение трябва да продължи най-малко 8 седмици. Ако болестните симптоми не се подобрят след 3 месеца, трябва да се провери при лекаря дали по-нататъшно лечение е оправдано.

В случай на запушване на периферните артериални съдове:

 • За увеличаване на разстоянието, изминавано без болка, се изисква минимална продължителност на лечение поне 6 седмици.

В случай на световъртеж:

 • Приложение за период по-дълъг от 6 до 8 седмици не е оправдано като лечение.

При шум в ушите:

 • Като помощно средство за лечение трябва да се приема най-малко 12 седмици. Ако не се наблюдава подобрение след 6 месеца, не може да се очаква по-нататъшно подобрение при по-дълъг период на лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тебокан форте 120 mg
Не е съобщавано за случаи на предозиране. Ако сте приели по-голямо количество Тебокан форте 120 mg нежеланите реакции, описани в раздел "Възможни нежелани реакции" могат да се засилят. Моля, уведомете Вашия лекар. Той/тя ще прецени дали е необходимо да се вземат някакви мерки.

Ако сте пропуснали да приемете Тебокан форте 120 mg
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, но продължете лечението както Ви е предписано от лекаря или както е описано в тази листовка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Няма потвърдени данни за честотата на нежеланите реакции, наблюдавани по време на лечение с продукти, съдържащи Гинко билоба, тъй като те са ставали известни чрез единични съобщения от пациенти, лекари или фармацевти. Според тези съобщения могат да настъпят следните нежелани реакции по време на лечение с Тебокан форте 120 mg: главоболие, кървене от отделни органи, леки стомашно-чревни смущения, реакции на свръхчувствителност, включващи алергични кожни реакции (зачервяване, оток, сърбеж).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в:

Изпълнителната агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев“ № 8,
1303 София,
тел. +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Тебокан форте 120 mg
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Тебокан форте 120 mg
Активното вещество е: 120 mg сух стандартизиран екстракт от листа на Гинко билоба (Ginkgo biloba L) (35-67:1). Екстрахиращ агент: ацетон 60% (m/m).
Екстрактът е определен спрямо 26,4 - 32,4 mg флавоноиди, изчислени като флавон глюкозиди и 6,48 - 7,92 mg терпен лактони, от които 3,36 - 4,08 гинколиди А, В, С и 3,12 - 3,84 mg билобалид и съдържа не повече от 0,6 g гинколови киселини за всяка филмирана таблетка.

Другите съставки (помощни вещества) са: кроскармелоза натриум; колоиден силициев диоксид; хипромелоза; лактоза монохидрат; макрогол 1500; магнезиев стеарат; царевично нишесте; микрокристална целулоза; диметикон - колоиден силициев диоксид - α-октадецил-ω-хидроксиполи (оксиетилен) -5-сорбинова киселина - вода (антиразпенваща емулсия SE 2 сухо вещество); талк; титанов диоксид Е171; железен оксид Е172.

Как изглежда Тебокан форте 120 mg и какво съдържа опаковката
Тебокан форте 120 mg представлява червена, кръгла таблетка.
Съществува в оригинални опаковки по 15, 30 и 60 филмирани таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Dr. Willmae Schwabe GmbH & Co. KG, Германия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30

 • Умерено клинично значими взаимодействия (245)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30

Аналози на ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30

ТЕБОКАН ФОРТЕ табл. 120 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаСерияЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):