Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта STADA ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30

ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30

Арт. #30036052

ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30

Листовка: информация за пациента
Витоприл плюс 10 mg/12,5 mg таблетки
Vitopril plus 10 mg/12,5 mg tablets
Витоприл плюс 20 mg/12,5 mg таблетки
Vitopril plus 20 mg/12,5 mg tablets
Лизиноприл/Хидрохлоротиазид
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Витоприл плюс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Витоприл плюс
3. Как да приемате Витоприл плюс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Витоприл плюс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Витоприл плюс и за какво се използва

Витоприл плюс е лекарствен продукт, предназначен за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Той съдържа две лекарства, наречени лизиноприл и хидрохлоротиазнд.

Лизиноприл принадлежи към класа на така наречените инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим. Той действа чрез разширяване на кръвоносните съдове, като по този начин улеснява притока на кръв в тях.

Хидрохлоротиазнд принадлежи към класа на група лекарства, наречени диуретици. Той стимулира отделянето на вода и соли като натрий в урината Ви.

Двете лекарства помагат заедно за понижаване на Вашето кръвно налягане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Витоприл плюс

Не приемайте Витоприл плюс

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните или към някое от помощните вещества, включени в състава на продукта (вижте т.6 Допълнителна информация)
 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към АСЕ инхибитори или сулфонамиди. Ако не сте сигурни дали това се отнася за Вас, моля попитайте Вашия лекар.
 • Ако сте имали в миналото ангиоедем - внезапно подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, езика, или гърлото, получен при предхождаща терапия с АСЕ инхибитори. Това може да се прояви и като затруднено дишане или преглъщане.
 • Ако имате наследствен ангиоедем (състояние, което Ви прави предразположен към подуване, описано по-горе). Ако не сте сигурни дали това се отнася за Вас, моля попитайте Вашия лекар.
 • Ако страдате от тежко бъбречно заболяване
 • Ако имате затруднено отделяне на урина
 • Ако страдате от тежко чернодробно заболяване.
 • Ако сте бременна повече от 3 месеца (добре е да избягвате Витоприл плюс и при ранна бременност - вижте раздел „Бременност и кърмене”).
 • ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство, за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Не приемайте Витоприл плюс, ако някое от по-горе изброените състояние се отнася за Вас.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки
Преди да започнете да приемате Витоприл плюс, съобщете на лекаря за всичките си медицински проблеми, особено за следните:

 • Ако имате стеснение (стеноза) на аортата (артерия в сърцето Ви) или бъбречна артерия.
 • Ако имате увеличаване на размера на сърдечния мускул (познато като хипертрофия кардиомиопатия).
 • Ако имате проблем с кръвоносните съдове (колагенна съдова болест).
 • Ако имате ниско кръвно налягане. Може да почувствате замайване особено при изправяне.
 • Ако имате проблеми с бъбреците или сте били подложени на хемодиализа или сте прекарали бъбречна трансплантация.
 • Ако имате чернодробни проблеми.
 • Ако имате диабет.
 • Ако скоро сте имали диария или повръщане (отпадналост).
 • Ако Вашият лекар е казал да ограничите количеството на солта в диетата си.
 • Ако имате високи нива на холестерол и сте подложени на лечение, наречено „LDL-афереза”
 • Ако някога сте имали състояние, наречено системен лупус еритематозус (СЛЕ)
 • В зависимост към коя етническа група принадлежите: понижаването на кръвното налягане не е достатъчно силно при чернокожи пациенти. Ако сте чернокожи, Витоприл плюс може да бъде по-слабо ефикасен за Вас. При Вас по-лесно може да се появи нежелана лекарствена реакция - ангиоедем (тежка алергична реакция с подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, езика и гърлото).
 • ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
  • ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани - например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.
  • алискирен

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви. Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Витоприл плюс”.

Необходимо е да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или планирате бременност. Не се препоръчва използването на Витоприл плюс в началото на бременността. Той не бива да се приема при бременност над 3 месеца, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе. ако се използва след третия месец (виж т. Бременност и кърмене).

Ако не сте сигурни дали някое от изброените предупреждения се отнася за Вас, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате Витоприл плюс.

Лечение на алергия от насекоми
Кажете на Вашия лекар ако сте имали или Ви предстои десенсибилизиращо лечение (лечение за намаляване на ефектите от алергия към ужилване от насекоми). Ако приемате Витоприл плюс, докато сте подложени на такова лечение, той може да предизвика тежка алергична реакция.

Операции
Ако Ви предстои операция (включително и дентална операция), кажете на Вашия лекар или зъболекар, че приемате Витоприл плюс. Това е необходимо, защото кръвното Ви налягане може да се понижи от определени локални анестетици или при пълна упойка.

Други лекарства и Витоприл плюс
Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Това е защото Витоприл плюс може да повлияе върху ефекта на някои лекарства, както и някои лекарства да окажат влияние върху ефекта на Витоприл плюс.

Особено проверете с Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

 • Други лекарства за понижаване на кръвното налягане (антихипертензивни), включително и такива, съдържащи алискирен
 • “Отводняващи таблетки” (диуретици).
 • Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), каквито са например индометацин, използван за лечение на болка и артрит.
 • Лекарства за лечение на депресия (трициклични и тетрациклични антцдепресантн).
 • Лекарства за психични проблеми, включително литий.
 • Аспирин (ацетилсалицилова киселина), ако приемате повече от 3 g дневно.
 • Лекарства, повишаващи количеството на калий в кръвта, каквито са таблетки калий, капий-съхраняващи диуретици или калий-съдържащи заместители на солта.
 • Калциеви соли
 • Инсулин или лекарства за перорално приложение за диабет
 • Лекарства за лечение на астма.
 • Лекарства за лечение на назалната конгестия или конгестия на синусите или други лекарства, използвани за лечение на хрема
 • Лекарства, които потискат имунния отговор (имуносупресанти, например циклоспорин).
 • Лекарства, прилагани при неправилен сърдечен ритъм (например прокаинимид).
 • Сърдечни гликозиди (за лечение на сърдечна недостатъчност).
 • Лекарства, съдържащи злато, каквито са натриев ауротиомалат, който може да Ви бъде прилаган като инжекция
 • Амфотерицин В - инжекционна форма (за лечение на гъбични инфекции).
 • Карбеноксолон (за лечение на язви или възпаление на гърлото или около устата).
 • Кортикостероиди (стероидни лекарства).
 • Кортикотропин (хормон).
 • Лекарства за лечение на запек (стимуланти лаксативи)
 • Колестирамин или колестипол (за понижаване на холестерола, предотвратяване на диария или намаляване на сърбежа).
 • Мускулни релаксанти, например тубокурарин.
 • Триметроприм (антибиотик).
 • Соталол (бета-блокер).
 • Ловастатин (лекарство за понижаване на холестерола).
 • Декстран сулфат (използван за лечение, наречено “LDL афереза”, за понижаване на холестерола).
 • Химиотерапия - за лечение на рак (цитостатици)
 • Други лекарствени продукти с познато действие върху функцията на сърцето, върху Torsades se pointes

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

Ако приемате ангиотензин П-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Витоприл плюс” и “Предупреждения и предпазни мерки”).

Хемодиализа
Не трябва да приемате Витоприл плюс ако сте подложени на хемодиализа. Поради висока честота на алергични реакции, докладвани при пациенти на диализа с високопропускливи мембрани и съпътстваща терапия с АСЕ инхибитор, Витоприл плюс не е показан при такива пациенти (вижте точка „Обърнете специално внимание при прием на Витоприл плюс”).

Витоприл плюс с храна и напитки
Витоприл плюс може да се приема с или без храна.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Необходимо е да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може да станете) бременна. Обикновено лекарят ще Ви посъветва да прекратите приема на Витоприл плюс преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да вземете друго лекарство на мястото на Витоприл плюс. Комбинацията Лизиноприл/Xидрохлоротхиазид не се препоръчва в ранните месеци на бременността, и не бива да се приема след третия месец на бременността, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва в този период.

Кърмене
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите ши Ви предстои да кърмите. Витоприл плюс не се препоръчва за кърмачки и Вашият лекар може да Ви избере друго лечение, ако Вие искате да кърмите, особено ако Вашето бебе е новородено ти преждевременно родено.

Шофиране и работа с машини

Както и при други понижаващи кръвното налягане лекарствени продукти, способността за шофиране и работа с машини може да бъде леко до умерено засегната. Това е по-вероятно при започване на терапията, при промяна на дозата или при едновременна употреба на алкохол, като зависи от индивидуалната чувствителност. Ако усетите такова влияние, не трябва да шофирате и работите с машини.

3. Как да приемате Витоприл плюс
Винаги приемайте Витоприл плюс точно както е предписано от Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Подходящата доза Витоприл плюс зависи от тежестта на Вашето заболяване, клиничният отговор към двете активни съставки, дозировка от предхождащо лечение (например монотерапия с лизиноприл) и състояние на бъбречната функция.

Прием на Вашето лекарство:

 • Поглъщайте таблетката с чаша вода
 • Опитвайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден. Няма значение дали ще приемате Витоприл плюс преди или след хранене.
 • Приемайте Витоприл плюс толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар, тъй като това е продължително лечение. Важно е да продължавате да приемате Витоприл плюс всеки ден.

Прием на първата доза:

 • Обърнете специално внимание, когато приемате първата доза Витоприл плюс или когато дозата Ви се повишава. Може да предизвика рязко понижаване на кръвното налягане,
 • Това може да ви накара да се почувствате замаяни или да имате световъртеж. Ако това се случи, може да почувствате, че може да припаднете. Ако имате подобни симптоми, моля кажете на Вашия лекар възможно най-скоро.

Вашият лекар може да Ви предпише Витоприл плюс 10/12,5 mg ако при Вас не е достигнат адекватен контрол на кръвното налягане при монотерапия с лизиноприл 10 mg.

Вашият лекар може да Ви предпише Витоприл плюс 20/12,5 mg ако при Вас не е достигнат адекватен контрол на кръвното налягане при монотерапия с лизиноприл 20 mg.

Приемайте таблетката Витоприл плюс с достатъчно количество вода. Може да приемате таблетката, по време на хранене и след хранене.

Обичайната доза е:
Възрастни:
Приемайте една таблетка Витоприл дневно. Витоприл плюс трябва да се приема еднократно дневно по едно и също време на деня.

Ако е необходимо, Вашият лекар може да увеличи дозата до две таблетки дневно.

Пациенти в старческа възраст
При пациенти в старческа възраст с нормална бъбречна функция дозата е както при възрастни.

Употреба при деца и юноши:
Витоприл плюс не се препоръчва за деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза Витоприл плюс
При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към Вашия лекар или в най-близката болница. Вземете опаковката със себе си, за да може да се види какво е лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Витоприл плюс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Просто вземете таблетката във времето на следващия регулярен прием. Ако обаче почти е настъпило време за прием на следващата доза, просто продължете нормалния прием.

Ако спрете приема на Витоприл плюс
Не спирайте приема на Витоприл плюс без предварително да сте попитали Вашия лекар, дори и когато се чувствате по-добре.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Витоприл плюс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Витоприл плюс съдържа две съставки: лизиноприл и хидрохлоротиазид. Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани със съставките, взети поотделно. Това означава» че могат също да се наблюдават и при Витоприл плюс.

Възможни нежелани реакции с лизиноприл

Тежки алергични реакции (редки, засягат по-малко от 1 на 1000 индивида)
Ако усетите, че получавате тежка алергична реакция, незабавно спрете приема на Витоприл плюс и кажете на Вашия лекар.

Признаците на такава реакция са следните:

 • Подуване на лицето, устните, гърлото, или езика. Това може да затрудни преглъщането.
 • Внезапно или тежко подуване на ръцете, краката и глезените.
 • Затруднено дишане.
 • Сериозен тежък сърбеж по кожата (с поява на подутини).

Тежки чернодробни проблеми (много редки, засягат по-малко от 1 на 10 000 индивида)

Признаците може да включват:

 • Пожълтяване на кожата или очите, тъмен цвят на урината или загуба на апетит.

Ако почувствате това, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Други нежелани реакции:
Чести (засягат по-малко от 1 на 10 индивида)

 • Главоболие
 • Чувство на замаяност или световъртеж, особено при рязко изправяне
 • Припадане
 • Диария
 • Прилошаване (повръщане)
 • Кашлица
 • Бъбречни проблеми (откриват се при изследвания на кръвта)

Нечести (засягат по-малко от 1 иа 100 индивида)

 • Промени в настроението
 • Изтръпване и мравучкане по крайниците
 • Световъртеж (вертиго)
 • Промени във вкуса
 • Промени в съня
 • Необичаен сърдечен ритъм
 • Сърдечна недостатъчност или удар
 • Промяна на цвета на пръстите на ръцете и краката
 • Постоянно течащ нос
 • Отпадналост (гадене)
 • Болки в стомаха и нарушено храносмилане
 • Промяна в кръвните изследвания, с които се проверява функцията на черния дроб
 • Обрив
 • Сърбеж
 • Неспособност за получаване на ерекция (импотентност)
 • Чувство на слабост
 • Умора
 • Повишени нива на определени показатели в кръвта (урея, креатинин или калий).

Редки (засягат по-малко от 1 на 1000 индивида)

 • Промени в някои кръвни клетки или други съставки на кръвта. Признаците може да включват чувство на умора или бледа кожа.
 • Обърканост
 • Промяна на обонянието
 • Сухота в устата
 • Кожен обрив с тъмно-червени, сърбящи подутини (копривна треска)
 • Косопад (алопеция)
 • Псориазис (кожен проблем)
 • Инфекция на кръвта
 • Бъбречна недостатъчност
 • Увеличаване на бюста при мъже
 • Понижени нива на натрий в кръвта, което може да предизвика слабост, умора, главоболие, отпадналост, прилошаваме (повръщане) и крампи.

Много редки (засяга по-малко от 1 на 10 000 индивида)

 • Проблеми с костния мозък или понижен брой кръвни клетки и/или тромбоцити в кръвта Ви. Може да забележите лесна уморяемост, инфекция (която може да бъде сериозна), висока температура, задух или поява на синини или удължено кървене.
 • Подуване на жлезите (лимфните възли)
 • Повишен имунен отговор (автоимунно заболяване)
 • Понижени нива на кръвна захар (хипогликемия). Признаците може да включват засилено чувство на глад или отпадналост, усилено потене и ускорен сърдечен ритъм.
 • Внезапно чувство на задух (бронхоспазъм)
 • Възпаление на белите дробове (което може да предизвика чувство на задух)
 • Синузит (чувство на болка зад бузите и очите)
 • Еозинофилна пневмония. Признаците включват следното
  • Синузит
  • Чувство, сякаш сте болни от грип
  • Чувство на засилващ се задух
  • Болка в областта на стомаха или червата
  • Кожен обрив
  • Чувство на мравучкане и изтръпване или вкочаненост на ръцете и краката
 • Възпаление на панкреаса. Това предизвиква умерена до тежка болка в областта на стомаха.
 • Подуване на лигавицата на червата. Това може да предизвика внезапна болка, диария или прилошаване (повръщане)
 • Потене
 • Тежко кожно увреждане или кожен обрив. Симптомите включват зачервяване, поява на мехури по кожата и лющене на кожата, което може бързо да се разрастне и да доведе до поява на мехури (пришки) около устата и в носа.
 • Понижено отделяне на урина, в сравнение с нормалното отделяне преди това

С неизвестна честота

 • Виждане, усещане или чуване на несъществуващи неща (халюцинации)
 • Зачервяване на кожата
 • чувство за депресия

Възможни нежелани реакции, свързани с хидрохлоротиазид (с неизвестна честота)

 • Възпаление на слюнчена жлеза
 • Понижен брой кръвни клетки и/или тромбоцити. Може да изпитате умора, инфекция (която може да бъде сериозна), висока температура (треска), задух или синини по кожата и удължено кървене
 • Загуба на апетит
 • Повишени нива на кръвна захар (глюкоза) - хипергликемия
 • Захар в урината
 • Повишени нива на пикочна киселина в кръвта
 • Променени нива на някои показатели в кръвта (например ниски нива на натрий и калий). Може да почувствате мускулна слабост, жажда, мравучкане и изтръпване, крампи и чувство на отпадналост
 • Повишени нива на липидите в кръвта (включително и на холестерол)
 • Безпокойство
 • Депресия
 • Нарушение на съня
 • Мравучкане и изтръпване
 • Световъртеж
 • Промяна в зрението, което визуално ви кара да виждате нещата жълти
 • Краткотрайни проблеми със зрението
 • Тежка болка в очите със зачервяване и замъглено виждане. Ако почувствате внезапно болезнено зачервяване на очите, кажете на Вашия лекар веднага; може да имате нужда от лечение, за да се избегне загуба на зрението
 • Чувство за световъртеж (Вертиго)
 • Чувство за припадане (особено при рязко изправяне)
 • Увреждане на кръвоносните съдове, причина за поява на червени петна по кожата
 • Затруднено дишане. Може да почувствате задух ако белите Ви дробове са възпалени или пълни с течност
 • Възпаление на стомаха
 • Диария
 • Запек
 • Възпаление на панкреаса. Това причинява умерена до силна болка в областта на стомаха.
 • Пожълтяване на кожата или бялото на очите (жълтеница).
 • Кожни проблеми, включително и обрив, предизвикан от чувствителност към слънчева светлина, обрив, силен обрив, който бързо се разраства с поява на мехури и лющене на кожата, достигайки до устата; влошаване на предшестващи, състояния подобни на лупус еритематозус или поява на необичайни кожни реакции.
 • Алергични реакции
 • Мускулни крампи и мускулна слабост
 • Бъбречни проблеми, които могат да бъдат сериозни (кръвните изследвания могат да ги потвърдят).
 • Треска
 • Слабост.

Не се притеснявайте от всички изброени възможни нежелани лекарствени реакции. Вие може никога да не ги получите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани лекарствени реакции, кажете на Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да
съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Витоприл плюс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте Витоприл плюс след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Витоприл плюс

 • Активните вещества са: лизиноприл и хидрохлоротиазид.
 • Другите съставки са: калциев хидроген фосфат дихидрат (Е341), магнезиев стеарат (Е470b), царевично нишесте, манитол (Е421), силициев хидроксид, колоиден безводен (Е551)

Всяка таблетка Витоприл плюс 10 mg/12,5 mg съдържа лизиноприл дихидрат (lisinopril dihydrate), еквивалентен на 10 mg лизиноприл (lisinopril) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Всяка таблетка Витоприл плюс 20 mg/12,5 mg съдържа лизиноприл дихидрат (lisinopril dihydrate), еквивалентен на 20 mg лизиноприл (lisinopril) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).

Как изглежда Витоприл плюс и какво съдържа опаковката
Витоприл плюс са бели, кръгли, двойноизпъкнали таблетки с делителна черта от двете страни и маркирани с: С10 или С20 от едната страна.

Витоприл плюс е наличен в PVC/PVDC/ алуминиеви блистерни опаковки, съдържащи: 10, 14, 15, 28, 30, 40, 50 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
Stada Arzneimittel AG, Германия.

Производител:
Hemopharm GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Октомври 2016 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:CG153
Цена за НЗОК:15.43 лв.
Реимбурсация:4.94 лв.
Пациентът заплаща:10.49 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30

ВИТОПРИЛ ПЛЮС табл. 20 мг. / 12.5 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):