Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта WOERWAG PHARMA ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100

ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100

Арт. #30035034

ГАБАГАМА твърди капсули 400 мг. * 100

Листовка: информация за потребителя    
Габагамма 400 mg твърди капсули
Gabagamma 400 mg capsules, hard    
Габапентин (Gabapentin)    
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Габагамма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Габагамма
3. Как да приемате Габагамма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Габагамма
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Габагамма и за какво се използва
Габагамма принадлежи към група лекарства, използвани за лечение на епилепсия и на периферна невропатна болка (дълго продължаваща болка, причинена от увреждане на нервите).
Активното вещество в Габагамма е габапентин.

Габагамма се използва за лечение на:

 • Различни форми на епилепсия (припадъци, които първоначално са ограничени в определени зони на мозъка, независимо дали припадъкът се разпространява до други части на мозъка или не). Вашият лекар ще Ви предпише Габагамма, за да помогне на лечението на епилепсията, когато настоящото лечение не е достатъчно за пълен контрол на състоянието Ви. Освен ако не е указано друго, трябва да приемате Габагамма като допълнение на настоящото Ви лечение. Габагамма може да се използва и самостоятелно при лечение на възрастни и деца на 12 и повече години;
 • Периферна невропатна болка (продължителна болка, предизвикана от увреждане на нервите). Различни заболявания могат да причинят периферна невропатна болка (основно проявяваща се в краката и/или ръцете), като например диабет или херпес зостер. Усещанията при тази болка могат да се опишат като: топлина, парене, туптене, стрелкане, пронизване, прорязване, схващане, болезненост, изтръпване, вкочаненост, мравучкане и др.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Габагамма
Не приемайте Габагамма:

 • ако сте алергични към габапентин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Габагамма:

 • ако страдате от бъбречни проблеми, Вашият лекар може да предпише различна схема на дозиране;
 • ако сте на хемодиализа (за отстраняване на отпадните продукти от организма, поради бъбречна недостатъчност), кажете на Вашия лекар;
 • ако при Вас се прояви мускулна болка и/или слабост;
 • ако при Вас се проявят симптоми като продължителна болка в стомаха, гадене и повръщане, незабавно се свържете с Вашия лекар, тъй като това могат да са симптоми на остър панкреатит (възпаление на панкреаса).

В периода след пускане на продукта на пазара се съобщава за случаи на злоупотреба и зависимост с габапентин. Говорете с Вашия лекар, ако имате предистория за злоупотреба и зависимост.
Малка част от хората, лекувани с антиепилептици, като габапентин, са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако се появят такива, незабавно се обърнете към Вашия лекар.

Важна информация за потенциално сериозни реакции
Малък брой хора приемащи Габагамма, получават алергична реакция или потенциално сериозна кожна реакция, които може да доведат по-сериозни проблеми, ако не се лекуват. Необходимо е да познавате и да обръщате внимание на тези симптоми, докато приемате Габагамма.

Прочетете описанието на тези симптоми в точка 4 на тази листовка в раздел „Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако проявите някои от следните симптоми след като приемете това лекарство, тъй като те могат бъдат сериозни".

Ако при Вас се прояви мускулна слабост, чувствителност или болка, особено ако едновременно с това се чувствате зле, или имате висока температура, това може да се дължи на необичаен разпад на мускулите, който може да е животозастрашаващ и да доведе до проблеми с бъбреците. Може да се прояви и обезцветяване на урината и промяна в резултатите от кръвните тестове (особено повишени стойности на креатин фосфокиназа). Ако проявите някои от тези симптоми, моля свържете се с Вашия лекар незабавно.

Други лекарства и Габагамма
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Лекарства съдържащи опиоиди, като морфин
Ако приемате някакви лекарства съдържащи опиоиди (като морфин), моля кажете на Вашия лекар или фармацевт, тъй като опиоидите може да повишат ефектите на Габагамма. В допълнение, комбинацията на Габагамма с опиоиди може да предизвика симптоми, като сънливост и/или потискане на дишането.

Антиациди срещу стомашно-чревни нарушения
Едновременното приемане на Габагамма и антиациди, съдържащи алуминий и магнезий, може да намали абсорбцията (усвояването) на Габагамма от стомаха. Поради това е препоръчително Габагамма да се приема поне 2 часа след приема на антиацид.

Габагамма

 • не се очаква да взаимодейства с други антиепилептични лекарства или с перорални контрацептивни таблетки;
 • може да повлияе някои лабораторни тестове, следователно ако Ви предстои изследване на урината, кажете на Вашия лекар или болнично заведение какво приемате.

Габагамма с храна
Габагамма може да бъде приеман с или без храна.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Габагамма не трябва да се приема по време на бременност, освен ако Вашият лекар не Ви е казал друго. Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция.
Не са провеждани специални проучвания, които да изучават използването на габапентин при бременни жени, но с други лекарства, използвани за лечение на гърчове се съобщава за повишен риск от увреждания при плода, особено при едновременен прием на повече от едно лекарство за гърчове. Поради тази причина, в случай на бременност, когато е възможно, трябва да се стремите да приемате само едно антиепилептично лекарство и то само при съвет от Вашия лекар.
Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако забременеете, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, докато приемате Габагамма. Не прекратявайте внезапно приема на това лекарство, тъй като това може да доведе до повторна поява на гърчове, което може да има сериозни последствия за Вас и вашето бебе.

Кърмене
Габапентин, активното вещество в Габагамма, преминава в майчиното мляко.
Тъй като ефектът върху кърмачето е неизвестен, не е препоръчително да кърмите, докато приемате Габагамма.

Фертилитет
Няма ефект върху фертилитета при проучванията върху животни.

Шофиране и работа с машини
Габагамма може да предизвика замаяност, сънливост и умора.
Не трябва да шофирате, да работите със сложни машини или да участвате в други потенциално опасни дейности, докато не установите дали това лекарство повлиява способността Ви да извършвате тези дейности.

Габагамма съдържа лактоза
Габагамма твърди капсули съдържа лактоза (вид захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Габагамма
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Вашият лекар ще определи коя е подходящата за Вас доза.

Епилепсия, препоръчителната доза е:
Възрастни и юноши
Приемайте количеството капсули, което Ви е казал Вашият лекар. Обикновено Вашият лекар ще увеличава дозата Ви постепенно. Началната доза обикновено е между 300 mg и 900 mg всеки ден. След това, дозата може да бъде увеличена, както е казал Вашият лекар, до не повече от 3600 mg всеки ден и Вашият лекар ще Ви каже да я приемате в три отделни дози, например: един път сутрин, един път на обяд и един път вечер.

Деца на 6 и повече години
Дозата, която ще приема Вашето дете, ще бъде определена от Вашият лекар, тъй като тя се изчислява спрямо теглото на детето.
Лечението започва с ниска начална доза, която постепенно се увеличава за период от около 3 дни. Обичайната доза за контролиране на епилепсията е 25-35 mg/kg/ден. Обичайно се приема в 3 отделни дози, като капсулата (капсулите) се приема(т) всеки ден, обикновено един път сутрин, един път на обяд и един път вечер.
Габагамма не се препоръчва при деца под 6 годишна възраст.

Периферна невропатна болка, препоръчителната доза е:
Възрастни
Приемайте количеството капсули, което Ви е казал Вашият лекар. Обикновено Вашият лекар ще увеличава дозата Ви постепенно. Началната доза обикновено е между 300 mg и 900 mg всеки ден. След това, дозата може да бъде увеличена, както е казал Вашият лекар, но не повече от 3600 mg всеки ден и Вашият лекар ще Ви каже да я приемате в три отделни дози, например: един път сутрин, един път на обяд и един път вечер.

Ако имате проблеми с бъбреците или ако провеждате хемодиализа:
Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на дозиране, ако имате проблеми с бъбреците или провеждате хемодиализа.

Ако сте пациент в старческа възраст (над 65 годишна възраст), трябва да приемате Габагамма в нормалната дозировка, освен ако имате проблеми с бъбреците. Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на дозиране и/или различна доза, ако имате проблеми с бъбреците.

Ако Ви се струва, че ефектът на Габагамма е прекалено силен или прекалено слаб, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт възможно най-скоро.

Начин на приложение
Габагамма е за перорално приложение. Винаги поглъщайте капсулите цели с достатъчно вода. Продължавайте да приемате Габагамма, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете.

Ако сте приели повече от необходимата доза Габагамма:
По-високи дози от препоръчаните могат да доведат до засилване на страничните ефекти, включително загуба на съзнание, замаяност, двойно виждане, неясен говор, сънливост и диария.
Обадете се на Вашия лекар или отидете до най-близкото спешно отделение незабавно, ако сте приели повече Габагамма, отколкото е предписал Вашият лекар.
Вземете със себе си всички останали капсули, заедно с опаковката и етикета, за да може в болницата да разберат лесно какво лекарство сте приели.
Ако Вие или някой друг случайно приеме прекалено много капсули, или смятате, че дете е погълнало капсули, свържете се с Вашия лекар или отидете до най-близкото спешно отделение незабавно. Тъй като Габапентин капсули може да Ви накара да се чувствате сънливи, препоръчително е да помолите някой да Ви закара до лекаря или болницата, или да се обадите на бърза помощ. Симптомите при предозиране са замаяност, двойно виждане, неясен говор, загуба на съзнание, сънливост и лека диария.

Ако сте пропуснали да приемете Габагамма
Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете я веднага щом се сетите, освен ако не е време за Вашата следваща доза.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Габагамма
Не спирайте приема на Габагамма, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да го направите. Ако Вашето лечение се преустанови, това трябва да стане постепенно за период от поне една седмица. Ако спрете приема на Габагамма внезапно или преди да Ви е казал Вашият лекар, съществува повишен риск от припадъци.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако проявите някои от следните симптоми след като приемете това лекарство, тъй като те могат бъдат сериозни:

 • Тежки кожни реакции, които изискват незабавно внимание, подуване на устните и лицето, кожен обрив и зачервяване и/или косопад (това могат да бъдат симптоми на сериозна алергична реакция);
 • Продължителна стомашна болка, гадене и повръщане, тъй като те могат да бъдат симптоми на остър панкреатит (възпаление на панкреаса);
 • Габагамма може да причини сериозна или животозастрашаваща алергична реакция, която може да засегне кожата или други части на Вашето тяло, като черен дроб или кръвни клетки. Може да имате или да нямате обрив като проявите тази реакция. Тя може да наложи да постъпите в болница или да спрете приема на Габагамма.

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако проявите някой от следните симптоми:

 • кожен обрив;
 • уртикария;
 • треска;
 • подуване на жлезите, което не изчезва;
 • подуване на устните и езика;
 • пожълтяване на кожата или бялото на очите;
 • поява на необичайни синини или кървене;
 • тежка умора или слабост;
 • неочаквана мускулна болка;
 • чести инфекции.

Тези симптоми могат да са първите признаци на сериозна реакция. Необходимо е да Ви прегледа лекар, за да се установи дали да продължите да приемате Габагамма.

Ако сте на хемодиализа, кажете на Вашия лекар, в случай, че проявите мускулна болка и/или слабост.

Другите нежелани реакции включват:
Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

 • Вирусна инфекция;
 • Сънливост, замаяност, загуба на координация;
 • Умора, треска.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • Пневмония, дихателни инфекции, инфекция на пикочните пътища, възпаления на ухото или други инфекции;
 • Намален брой на белите кръвни клетки;
 • Анорексия, повишен апетит;
 • Гняв спрямо другите хора, объркване, промени в настроението, депресия, тревожност, нервност, затруднено мислене;
 • Конвулсии, неволеви движения, затруднения при говор, загуба на памет, треперене, нарушен сън, главоболие, кожна чувствителност, понижена чувствителност (изтръпване), затруднена координация, необичайни движения на очите, усилени, отслабени или липсващи рефлекси;
 • Замъглено зрение, двойно виждане;
 • Световъртеж;
 • Повишено кръвно налягане, зачервяване или разширяване на кръвоносните съдове;
 • Затруднено дишане, бронхит, възпалено гърло, кашлица, сухота в носа;
 • Повръщане, гадене, проблеми със зъбите, възпаление на венците, диария, стомашна болка, нарушено храносмилане, запек, сухота в устата или гърлото, газове;
 • Подуване на лицето, синини, обрив, сърбеж, акне;
 • Ставна болка, мускулна болка, болка в гърба, мускулни потрепвания;
 • Проблеми с ерекцията (импотентност);
 • Подуване на краката и ръцете, затруднено ходене, слабост, болка, общо неразположение, грипоподобни симптоми;
 • Понижен брой бели кръвни клетки, повишаване на теглото;
 • Инцидентно нараняване, счупване, ожулване.

В допълнение, при клиничните проучвания при деца, често се съобщава за агресивно поведение и резки движения.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Алергични реакции, като копривна треска;
 • Намалено движение;
 • Сърцебиене;
 • Подуване, което може да включва лицето, тялото и крайниците;
 • Отклонения в резултатите от кръвните тестове, показващи проблеми с черния дроб;
 • Падане;
 • Затруднено мислене;
 • Висока кръвна захар (най-често при пациенти с диабет);
 • Възбуда (състояние на хронично безпокойство и неволни и неконтролирани движения).

Редки (могат да засегнат до 1 на 1,000 души):

 • Ниска кръвна захар (най-често при пациенти с диабет);
 • Загуба на съзнание.

Нежелани реакции, за които честотата не може да бъде определена от наличните данни са написани по-долу:

 • Хипонатриемия;
 • Анафилаксия (сериозна, потенциално животозастрашаваща алергична реакция, включваща затруднено дишане, оток на устните, гърлото и езика, и хипотония, изискващи спешно лечение).

След пускането на габапентин на пазара, се съобщава за следните нежелани реакции:

 • Намален брой тромбоцити (клетките, отговорни за кръвосъсирването);
 • Халюцинации;
 • Проблеми с необичайни движения, като например гърчове, резки движения и скованост;
 • Шум в ушите;
 • Група от нежелани реакции, които може да включват подути лимфни възли (изолирани малки подкожни подутини), треска, обрив и възпаление на черния дроб, настъпващи едновременно;
 • Пожълтяване на кожата и очите (жълтеница), чернодробно възпаление;
 • Остра бъбречна недостатъчност, инконтиненция на урина (неволево уриниране);
 • Увеличена гръдна тъкан, уголемяване на гърдите;
 • Нежелани реакции, в следствие на внезапно спиране на лечението с габапентин (тревожност, безсъние, гадене, болка, изпотяване), гръдна болка;
 • Разкъсване на мускулни влакна (рабдомиолиза);
 • Отклонения в резултатите от кръвните тестове (повишение на креатин фосфокиназата);
 • Проблеми със сексуалната функция, включително невъзможност за достигане на оргазъм, забавена еякулация;
 • Ниско ниво на натрий в кръвта.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

България,
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Габагамма
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25°С.
PVC/Alu блистер: Съхранявайте в оригиналната опаковка.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Габагамма 400 mg твърди капсули
Активното вещество е: габапентин.
Всяка твърда желатинова капсула съдържа: 400 mg габапентин.
Другите съставки на Габагамма 400 mg твърди капсули са: Лактоза безводна, царевично нишесте, талк, желатин и титанов диоксид (Е 171), железен оксид, жълт (Е 172), железен оксид, червен (Е 172).

Как изглежда Габагамма 400 mg твърди капсули и какво съдържа опаковката
Капсула, твърда.
Габагамма 400 mg: твърда желатинова капсула, с оранжево непрозрачно капаче и тяло.

Съдържание на опаковката:
PVC/Alu блистери: x 50 и 100 твърди капсули.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
Worwag Pharma GmbH & Co.KG, Германия.

Производител (и):
Artesan Pharma GmbH & Co.KG, Германия;
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Германия;
Dragenopharm Apotheker Pueschl GmbH, Германия;
Medis International a.s., Република Чехия;
Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01/2017.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100

 • Силно клинично значими взаимодействия (4)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (177)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (11)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100

ПО НЗОК

Информация за ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100 по НЗОК

Код по НЗОК:NF494
Цена за НЗОК:58.38 лв.
Реимбурсация:21.78 лв.
Пациентът заплаща:36.60 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100

КОМЕНТАРИ КЪМ ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100

ГАБАГАМА твърди капс. 400 мг. * 100 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):