Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта POLPHARMA ПАРАТРАМОЛ табл. 37.5 мг. / 325 мг. * 30

ПАРАТРАМОЛ табл. 37.5 мг. / 325 мг. * 30

Арт. #30033140

ПАРАТРАМОЛ табл. 37.5 мг. / 325 мг. * 30

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Paratramol 37,5 mg / 325 mg film-coated tablets
Паратрамол 37,5 mg /325 mg филмирани таблетки
Трамадолов хидрохлорид / Парацетамол
(Tramadol hydrochloride / Paracetamol)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.
То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Паратрамол и за какво се използва
2. Преди да приемете Паратрамол
3. Как да приемате Паратрамол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Паратрамол
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРАТРАМОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Паратрамол е комбинация от две обезболяващи - трамадол и парацетамол, които действат заедно за облекчаване на Вашата болка.
Паратрамол е предназначен за лечение на умерена до силна болка, когато Вашият лекар прецени, че се нуждаете от комбинирането на трамадол и парацетамол.
Паратрамол трябва да се приема само от възрастни и подрастващи над 12 годишна възраст.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ПАРАТРАМОЛ
Не приемайте Паратрамол, ако:

 • Сте имали алергична реакция (например, кожен обрив, оток на лицето, хрипове или затруднено дишане) след приема на трамадол или парацетамол или някоя от останалите съставки на Паратрамол;
 • Ако приемате МАО-инхибитори (някои лекарства, използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон) или сте приемали такива през последните 14 дни преди започване на лечението с Паратрамол;
 • Страдате от тежко чернодробно нарушение;
 • Имате епилепсия, която не е достатъчно добре контролирана с помощта на лекарствата, които приемате.

Не приемайте Паратрамол в случай на остро отравяне с алкохол, таблетки за сън, обезболяващи или други психотропни лекарства (лекарства, които повлияват настроението и емоциите).

Обърнете специално внимание при употребата на Паратрамол, ако:

 • Приемате други лекарства, съдържащи парацетамол или трамадол;
 • Имате чернодробни проблеми или чернодробно заболяване или ако сте забелязали пожълтяване на очите и кожата си. Това може да се дължи на жълтеница или проблеми с жлъчните пътища;
 • Имате бъбречни проблеми;
 • Имате тежко затруднение на дишането, например астма или тежки белодробни проблеми;
 • Имате епилепсия или сте имали припадъци или гърчове;
 • Наскоро сте имали травма на главата, шок или силно главоболие, придружено с повръщане;
 • Имате зависимост към някакви лекарства, включително такива използвани за облекчаване на болката, например морфин;
 • Приемате други лекарства за лечение на болката, които съдържат бупренорфин, налбуфин или пентазоцин;
 • Ви предстои анестезия (упойка). Уведомете Вашия лекар или стоматолог, че приемате Паратрамол.

Ако нещо от изброеното по-горе се е отнасяло или се отнася до Вас по време на приема на Паратрамол, моля уверете се, че Вашия лекар знае за това. Той/тя ще прецени дали трябва да продължите приема на това лекарство.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Важно: Това лекарство съдържа парацетамол и трамадол. Уведомете Вашия лекар, ако приемате някакво друго лекарство, съдържащо парацетамол или трамадол (включително лекарства, които си купувате сами, без рецепта), за да не превишите максималната дневна доза.
Вие не трябва да приемате Паратрамол заедно с инхибитори на моноамино оксидазата ("МАО-инхибитори") или ако са изминали по-малко от 2 седмици преди преустановяване на техния прием (вижте, точка "Не приемайте Паратрамол").

Паратрамол не се препоръчва за приложение заедно с:

 • Карбамазепин (лекарство, обикновено използвано за лечение на епилепсия или някои видове болка, като силни пристъпи на болка в областта на лицето, известни като тригеминална невралгия);
 • бупренорфин, налбуфин или пентазоцин (опиатни обезболяващи). Обезболяващият ефект може да бъде намален.

Рискът от нежелани ефекти се повишава, ако приемате и:

 • някои лекарства, наречени "серотонинергични"; те може да повишат този риск - като триптофани (при мигрена), антидепресанти, антипаркинсонови лекарства, някои лекарства за намаляване на теглото. Ако у Вас се появи обърканост, безпокойство, повишена температура (треска), изпотяване, некоординирани движения на крайниците или очите, неконтролирани потрепвания на мускулите или диария. Вие трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар;
 • транквилизанти, хапчета за сън, други обезболяващи, като морфин и кодеин (също и лекарства за лечение на кашлица), баклофен (за отпускане на мускулите), лекарства за понижаване на кръвното налягане, антидепресанти или лекарства за лечение на алергии. Вие може да почувствате сънливост или слабост. Ако това се случи с Вас, моля уведомете Вашия лекар;
 • антидепресанти, анестетици, невролептици (лекарства, които повлияват мисленето) или бупропион (за подпомагане отказване на пушенето). Рискът от появата на припадъци може да се повиши. Вашият лекар ще Ви каже дали е подходящо да приемате Паратрамол;
 • варфарин или фенопрокумон (за разреждане на кръвта). Ефективността на тези лекарства може да бъде променена и да се появи кървене. Всяко продължително или неочаквано кървене трябва да бъде незабавно съобщено на Вашия лекар.

Ефективността на Паратрамол може да бъде повлияна, ако приемате също:

 • метоклопрамид, домперидон или ондансетрон (лекарства за лечение на гадене и повращъне);
 • холестирамин (лекарство за намаляване на холестерола в кръвта);
 • кетоконазол или еритромицин (лекарства за лечение ма инфекции).

Вашият лекар ще Ви каже кои лекарства са безопасни за употреба с Паратрамол.

Прием на Паратрамол с храни и напитки
Паратрамол може да доведе до сънливост. Алкохолът може да повиши тази сънливост, поради което Вие не трябва да приемате алкохол или други продукти, съдържащи алкохол по време на лечението с Паратрамол.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди приема на което и да е лекарство. Тъй като Паратрамол съдържа трамадол, Вие не трябва да приемате това лекарство по време на бременност. Ако забременеете по време на лечението с Паратрамол, моля консултирайте се с Вашия лекар преди да продължите приема на таблетките.
Малки количества трамадол може да преминат в кърмата.
Ето защо, Вие не трябва да приемате това лекарство по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини
Паратрамол може да доведе до появата на сънливост, замаяност или замъглено зрение. Не шофирайте, не работете с машини и не извършвайте други дейности, изискващи внимание, докато не разберете как точно Ви действа Паратрамол.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ПАРАТРАМОЛ
Винаги приемайте Паратрамол точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Вие трябва да приемате Паратрамол възможно най-кратко време.
Не се препоръчва приложението при деца под 12 годишна възраст.
Ако Вашия лекар не е предписал друго, обичайната начална доза при възрастни и подрастващи над 12 год. е 2 таблетки. Ако е необходимо, може да бъдат приети и допълнителни доза, съгласно препоръките на Вашия лекар. Най-малкият интервал между приема на дозите трябва да бъде поне 6 часа.
Не приемайте повече от 8 филмирани таблетки Паратрамол дневно.
Не приемайте Паратрамол по-често, отколкото Ви е казал Вашия лекар.

Вашият лекар може да удължи времето между отделните дози:

 • ако сте на възраст над 75 години;
 • ако имате бъбречни проблеми;
 • ако имате чернодробни проблеми.

Начин на приложение:
Таблетките са предназначени за перорално приложение (през устата).
Таблетките трябва да се гълтат цели, с достатъчно количество течност. Те не трябва да се чупят или дъвчат.
Ако смятате, че Паратрамол е прекалено силен (напр. води до силна сънливост или затруднение на дишането) или прекалено слаб (напр. Вашата болка не е достатъчно облекчена), потърсете Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Паратрамол
След приема на много висока доза трамадол е възможно свиването на зениците, повръщане, понижаване на кръвното налягане, учестено биене на сърцето, колапс, нарушение на съзнанието до кома (изпадане в пълно безсъзнание), епилептични припадъци и затруднение на дишането до спиране на дишането. Предозирането на парацетамол е опасно и може да доведе до тежко увреждане на белия дроб и бъбреците.
Незабавно потърсете лекарска помощ в случай на предозиране на това лекарство, дори да се чувствате добре, тъй като съществува риск от по-късно, тежко чернодробно увреждане.

Ако сте пропуснали да приемете Паратрамол
Ако сте пропуснали да приемете таблетките, обикновено болката отново се появява. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропусната, просто продължете обичайния прием на таблетките.

Ако сте спрели приема на Паратрамол
Обикновено няма последващи ефекти след спиране на лечението с Паратрамол. Въпреки това, в редки случаи, при хора приемали известно време трамадол е възможна появата на неразположение, след неговото рязко спиране (вижте точка 4. "Възможни нежелани реакции"). Ако сте приемали Паратрамол известно време и искате да преустановите неговия прием. Вие трябва да се консултирате с Вашия лекар, поради възможност за появата на привикване.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Паратрамол може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

За оценка на нежеланите ефекти е използване следната честота:

 • много чести: засягат повече от 1 на 10 пациента;
 • чести: засягат 1 до 10 от 100 пациента;
 • нечести: засягат 1 до 10 от 1 000 пациента;
 • редки: засягат 1 до 10 от 10 000 пациента;
 • много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000;
 • с неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка.

Много чести:

 • гадене;
 • замаяност, сънливост.

Чести:

 • повръщане, проблеми с храносмилането (запек, събиране на газове в корема, диария), стомашна болка, сухота в устата;
 • сърбеж, изпотяване;
 • главоболие, треперене;
 • обърканост, нарушения на съня, промени в настроението (тревожност, нервност, приповдигнато настроение).

Нечести:

 • повишаване на пулса или кръвното налягане, сърдечната честота или нарушения на сърдечния ритъм;
 • затруднено или болезнено уриниране, наличието на белтък в урината;
 • кожни реакции (напр. обрив или копривна треска);
 • изтръпване, "мравучкане" или усещане на "иглички" в областта на крайниците, шум (звън) в ушите, неволни потрепвания на мускулите;
 • депресия, кошмарни сънища, халюцинации (чуване, виждане или усещане на несъществуващи неща), изневеряване на паметта;
 • затруднено гълтане, кръв в изпражненията;
 • треперене, горещи вълни, болки в областта на гръдния кош;
 • затруднено дишане;
 • промени в кръвните тестове, проверяващи функцията на черния дроб.

Редки:

 • припадъци, трудности при координирането на движенията;
 • пристрастяване;
 • замъглено зрение.

По-долу са представени нежеланите ефекти, съобщавани при хора, приемали лекарства, съдържащи само трамадол или само парацетамол. Въпреки това, ако забележите нещо от изброеното по време на приема на Паратрамол, Вие трябва да уведомите Вашия лекар:

 • чувство на слабост (прималяване) при изправяне от легнало или седнало положение, забавяне на сърдечната честота, прилошаване, промени в апетита, мускулна слабост, забавено или отслабено дишане, промени в настроението, промени в активността, промени във възприятията, влошаване на съществуваща астма;
 • в редки случаи кожен обрив, показващ алергична реакция, с внезапен оток на лицето и шията, затруднено дишане или понижение на кръвното налягане и припадане (прималяване). Ако това се случи с Вас, спрете лечението и незабавно потърсете лекарска помощ. Вие не трябва да  приемате това лекарство отново.

В редки случаи, прилагането на лекарства от типа на трамадол може да доведат до появата на зависимост към тях, което прави трудно спирането им.
Рядко, хора приемали трамадол за известен период от време, може да се почувстват зле при рязко спиране на лечението. Възможна е появата на възбуда, тревожност, нервност или треперене. Може да са налице и хиперактивност, трудно заспиване, стомашни или чревни нарушения. Много рядко е възможна и появата на пристъпи на паника, халюцинации, необичайни възприятия, като сърбеж, изтръпване и мравучкане, както и шум в ушите (тинитус). Ако получите някое от тези оплаквания след спиране приема на Паратрамол, моля консултирайте се с Вашия лекар.
По изключение, в кръвните тестове може да са налице някои отклонения, като нисък брой на кръвните тромбоцити, което може да доведе до кървене от носа или венците или липсата на някои бели кръвни клетки (агранулоцитоза), което може да доведе до инфекции, възпаление на гърлото или повишаване на температурата (треска).
Употребата на Паратрамол заедно с лекарства използвани за разреждане на кръвта (напр. фенпрокумон, варфарин) може да повиши риска от кървене. Всяко продължително или неочаквано кървене трябва да бъде незабавно съобщено на Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПАРАТРАМОЛ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт не изисква някакви специални условия на съхранение.
Не използвайте Паратрамол след срока на годност отбелязан върху картонената кутия и блистерите. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.   

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Паратрамол
Активните вещества
са трамадолов хидрохлорид и парацетамол. Една филмирана таблетка съдържа 37,5  mg трамадолов хидрохлорид и 325 mg парацетамол.

Помощните вещества са:
Ядро:
прежелатинизирано царевично нишесте, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат (тип А), силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат.

Филмова обвивка: хипромелоза, полиетилен гликол, титанов диоксид (Е171), железен оксид, жълт (Е 172).

Как изглежда Паратрамол и какво съдържа опаковката
Филмираните таблетки Паратрамол са светложълти, продълговати, двойно-изпъкнали таблетки.
Една опаковка съдържа 10, 20, 30, 60 или 90 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Pharmaceutical Works POLPHARMA SА, Полша.

Представената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:
Паратрамол е фиксирана комбинация от активни вещества. В случай на предозиране, симптомите може да включват признаци и симптоми на интоксикация с трамадол или парацетамол, както и с двете активни съставки.

Симптоми на предозиране с трамадол
По принцип, при интоксикация с трамадол се очакват симптоми, подобни на тези при другите централно-действащи аналгетици (опиати). Това включва по-специално миоза, повръщане, сърдечносъдов колапс, нарушения на съзнанието до кома, гърчове и потискане на дишането до дихателен арест.

Симптоми на предозиране с парацетамол
Предозирането е от особено значение при малките деца. Симпотмите на предозиране на парацетамол през първите 24 часа са бледост, гадене, повръщане, анорексия и болки в корема. Чернодробно увреждане може да бъде установено 12 до 48 часа след приема. Възможна е появата на нарушения в глюкозния метаболизъм и метаболитна ацидоза. При тежко отравяне, чернодробната недостатъчност може да прогресира до енцефалопатия, кома и смърт. Може да е налице остра бъбречна недостатъчност с остра тубулна некроза, дори при липсата на тежко чернодробно увреждане. Съобщавани са случаи на сърдечна аритмия и панкреатит.
Чернодробно увреждане е възможно при възрастни, приели 7,5-10 g или повече парацетамол. Смята се, че прекомерното количество на токсичен матаболит (обикновено адекватно детоксициран от глутатиона при прием на нормални дози парацетамол), се свързва необратимо с чернодробната тъкан.

Спешно лечение:

 • Незабавно настаняване в специализирано отделение;
 • Поддържане на дихателната и циркулаторна функция;
 • Преди започване на лечението е необходимо възможно най-бързото вземане на кръвна проба за установяване на плазмените концентрации на парацетамол и трамадол, както и за провеждането на чернодробни изследвания;
 • Необходимо е провеждането на чернодробни изследвания в началото (при предозирането) и по-късно на всеки 24 часа. Обикновено се наблюдава повишаване на чернодробните ензими (SGOT/AST, SGPT/ALT), които се нормализират след една или две седмици;
 • Необходимо е изпразване на стомах, чрез предизвикване на повръщане (когато пациента е в съзнание) или стомашна промивка;
 • Необходимо е предприемането на поддържащи мерки за поддържане проходимостта на дихателните пътища, както и поддържане на сърдечносъдовата функция; като за обратното развитие на респираторната депресия е необходимо прилагането на налоксон;  припадъците (гърчовете) може да бъдат овладяни с диазепам;
 • Трамадол се елиминира минимално от серума чрез хемодиализа или хемофилтрация. Ето защо, лечението на острата интоксикация с Паратрамол само с хемодиализа или хемофилтрация е неподходящо.

Необходимо е незабавно лечение на предозирането с парацетамол. Независимо от липсата на значими ранни симптоми, пациентите трябва да бъдат незабавно настанени в болница за провеждането на спешно медицинско лечение, като всеки възрастен или юноша, приел около 7,5 g или повече парацетамол в предходните 4 часа или всяко дете приело>= 150 mg/kg парацетамол в предходните 4 часа трябва да бъдат подложени на стомашна промивка. Необходимо е измерване на кръвните концентрациите на парацетамол не по-късно от 4 часа след предозирането, за оценка на риска от развитието на чернодробно увреждане (посредством номограма при предозиране на парацетамол). Може да е необходимо пероралното приложение на метионин или интравенозното приложение на N-ацетилцистеин (NAC), които може да имат положителен ефект до 48 часа след предозирането. Приложението на интравенозен NAC е най-ефективно в рамките на 8 часа от предозирането. Въпреки това, NAC трябва да бъде приложен, дори да са изминали повече от 8 часа след предозирането и да продължи по време на целия курс на лечението. Лечението с NAC трябва да започне незабавно в случай на съмнение за масивно предозиране. Необходимо е предприемането на общи поддържащи мерки.
Независимо от съобщеното количество на приетия парацетамол, антидота на парацетамол, NAC, трябва да се приеме перорално или интравенозно, възможно най-бързо, за предпочитане в рамките на 8 часа от предозирането.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПАРАТРАМОЛ табл. 37.5 мг. / 325 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (195)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (176)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (41)
Виж подробно всички ›

Аналози на ПАРАТРАМОЛ табл. 37.5 мг. / 325 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ПАРАТРАМОЛ табл. 37.5 мг. / 325 мг. * 30

ПАРАТРАМОЛ табл. 37.5 мг. / 325 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):