Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта GEROT PHARMACEUTICA ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30

ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30

Арт. #30032433

ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30

Листовка: информация за потребителя
Левебон 500 mg филмирани таблетки
Levebon 500 mg film-coated tablets
Левебон 1000 mg филмирани таблетки
Levebon 1000 mg film-coated tablets
Леветирацетам (Levetiracetam)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Левебон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Левебон
3. Как да приемате Левебон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Левебон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Левебон и за какво се използва
Левебон е антиепилептично лекарство (лекарство за лечение на пристъпи на епилепсия.

Левебон се използва:

 • самостоятелно при пациенти над 16 годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия за лечение на парциални пристъпи със или без вторична генерализация;
 • като допълнение към други антиепилептични лекарства или лечение на:
  • парциални пристъпи с или без генерализация при пациенти над 1-месечна възраст;
  • миоклонични пристъпи при пациенти над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия;
  • първично генерализирани тонично-клонични пристъпи при пациенти над 12-годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Левебон
Не приемайте Левебон:

 • ако сте алергични към леветирацетам или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки:
Обърнете специално внимание при употребата на Левебон:

 • Ако имате бъбречни проблеми, следвайте лекарските указания. Той/тя може да прецени дали Вашата доза трябва да се коригира;
 • Ако забележите някакво забавяне на растежа или неочаквано развитие на пубертет на Вашето дете, моля информирайте Вашия лекар;
 • Ако забележите повишаване на тежестта на пристъпите (напр. нарастване на техния брой), моля информирайте Вашия лекар;
 • Малка част от хората, лекувани с антиепилептици, като Левебон са имали симптоми на депресия и/или мисли за самоубийство. Моля, обърнете се към вашия лекар.

Други лекарства и Левебон
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Левебон с храни, напитки и алкохол
Може да приемате Левебон със или без храна. Като предпазна мяра, не приемайте Левебон с алкохол.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Левебон не трябва да се използва по време на бременност, освен в случаите на абсолютна необходимост. Потенциалният риск за Вашето неродено дете не е известен.
Проучванията с Левебон при опитни животни показват нежелани репродуктивни ефекти при дози значително по-високи от тези, от които се нуждаете, за да контролирате вашите пристъпи.
Не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Шофиране и работа с машини
Левебон може да наруши Вашата способност за шофиране и работа с машини, тъй като може да предизвика сънливост. Това е по-вероятна в началото на лечението или след увеличаване на дозата. Не трябва да шофирате или да работите с машини, докато се установи, че Вашите способности да изпълнявате тези дейности не са засегнати.

3. Как да приемате Левебон
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.
Левебон трябва да се приема два пъти дневно, един път сутрин и един път вечер, по едно и също време всеки ден.
Приемайте предписания брой таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар.

Монотерапия
Дозировка при възрастни и юноши (от 16 годишна възраст):
Обичайна доза:
между 1 000 mg и 3 000 mg всеки ден.
Когато първоначално започнете да приемате Левебон, Вашият лекар ще Ви предпише по-ниска доза в продължение на 2 седмици, преди да Ви даде най-ниската обичайната доза.
Например: в случай, че дневната Ви доза е 2 000 mg, Вие трябва да приемате една таблетка от 1 000 mg сутрин и една таблетка от 1 000 mg вечер.

Добавъчно лечение
Дозировка при възрастни и юноши (12 до 17 години) с тегло 50 кг или повече:
Обичайна доза:
между 1 000 mg и 3 000 mg всеки ден.
Например: в случай, че дневната Ви доза е 2 000 mg, Вие трябва да приемате една таблетка от 1 000 mg сутрин и една таблетка от 1 000 mg вечер.

Дозировка при новородени (6 до 23 месеца), деца (2 до 11 години) и юноши (12 до 17 години) с тегло под 50 кг:
Вашият лекар ще предпише най-подходящата лекарствена форма съобразно възрастта, теглото и дозировката.
Пероралният разтвор е по-подходящата лекарствена форма за употреба при кърмачета и деца под 6-годишна възраст.
Обичайна доза: между 20 mg на кг телесно тегло и 60 mg на кг телесно тегло всеки ден
Например: в случай, че обичайната доза е 20 mg на кг телесно тегло всеки ден, Вие трябва да давате на Вашето дете, тежащо 25 кг, една таблетка от 250 mg сутрин и една таблетка от 250 mg вечер.

Дозировка при новородени (1 месец до под 6 месеца):
Пероралният разтвор е по-подходящата лекарствена форма за употреба при новородени.

Начин на приложение:
Поглъщайте таблетките Левебон с достатъчно количество течност (напр. чаша вода).

Продължителност на лечението:

 • Левебон се прилага за хронично лечение. Вие трябва да продължавате лечението с Левебон толкова продължително, колкото Ви е назначил Вашият лекар;
 • Не спирайте лечението без съвет от Вашия лекар, тъй като това може да увеличи Вашите пристъпи. В случай, че Вашият лекар реши да преустанови лечението с Левебон, той/тя ще Ви обясни как постепенно да намалите приеманата доза до пълно преустановяване на приема на Левебон.

Ако сте приели повече от необходимата доза Левебон
Възможните нежелани реакции при предозиране на Левебон са сънливост, тревожност, агресия, намалено внимание, потискане на дишането и кома.
Уведомете Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимите таблетки.
Вашият лекар ще предприеме най-доброто лечение на предозирането.

Ако сте пропуснали да приемете Левебон
Уведомете Вашия лекар, ако сте пропуснали един или повече дози.
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Левебон
Ако спирате лечението, както и при другите антиепилептични лекарства, приемът на Левебон трябва да се преустанови постепенно, за да се избегне увеличаване на пристъпите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Уведомете Вашия лекар, ако забележите поява на някоя от посочените реакции и те Ви безпокоят.
Някои от нежеланите лекарствени реакции, като сънливост, умора и замаяност, може да са по-чести в началото на лечението и при увеличаване на дозата. Тези реакции, обаче, би трябвало да намалеят с времето.

Честотата на възможните нежелани лекарствени реакции, изброени по-долу, е определена според следната конвенция:

 • Много чести: (засягат повече от 1 на 10 потребители);
 • Чести: (засягат  1 от 10 на 100 пациенти);
 • Нечести: (засягат 1 до 10 на 1 000 потребители);
 • Редки: (засягат 1 до 10 на 10 000 потребители);
 • Много редки: (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители);
 • С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Много чести:

 • назофарингит;
 • сомнолетност (сънливост), главоболие.

Чести:

 • анорексия (загуба на апетит);
 • депресия, враждебност или агресивност, тревожност, безсъние, нервност или раздразнителност;
 • конвулсии, нарушения в равновесието (загуба на равновесие), замаяност  (чувство на нестабилност), летаргия, тремор (неволно треперене);
 • вертиго (чувство на световъртеж);
 • кашлица;
 • болки в корема, диария, диспепсия (смущение в храносмилането), повръщане, гадене;
 • обрив;
 • астения/умора (изтощение).

Нечести

 • намаляване броя на тромбоцитите, намаляване броя на белите кръвни клетки;
 • намаляване на телесното тегло, повишаване на телесното тегло;
 • опит за самоубийство и мисли за самоубийство, умствени нарушения,   необичайно поведение, халюцинации, гняв, обърканост, емоционална   нестабилност, промени в настроението, гняв;
 • амнезия (загуба на памет), нарушение на паметта (забравяне), нарушения на координацията /атаксия (липса на координация на движенията), парестезия (изтръпване), нарушение на вниманието (загуба на концентрация);
 • диплопия (двойно виждане);
 • абнормални резултати при изследване на функцията на черния дроб;
 • косопад, екзема, сърбеж;
 • мускулна слабост, миалгия (болка в мускулите);
 • нараняване.

Редки:

 • инфекция;
 • намаляване на броя на червените и/или белите кръвни клетки;
 • самоубийство, личностни нарушения (поведенчески проблеми); промени в мисловния процес (забавено мислене, невъзможност за концентрация);
 • неконтролирани мускулни спазми, засягащи главата, тялото и крайниците, затруднен контрол върху движенията, хиперкинезия (хиперактивност);
 • панкреатит;
 • чернодробна недостатъчност, хепатит;
 • мехури по кожата, устата, очите и гениталната област, кожен обрив.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Левебон
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, бутилката / блистера след "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Левебон
Активното вещество
е леветирацетам.

500 mg
Всяка таблетка съдържа 500 mg леветирацетам.
Другите съставки са:
Ядро на таблетката
: царевично нишесте, Повидон К 30, магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден безводен.
Филмово покритие: поливинилов алкохол - частично хидролизиран, титанов диоксид (Е171), Макрогол 3350, талк (Е553b), железен оксид жълт (Е172).

1 000 mg
Всяка таблетка съдържа  1 000 mg леветирацетам.
Другите съставки са:
Ядро на таблетката:
царевично нишесте, Повидон К 30, магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден безводен.
Филмово покритие: поливинилов алкохол - частично хидролизиран, титанов диоксид (Е171), Макрогол 3350, талк (Е553b).

Как изглежда Левебон и какво съдържа опаковката
500 mg:
Филмираните таблетки са жълти, с форма на капсули, с делителна черта от едната страна.
1 000 mg: Филмираните таблетки са бели, с форма на капсули, с делителна черта от едната страна.
Левебон таблетки са опаковани в блистери и бутилки.
Блистерите съдържат 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 и 200 филмирани таблетки.
Бутилките съдържат 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 и 200 филмирани таблетки.
Не всики видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
G. L. Pharma GmbH, Австрия.

Производител:
Klocke Pharma - Servuce GmgH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: януари 2012.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (2)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (175)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (2)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:NF812
Цена за НЗОК:18.00 лв.
Реимбурсация:14.60 лв.
Пациентът заплаща:3.40 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30

ЛЕВЕБОН табл. 1000 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):