Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта TEVA Pharmaceutical ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30 ТЕВА

ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30 ТЕВА

Арт. #30027112

ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30

Листовка: информация за потребителя
Desloratadine Teva 5 mg филмирани таблетки
Деслоратадин (Desloratadine)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Desloratadine Teva и за какво се използва
2. Преди да приемете Desloratadine Teva
3. Как да приемате Desloratadine Teva
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Desloratadine Teva
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DESLORATADINE TEVA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Desloratadine Teva съдържа активното вещество деслоратадин, което е антихистамин, който не Ви прави сънливи. То помага за контролиране на алергичните реакции и симптомите им.
Desloratadine Teva облекчава симптомите на алергичен ринит (възпаление на носните ходове, причинено от алергия, например сенна хрема или алергия към домашен прах). Тези симптоми включват кихане, сърбеж и секреция от носа, сърбеж на небцето и сърбящи, зачервени очи или сълзене.
Освен това Desloratadine Teva се използва да облекчи симптомите на уртикария (състояние на кожата, което се дължи на алергия). Тези симптоми включват сърбеж и копривна треска.
Desloratadine Teva е предназначен за възрастни и юноши (на и над 12-годишна възраст).
Облекчаването на тези симптоми продължава цял ден и Ви помага да се справите с ежедневните си ангажименти и да спите.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ DESLORATADINE TEVA
Не приемайте Desloratadine Teva

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към деслоратадин, към някоя от останалите съставки на Desloratadine Teva или към лоратадин.

Обърнете специално внимание с Desloratadine Teva

 • ако имате нарушена бъбречна функция.

Ако това се отнася за Вас или ако не сте сигурни, моля консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Desloratadine Teva.

Деца
Desloratadine Teva не трябва да се прилага на деца под 12-годишна възраст.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство, ако сте бременна или кърмите.
Ако сте бременна или кърмите, не се препоръчва да приемате Desloratadine Teva.

Шофиране и работа с машини
В препоръчителната доза не се очаква Desloratadine Teva да повлияе Вашата способност за шофиране или работа с машини. Все пак, макар и в много редки случаи, някои хора получават сънливост, което може да е причина за намалено внимание. Ако ви се случи, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация за някои от съставките на Desloratadine Teva
Desloratadine Teva съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемете това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ DESLORATADINE TEVA
Възрастни и юноши (над 12-годишна възраст): вземайте по една таблетка веднъж дневно. Поглъщайте таблетката цяла с вода, със или без храна.

Вашият лекар ще определи типа на алергичния ринит, от който страдате и ще определи колко време трябва да приемате Desloratadine Teva.
Ако имате интермитентен алергичен ринит (наличие на симптоми за по-малко от 4 дни в седмицата или за по-малко от 4 седмици), Вашият лекар ще Ви препоръча схема на лечение, съобразена с данните за хода на болестта Ви.
Ако имате персистиращ алергичен ринит (наличие на симптоми за 4 или повече дни в седмицата и за повече от 4 седмици) Вашият лекар може да Ви препоръча по-продължително лечение.
За уртикария, продължителността на лечение може да е различно при отделните пациенти, поради което трябва да спазвате указанията на Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Desloratadine Teva
Вземайте Desloratadine Teva само както Ви е предписано. При случайно предозиране не се очаква появата на сериозни проблеми. Все пак, ако вземете повече Desloratadine Teva от предписаното Ви, обадете се на Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Desloratadine Teva
Ако сте пропуснали да приемете дозата си навреме, вземете я при първа възможност, след което продължете приема по предписаната Ви схема. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Desloratadine Teva може да причини тежки алергични реакции много рядко (затруднено дишане, хрипове, сърбеж, копривна треска и отоци), ако ги получите веднага потърсете медицинска помощ.
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
При възрастни нежеланите реакции са практически същите като при прием на плацебо. Все пак, нежеланите реакции, които се съобщават по-често отколкото при прием на плацебо са уморяемост, сухота в устата и главоболие. При юноши най-често съобщаваната нежелана реакция е главоболие.
След пускане на пазара на деслоратадин, следните нежелани реакции са били докладвани много рядко (засягат по-малко от 1 потребител на 10 000):

 • обрив;
 • сърцебиене;
 • ускорен пулс;
 • стомашна болка;
 • гадене (прилошаване);
 • повръщане;
 • стомашно разстройство;
 • диария;
 • замаяност;
 • сънливост;
 • безсъние;
 • мускулна болка;
 • халюцинации;
 • припадъци;
 • безпокойство с повече движения на тялото;
 • възпаление на черния дроб;
 • отклонения във функционалните чернодробни показатели.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ DESLORATADINE TEVA
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Desloratadine Teva след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера, след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Информирайте Вашия лекар, ако забележите каквато и да е промяна във вида на таблетките.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Desloratadine Teva
Активното вещество
е 5 mg деслоратадин.
Другите съставки са: микрокристална целулоза, прежелатинизирано царевично нишесте, силициев диоксид, колоиден безводен, лактоза монохидрат, хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол 400, индигокармин (Е 132), шеллак и пропиленгликол.

Как изглежда Desloratadine Teva и какво съдържа опаковката
Синя, кръгла, двойно изпъкнала филмирана таблетка с надпис "D5" от едната страна и гладка
от другата.
Desloratadine Teva 5 mg филмирани таблетки се предлага в блистери по 7, 10, 14,20,21,28, 30,
40, 50, 60, 90 и 100 филмирани таблетки и в перфорирани еднодозови блистери от
50 х 1 филмирана таблетка.
Не всички видове опаковки може да бъдат в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Teva Pharma B.V., Нидерландия.

Производител:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Унгария;
TEVA UK Ltd, Обединено кралство;
Pharmachemie B.V., Нидерландия;
TEVA Sante, Франция;
Merckle GmbH, Германия.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30 ТЕВА

 • Умерено клинично значими взаимодействия (10)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (3)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30 ТЕВА

Аналози на ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30 ТЕВА

КОМЕНТАРИ КЪМ ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30 ТЕВА

ДЕСЛОРАТАДИН табл. 5 мг. * 30 ТЕВА Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):