Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28

ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28

Арт. #30026819

ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28

Листовка: информация за пациента
Тинтарос 5 mg филмирани таблетки 
Tintaros 5 mg film-coated tablets
Тинтарос 10 mg филмирани таблетки
Tintaros 10 mg film-coated tablets
Тинтарос 20 mg филмирани таблетки
Tintaros 20 mg film-coated tablets
Тинтарос 40 mg филмирани таблетки
Tintaros 40 mg film-coated tablets
розувастатин (като розувастатин калций)
rosuvastatin (as rosuvastatin calcium)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Тинтарос и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тинтарос
3. Как да приемате Тинтарос
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тинтарос
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Тинтарос и за какво се използва
Тинтарос принадлежи към група лекарства, наречени статини.

Предписан Ви е Тинтарос, тъй като:

 • имате високо ниво на холестерол. Това означава, че сте с риск от сърдечен инфаркт или инсулт. Тинтарос се използва при възрастни, юноши и деца на 6 години или повече за лечение на висок холестерол.

Препоръчано Ви е да приемате статин, защото промяната на диетата Ви и по-голямата физическа активност не са били достатъчни, за да се коригират Вашите нива на холестерола. Трябва да продължите с Вашата понижаваща холестерола диета и с физическата активност, докато приемате. Тинтарос

или

 • има други фактори, които увеличават риска от инфаркт, инсулт или други свързани здравословни проблеми. Инфаркт, инсулт и други проблеми могат да бъдат предизвикани от заболяване, наречено атеросклероза. Атеросклерозата се дължи на натрупване на мастни отлагания във Вашите артерии.

Защо е важно да продължавате да приемате Тинтарос
Тинтарос се използва за корекция на нивата на мазнините в кръвта, наречени липиди, като най-често срещана от тях е холестерола.
Има различни видове холестерол, които се откриват в кръвта - „лош" холестерол (LDL-C) и "добър" холестерол (HDL-C).

 • Тинтарос може да понижи „лошия" холестерол и да повиши „добрия" холестерол.
 • Той действа като помага да се блокира образуването на „лош" холестерол. Също така, подобрява способността на Вашия организъм да го отстранява от кръвта.

Повечето хора не усещат, че холестеролът им е повишен, тъй като той не предизвиква никакви симптоми. Ако обаче това остане нелекувано, натрупаните мазнини могат да се отложат по стените на Вашите кръвоносни съдове и това да доведе до стесняването им.
Понякога тези стеснени кръвоносни съдове могат да се запушат, което може да прекъсне притока на кръв към сърцето или мозъка и да доведе до инфаркт или инсулт. Чрез коригиране на нивата на холестерола, Вие може да намалите риска от инфаркт или инсулт.

Трябва да продължите да приемате Тинтарос, дори ако той е понижил холестерола Ви до необходимото ниво, защото той предпазва от ново повишаване на холестерола и натрупване на мастни отлагания. Обаче трябва да спрете приема на Тинтарос, ако Вашият лекар Ви каже да направите това или ако забременеете.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Тинтарос
Не приемайте Тинтарос:

 • Ако сте алергични към розувастатин или към някое от помощните вещества на това лекарство (изброени в точка 6).
 • Ако сте бременна или кърмите. Ако забременеете, докато приемате Тинтарос, незабавно спрете да го приемате и уведомете Вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяване, докато приемат Тинтарос, като използват подходяща контрацепция.
 • Ако имате чернодробно заболяване.
 • Ако имате тежки бъбречни проблеми.
 • Ако имате повтарящи се или необясними мускулни болки.
 • Ако приемате лекарство, наречено циклоспорин (използвано например след органна трансплантация).

Ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас (или ако се съмнявате), моля обърнете се отново към Вашия лекар.

Освен това, не приемайте Тинтарос филмирани таблетки от 40 mg (най-високата доза):

 • Ако имате умерено изразени бъбречни проблеми (ако се съмнявате, моля попитайте Вашия лекар).
 • Ако щитовидната Ви жлеза не функционира правилно.
 • Ако сте имали някакви повторни или необясними мускулни болки, лична или фамилна анамнеза за мускулни проблеми, или предхождаща анамнеза за мускулни проблеми, когато сте приемали други понижаващи холестерола лекарства. Ако редовно пиете големи количества алкохол.
 • Ако сте от азиатски произход (японци, китайци, филипинци, виетнамци, корейци и индийци).
 • Ако приемате други лекарства, наречени фибрата, за понижаване на Вашия холестерол.
 • Ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас (или се съмнявате), моля обърнете се отново към Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Тинтарос

 • Ако имате проблеми с бъбреците.
 • Ако имате проблеми с черния дроб.
 • Ако имате повтарящи се или необясними мускулни болки, лична или фамилна анамнеза за мускулни проблеми, или предхождаща анамнеза за мускулни проблеми, когато сте приемали други понижаващи холестерола лекарства. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате необясними мускулни болки, особено ако не се чувствате добре или имате повишена температура. Уведомете вашия лекар или фармацевт и ако чувствате постоянна мускулна слабост.
 • Ако редовно пиете големи количества алкохол.
 • Ако щитовидната Ви жлеза не функционира правилно.
 • Ако приемате други лекарства, наречени фибрати, за понижаване на Вашия холестерол. Моля, прочетете внимателно тази листовка, дори и когато сте приемали тези лекарства преди време. Ако приемате лекарства, използвани за борба с HIV инфекцията, напр. ритонавир с лопинавир и/или атазанавир, моля вижте „Други лекарства и Тинтарос".
 • Ако пациентът е под 6-годишна възраст: Тинтарос филмирани таблетки не трябва да се дава на деца под 6-годишна възраст.
 • Ако пациентът е под 18-годишна възраст: таблетката Тинтарос 40 mg не е подходяща за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.
 • Ако сте над 70 години (тъй като Вашият лекар трябва да избере подходящата за Вас начална доза Тинтарос)
 • Ако имате тежка дихателна недостатъчност.
 • Ако сте от азиатски произход - т.е. японци, китайци, филипинци, виетнамци, корейци и индийци. Вашият лекар трябва да избере подходящата за Вас начална доза Тинтарос.

Ако някое от горепосочените състояния се отнася за Вас (или не сте сигурни):

 • Не приемайте Тинтарос филмирани таблетки от 40 mg (най-високата доза) и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате каквато и да е доза от Тинтарос.

При малък брой хора статините могат да повлияят функцията на черния дроб. Това се установява чрез лесен тест за наличие на повишени стойности на чернодробните ензими в кръвта. Поради тази причина, Вашият лекар ще извършва обичайно този кръвен тест (чернодробен функционален тест) преди и по време на лечение с Тинтарос.

Докато приемате това лекарство, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно в случай, че имате диабет или сте с риск от развитие на диабет. Има вероятност да сте с риск от развитие на диабет ако имате високи нива на захари и мазнини в кръвта, имате наднормено тегло и високо кръвно налягане.

Други лекарства и Тинтарос
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Кажете на Вашия лекар ако приемате някое от следните лекарства:

 • циклоспорин (използван например, след органна трансплантация);
 • варфарин (или което и да е друго лекарство, използвано за разреждане на кръвта);
 • фибрати (като гемфиброзил, фенофибрат) или някое друго лекарство, използвано за понижаване на холестерола (като езетимиб);
 • лекарства при лошо храносмилане (използвани за неутрализиране на стомашните киселини);
 • еритромицин (антибиотик);
 • перорални противозачатъчни таблетки;
 • хормонозаместителна терапия;
 • ритонавир с лопинавир, дарунавир, типранавир или атазанавир (използвани за борба с HIV инфекцията - моля, вижте „Предупреждения и предпазни мерки"). дронедарон (антиаритмично средство)
 • итраконазол (противогъбично средство)
 • Тинтарос може да промени ефекта на тези лекарства или те биха могли да променят ефекта на Тинтарос.

Тинтарос c храна и напитки
Можете да приемате Тинтарос със или без храна.

Бременност и кърмене
Не приемайте Тинтарос, ако сте бременна или кърмете. Ако забременеете, докато приемате Тинтарос, незабавно спрете да го приемате и уведомете Вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяване, докато приемат Тинтарос, като използват подходящо средство против забременяване. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Повечето хора могат да шофират кола и да работят с машини, докато използват Тинтарос - той няма да повлияе способностите им. Въпреки това някои хора се чувстват замаяни по време на лечение с Тинтарос. Ако се почувствате замаяни, консултирайте се с Вашия лекар, преди да се опитвате да шофирате или да използвате машини.

Тинтарос съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари (лактоза или млечна захар), свържете се с него преди да приемете Тинтарос.
За пълния списък на съставките, моля вижте „Съдържание на опаковката и допълнителна информация" по-долу.

3. Как да приемате Тинтарос
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да останете на холестерол-понижаваща диета докато приемате Тинтарос.

Препоръчителна доза за възрастни
Ако вземате Тинтарос поради високо ниво на холестерол
Начална доза
Вашето лечение с Тинтарос трябва да започне с доза от 5 mg или 10 mg, дори ако сте приемали по-висока доза от друг статин. Изборът на Вашата начална доза ще зависи от:

 • Нивото на Вашия холестерол.
 • Нивото на Вашия риск за получаване на сърдечен инфаркт или инсулт.
 • Дали има фактор, който може да Ви направи по-чувствителни към възможни нежелани реакции.

Моля, обсъдете с Вашия лекар или фармацевт, коя начална доза от Тинтарос ще е най-подходяща за Вас.

Вашият лекар може да реши да Ви даде най-ниската доза (5 mg), ако:

 • Вие сте от азиатски произход (японци, китайци, филипинци, виетнамци, корейци или индийци);
 • Вие сте на възраст над 70 години;
 • Вие имате умерено изразени бъбречни проблеми;
 • Вие сте с риск от мускулни болки (миопатия).

Повишаване на дозата и максимална дневна доза
Вашият лекар може да реши да повиши Вашата доза. Това е необходимо, за да можете да приемете количеството Тинтарос, което е подходящо за Вас. Ако сте започнали лечението с доза от 5 mg, Вашият лекар може да реши да я удвои до 10 mg, след това до 20 mg и след това до 40 mg, ако необходимо. Ако сте започнали с 10 mg, Вашият лекар може да реши да ги удвои до 20 mg, a след това до 40 mg, ако е необходимо. Ще има интервал от четири седмици между дозата, приемана до момента, и новата коригирана доза.

Максималната дневна доза от Тинтарос е 40 mg. Тя е само за пациенти с високи нива на холестерола и висок риск от сърдечен инфаркт или инсулт, чиито нива на холестерола не се понижават достатъчно с 20 mg.

Ако взимате Тинтарос за понижаване на риска от сърдечен инфаркт, инсулт или други свързани здравословни проблеми:
Препоръчителната доза е 20 mg дневно. Въпреки това Вашият лекар може да реши да Ви предпише по-ниска доза, ако имате някой от гореспоменатите фактори.

Обичайни дози при деца и младежи на възраст 6-17 години
Обичайната начална доза е 5 mg. Вашият лекар може да повиши дозата Ви, за да открие точното количество Тинтарос за Вас. Максималната дневна доза Тинтарос е 10 mg за деца от 6 до 9-годишна възраст и 20 mg за деца от 10 до 17-годишна възраст. Приемайте дозата си веднъж дневно. Тинтарос 40 mg не трябва да се използва при деца.

Как да приемате Вашите таблетки
Поглъщайте всяка таблетка цяла с течност или вода.

Приемайте Тинтарос веднъж дневно. Можете да го приемате по всяко време на деня. Опитайте се да приемате Вашата таблетка по едно и също време всеки ден, за да можете да го запомните.

Редовни проверки на холестерола
Важно е да се явявате повторно при Вашия лекар за редовни проверки на холестерола, за да се уверите, че Вашият холестерол е достигнал и се задържа на правилното ниво. Вашият лекар може да реши да повиши Вашата доза, така че да приемате количеството Тинтарос, което е подходящо за Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тинтарос
Свържете се с Вашия лекар или най-близката болница за съвет.

Ако постъпите в болница или започнете лечение на друго състояние, кажете на медицинския екип, че приемате Тинтарос.

Ако сте пропуснали да приемете Тинтарос
Не се тревожете, просто вземете Вашата следваща доза в точното време. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Тинтарос
Говорете с Вашия лекар, ако желаете да спрете приема на Тинтарос. Нивата на Вашия холестерол може отново да се повишат, ако спрете приема на Тинтарос.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Важно е да знаете какви могат да бъдат тези нежелани реакции. Те обикновено са леки и отзвучават за кратко време.

Спрете приема на Тинтарос и потърсете медицинска помощ незабавно, ако имате някоя от следните алергични реакции:

 • Затруднено дишане със или без подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото
 • Оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, което може да причини затруднено преглъщане
 • Силен сърбеж на кожата (с надигнат обрив).

Също така, спрете приема на Тинтарос и говорете с Вашия лекар незабавно, ако имате необичайни мускулни болки, които продължават по-дълго, отколкото очаквате. Както и при други статини, много малък брой хора са имали неприятни ефекти върху мускулите и в редки случаи те са се развили до потенциално животозастрашаващо мускулно увреждане, известно като рабдомиолиза.

Чести възможни нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

 • Главоболие
 • Стомашна болка
 • Запек
 • Гадене
 • Мускулна болка
 • Чувство за слабост
 • Замаяност
 • Повишено количество на белтък в урината - обикновено се нормализира спонтанно, без да е необходимо да спирате приема на Вашите таблетки Тинтарос (само Тинтарос 40 mg).
 • Диабет. Има вероятност да сте с риск от развитие на диабет, ако имате високи нива на захари и мазнини в кръвта, ако сте с наднормено тегло и имате високо кръвно налягане. Вашият лекар ще Ви наблюдава докато приемате това лекарство.

Нечести възможни нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

 • Обрив, сърбеж или други кожни реакции
 • Повишено количество на белтък в урината — обикновено се нормализира спонтанно, без да е необходимо да спирате приема на Вашите таблетки Тинтарос (само Тинтарос 5 mg, 10 mg и 20 mg).

Редки възможни нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):

 • Тежка алергична реакция — признаците включват оток на лицето, устните, езика и/или гърлото, затруднено преглъщане и дишане, тежък сърбеж на кожата (с обрив). Ако мислите, че имате алергична реакция, спрете приема на Тинтарос и незабавно потърсете медицинска помощ
 • Мускулно увреждане - като предпазна мярка спрете приема на Тинтарос и говорете незабавно с Вашия лекар, ако имате някакви необичайни болки в мускулите, които продължават по-дълго от очакваното
 • Силни стомашни болки (възпаление на панкреаса)
 • Повишение на чернодробните ензими в кръвта
 • Намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта

Много редки възможни нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти):

 • Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)
 • Хепатит (възпаление на черния дроб)
 • Следи от кръв в урината Ви
 • Увреждане на нервите на краката и ръцете Ви (като изтръпване)
 • Ставна болка
 • Загуба на памет
 • Гинекомастия (увеличаване на гърдите при мъже)

Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

 • Диария (редки изпражнения)
 • Синдром на Стивънс-Джонсън (тежко заболяване, съпроводено с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи)
 • Кашлица
 • Задух
 • Оток
 • Нарушение на съня, включително безсъние и кошмари
 • Сексуални затруднения
 • Депресия
 • Дихателни проблеми, включително упорита кашлица и/или задух
 • Травма на сухожилията
 • Нарушение на нервите, което може да причини слабост, мравучкане или изтръпване (периферна невропатия)
 • Мускулна слабост, която е постоянна (имуномедиирана некротизираща миопатия)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел,: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Тинтарос
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, отбелязан върху блистераУкутията след „Годен до:". Датата на изтичане на срока на годност се отнася до последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими признаци на влошаване.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не са Ви необходими. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Тинтарос

 • Активното вещество в Тинтарос е розувастатин. Тинтарос филмирани таблетки съдържат розувастатин калций, еквивалентен на 5 mg, 10 mg, 20 mg и 40 mg розувастатин.
 • Помощните вещества са:

Сърцевина на таблетката:
целулоза, микрокристална тип 102
лактоза монохидрат
кросповидон тип А
магнезиев стеарат

Обвивка Opadry II Yellow 3IK38097, съдържаща:
лактоза монохидрат
хипромелоза (Е464)
титанов диоксид (Е171)
триацетин (Е1518)
хинолиново жълто алуминиев лак (Е 104).

Как изглежда Тинтарос и съдържание на опаковката
Тинтарос се предлага в блистерни опаковки, съдържащи 7, 14, 28, 30, 56 и 98 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Тинтарос филмирани таблетки 5 mg са жълтеникави, кръгли, 6 mm в диаметър, двойноизпъкнали, гравирани с „5" от едната страна и „15“ от другата.

Тинтарос филмирани таблетки 10 mg са жълтеникави, кръгли, 7 mm в диаметър, двойноизпъкнали, гравирани с „10“ от едната страна и „15“ от другата.

Тинтарос филмирани таблетки 20 mg са жълтеникави, кръгли, 9 mm в диаметър, двойноизпъкнали, гравирани с „20“ от едната страна и „15“ от другата.

Тинтарос филмирани таблетки 40 mg са жълтеникави, кръгли, 10 mm в диаметър, двойноизпъкнали, гравирани с „40“ от едната страна и „15“ от другата.

Притежател на разрешението за употреба:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjordur
Исландия

Производители:
Adamed Sp. Z o.o.

Pienkow 149, 05-152 Czosnow, Полша
tel: 022 732 77 00
fax: 022 732 78 00
e-mail: adarned@adamed.com.pl

Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 5
95-200 Pabianice
Полша

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:

 • Чешка Република Tintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg film-coated tablets
 • България Тинтарос 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg филмирани таблетки
 • Румъния Tintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg comprimate filmate

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28

 • Силно клинично значими взаимодействия (19)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (99)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (15)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28

ПО НЗОК

Информация за ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28 по НЗОК

Код по НЗОК:CF971
Цена за НЗОК:26.00 лв.
Реимбурсация:5.36 лв.
Пациентът заплаща:20.64 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28

КОМЕНТАРИ КЪМ ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28

ТИНТАРОС табл. 40 мг. * 28 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):