Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта NOVARTIS PHARMA SERV ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор

ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор

Арт. #30025023

Листовка: информация за потребителя
Onbrez Breezhaler 150 микрограма прах за инхалации, твърди капсули
Onbrez Breezhaler 300 микрограма прах за инхалации, твърди капсули
Индакатерол малеат (Indacaterol maleate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
-    Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
-    Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-    Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
-    Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка?
1.    Какво представлява Onbrez Breezhaler и за какво се използва?
2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате Onbrez Breezhaler?
3.    Как да използвате Onbrez Breezhaler?
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Onbrez Breezhaler?
6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Onbrez Breezhaler и за какво се използва?

Какво представлява Onbrez Breezhaler?
Onbrez Breezhaler съдържа активното вещество индакатерол, което принадлежи към група лекарства, наречени бронходилататори. Когато го инхалирате, то отпуска мускулатурата в стената на малките въздухоносни пътища в белите дробове, подпомага тяхното разширяване и по този начин улеснява вдишването и издишването.

За какво се използва Onbrez Breezhaler?
Onbrez Breezhaler се използва при възрастни, които имат затруднения с дишането вследствие на белодробно заболяване, наречено хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). То им помага да дишат по-лесно и намалява и последствията от ХОББ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Onbrez Breezhaler
Следвайте внимателно всички инструкции на Вашия лекар. Те могат да се различават от общата информация в тази листовка.

Не използвайте Onbrez Breezhaler
- ако сте алергични към индакатерол, лактоза или желатин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако това се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар, без да приемате Onbrez
Breezhaler. Ако мислите, че може да сте алергични, консултирайте се с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Onbrez Breezhaler
-    ако имате астма (в този случай не трябва да използвате Onbrez Breezhaler);
-    ако имате сърдечни проблеми;
-    ако имате епилепсия;
-    ако имате проблеми с щитовидната жлеза (тиреотоксикоза);
-    ако имате диабет.

Деца и юноши
Onbrez Breezhaler не трябва да се прилага при деца и юноши на възраст под 18 години. По време на лечението с Onbrez Breezhaler,
-    Спрете приема на лекарството и информирайте незабавно Вашия лекар, ако почувствате стягане в гърдите, кашлица, свирене на гърдите или задух непосредствено след приема на лекарството. Това може да са признаци на състояние, наречено бронхоспазъм.
-    Информирайте Вашия лекар незабавно, ако симптомите на ХОББ (задух, свирене в гърдите, кашлица) не се повлияват или се влошат.

Други лекарства и Onbrez Breezhaler
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
По специално, моля, информирайте Вашия лекар, ако използвате:
-    лекарства за затруднения с дишането, които са подобни на Onbrez Breezhaler. Възможно е да получите нежелани реакции;
-    лекарства, наречени бета-блокери, които се използват за лечение на високо кръвно налягане или други сърдечни проблеми (като пропранолол) или за очен проблем, наречен глаукома (като тимолол);
-    лекарства, които намаляват нивата на калий в кръвта. Включват се: o кортикостероиди (напр. преднизолон);
-    диуретици (обезводняващи таблетки), които се използват за лечение на високо кръвно налягане, като хидрохлоротиазид; o лекарства за дихателни проблеми като теофилин.

Onbrez Breezhaler с храна и напитки
Може да инхалирате Onbrez Breezhaler по всяко време преди или след приема на храна или напитки.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна, или ако кърмите, информирайте Вашия лекар преди употребата на Onbrez Breezhaler. Не трябва да използвате Onbrez Breezhaler, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Малко вероятно е Onbrez Breezhaler да окаже влияние върху способността Ви за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Onbrez Breezhaler?
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко Onbrez Breezhaler да приемате?
-    Обичайната доза е да се инхалира съдържанието на една капсула всеки ден. Вашият лекар ще Ви каже дали да използвате капсула от 150 микрограма или капсула от 300 микрограма в зависимост от Вашето състояние и отговор към лечението. Не приемайте повече, отколкото Вашият лекар Ви е казал.
-    Използвайте Вашия инхалатор по едно и също време всеки ден, ефектът продължава 24 часа. Това означава, че във Вашето тяло винаги ще има достатъчно лекарство, което да Ви помага да дишате по-лесно през деня и през нощта. Също така ще Ви помогне да не забравяте за приема на лекарството.

Как да използвате Onbrez Breezhaler?
-    В тази опаковка ще намерите инхалатор и капсули (в блистерни ленти), съдържащи лекарство под формата на прах за инхалация. Инхалаторът Onbrez Breezhaler Ви позволява да инхалирате лекарството, съдържащо се в капсулите.
-    Използвайте капсулите само с инхалатора в тази опаковка (инхалатор Onbrez Breezhaler). Капсулите трябва да останат в блистера, докато не дойде време да ги използвате.
-    Когато започвате нова опаковка, използвайте новия инхалатор Onbrez Breezhaler, намиращ се в опаковката.
-    Изхвърлете инхалатора след 30 дни употреба.
-    Не поглъщайте капсулите.
-    Моля прочетете инструкциите в края на тази листовка за допълнителна информация относно употребата на инхалатора.

Ако сте приели повече от необходимата доза Onbrez Breezhaler
Ако сте инхалирали прекалено много Onbrez Breezhaler или ако някой друг е използвал Вашите капсули, информирайте Вашия лекар незабавно или отидете в най-близкото спешно отделение. Покажете опаковката на Onbrez Breezhaler. Може да се нуждаете от медицински грижи.

Ако сте пропуснали да приемете Onbrez Breezhaler
Ако сте забравили да инхалирате една доза, на следващия ден инхалирайте само една доза в обичайното време. Не инхалирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Колко дълго да продължавате лечението с Onbrez Breezhaler?
-    Продължете Вашето лечение с Onbrez Breezhaler толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.
-    ХОББ е хронично заболяване и Вие трябва да използвате Onbrez Breezhaler всеки ден, а не само когато имате затруднения с дишането или други симптоми на ХОББ.
Ако имате някакви въпроси относно продължителността на лечението с Onbrez Breezhaler, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни. Информирайте Вашия лекар незабавно
•    ако получите притискаща болка в гърдите или неправилен сърдечен ритъм.
•    ако получите симптоми на реакции на свръхчувствителност, като например обрив, сърбеж, уртикария, затруднено дишане или преглъщане, замаяност.
•    ако имате затруднено дишане с хриптене или кашлица.
•    ако имате високи стойности на кръвната захар (диабет). Ще се чувствате изморени, много жадни и гладни (без да наддавате на тегло) и ще отделяте повече урина от обикновено.

Други нежелани реакции могат да включват:
Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)
•    грипоподобни симптоми. Може да получите всички или повечето от следните симптоми: възпалено гърло, хрема, запушен нос, кихане, кашлица, главоболие.
Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)
•    усещане за натиск и болка в областта на бузите или челото (възпаление на синусите)
•    хрема
•    кашлица
•    възпалено гърло
•    главоболие
•    замаяност
•    прескачане на сърцето
•    мускулни спазми
•    подуване на ръцете, глезените и стъпалата (оток)
•    сърбеж/обрив
•    гръдна болка

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)
•    сърцебиене
•    изтръпване или скованост
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.
Някои хора понякога започват да кашлят скоро след инхалиране на лекарството. Кашлицата е обичаен симптом за ХОББ. Ако започнете да кашляте скоро след инхалирането на лекарството, не се тревожете. Проверете Вашия инхалатор, за да видите дали сте инхалирали цялата доза. Ако капсулата е празна, няма за какво да се тревожите. Ако капсулата не е празна, тогава инхалирайте отново според указанията.

5.    Как да съхранявате Onbrez Breezhaler?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху кутията и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да не се съхранява над 30°C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага, и да не се вади от нея до момента преди употреба.
Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е повредена или показва признаци на фалшифициране.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Onbrez Breezhaler?
-    Всяка капсула Onbrez Breezhaler от 150 микрограма съдържа 150 микрограма индакатерол като индакатерол малеат. Другите съставки са: лактоза и желатин.
-    Всяка капсула Onbrez Breezhaler от 300 микрограма съдържа 300 микрограма индакатерол като индакатерол малеат. Другите съставки са: лактоза и желатин.

Как изглежда Onbrez Breezhaler и какво съдържа опаковката?

В тази опаковка ще намерите инхалатор заедно с капсули в блистерни ленти. Капсулите са прозрачни и безцветни и съдържат бял прах.
-    Капсулите Onbrez Breezhaler 150 микрограма са прозрачни и безцветни. Те имат черен продуктов код IDL 150", отпечатан над, и черно лого на компанията (''•'). отпечатано под черна черта.
-    Капсулите Onbrez Breezhaler 300 микрограма са прозрачни и безцветни. Те имат син продуктов код IDL 300", отпечатан над, и синьо лого на компанията (''•'). отпечатано под синя черта.
Предлагат се следните опаковки:
Кутия, съдържаща 10 капсули (блистерни ленти 1x10 капсули) и 1 инхалатор. Кутия, съдържаща 30 капсули (блистерни ленти 3x10 капсули) и 1 инхалатор. Съставна опаковка, включваща 2 опаковки (всяка съдържаща 30 капсули и 1 инхалатор). Съставна опаковка, включваща 3 опаковки (всяка съдържаща 30 капсули и 1 инхалатор). Съставна опаковка, включваща 30 опаковки (всяка съдържаща 10 капсули и 1 инхалатор).
Не всички видове опаковки и концентрации могат да бъдат пуснати на пазара във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба
Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Обединено кралство

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор

  • Силно клинично значими взаимодействия (11)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (169)
  • Маловажно клинично значими взаимодействия (31)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор

ПО НЗОК

Информация за ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор по НЗОК

Код по НЗОК:RF163
Цена за НЗОК:57.58 лв.
Реимбурсация:43.18 лв.
Пациентът заплаща:14.40 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор

КОМЕНТАРИ КЪМ ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор

ОНБРЕЗ капс. 150 мкг. * 30 + инхалатор Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Новини