Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта TCHAIKAPHARMA КО-ХИПЕРТОНИК табл. 50 мг. / 12.5 мг. * 30

КО-ХИПЕРТОНИК табл. 50 мг. / 12.5 мг. * 30

Арт. #30024460

Листовка: Информация за пациента
Ко-Хипертоник 50 mg/12,5 mg филмирани таблетки
(лосартан калий/хидрохлоротиазид)
Co-Hypertonic 50mg/12,5 mg film-coated tablets.
(losartan potassium/hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Ко-Хипертоник и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ко-Хипертоник
3. Как да приемате Ко-Хипертоник
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ко-Хипертоник
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ко-Хипертоник и за какво се използва?
Ко-Хипертоник е комбинация от ангиотензин II-рецепторен антагонист (лосартан) и диуретик (хидрохлоротиазид). Ангиотензин II е вещество, произвеждано в организма, което се свързва с рецептори в кръвоносните съдове и предизвиква свиването им. В резултат на това се повишава налягането в тях. Лосартан предотвратява свързването на ангиотензин II с тези рецептори и отпуска кръвоносните съдове, което води до понижаване на кръвното налягане. Хидрохлоротиазид действа, като стимулира бъбреците да изхвърлят повече вода и соли. Това също помага за понижаване на кръвното налягане.

Ко-Хипертоник е показан за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ко-Хипертоник?

Не приемайте Ко-Хипертоник:
• ако сте алергични (свръхчувствителни) към лосартан, хидрохлоротиазид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т. 6);
• ако сте алергични (свръхчувствителни) към група лекарства, наречени сулфонамидни производни (напр. други тиазиди, някои антибактериални лекарства като ко-тримоксазол, попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни);
• ако сте с тежко увредена чернодробна функция;
• ако сте с ниско ниво на калий, ниско ниво на натрий или високи нива на калций, които могат да бъдат коригирани с лечение;
• ако боледувате от подагра;
• ако сте бременна след 3-ти месец (също така е добре да избягвате Ко-Хипертоник и в ранна бременност, вижте също „Бременност, кърмене и фертилитет”);
• ако имате тежко увредена бъбречна функция или бъбреците Ви не произвеждат урина;
• ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Предупреждения и предпазни мерки
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, преди употребата на това лекарство. Ко-Хипертоник не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след трети месец от бременността, тъй като в този период може сериозно да увреди плода (Вижте също „Бременност, кърмене и фертилитет”).

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ко-Хипертоник:
• ако сте имали подуване на лицето, устните, гърлото и/или езика;
• ако приемате диуретици (лекарства повишаващи количеството на отделената урина);
• ако сте на диета с ограничен прием на сол;
• ако имате или сте имали тежко повръщане и/или диария;
• ако имате сърдечна недостатъчност;
• ако чернодробната Ви функция е нарушена (вижте “Не използвайте Ко-Хипертоник”);
• ако имате стеснение (стеноза) на бъбречната артерия или сте само с един функциониращ бъбрек, или неотдавна Ви е бил присаден бъбрек;
• ако имате стеснение на артериите (атеросклероза), стенокардия (болка в гърдите поради нарушена сърдечна функция);
• ако сте с аортна или митрална стеноза (стеснение на клапите на сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (заболяване, причиняващо задебеляване на сърдечния мускул);
• ако сте с диабет;
• ако сте имали подагра;
• ако имате или сте имали алергично състояние, астма;
• ако сте (били) със системен лупус еритематозус (заболяване, протичащо със ставна болка, кожни обриви и треска);
• ако сте с високи нива на калций и ниски на калий или сте на диета с ограничен прием на калий;
• ако ще Ви бъде прилагана анестезия (дори при зъболекар) или преди операция, или ще Ви бъдат правени изследвания за определяне на паратиреоидната функция, трябва да уведомите своя лекар или медицински персонал, че вземате таблетки лосартан калий и хидрохлоротиазид;
• ако боледувате от първичен хипералдостеронизъм (синдром, свързан с повишена секреция на хормона алдостерон от надбъбречните жлези, причинен от аномалии в жлезите);
• ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

- АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета;

- алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.
Вижте също “Не използвайте Ко-Хипертоник”.

Деца и юноши
Няма опит с употребата на комбинацията лосартан калий/хидрохлоротиазид при деца и юноши по-малки от 18 години). За това Ко-Хипертоник не трябва да се дава на деца и юноши.

Други лекарства и Ко-Хипертоник
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
Диуретичната съставка, съдържаща се в Ко-Хипертоник, може да взаимодейства с други лекарства. Препарати, съдържащи литий, не трябва да се приемат с Ко-Хипертоник без непрекъснат контрол от Вашия лекар. Могат да бъдат уместни и специални предпазни мерки (напр. кръвни изследвания, ако приемате калиеви хранителни добавки, калий-съдържащи заместители или калий-съхраняващи медикаменти, други диуретици (медикаменти за отделяне на повече урина), някои слабителни, медикаменти за лечение на подагра, медикаменти за контролиране на сърдечния ритъм.

Важно е също Вашият лекар да е информиран, ако приемате:

 • други медикаменти, които понижават кръвното налягане;
 • стероиди;
 • медикаменти за лечение на рак; 
 • болкоуспокояващи;
 • медикаменти за лечение на гъбични инфекции; 
 • медикаменти за лечение на артрит;
 • смоли, използвани при висок холестерол като холестирамин; 
 • медикаменти за мускулно релаксиране; 
 • таблетки за сън;
 • опиоидни лекарства като морфин;
 • пресорниамини като адреналин или други лекарства от същата група; 
 • орални продукти за лечение на диабет или инсулини.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви или да вземе други предпазни мерки:
Ако приемате АСЕ инхибитор или алискирен (вижте също “Не използвайте Ко-Хипертоник” и “Предупреждения и предпазни мерки”).
Моля, информирайте Вашия лекар, че провеждате лечение с Ко-Хипертоник, ако се планира процедура с приложение на йод-съдържащи контрастни вещества.

Ко-Хипертоник с храни, напитки и алкохол
Съветваме Ви да не употребявате алкохол, докато приемате тези таблетки: алкохол плюс Ко-Хипертоник таблетки могат взаимно да усилят ефекта си.
Прекомерната употреба на сол с храната може да противодейства на ефекта на таблетки Ко-Хипертоник. Таблетки Ко-Хипертоник могат да се вземат по време на или извън хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.

Бременност
Трябва да уведомите Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна или планирате бременност. Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете терапията с Ко-Хипертоник преди и по време на бременност, и ще Ви препоръча друго лекарство вместо него.

Не се препоръчва приемането на Ко-Хипертоник през ранна бременност и не трябва да се взема след третия месец от бременността, защото може да причини сериозни увреждания на плода.

Кърмене
Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или предстои да кърмите. Ко-Хипертоник не се препоръчва за кърмещи майки, затова Вашият лекар ще Ви препоръча друго лекарство, ако желаете да кърмите.

Употреба при пациенти в старческа възраст
Ко-Хипертоник действа и се понася еднакво добре както от възрастни, така и от по-млади пациенти. Повечето от по-възрастните пациенти се нуждаят от същата доза, която се прилага и при по-млади.

Шофиране и работа с машини
Когато започнете лечение с това лекарство, не трябва да извършвате дейности, изискващи специално внимание (например да карате кола или да работите на опасни машини), докато не разберете как понасяте лекарството.

Важна информация относно някои от съставките на Ко-Хипертоник
Ко-Хипертоник съдържа лактоза монохидрат. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост и не можете да приемате определени захари, консултирайте се с него, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Ко-Хипертоник?

Винаги приемайте Ко-Хипертоник точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Вашият лекар ще реши коя е подходящата доза Ко-Хипертоник в зависимост от Вашето състояние и това дали приемате други медикаменти. Важно е да продължите да приемате Ко-Хипертоник толкова дълго, колкото е предписал Вашият лекар, това ще осигури постоянен контрол на кръвното Ви налягане. Таблетките трябва да се приемат с чаша вода, по време на или извън хранене.

Високо кръвно налягане
Обичайната доза за повечето пациенти с високо кръвно налягане е една таблетка Ко-Хипертоник 50 mg/12,5 mg веднъж дневно за контрол на кръвното налягане за период от 24 часа. При необходимост Вашият лекар ще увеличи дозата до 2 таблетки Ко-Хипертоник 50 mg/12,5 mg веднъж дневно. Максималната дневна доза е 2 таблетки от това лекарство.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ко-Хипертоник
Ако сте приели повече от необходимата доза Ко-Хипертоник, незабавно уведомете Вашия лекар или отидете в болница, за да получите нужната медицинска помощ своевременно. Предозирането може да причини спад на кръвното налягане, палпитации, забавен пулс, промяна в кръвните електролити и дехидратация (обезводняване).

Ако сте пропуснали да приемете Ко-Хипертоник
Опитайте се да приемате Ко-Хипертоник, както Ви е предписан. Ако сте пропуснали прием, не вземайте двой на доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете следващата доза в обичайното време.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Ко-Хипертоник може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако получите някои от следните реакции, спрете да приемате Ко-Хипертоник и незабавно уведомете Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница:
Тежка алергична реакция (обрив, сърбеж, оток на лицето, устните, устата или гърлото, което може да причини затруднено преглъщане или дишане).

Това е тежка, но рядка нежелана реакция, която засяга повече от 1 на 10 000, но по-малко от 1 на 1000 пациенти. Може да Ви е нужна спешна медицинска помощ или хоспитализация.

Наблюдавани са следните нежелани реакции:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):
• Кашлица, инфекция на горните дихателни пътища, запушване на носа, синузит, нарушения в синусите;
• Диария, коремна болка, гадене, лошо храносмилане;
• Мускулна болка или спазъм, болка в крака, болка в гърба;
• Безсъние, главоболие, замайване;
• Слабост, умора, болка в гърдите;
• Повишени нива на калий (което може да причини нарушение на сърдечния ритъм), понижени нива на хемоглобин;
• Промени в бъбречната функция, включително бъбречна недостатъчност;
• Твърде ниско ниво на захар в кръвта (хипогликемия).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):
• Анемия, червени или кафеникави петна по кожата (понякога особено по ходилата, краката, ръцете и хълбоците, със ставна болка, подуване на ръцете и ходилата и стомашна болка), навяхване, намален брой на белите кръвни клетки, проблеми с кръвосъсирването, намален брой тромбоцити;
• Загуба на апетит, повишени нива на пикочна киселина или подагра, повишени нива на кръвна захар, абнормни кръвни нива на електролити;
• Тревожност, нервност, паническо разстройство (повтарящи се пристъпи на паника), объркване, депресия, необичайни сънища, нарушен сън, сънливост, увредена памет;
• Изтръпване или сходно усещане, болка в крайниците, тремор, мигрена, загуба на съзнание;
• Замъглено зрение, парене или смъдене в очите, конюнктивит, влошено зрително поле, виждане на предметите в жълто;
• Различни шумове в ушите - звънене, жужене, грохот или щракане, световъртеж;
• Ниско кръвно налягане, което може да е свързано с промяна на позата (замайване или слабост при ставане), гръдна жаба (болка в гърдите), анормално сърцебиене, цереброваскуларен инцидент (преходен исхемичен пристъп, „миниинсулт”), сърдечен пристъп, сърцебиене;
• Възпаление на кръвоносните съдове, често свързано с кожен обрив или натъртване;
• Възпалено гърло, задух, бронхит, пневмония, събиране на вода в белите дробове (причиняваща затруднено дишане), кървене от носа, отделяне на секреция от носа, запушване;
• Запек, отделяне на газове, нервен стомах със стомашни спазми, повръщане, сухота в устата, възпаление на слюнчените жлези, зъбобол;
• Жълтеница (пожълтяване на очите и кожата), възпаление на панкреаса;
• Копривна треска, сърбеж, възпаление на кожата, обрив, зачервяване на кожата, чувствителност към светлина, суха кожа, зачервяване на лицето, изпотяване, косопад;
• Болка в ръцете, раменете, бедрата, колената или други стави, подуване на ставите, схващане, мускулна слабост;
• Често уриниране, включително нощем, абнормна бъбречна функция, включително възпаление на бъбреците, инфекция на пикочните пътища, захар в урината;
• Понижено сексуално желание, импотентност;
• Оток на лицето, локализиран оток (едем), повишена температура.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):
• Хепатит /възпаление на черния дроб/, отклонения в чернодробните изследвания.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)
• Грипоподобни симптоми;
• Необяснима мускулна болка с тъмна (с цвят на чай) урина (рабдомиолиза);
• Ниски нива на натрий в кръвта (хипонатриемия);
• Общо неразположение (отпадналост);
• Нарушен вкус (дисгеузия).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Контакти:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+359 2 890 34 17
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ко-Хипертоник?
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Ко-Хипертоник след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 30° С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ко-Хипертоник:
Активните вещества са: лосартан калий 50 mg и хидрохлоротиазид 12.5 mg в една филмирана таблетка.
Помощните вещества са: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, прежелатинирано царевично нишесте, натриев нишестен гликолат (тип А), магнезиев стеарат, хидроксипропил целулоза, хипромелоза, титанов диоксид (Е 171).

Как изглежда Ко-Хипертоник и какво съдържа опаковката?
Ко-Хипертоник 50 mg/12,5 mg са бели, кръгли, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта от едната страна. Делителната черта служи за разделяне на таблетката, за да се улесни поглъщането, а не за разделяне на равни дози.
Ко-Хипертоник се предлага в блистери от PVC/PE/PVDC/алуминий фолио, по 30 таблетки в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бул. “Г. М. Димитров” No 1, гр. София 1172, България тел: +359 2 962 54 54 факс: +359 2 9603 703 email: info@tchaikapharma.com
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба:
“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бул. Т. М. Димитров” № 1, гр. София 1172, България тел. 02/ 962 54 54 факс: 02/ 960 37 03 e-mail: info@.tchaikapharma.com

Дата на последно преразглеждане на листовката: Януари, 2016

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КО-ХИПЕРТОНИК табл. 50 мг. / 12.5 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за КО-ХИПЕРТОНИК табл. 50 мг. / 12.5 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:CF935
Цена за НЗОК:10.44 лв.
Реимбурсация:2.77 лв.
Пациентът заплаща:7.67 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на КО-ХИПЕРТОНИК табл. 50 мг. / 12.5 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ КО-ХИПЕРТОНИК табл. 50 мг. / 12.5 мг. * 30

КО-ХИПЕРТОНИК табл. 50 мг. / 12.5 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Любопитно