Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта EGIS ЕМПЕРИН табл. 16 мг. * 60

ЕМПЕРИН табл. 16 мг. * 60

Арт. #30022580
Последна цена: 10.45 лв.

Продуктът не е наличен.

Продуктът не може да бъде закупен онлайн.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
2.8, 24 гласа
Виж всички от EGIS ›Виж всички Лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание ›Виж още от бетахистин (N07CA01) ›

ЕМПЕРИН табл. 16 мг. * 60

Листовка: информация за потребителя
Емперин 8 mg таблетки
Emperin 8 mg tablets
Емперин 16 mg таблетки
Emperin 16 mg tablets
Бетахистинов дихидрохлорид
Betahistine dihydrochloride
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

В тази листовка:
1. Какво представлява Емперин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Емперин
3. Как да приемате Емперин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Емперин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Емперин и за какво се използва
Емперин е лекарство, което се използва за лечение на симптомите на Мениеров синдром, като замайване, шум в ушите и загуба на слух.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Емперин
Не приемайте Емперин:

 • ако сте алергични към бетахистин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако имате феохромоцитом, рядък тумор на надбъбречната жлеза.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Емперин:

 • ако страдате или в миналото сте имали стомашна язва (пептична язва);
 • ако имате астма;
 • ако имате копривна треска, кожен обрив или хрема поради алергия, тъй като тези оплаквания могат да се влошат;
 • ако имате ниско кръвно налягане.

Ако имате установено някое от по-горе посочените състояния, консултирайте се с Вашия лекар дали може да приемате Емперин. Тези групи пациенти трябва да се наблюдават от лекар по време на лечението.

Деца
Приемът на Емперин не се препоръчва при деца на възраст под 18 години поради липсата на достатъчно данни за безопасността и ефикасността му.

Други лекарства и Емперин
Взаимодействие означава, че лекарства или вещества могат да взаимно да повлияят начина, по който действат или нежеланите реакции, които могат да възникнат когато те се приемат едновременно.
Препоръчва се повишено внимание при едновременна употреба на Емперин и лекарства от групата на МАО инхибиторите (които се използват за лечение на депресия и болестта на Паркинсон). Възможно е повишаване на ефекта на Емперин.
Възможно е Емперин да повлияе ефекта на антихистамините. Антихистамините са лекарства, които се използват специално за лечение на алергични състояния като сенна хрема и на болест на пътуването. Консултирайте се с Вашия лекар, ако по време на лечението едновременно употребявате антихистамини (лекарства срещу алергии).
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това са отнася и за други лекарства, които се отпускат без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет
Не е установено дали е безопасно да се използва Емперин по време на бременност и поради това не се препоръчва приемът му от бременни жени.
Няма достатъчно данни дали Емперин се секретира в кърмата. Значението на лекарството за майката трябва да се прецени спрямо ползите от кърменето и потенциалния риск за детето.
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Мениеровият синдром и неговите симптоми могат да повлияят отрицателно способността за шофиране и работа с машини. Ако страдате от този синдром или от неговите симптоми, трябва да избягвате дейности, които изискват повишено внимание, като например шофиране или работа с машини. Ако не сте сигурни дали Емперин има отрицателен ефект върху способността Ви за шофиране, обсъдете това с Вашия лекар.

Емперин съдържа лактоза.
Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да започнете приложението на това лекарство.

3. Как да приемате Емперин
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
Възрастни

Обичайната начална доза е една до две таблетки от 8 mg или половин до една таблетка от 16 mg три пъти дневно. Поддържащата доза обикновено е в рамките на 24 - 48 mg дневно.
Може да минат две седмици докато започне да настъпва подобрение.

Как да приемате
Най-добре е таблетките да се приемат с храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Емперин
Ако сте приели повече от предписаната доза, консултирайте се с Вашия лекар. Симптомите на предозиране с бетахистин са гадене, болка в корема и сънливост, а при прием на по-високи дози - припадъци, белодробни или сърдечни усложнения.

Ако сте пропуснали да приемете Емперин
Изчакайте до времето за следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Емперин може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Могат да възникнат следните нежелани реакции:

Нарушения на имунната система

 • Реакции на свръхчувствителност, напр. сериозна алергична реакция, която причинява затруднено дишане или световъртеж (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушения на нервната система

 • Главоболие (засяга 1 до 10 на 100 потребители).

Стомашно-чревни нарушения

 • Гадене, проблеми с храносмилането (засягат 1 до 10 на 100 потребители);
 • Леки стомашно-чревни оплаквания, напр. повръщане, болка в стомашно-чревния тракт, напрежение в корема и подуване (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 • Реакции на свръхчувствителност от страна на кожата и подкожната тъкан, по-конкретно сериозни алергични реакции, които причиняват подуване на лицето или гърлото, копривна треска, обрив и сърбеж (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Емперин
Да се съхранява под 25 °С. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Емперин
Активното вещество е:
бетахистинов дихидрохлорид.
Една таблетка Емперин 8 mg, съдържа 8 mg бетахистинов дихидрохлорид.
Една таблетка Емперин 16 mg, съдържа 16 mg бетахистинов дихидрохлорид.
Другите съставки са: повидон, микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, силициев диоксид, колоиден безводен, кросповидон и стеаринова киселина.

Как изглежда Емперин и какво съдържа опаковката
Емперин 8 mg таблетки: бяла или почти бяла, кръгла таблетка, маркирана с надпис "В8" от едната страна.
Таблетки в един блистер: 30, 50, 100 или 120 таблетки в картонена кутия.

Емперин 16 mg таблетки: бяла или почти бяла, кръгла таблетка, маркирана с надпис "В 16" от едната страна и делителна черта от другата. Таблетката може да се раздели на равни дози.
Таблетки в един блистер: 20, 30, 42, 50, 60, 84 или 100 таблетки в картонена кутия.
Не всички опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария.

Производители:
Losan Pharma GmbH, Германия;
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Германия;
EGIS Pharmaceuticals PLC, Унгария.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Януари, 2013 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЕМПЕРИН табл. 16 мг. * 60

Аналози на ЕМПЕРИН табл. 16 мг. * 60

КОМЕНТАРИ КЪМ ЕМПЕРИН табл. 16 мг. * 60

ЕМПЕРИН табл. 16 мг. * 60 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):