Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7

ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7

Арт. #30020379

ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7

Листовка: информация за пациента
Левокса 250 mg филмирани таблетки Levoxa 250 mg film-coated tablets
Левокса 500 mg филмирани таблетки Levoxa 500 mg film-coated tablets
левофлоксацин (levofloxacin)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Левокса и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Левокса
3. Как да приемате Левокса
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Левокса
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Левокса и за какво се използва
Името на Вашето лекарство е Левокса таблетки. Левокса таблетки съдържат лекарствено вещество, наречено левофлоксацин. То принадлежи към група лекарства, наречени противомикробни средства. Левофлоксацин е "хинолоново" противомикробно средство. Действа, като убива бактериите, които предизвикват инфекции във Вашия организъм.

Левокса таблетки може да се използва за лечение на инфекции на:

 • Синусите
 • Белите дробове, при пациенти с продължителни проблеми с дишането или пневмония
 • Пикочните пътища, включително бъбреците или пикочния мехур
 • Простатната жлеза, в случай на трайна инфекция
 • Кожата и подкожната тъкан, включително и мускулите, които понякога се наричат „меки тъкани"

В някои специални случаи Левокса може да се използва за предпазване от белодробно заболяване, наречено антракс или за да предотврати тежкото протичане на заболяването ако сте вдишали спори на бактериите, причиняващи антракс.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Левокса
Не използвайте Левокса ако:

 • сте алергични към левофлоксацин, други хинолони като моксифлоксацин, ципрофлоксацин или офлоксацин или към някоя от останалите съставки на продукта, изброени в точка 6;
 • някога сте имали епилепсия;
 • в миналото след прилагане на антибактериално лекарство от групата на хинолоните сте имали увреждания на сухожилията (напр.тендинит). Сухожилията са нишки, чрез които мускулите се захващат за костите Ви;
 • при деца или юноши;
 • сте бременна, планирате бременност или мислите, че може да сте бременна;
 • кърмите.

Не приемайте това лекарство, ако нещо от описаното по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Левокса.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Левокса, ако:

 • сте на възраст 60 и повече години
 • използвате кортикостероиди, понякога наричани стероиди (вж. Други лекарства и Левокса)
 • някога сте имали припадъци (гърчове)
 • имате мозъчно увреждане вследствие на мозъчен удар (инсулт) или друго мозъчно увреждане
 • имате проблеми с бъбреците
 • имате дефицит на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназа (рядко наследствено заболяване). В този случай е по-вероятно да получите тежки нарушения на кръвта, ако приемате това лекарство.
 • сте имали проблеми с психиката (психично заболяване)
 • сте имали проблеми със сърцето: този вид лекарства се използват с внимание, ако сте родени с или в семейството Ви има случаи на удължен QT-интервал (открива се на ЕКГ, електрически запис на сърдечната дейност), имате нарушен баланс на солите в кръвта (особено ниски стойности на калий и магнезий в кръвта), имате много забавен сърдечен ритъм (наречен „брадикардия"), имате слабо сърце (сърдечна недостатъчност), в миналото сте имали сърдечен удар (инфаркт на миокарда), ако сте жена или пациент в старческа възраст или приемате други лекарства, за които е известно, че водят до необичайни промени в ЕКГ (вж. точка Други лекарства и Левокса)
 • сте диабетик
 • имате чернодробни проблеми
 • имате миастения гравис (рядко автоимунно заболяване, засягащо нервната система)

Ако не сте сигурни дали нещо от описаното по-горе се отнася за Вас попитайте Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате Левокса.

Други лекарства и Левокса
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е необходимо, защото Левокса може да окаже влияние върху действието на някои лекарства. Някои лекарствата също могат да окажат влияние върху начина на действие на Левокса.

Обезателно информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като ако се приемат едновременно с Левокса те могат да повишат вероятността от поява на нежелани лекарствени реакции:

 • кортикостероиди, наричани понякога стероиди - използват се за лечение на възпаление. При Вас се повишава вероятността да получите възпаление или скъсване на сухожилие
 • варфарин - използва се за разреждане на кръвта. Повишава се вероятността да получите кървене. Може да е необходимо Вашият лекар да Ви провежда редовно кръвни тестове, за да провери как се съсирва кръвта Ви
 • теофилин - използва се при проблеми с дишането. Ако го приемате с Левокса е по-вероятно да получите припадъци (гърчове)
 • нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) - използват се за лечение на болка и възпаление, като ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, фенбуфен, кетопрофен и индометацин. Ако ги приемате с Левокса е по-вероятно да получите припадъци (гърчове)
 • циклоспорин -използва се след трансплантация на органи. По-вероятно е да получите нежелани лекарствени реакции, характерни за цйклоспорйн.
 • лекарства, за които е известно, че могат да окажат влияние върху сърдечния ритъм. Това включва лекарства за лечение на нарушен сърдечей ритъм (антиаритмици, като хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, соталол, дофетилид, ибутилид и амиодарон), за депресия (трициклични антидепресанти, като амитриптилин и имипрамин), за психични заболявания (антипсихотици) и за бактериални инфекции („макролидни" антибиотици, като еритромицин, азитромицин и кларитромицин
 • пробенецид - използва се за лечение на подагра и циметидин - използва се при язви и киселини. Специално внимание се изисква ако някое от тези лекарства се приемат заедно с Левокса. Ако имате бъбречни проблеми Вашият лекар може да ви назначи по-ниска доза.

Не приемайте Левокса таблетки по едно и също време със следните лекарства, тъй като това може да окаже влияние върху начина на действие на Левокса:
таблетки, съдържащи желязо (за лечение на анемия), цинкови добавки, магнезий или алуминий-съдържащи антиациди (за киселини в стомаха), диданозин или сукралфат (за лечение на язва на стомаха). Вижте точка 3 по-долу „Ако вече приемате желязо-съдържащи таблетки, цинкови добавки, антиациди, диданозин или сукралфат“

Тестове в урината за опиати
При хора, приемащи Левокса, тестовете в урината за силни обезболяващи, наречени опиати могат да покажат фалшиво-положителни резултати. Ако Вашият лекар Ви е назначил тест в урината, уведомете го, че приемате Левокса.

Тестове за туберкулоза
Това лекарство може да доведе до фалшиво-отрицателни резултати при някои тестове, използвани в лабораторията за определяне на бактериите, причиняващи туберкулоза.

Бременност, кърмене и фертилитет
Не приемайте Левокса, ако:

 • сте бременна, планирате бременност или мислите, че сте бременна
 • ако кърмите или Ви предстои да кърмите.

Шофиране и работа с машини
Възможно е да получите нежелани лекарствени реакции след приема на това лекарство, включително замаяност, сънливост, световъртеж или промени в зрението. Някои от тези нежелани реакции могат да окажат влияние върху способността Ви за концентриране и скоростта за реакция. Ако това се случи, не шофирайте и не извършвайте дейности, които изискват внимание във висока степен.

Левокса съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Левокса
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Прием на това лекарство

 • Приемайте лекарството през устата
 • Поглъщайте таблетките цели с чаша вода
 • Таблетката може да се приема по време на хранене или по всяко време между храненията

Защитете кожата си от слънчева светлина
Пазете се от пряка слънчева светлина докато приемате това лекарство и в продължение на 2 дни, след като прекратите приема му. Това е необходимо, тъй като кожата Ви може да стане много по-чувствителна към слънцето и е възможно да получите слънчево изгаряне, сърбеж или да се образуват големи мехури, ако не се вземат следните предпазни мерки:

 • Уверете се, че използвате крем с висок слънцезащитен фактор
 • Винаги носете шапка и дрехи, които покриват ръцете и краката
 • Избягвайте солариумите

Ако вече приемате желязо-съдържащи таблетки, цинкови добавки, антиациди, диданозин или сукралфат

 • Не приемайте тези лекарства по едно и също време с Левокса. Приемете необходимата доза поне 2 часа преди или след като сте приели Левокса таблетките.

Колко да приемате

 • Вашият лекар ще реши колко таблетки Левокса трябва да приемете
 • Дозата зависи от вида и мястото на инфекцията във Вашия организъм
 • Продължителността на лечението Ви зависи от това колко сериозна е инфекцията.
 • Ако усетите, че ефектът на Вашето лекарството е твърде силен или твърде слаб, не променяйте дозата сами, а попитайте Вашия лекар.

Възрастни и пациенти в старческа възраст
Инфекция на синусите

 • Две таблетки Левокса от 250 mg веднъж дневно
 • Или - една таблетка Левокса от 500 mg веднъж дневно

Инфекция на белите дробове, при хора с продължителни проблеми с дишането

 • Две таблетки Левокса от 250 mg веднъж дневно
 • Или - една таблетка Левокса от 500 mg веднъж дневно

Пневмония

 • Две таблетки Левокса от 250 mg един или два пъти дневно
 • Или - една таблетка Левокса 500 mg, веднъж или два пъти дневно

Инфекция на пикочните пътища, включително на бъбреците или пикочния мехур

 • Една или две таблетки Левокса от 250 mg дневно
 • Или -1/2 или една таблетка Левокса от 500 mg дневно

Инфекция на простатната жлеза

 • Две таблетки Левокса от 250 mg дневно
 • Или - една таблетка Левокса от 500 mg дневно

Инфекция на кожата и подкожната тъкан, включително и мускулите

 • Две таблетки Левокса от 250 mg един или два пъти дневно
 • Или една таблетка Левокса 500 mg, веднъж или два пъти дневно

Възрастни и пациенти в старческа възраст с бъбречни проблеми
Вашият лекар може да ви назначи по-ниска доза.

Деца и юноши
Това лекарство не бива да се дава на деца и юноши.

Таблетките могат да бъдат разделени на две равни дози.

Ако стe приели повече от необходимата доза Левокса
Ако инцидентно сте приели по-висока от необходимата доза, уведомете лекуващия си лекар или веднага потърсете друг медицински съвет. Вземете опаковката на лекарството със себе си, за да знае лекарят какво сте приели.
Могат да се наблюдават следните ефекти: конвулсивни припадъци (гърчове), чувство на обърканост, замаяност, нарушения на съзнанието, треперене и проблеми със сърцето водещи до неравномерен сърдечен ритъм, както и позиви за повръщане или парене в стомаха.

Ако сте пропуснали да приемете Левокса:
Ако сте забравили да приемете дозата, вземете я веднага щом се сетите, освен ако не е наближило времето за следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Левокса
Не спирайте приема на Левокса само защото се чувствате по-добре. Важно е да завършите курса на лечение с предписания брой таблетки. При прекратяване на лечението по-рано от предписаното съществува опасност симптомите на инфекцията да се възобновят, състоянието Ви да се влоши или микроорганизмите да станат устойчиви към лекарството.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези реакции обикновено са слабо изразени или умерено тежки и често отзвучават след кратък период от време.

Прекратете приема на Левокса и уведомете лекуващия си лекар или веднага отидете в болница, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти)

 • Ако имате алергична реакция. Симптомите могат да бъдат следните: обрив, проблеми с преглъщането или дишането, подуване на устните, лицето, гърлото или езика.

Спрете да вземате Левокса и веднага отидете на лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани реакции, защото може да се нуждаете от спешно лечение:

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти)

 • Водниста диария, в която може да има кръв, възможно е да се съпровожда със спазми в стомаха и висока температура. Това могат да бъдат признаци на тежки проблеми с червата
 • Болка и възпаление на сухожилията или ставните връзки (лигаментите), което може да доведе до скъсване. Най-често се засяга Ахилесовото сухожилие Припадъци (гърчове)

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти)

 • Парене, изтръпване, болка или скованост. Това може да са признаци на така наречената "невропатия"

Други:

 • Тежки кожни обриви, с образуване на мехури или излющване на кожата около устните, очите, устата, носа и половите органи
 • Загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината, сърбеж или болки в областта на корема (стомаха). Това могат да бъдат признаци за проблеми с черния дроб включително чернодробна недостатъчност, която може да завърши фатално

Ако зрението Ви се наруши или ако имате някакви други проблеми с очите по време на лечение с Левокса, веднага се консултирайте със специалист по очни болести.

Кажете на Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции стане сериозна или продължава по-дълго от няколко дни:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти)

 • Проблеми със съня
 • Главоболие, чувство за замайване
 • Неразположение (гадене, повръщане) и диария
 • Повишени стойности на някои чернодробни ензими в кръвта

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 пациенти)

 • Промени в броя на други бактерии или гъбички, инфекции от гъбички, наречени Кандида, за които може да се наложи лечение
 • Промени в броя на белите кръвни клетки, което се установява от резултатите на някои кръвни тестове (левкопения, еозинофилия)
 • Чувствате се стресирани (тревожни), чувство на обърканост, нервност, сънливост, треперене, чувство за виене на свят (световъртеж)
 • Недостиг на въздух (диспнея)
 • Промени във вкуса, загуба на апетит, разстроен стомах или лошо храносмилане (диспепсия), болки в областта на стомаха, чувство за подуване (флатуленция) или запек
 • Сърбеж и обрив по кожата, силен сърбеж или копривна треска (уртикария), много силно потене (хиперхидроза)
 • Болки в ставите или мускулите
 • Кръвните тестове могат да покажат необичайни резултати, които се дължат на чернодробни (повишен билирубин) или бъбречни (увеличение на креатинина) проблеми
 • Обща слабост

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти)

 • Лесно образуване на синини и кървене, които се дължат на намален брой тромбоцити в кръвта (тромбоцитопения)
 • Нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения)
 • Усилен имунен отговор (свръхчувствителност)
 • Понижени стойности на кръвната захар (хипогликемия), което е важно за хора, които имат диабет.
 • Виждане или чуване на неща, които не съществуват (халюцинации, параноя), промяна в мнението и мисленето (психотични реакции) с риск от мисли или действия за самоубийство и самонараняване
 • Чувство на потиснатост, психични проблеми, чувство на безпокойство (възбуда), необичайни сънища или кошмари
 • Изтръпване и мравучкане на ръцете и краката (парестезия)
 • Проблеми със слуха (шум в ушите), или зрението (замъглено зрение)
 • Необичайно и по-бързо биене на сърцето (тахикардия) или ниско кръвно налягане (хипотония)
 • Мускулна слабост, което е важно за хора, страдащи от миастения гравис (рядко автоимунно заболяване, засягащо нервната система).
 • Промени в бъбречната функция и в редки случаи бъбречна недостатъчност, която може да се дължи на алергична бъбречна реакция, наречена интерстициален нефрит.
 • Треска

Други нежелани реакции включват:

 • Намаляване на червените кръвни клетки (анемия): кожата може да стане бледа или жълта, поради увреждане на червените кръвни клетки, понижен брой на всички видове кръвни клетки (панцитопения)
 • Повишена температура, болки в гърлото и общо чувство на неразположение, които не преминават. Това може да се дължи на намаляване на броя на белите кръвни клетки (агранулоцитоза).
 • Нарушена циркулация на кръвта (анафилактично подобен шок)
 • Повишени стойности на кръвната захар (хипергликемия) или понижени стойности на кръвната захар, водещи до кома (хипогликемична кома). Това е от значение за хора, които имат диабет.
 • Промени в обонянието, загуба на мирис или вкус (паросмия, аносмия, агезия)
 • Проблеми с движението и ходенето (дискинезия, екстрапирамидни нарушения)
 • Временна загуба на съзнание или припадане (синкоп)
 • Временна загуба на зрението Нарушение или загуба на слуха
 • Необичайно бърз сърдечен ритъм, животозастрашаващ неравномерен сърдечен ритъм, включително сърдечен арест, промяна на сърдечния ритъм (наречена "удължен QT-интервал", която се наблюдава при отчитане на електрическата активност на сърцето на електрокардиограмата)
 • Затруднено дишане или хрипове (бронхоспазъм)
 • Алергични белодробни реакции
 • Панкреатит (възпаление на задстомашната жлеза)
 • Възпаление на черния дроб (хепатит)
 • Повишена чувствителност на кожата към слънце и ултравиолетова светлина (фоточувствителност)
 • Възпаление на кръвоносните съдове поради алергична реакция (васкулит)
 • Възпаление на устната кухина (стоматит)
 • Скъсване на мускул и разпадане на мускулите (рабдомиолиза)
 • Зачервяване и подуване (артрит) на ставите
 • Болка, включително болки в областта на гърба, гръдния кош и крайниците Пристъпи на порфирия при хора, които страдат от порфирия (много рядко метаболитно заболяване)
 • Постоянно главоболие с или без замъглено виждане (доброкачествена интракраниална хипертония)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата; ул. „Дамян Груев" № 8; 1303 София; тел.: 02 8903417; уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Левокса
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не използвайте Левокса, ако забележите промяна във външния вид на таблетките.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Левокса

 • Активното вещество е левофлоксацин хемихидрат. Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg левофлоксацин като 256,23 mg левофлоксацин хемихидрат или 500 mg левофлоксацин като 512,46 mg левофлоксацин хемихидрат.
 • Другите съставки са:

Таблетно ядро: натриев стеарилфумарат; кросповидон; силициев диоксид, колоиден безводен; коповидон; целулоза, микрокристална силиконизирана (2% целулоза, микрокристална и 98% силициев диоксид, колоиден).
Таблетно покритие: опадрай II Розов (лактоза монохидрат, хипромелоза 15 сР, титанов диоксид, триацетин, железен оксид червен (Е 172), железен оксид жълт (Е 172).

Как изглежда Левокса и какво съдържа опаковката
Левокса 250 mg филмирани таблетки
Елипсовидни, розови, двойноизпъкнали таблетки, с делителна черта от едната страна и маркировка "L" от другата страна с размери 6 x 13 mm. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Левокса 500 mg филмирани таблетки
Елипсовидни, розови, двойноизпъкнали таблетки, с делителна черта от едната страна и маркировка "L" от другата страна с размери 8 x 16 mm. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Блистер от PVC/Al фолио
По 5, 7, 10, 20 филмирани таблетки в кутия.

Опаковка за таблетки /HDPE/ с капачка /LDPE/
По 10, 50, 100 филмирани таблетки в опаковка за таблетки.

Притежател на разрешението за употреба
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78,
220 Hafnarfjordur
Исландия

Производители
Actavis ehf.
Reykjavikurvegur 78,
IS-220 Hafnarfj ordur
Исландия

Actavis Ltd.
ВLB016, Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000
Малта

За допълнителна информация относно това лекарство моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
1407 София,
България
02 9321 771

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7

 • Силно клинично значими взаимодействия (58)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (290)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (4)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7

Аналози на ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7

ЛЕВОКСА табл. 500 мг. * 7 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):