Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта TCHAIKAPHARMA КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30

КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30

Арт. #30007536

Листовка за пациента

Ко-Еналаприл - Чайкафарма 20 mg/12,5 mg tablets
Co - Enalapril - Tchaikapharma 20 mg/12,5 mg tablets
Еналаприлов малеат /Хидрохлортиазид (Enalapril maleate/Hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Ко-Еналаприл-Чайкафарма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ко-Еналаприл-Чайкафарма
3. Как да приемате Ко-Еналаприл-Чайкафарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ко-Еналаприл-Чайкафарма
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ко-Еналаприл-Чайкафарма и за какво се използва?
Ко-Еналаприл-Чайкафарма е комбиниран продукт за лечение на артериална хипертония (високо кръвно налягане).
Продуктът намалява повишеното съпротивление в периферните съдове, повишава сърдечния дебит и не променя сърдечната честота. Има положителен ефект върху сърдечната дейност при пациенти с увеличение на лявата камера.
Показан е при артериална хипертония, когато не е постигнат достатъчен контрол на артериалното налягане при терапия само с АСЕ-инхибитор и / или когато е постигнато стабилизиране на артериалното налягане с отделните компонента, давани в същите дози.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ко-Еналаприл-Чайкафарма

Не приемайте Ко-Еналаприл-Чайкафарма
• ако сте алергични към еналаприлов малеат, хидрохлоротиазид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.б. „Съдържание на опаковката и допълнителна информация“).
• ако сте били лекувани с лекарство от същата група (АСЕ-инхибитори) и преди и сте проявили алергична реакция, като подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото с невъзможност за преглъщане или дишане. Пациенти с наследствен или идиопатичен ангиоедем не трябва да приемат това лекарство;
• ако сте алергични към сулфонамиди (Попитайте Вашият лекар, ако не сте сигурни кои лекарства са сулфонамиди)
• ако имате анурия (спиране отделянето на урина);
• ако имате диабет или увредена бъбречна функция и ако приемате лекарство, съдържащо алискирен, за намаляване на кръвното налягане;
• ако сте бременна във второ или трето тримесечие (желателно е да избягвате приема на Ко-Еналаприл - Чайкафарма дори и по време на ранна бременност);
• ако имате състояние известно като стеноза на бъбречната артерия (стесняване на артериите, това се отразява на кръвоснабдяването на бъбреците)
• ако имате тежко бъбречно или чернодробно заболяване.

Ако някое от изброените състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ко-Еналаприл - Чайкафарма.

Предупреждения и предпазни мерки
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ко-Еналаприл - Чайкафарма, ако някога сте страдали от някое от следните състояния или заболявания:
• имате бъбречно заболяване, скоро сте имали бъбречна трансплантация, сте на диализа или приемате диуретик (таблетки за отводняване);
• имате заболяване на кръвта или чернодробно заболяване;
• сте на диета с ограничение на солта или скоро сте страдали от прекомерно повръщане или диария;
• имате състояние, наречено „аортна стеноза“, „хипертрофична кардиомиопатия“ или „обструкция на вентрикуларния поток“;
• имате съдова колагеноза (заболяване на съединителната тъкан) и приемате имуносупресивна терапия (използвана за лечение на автоимунни заболявания, като ревматоиден артрит или след хирургична трансплантация);
• приемате алопуринол (за лечение на подагра) или прокаинамид (за лечение на сърдечна аритмия). Незабавно трябва да уведомите Вашия лекар, ако получите инфекция (симптомите могат да бъдат висока температура или треска). Вашият лекар може да вземе кръвни проби през определен период, за да проверява нивото на белите кръвни клетки;
• сте имали ангиоедем, в резултат на прием на друго лекарство (симптомите включват сърбеж, уртикария, хриптене или подуване на ръцете, гърлото, устата или клепачите);
• имате диабет и приемате антидиабетни средства, вкл. инсулин (трябва да се следи за ниски нива на глюкозата в кръвта, особено по време на първия месец от лечението);
• приемате калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на солта;
• приемате литий, използван за лечение на някои психиатрични заболявания;
• информирани сте от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари;
• трябва да информирате Вашия лекар, ако смятате, че сте (или може да сте) бременна. Това лекарство не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец на бременността, тъй като може да пречини сериозна вреда на бебето.
• Информирайте Вашия лекар, ако приемате също някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

- ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани - например валоартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета;
- лекарствен продукт, съдържащ алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (например калий) в кръвта Ви.
Вижте също информацията озаглавена "Не приемайте Ко-Еналаприл-Чайкафарма"
• ако имате анурия (спиране отделянето на урина);

Ако Ви предстои никоя от следните процедури, трябва да съобщите на лекуващия лекар, че приемате Ко-Еналаприл - Чайкафрма:
• някаква операция или прием на анестетици (дори при зъболекар);
• лечение, наречено LDL афереза (холестерол-понижаващо лечение);
• десенситация, за потискане на алергия след ужилване от пчели и оси.

Рутинни тестове
Когато започнете приема на Ко-Еналаприл - Чайкафарма, лекарят ще следи Вашето кръвно налягане често, за да се увери, че Ви е предписана подходящата доза. В допълнение към това, при някои пациенти лекарят може да прецени да следи и нивата на калий, натрий, магнезий, креатинин и чернодробни ензими.

Уведомете Вашия лекар, ако Ви предстои анти-допинг тест, тъй като това лекарство може да предизвика положителен резултат.

Деца и юноши
Безопасността и ефективността при деца не са установени.

Други лекарства и Ко-Еналаприл-Чайкафарма
Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Някои лекарства могат да повлияят начина на действие на Ко-Еналаприл - Чайкафарма:

- ангиотензин II рецепторен блокер (ARB) или алискирен (Виж точка "Не приемайте Ко-Еналаприл-Чайкафарма " и "Предупреждения и предпазни мерки")

- калий-съхраняващи диуретици(отводняващи), като спиронолактон, еплеренон, триамтерен или амилорид, калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на солта. Ко-Еналаприл -Чайкафарма може да повиши нивата на калий в кръвта. Това се проверява чрез тестове;

- диуретици (отводняващи таблетки), като тиазиди, фуроземид, буметанид;

- други лекарства, които понижават кръвното налягане, като нитроглицерин, нитрати и вазодилататори;

- литий, използван при лечението на някои психиатрични заболявания. Ко-Еналаприл - Чайкафарма не трябва да се приема едновременно с това лекарство;

- барбитурати (успокоителни лекарствени средства, които се използват при безсъние и епилепсия);

- трициклични антидепресанти (като амитриптилин, използвани при депресия), антипсихотици (като фенотиазини, използвани при тежко безспокойство);

- болкоуспокоителни (като морфин и анестетици), тъй като кръвното налягане може да стане прекалено ниско;

- холестирамин и холестипол (използвани за контролиране нивата на холестерола);

- лекарства, използвани за скованост и възпаление, свързани с болезнени състояния, особено тези засягащи мускулите, костите и ставите:

- терапия със злато, което може да доведе до зачервяване на лицето, гадене, повръщане и ниско кръвно налягане, когато се приема едновременно с Ко-Еналаприл - Чайкафарма и

- нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (НСПВС), напр. дифлунизал, диклофенак. Те могат да попречат на контролирането на кръвното налягане и могат да повишат нивата на калия в кръвта.

- лекарства, като ефедрин, съдържащи се в някои комбинирани продукти за кашлица и настинка, или норадреналин и адреналин, използвани при ниско кръвно налягане, при сърдечна недостатъчност, астма или алергия. Ако някое от изброените се приема едновременно с Ко-Еналаприл - Чайкафарма, това може да доведе до високо кръвно налягане.

• адренокортикотропен хормон (АКТХ), използван за изпитване на функцията на над бъбречните жлези;
• кортикостероиди, използвани за лечение на ревматизъм, артрит, алергия, астма и определени заболявания на кръвта;
• алопуринол, използван за лечение на подагра;
• циклоспорини (имуносупресивни средства, използвани при автоимунни заболявания);
• лекарства, използвани при лечение на рак;
• антиациди, използвани за облекчение в храносмилателния тракт,
• прокаинамид, амиодарон или соталол, използвани за ритъмни нарушения на сърцето;
• дигиталисови продукти, използвани за ритъмни нарушения на сърцето;
• карбеноксолон, използван при стомашни язви;
• прекомерна употреба на лаксативи (очистителни средства);
• антидиабетни средства, като инсулин. Ко-Еналаприл - Чайкафарма може да предизвика понижение на кръвната захар, дори и ако се приема едновременно с антидиабетно средство.
Ако не сте сигурни дали някое сгг гореизброените се отнася за Вас, попитайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ко-Еналаприл - Чайкафарма.

Ко-Еналаприл - Чайкафарма с храни и напитки
Ко-Еналаприл - Чайкафарма се приема с вода или напитка.
Ко-Еналаприл - Чайкафарма може да се приема с или без храна. Ако обаче се приеме едновременно с алкохол, това може да доведе до прекалено понижение на кръвното налягане и да предизвика замаяност или отпадналост. Приемът на алкохол трябва да се сведе до минимум.

Бременност и кърмене
Бременност
Ако сте бременна, кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате бременност, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство. Вашият лекар ще Ви посъветва да прекратите приема на Ко-Еналаприл - Чайкафарма, преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна. Той ще Ви посъветва да приемате друго лекарствено средство вместо Ко-Еналаприл - Чайкафарма. Това лекарство не се препоръчва по време на бременност и не трябва да се приема през второто и третото тримесечие от бременността, тъй като може да причини сериозна вреда на Вашето бебе.

Кърмене
Съобщете на Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Този продукт не се препоръчва за употреба от кърмачки.

Шофиране и работа с машини
Докладвани са някои странични ефекти по време на приема на това лекарство, като замаяност и умора, които могат да попречат на способността на някои пациенти да шофират или да работят с машини (вж.”Възможни нежелани реакции").

Ко-Еналаприл - Чайкафарма съдържа лактоза
Този продукт съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е съобщил, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Ко-Еналаприл-Чайкафарма?

Винаги приемайте Ко-Еналаприл-Чайкафарма точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Трябва да приемате това лекарство през устата.
• Винаги приемайте Ко-Еналаприл - Чайкафарма точно както Ви е казал Вашия лекар.
• Дозата, която приемате всеки ден, зависи от Вашето състояние.

Препоръчителната доза в повечето случаи е:

• Една таблетка дневно.
• Вашият лекар може да увеличи дозировката до две таблетки дневно.
• Не приемайте по-малка или по-голяма доза от предписаната Ви от Вашия лекар.

Артериална хипертония: Препоръчвана доза - 1 таблетка дневно Ко-Еналаприл-Чайкафарма
След лечение с диуретици: След началната доза Ко-Еналаприл-Чайкафарма може да настъпи силно понижение на кръвното налягане, което е по-често при пациенти на предходно лечение с диуретици. Поради това, диуретичното лечение трябва да се прекрати 2-3 дни преди началното приложение на Ко-Еналаприл-Чайкафарма.

Дозиране при пациенти с увредена бъбречна функция: Тъй като при пациенти с увредена бъбречна функция началната доза на еналаприл е 2,5 до 5 mg, начална терапия с Ко-Еналаприл-Чайкафарма при тях не се препоръчва.

Приложение при деца: Не е изследвана сигурността и ефективността при деца.

Приложение при пациенти в напреднала възраст: В клинични изследвания за едновременно приложение на еналаприл и хидрохлортиазид ефектът и поносимостта у пациенти в напреднала възраст и по-млади пациенти са едни и същи.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ко-Еналаприл-Чайкафарма
Свържете се с Вашия лекар незабавно, ако смятате, че сте приели повече от необходимата доза.
Най-често наблюдаваните прояви на предозиране са свързани със силно понижаване на артериалното налягане (състояние на почти пълна липса на съзнание). Други симптоми могат да бъдат замайване в резултат на спад в кръвното налягане, силно и ускорено сърцебиене, ускорен пулс, безпокойство, кашлица, бъбречна недостатъчност и учестено дишане.

Ако сте пропуснали да приемете Ко-Еналаприл-Чайкафарма
Ако сте забравили да приемете таблетка, пропуснете дозата. Вземете следващата доза, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете приема на Ко-Еналаприл - Чайкафарма
Не спирайте приема на Ко-Еналаприл - Чайкафарма, освен ако не Ви е казал Вашия лекар. Ако спрете приема на таблетките кръвно Ви налягане може да се повиши. Ако кръвното ви налягане твърде високо то може да се отрази на сърцето и бъбреците Ви.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Ко-Еналаприл-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Еналаприл/хидрохлортиазид се понася добре. В клинични изпитвания нежеланите реакции са обикновено леки и преходни и в повечето случаи не налагат прекратяване на лечението.

Следните нежелани лекарствени реакции могат да се наблюдават след приема на това лекарство:

Жизненоважно е да прекратите приема на Ко-Еналаприл - Чайкафарма и да потърсите незабавно лекарска помощ, ако получите следния симптом:
• алергична реакция - може да получите сърбеж, затруднено дишане или хриптене, подуване на ръцете, устата, гърлото, лицето или очите.

Спрете приема на Ко-Еналаприл - Чайкафарма незабавно и потърсете Вашия лекар, ако получите никоя от следните нежелани лекарствени реакции:
• сериозна замаяност, особено при започване на лечението или когато дозата Ви е увеличена или при изправяне от седнало положение.

Други възможни странични ефекти:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)
• замъглено зрение, кашлица, позиви за повръщане (гадене), слабост.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)
• главоболие, депресия, ниско кръвно налягане, изтощеност;
• гръдна болка, промени в сърдечния ритъм, ангина, ускорен сърдечен ритъм, учестено дишане;
• диария, болка в областта на стомаха, промени във вкуса, задържане на течности (едем), умора;
• докладвани са обрив, свръхчувствителност/ангионевротичен оток: ангионевротичен оток на лицето крайниците, устните, езика, глотиса и/или ларинкса;
• повишени нива на калий в кръвта, повишение в серумния креатинин (обикновено и двете се установяват с тест); ниски нива на калий в кръвта, повишени нива на холестерол, триглицериди и пикочна киселина;
• мускулни крампи.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)
• анемия, безпокойство, хипербдителност (повишено чувство на паника и страх), треперене (причинено от ниска кръвна захар), обърканост, сънливост, неспокоен сън, нервност, мравучкане или изтръпване, световъртеж;
• ниско кръвно налягане (което може да Ви накара да се чувствате замаяни, когато ставате), бърз или неравномерен сърдечен ритъм, инфаркт или удар (при високорискови пациенти);
• хрема, възпалено гърло и дрезгавост, трудност в дишането или астма;
• блокада в червата (илеус), панкреатит, повръщане, нарушено храносмилане, нарушен хранителен режим (анорексия), стомашно дразнене, сухост в (газове), подагра;
• парене, болка с усещане за празнота и глад, особено когато стомахът е празен (причинени от пептична язва), прекомерно изпотяване, сърбеж, копривна треска (уртикария), косопад, протеинурия (наличие на белтък в урината);
• импотентност, понижено либидо, зачервяване, шум в ушите, усещане за летаргия, висока температура;
• повишени серумни нива на урея и намалено количество на натрий в кръвта (определят се с тест), слабост (неразположение);
• ниски нива на магнезий в кръвта (хипомагнезиемия);
• бъбречни проблеми;
• болка в ставите.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)
• необичайни сънища, проблеми в съня;
• понижени нива на белите кръвни клетки, червените кръвни клетки, тромбоцитите, костно-мозъчна депресия (потисната функция на костния мозък);
• увеличени жлези, автоимунни заболявания, намалено кръвооросяване на пръстите на ръцете и краката, причиняващо зачервяване и болка (синдром на Рейно), течност в белите дробове, течащ или възпален нос;
• еозинофилна пневмония (симптомите са кашлица, висока температура и затруднено дишане);
• болка, подуване или разязвяване в устата, инфекция или болка и подуване на езика, бъбречни проблеми, като болка в долната част на гърба и намалено количество на отделената урина;
• подута носна лигавица;
• затруднено дишане, респираторен дистрес (задух);
• чернодробна недостатъчност или хепатит, това може да доведе до пожълтяване на кожата (жълтеница);
• тежки реакции на свръхчувствителност с висока температура, кожен обрив, Синдром на Stevens-Johnson и токсична епидермална некролиза (тежки кожни заболявания със зачервяване, лющене и образуване на мехури по кожата), тежък кожен обрив със загуба на косата и кожата (ексфолиативен дерматит), кожен лупус еритематозус (заболяване на имунната система), червен обрив с лющене на кожата (еритродермии), малки, изпълнени с течност подутини по кожата (пемфигус), лилави или червени петна по кожата (пурпура)
• развитие на гърдите при мъже (гинекомастия);
• повишение на чернодробните ензими или билирубина в кръвта (определят се чрез кръвен тест), повишение на кръвната захар;
• мускулна слабост, понякога поради ниски нива на калий (парези).

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)
• интестинална ангиоедема (подуване на червата) - симптомите могат да включват стомашна болка, гадене и повръщане, повишени нива на калций в кръвта.

С неизвестна честота (не е ясно колко хора могат да бъдат засегнати)
Докладван е комплекс от нежелани реакции, който може да включва един или по симптоми:
• треска, възпаление на кръвоносните съдове, болка и възпаление в мускулите и ставите нарушения, засягащи • компонентите на кръвта (определят се чрез кръвен тест)
• обрив, свръхчувствителност към слънчева светлина и други кожни ефекти.
• свръхпродукция на антидиуретичния хормон, което води до задържане на течности и слабост, умора или объркване.

Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани лекарствени реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, на Изпълнителна агенция по лекарствата.
Контакти:
Изпълнителна агенция по лекарствата.
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

5. Как да съхранявате Ко-Еналаприл-Чайкафарма?
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура под 25'С!
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Не използвайте Ко-Еналаприл-Чайкафарма след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ко-Еналаприл-Чайкафарма?
Активните вещества са: Еналаприлов малеат 20 mg, Хидрохлортиазид 12,5 mg.
Другите съставки са: микрокристална целулоза, монохидратна лактоза, магнезиев стеарат, царевично нишесте, натриев хидроген карбонат.

Как изглежда Ко-Еналаприл-Чайкафарма и какво съдържа опаковката?
30 таблетки, поставени в блистер.

Притежателя на разрешението за употреба и производител:
„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бул.” Г.М. Димитров”№ 1,
гр. София 1172, България тел.:+359 2 962 54 54 факс: +359 2 9603 703
e-mail: info@tchaikapharma.com
За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя разрешението за употреба:
„Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД бул.” Г.М.Димитров”№ 1, гр. София 1172, България тел.:+359 2 962 54 54 факс: +359 2 9603 703 e-mail: info@tchailcaDharma.com

Дата на последно одобрение на листовката: Декември 2014 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:CF568
Цена за НЗОК:11.68 лв.
Реимбурсация:3.51 лв.
Пациентът заплаща:8.17 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30

КО-ЕНАЛАПРИЛ табл. 20 мг./12.5 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):