Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ZENTIVA АЗИТРОКС таблетки 500 мг. * 3

АЗИТРОКС таблетки 500 мг. * 3

Арт. #30001102

АЗИТРОКС  таблетки 500 мг. * 3

Листовка: информация за потребителя
Азитрокс 500 mg филмирани таблетки
Azitrox 500 mg film-coated tablets
Азитромицин (Azithromycin)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Азитрокс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Азитрокс
3. Как да използвате Азитрокс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Азитрокс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Азитрокс и за какво се използва

Азитрокс съдържа азитромицин, който принадлежи към групата на антибактериалните лекарствени продукти за системно приложение, макролиден антибиотик.

Азитрокс се прилага за лечение на пациенти с инфекции, причинени от един или повече от един чувствителни на азитромицин микроорганизми:

 • инфекции на горните дихателни пътища: фарингит/тонзилит, синуит и възпаление на средното ухо
 • инфекции на долните дихателни пътища: бронхит и пневмонии, придобити в обществото инфекции на кожата и на меките тъкани: средно изразена форма на acne vulgaris, еритема хроника мигранс (първи стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия
 • инфекции на стомаха и дванадесетопръстника, причинени от Helicobacter pylori полово предавани болести: неусложнени генитални
 • инфекции причинени от Chlamydia trachomatis.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Азитрокс

Не приемайте Азитрокс:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към азитромицин (активното вещество на Азитрокс) или към други макролидни антибиотици, като еритромицин, кларитромицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); заедно с лекарствени продукти, съдържащи ерготаминови производни, поради теоретична, възможност от поява на ерготизъм (посиняване на крайниците, накуцване).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар преди да използвате Азитрокс, ако имате:

 • ако имате чернодробно или бъбречно заболяване. Вашият лекар може да поиска да проследява функцията на черния Ви дроб или да спре лечението
 • ако имате сърдечни ритъмни нарушения - ако знаете, че имате ниско ниво на калий или магнезий в кръвта

Ако по време на лечението възникне някое от долуописаните, консултирайте се с Вашия лекар:

 • възможна алергична реакция, като например обрив/оток
 • диария или воднисти изпражнения (дори след лечението)
 • нарушения на бъбречната функция, например жълто оцветяване на кожата, тъмна или кървава урина, слабост.

Други лекарства и Азитрокс
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Азитрокс не трябва да се приема по едно и също време с ерготамин и неговите производни (напр. дихидроерготамин) поради възможността за т.н. ерготизъм.(сърбеж по крайниците, мускулни крампи и гангрена (смърт на тъкан) на крайниците поради влошено кръвообращение.

Комбинирането на Азитрокс и други лекарства е възможно след внимателна преценка на лекар:

 • антиациди (лекарства понижаващи стомашната киселинност) - приемайте Азитрокс 1 час преди или 2 часа след антиацида
 • антиаритмици (при нарушения на сърдечния ритъм), цизаприд (при стомашни проблеми) или терфенадин (антихистаминно средство за лечение на алергия), антипсихотици (за психични проблеми) например пимозид, антидепресанти (за лечение на депресия) например циталопрам, флуорохинолони (антнмикробни средства за лечение на инфекции) като моксифлоксацин и левофлоксацин
 • зидовудин (лекарство за HIV)
 • циклоспорин (използван за подтискане на имунната система за предпазване и лечение на отхвърляне на трансплантиран орган или костен мозък)
 • дигоксин (използван за подсилване на сърцето)
 • варфарин (използван за разреждане на кръвта)
 • рифабутин (антибиотик).

Азитрокс с храна, напитки и алкохол
Храната не оказва влияние върху усвояването на таблетките, по тази причина Азитрокс може да се приема по време на хранене или между храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Липсват достатъчно добре контролирани изследвания на бременни жени. По време на бременност Азитрокс трябва да се прилага само при липса на друга алтернатива.

Няма данни за това дали азитромицин се отделя в кърмата, по тази причина Азитрокс трябва да се прилага при кърмещи жени само, ако няма друга алтернатива.

Шофиране и работа с машини
Не са известни данни за влияние на Азитрокс върху способността за шофиране и при работа с машини.

3. Как да използвате Азитрокс

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Начин на приложение:
Азитрокс филмирани таблетки трябва да се поглъщат цели, еднократно дневно, с или без храна.

Препоръчителната доза е:
Възрастни, включително пациенти в напреднала възраст и деца с тегло над 45 кг
За лечение на инфекции на горните и долните дихателни пътища, на кожата и меките тъкани (с изключение на еритема мигранс) общата доза азитромицин е 1500 mg, която се приема в продължение на 3 дни (по една филмирана таблетка от 500 mg веднъж на ден).

За средно изразена форма на acne vulgaris, общата доза е 6 g и се препоръчва в следния дозов режим: една таблетка от 500 mg веднъж на ден в продължение на 3 дни, последователно от 500 mg веднъж седмично за 9 седмици. Дозата за втората седмица трябва да се вземе 7 дни след първата приета таблетка. Следващите 8 седмици трябва да се приема по 1 таблетка веднъж на ден през 7 дневни интервали.

За еритема мигранс общата доза азитромицин е 3 g, която се приема както е посочено: 1 g (две филмирани таблетки от 500 mg) наведнъж през първия ден, последвани от 500 mg (една филмирана таблетка от 500 mg) от втория до петия ден като еднократен дневен прием.

За лечение на неусложнени генитални инфекции причинени от Chlamydia trachomatis дозата е 1 g (две филмирани таблетки от 500 mg) приети наведнъж, еднократно.

При инфекции на стомаха и дванадесетопръстника, причинено от Helicobacter pylori: 1 g (две таблетки азитромицин 500 mg) в комбинация с антисекреторни и други средства по избор на лекуващия лекар.

При по-възрастните пациенти не се изисква корекция на дозата.

Азитрокс филмирани таблетки е подходящ само за деца с тегло най-малко 45 kg, за които може да се приложи дозировката предназначена за възрастни. За деца с тегло под 45 kg могат да бъдат използвани други лекарствени форми на азитромицин, например суспензии.

Пациенти с бъбречни и чернодробни проблеми
Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате бъбречни или чернодробни проблеми, тъй като може да се наложи корекция на обичайната доза.

Чернодробна недостатъчност
Азитромицин се метаболизира в черния дроб и се отделя чрез жлъчката и не бива да се прилага при пациенти страдащи от тежка чернодробна недостатъчност.

Ако сте приели повече от необходимата доза Азитрокс
Нежеланите ефекти, наблюдавани след прилагане на дози, превишаващи препоръчаните, са подобни на тези проявени при прием на терапевтични дози.
Типичните симптоми на предозиране на макролидните антибиотици включват обратима загуба на слуха, тежко изразено гадене, повръщане и диария. В такива случаи е необходимо да се включат симптоматично повлияващи лекарства, както и да бъдат взети мерки за поддържане на жизнените функции при необходимост.

Ако сте пропуснали да приемете Азитрокс
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Пропуснатата доза трябва да приемете колкото е възможно по-скоро, а следващите-на интервали от 24 часа.

Ако сте спрели приема на Азитрокс
Не прекъсвайте лечението, предписано от Вашия лекар, дори ако се чувствате по-добре. Ако спрете да приемате Азитрокс прекадено рано, инфекцията може да се развие отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Незабавно спрете приема на лекарството и потърсете лекар, ако възникне нежелана реакция, описана по-долу:

 • Сериозен кожен обрив, често и язви в устата, гърлото, носа, гениталиите и конюнктивит (зачервени и подути очи) и може да прогресира до образуване на мехури и лющене на кожата - честотата, с която настъпва е неизвестна.
 • Оток на различни части от тялото, най- често на лицето или врата- настъпват често.
 • Тежки алергични реакции с нарушено дишане или замайване, което може да доведе до шок - честотата на настъпване е неизвестна.
 • Ускорен или неравномерен сърдечен ритъм- честотата на настъпване е неизвестна (може да е по-често при жени и по-възрастни хора).

Азитромицин се понася добре с ниска честота на нежеланите реакции.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти):

 • Диария.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

 • Главоболие, повръщане (ако повърнете до 5 минути след поглъщане на таблетката, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се нуждаете от допълнителна доза), стомашна болка, гадене
 • намален брой лимфоцити (вид бели кръвни клетки), повишен брой еозинофили, базофили, моноцити и неутрофили (вид бели кръвни клетки), намалени бикарбонати в кръвта.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

 • Гъбични инфекции, гьбични инфекции в устата, вагинални инфекции, възпаление на белия дроб, бактериални инфекции, възпалено гърло (фарингит), възпаление на стомаха и тънките черва (гастроентерит), нарушение на дишането, течащ нос;
 • Понижен брой на някои видове бели кръвни клетки (левкопения, неутропения) повишен брой на някои видове бели кръвни клетки (еозинофилия)
 • свръхчувствителност
 • Анорексия (загуба на апетит)
 • нервност, безсъние,
 • Замаяност, сънливост, нарушени вкус, нарушена чувствителност - гъделичкане, изтръпване, сърбеж)
 • Зрителни нарушения
 • нарушен слух
 • палпитации (сърцебиене)
 • топли вълни
 • недостиг на въздух, кървене от носа
 • запек, газове, нарушено храносмилане, възпаление на стомаха, затруднено гълтане, подуване на корема, сухота в устата, оригване, язви в устата, повишено слюноотделяне
 • Обрив, сърбеж, уртикария, възпаление на кожата, суха кожа, обилно потене Остеоартрит (ставно заболяване), мускулна болка, болка във врата и гърба
 • Болезнено уриниране, болка в бъбрека
 • маточно кървене, което настъпва извън нормалния цикъл, нарушена функция на тестисите
 • оток (напр. на лицето или долните крайници), астения (чувство на обща физическа слабост), прилошаване ( усещане за общо неразположение), умора, болка в гърдите, треска
 • повишени нива на ензими, което показва чернодробно заболяване, както и повишен билирубин (жлъчен пигмент), уреа, креатинин и алкална фосфатаза в кръвта, променени нива на калий и натрий в кръвта (показващи бъбречната функция); повишени нива на хлориди, глюкоза и бикарбонати; увеличен брой тромбоцити, понижен хематокрит (обемен процент на червените кръвни клетки в целия обем кръв)
 • усложнения след процедури.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти):

 • Безпокойство
 • Увреждане на чернодробната функция, холестатична жълтеница Чувствителност към слънчева светлина
 • Кожна ерупция, която се характеризира с бърза поява на участъци от зачервена кожа, осеяна с малки пустули (малки мехури, пълни с бяла/жълта течност).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • Възпаление на дебелото черво
 • Понижен брой на тромбоцитите, хемолитична анемия (понижен брой червени кръвни клетки)
 • агресия, тревожност, делириум, халюцинации
 • краткотрайна загуба на съзнание, припадъци, понижена чувствителност, психомоторна хиперактивност, загуба и нарушено обоняние, загуба на вкуса, миастения гравис (невромускулно нарушение - нарушение на движенията, мускулна умора)
 • нарушение на слуха, включващо глухота и/или звънене в ушите
 • удължен QT интервал (мярка за продължителността на камерната реполяризация, свързана с промени в сърдечната честота) в ЕКГ
 • ниско кръвно налягане
 • възпаление на панкреаса, обезцветяване на езика
 • възпаление на черния дроб, разрушаване на чернодробната тъкан и чернодробни събития, в редки случаи водещи до смърт
 • болки в ставите
 • остра бъбречна недостатъчност, възпаление на бъбреците.

Възможни нежелани реакции, свързани с профилактика и лечение на Mycobacterium Avium Complex, различаващи се от тези съобщавани при приложение при останалите показания.

Когато вземате Азитрокс за профилактика и лечение на Mycobacterium Avium Complex, могат да настъпят следните нежелани реакции, разделени според тяхната честота:

Много чести (могат да засегнат повече от X на 10 души):

 • диария, стомашна болка, гадене, газове, стомашно неразположение

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • анорексия (загуба на апетит)
 • замайване, главоболие, парестезия (сензорни нарушения - гъделичкане, изтръпване, сърбеж), променено усещане за вкус
 • нарушение на зрението
 • глухота
 • обрив, сърбеж болка в ставите
 • умора

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • понижена чувствителност
 • нарушения на слуха, звънене в ушите; палпитации (сърцебиене)възпаление на черния дроб
 • сериозни кожни обриви (синдром на Стивън-Джонсън), чувствителност на слънчева светлина
 • астения (чувство за обща физическа слабост), неразположение (чувство на общ дискомфорт)

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Азитрокс

Да се съхранява под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Азитрокс

 • Активното вещество е: азитромицин (като дихидрат). Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg азитромицин (като дихидрат)
 • Другите съставки са: прежелатинизирано царевично нишесте, натриева кроскарамелоза, калциев хидрогенфосфат, магнезиев стеарат, натриев лаурилсулфат, хипромелоза 2910/5, титаниев диоксид, макрогол 6000, талк, симетикон емулсия SE4, полисорбат 80.

Как изглежда Азитрокс и какво съдържа опаковката
Азитрокс 500: бели до почти бели кръгли филмирани таблетки с овална форма.

Количества в една опаковка:
Азитрокс 500: 3 и 6 филмирани таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Zentiva k.s., Чешка република.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Октомври 2017 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА АЗИТРОКС таблетки 500 мг. * 3

 • Силно клинично значими взаимодействия (38)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (140)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (17)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ АЗИТРОКС таблетки 500 мг. * 3

Аналози на АЗИТРОКС таблетки 500 мг. * 3

КОМЕНТАРИ КЪМ АЗИТРОКС таблетки 500 мг. * 3

АЗИТРОКС таблетки 500 мг. * 3 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблемиМикробиология