Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта WOERWAG PHARMA ФЕРО-ФОЛГАМА капс. * 100

ФЕРО-ФОЛГАМА капс. * 100

Арт. #30001065

ФЕРО-ФОЛГАМА капс. * 100

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ferro-Folgamma
100 mg / 5 mg / 0,01 mg soft capsules
Ferrous sulphate / Folic acid / Cyanocobalamin
Феро-Фолгамма
100 mg / 5 mg / 0,01 mg меки капсули
Феросулфат / Фолиева киселина / Цианкобаламин

Активни вещества в една капсула:

 • Феросулфат, изсушен [Ferrous-(II) sulfate] 100 mg (съответстващ на 37 mg желязо);
 • Фолиева киселина [Folic acid] 5 mg;
 • Цианкобаламин [Cyanocobalamin] 0,01 mg (10 микрограма).

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете употребата на този лекарствен продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
Този лекарствен продукт е предписан лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. Той може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Феро-Фолгамма и в какви случаи се употребява?
2. Какво трябва да имате предвид преди да започнете приема на Феро-Фолгамма?
3. Как да приемате Феро-Фолгамма?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как трябва да съхранявате Феро-Фолгамма?
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Феро-Фолгамма и в какви случаи се употребява?
За терапия с желязо, фолиева киселина и витамин B12.
Феро-Фолгамма се прилага при комбинирани състояния на дефицит на желязо, фолиева киселина и витамин В12 с различен произход.
Недостиг на фолиева киселина, витамин В12 и желязо може да възникне вследствие на кръвозагуба (кръвотечения от стомаха, червата и пикочния мехур, хемороиди, менструация, раждания), по време на бременност и кърмене (при майката и детето), недостатъчно или неправилно хранене, хронична злоупотреба с алкохол, смущения в резорбцията, продължителна хемодиализа, и като последица от терапия с антиконвулсивни медикаменти и орални контрацептивни средства.
Дефицитът на фолиева киселина, витамин В12 и желязо може да се прояви като малокръвие, полиневропатия, мегалобластна анемия, неврологични и психологични смущения, промени в лигавиците, фуникуларна миелоза, умора, бледност, мравучкания по ръцете и краката, и понижена физическа издържливост.

2. Какво трябва да имате предвид преди да започнете приема на Феро-Фолгамма?
Не приемайте Феро-Фолгамма:

 • при натрупване на желязо в организма (хемохроматози, хронични хемолизи) и смущения в обмяната на желязото (сидероахрестични анемии, оловни анемии, таласемии). Противопоказан е при мегалобластна анемия, вследствие от дефицит само на витамин В12 (напр. поради липса на интризинг-фактор) и при дефицит само на фолиева киселина;
 • в случай, че сте свръхчувствителни (алергични) към витамин В12, фолиева киселина, железен(II)-сулфат, соя, фъстъци, или към някое от останалите съставки (помощните вещества).

Особено голямо внимание при прием на Феро-Фолгамма е необходимо при:
Деца

Лекарственият продукт не е подходящ за деца под 12-годишна възраст.

Пациенти в напреднала възраст
Не са необходими никакви предпазни мерки.

Прием / употреба на други лекарства
Взаимодействия с други лекарствени продукти
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате / прилагате или наскоро се приели / приложили други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 • Железните соли намаляват резорбцията на тетрациклини, пенициламин, леводопа и метилдопа;
 • Железните соли повлияват резорбцията на хинолоновите антибиотици (напр. ципрофлоксацин, левофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин);
 • Железните соли намаляват резорбцията на тироксин при пациенти, провеждащи заместителна терапия с тироксин;
 • Резорбцията на желязо може да бъде намалена при едновременен прием на холестирамин, антиацидни продукти (Са++, Mg++, Аl++-соли), както и на калций- и магнезий-съдържащи лекарствени продукти, предназначени за попълване на калциев и магнезиев дефицит;
 • Едновременният прием на железни соли с нестероидни противовъзпалителни средства може да засили дразнещото действие на желязото върху лигавицата на стомашно-чревния тракт;
 • Желязосвързващите субстанции като фосфати, фитати или оксалати, а също така млякото, кафето и чая, потискат желязната резорбция.

Феро-Фолгамма не трябва да се приема в течение на 2-3 часа след прилагането / приема на гореспоменатите субстанции:

 • При антиепилептична (антиконвулсивна) терапия може да се повиши склонността към припадъци;
 • При прием на по-високи дози не е изключено фолиевата киселина и едновременно прилаганите фолиеви антагонисти, като напр. химиотерапевтици и цитостатици, да подтискат взаимно своето действие;
 • Високи дози фолиева киселина, приложени едновременно с флуороурацил, могат да доведат до тежки диарии;
 • Хлорамфениколът може да намали резултата от лечението с фолиева киселина и не трябва да се прилага при пациенти с тежки проявления на дефицит на фолиева киселина.

Прием на Феро-Фолгамма с храни и напитки
Феро-Фолгамма не трябва да се приема заедно с мляко или черен чай, тъй като те намаляват резорбцията на желязо.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на който и да е лекарствен продукт.

Бременност
При дозировки до 5 mg фолиева киселина дневно не са известни рискове. По време на бременност не трябва да се прилагат по-високи дозировки. По време на бременност не трябва да приемате повече от една капсула Феро-Фолгамма на ден (поради съдържанието на фолиева киселина във Феро-Фолгамма).

Кърмене
При дозировки до 5 mg фолиева киселина дневно не са известни рискове. По време на кърмене не трябва да се прилагат по-високи дозировки. Фолиевата киселина се излъчва активно в майчиното мляко.
По време кърмене не трябва да приемате повече от една капсула Феро-Фолгамма на ден (поради съдържанието на фолиева киселина във Феро-Фолгамма).

Шофиране и работа с машини
Феро-Фолгамма не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Феро-Фолгамма
Предупредителни указания

За да се намали риска от възможно предозиране с желязо, е необходимо особено внимание в случай, че се прилагат диетични мерки или други препарати съдържащи железни соли.

Този лекарствен продукт съдържа сорбитол.
Моля, в случай че Ви е известно, че имате непоносимост (свръхчувствителност) към определени захари, започнете приема на Феро-Фолгамма едва след като сте обсъдили това с Вашия лекар. Заболяванията, довели до състояния на дефицит на фолиева киселина, витамин В12 и желязо, могат да имат и други причини. В случаи, че приемът на лекарствения продукт не покаже ефект, още при първите оплаквания трябва да потърсите Вашия лекар.

3. Как да приемате Феро-Фолгамма?
Моля, приемайте Феро-Фолгамма винаги точно според указанията на Вашия лекар и информацията за пациента.
Обръщайте се с въпроси към Вашия лекар или фармацевт, ако за нещо не сте съвсем сигурни.

Дозировка
В случай, че Вашият лекар не Ви е предписал друго, обичайните дози са:

 • Възрастни: 3 пъти дневно по 1-2 капсули;
 • Деца над 12 години: 3 пъти дневно по 1 капсула.

Начин на приложение
Моля, приемайте капсулите след ядене, с малко течност.

Продължителност на приложението
Продължителността на приложение е в зависимост от протичането на основното заболяване.
Моля, запитайте за това Вашия лекар!

Ако сте приели повече от необходимата доза Феро-Фолгамма
Краткотрайното предозиране по правило е без последствия. Ако се появят оплаквания, моля, обърнете се към Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Феро-Фолгамма
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Продължете да приемате Феро-Фолгамма както и преди, в обичайното време, и се стремете за в бъдеще да поддържате редовен прием.

Ако сте спрели приема на Феро-Фолгамма
За да се постигне лечебен ефект, Феро-Фолгамма трябва да се приема възможно най-редовно. Ако прекъснете, или желаете да преустановите преждевременно лечението, моля, говорете за това с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Феро-Фолгамма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки пациент ги получава.

При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:

 • Много чести: повече от 1 на 10 лекувани;
 • Чести: по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани;
 • Нечести: по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани;
 • Редки: по-малко от 1 на 1000 , но повече от 1 на 10 000 лекувани;
 • Много редки: по-малко от 1 на 10 000 лекувани, вкл. единични случаи.

Нежелани лекарствени реакции
Желязо:

 • Съединенията на желязото имат локално дразнещо действие и поради това биха могли да доведат до гастроинтестинални смущения, или обстипация.
 • В единични случаи могат да се проявят алергични реакции, като например: еритем, пруритус, бронхоспазъм или анафилактичен шок.

Указание: Тъмно оцветените изпражнения не са смущаващи. Бензидиновата проба ще е положителна.

Фолиева киселина:

 • При високи дози рядко се срещат гастроинтестинални смущения, смущения в съня, раздразнителност, депресия.

Витамин В12:

 • При парентерално приложение или много рядко се съобщава за акне, екзематозни, или уртикарийни лекарствени реакции, а също така анафилактични, или анафилактоидни реакции.

Соевият лецитин може да предизвика алергични реакции в много редки случаи.

Противодействащи мерки
При поява на нежелани лекарствени реакции, моля, обърнете се към Вашия лекар.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как трябва да съхранявате Феро-Фолгамма

Датата на изтичане срока на годност е отпечатана върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Не употребявайте Феро-Фолгамма след тази дата!
Лекарствения продукт да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява на място, защитено от пряка слънчева светлина, при температура под 25 С.

6. Допълнителна информация
Какво съдържа Феро-Фолгамма
Активни вещества:
Феросулфат, изсушен - 100 mg (съответстващ на 37 mg желязо), Фолиева киселина - 5 mg, Цианкобаламин - 0,01 mg (10 микрограма).
Помощни вещества: аскорбинова киселина, соев лецитин, сорбитол, глицерол 85%, етилванилин, оцветител Е 172, твърди мазнини, рапично масло, желатин.

Как изглежда Феро-Фолгамма и какво съдържа опаковката
Феро-Фолгамма се предлага в опаковки по 20, 50 и 100 меки капсули.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия.

Производители:
R.P. Scherer GmbH & Co. KG, Германия;
C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co. KG, Германия.

За информация на нашите пациенти:
Железните препарати не винаги имат добра стомашна поносимост. При Феро-Фолгамма активно действащите вещества се освобождават в неутралната специална среда, така че се гарантира директният пасаж в червата - истинската зона на резорбция.
Това е причината за известната добра стомашна поносимост на Феро-Фолгамма.

Дата на последна редакция на текста: Декември 2008.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ФЕРО-ФОЛГАМА капс. * 100

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ФЕРО-ФОЛГАМА капс. * 100

КОМЕНТАРИ КЪМ ФЕРО-ФОЛГАМА капс. * 100

ФЕРО-ФОЛГАМА капс. * 100 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):