Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

Арт. #22001447

ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
HARTMANN ACTAVIS solution for infusion
XAPTMAH АКТАВИС инфузионен разтвор

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1000 ml разтвор съдържат:

Лекарствени вещества:
Натриев хлорид - 6.00 g
Натриев лактат - 3.12 g (като 50 % w/w разтвор на натриев лактат 6.24 g)
Калиев хлорид - 0.40 g
Калциев хлорид дихидрат - 0.27 g

Електролитни концентрации:
Натрий - 131 mmol/l
Калий - 5.4 mmol/l
Калций - 1.8 mmol/l
Хлориди - 112 mmol/l
Лактат - 28 mmol/l
Теоретичен осмоларитет:
Титрационна киселинност (до pH 7.4): < 1 mmol/l
pH - 5.0 - 7.0
Помощни вещества: вода за инжекции

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА
Инфузионен разтвор
Полиетиленова бутилка, съдържание: 500 ml

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
„Актавис“ ЕАД
ул. „Атанас Дуков“ № 29
1407 София, България

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В. BraunMelsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen, Германия

B. Braun MelsungenAG
Production Pharma Pfieffewiesen
Am Schwerzelshof 1
34 212 Melsungen, Германия

B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubi (Barcelona), Испания

Балканфарма-Троян АД
ул. “Крайречна” № 1
5 600 Троян, България

ПОКАЗАНИЯ
Водно и електролитно заместване в условията на ненарушен алкално-киселинен баланс или лека ацидоза;
Изотонична и хипотонична дехидратация;
Краткосрочно вътресъдово обемно заместване;
Разтвор-носител за съвместими електролитни концентрати и лекарства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Хартман не трябва да се прилага при пациенти в състояние нахиперхидратация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА
Хартман трябва да се прилага с особено внимание при следните състояния:

  • Хипертонична дехидратация;
  • Хиперкалиемия;
  • Хиперхлоремия;
  • Хипернатриемия;
  • Бъбречна недостатъчност с тенденция към хиперкалиемия;
  • Нарушения, при които е показано ограничаване вноса на натрий, като например сърдечна недостатъчност, генерализиран оток. белодробен оток. хипертензия, еклампсия, тежка бъбречна недостатъчност.

Предпазни мерки при употреба
Клиничното проследяване трябва да включва проверки на серумната монограма и на водния баланс.
В случай на вливане под налягане, което се налага по спешни жизнени показания, от опаковката и от инфузионната система трябва да се отстрани всичкия въздух преди прилагане на разтвора.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ
Хартман може да се прилага по време на бременност и кърмене, но трябва да се използва предпазливо при токсемия на бременността.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Не са известни фармакологични взаимодействия.
Лекарства, съдържащи оксалати, фосфати или въглехидрат/бикарбонат могат да предизвикат преципитация при смесване с Хартман.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителна доза
Дозировката на Хартман зависи от възрастта, теглото и клиничното състояние на пациента.

Максимата дневна доза
До 40 ml на kg телесно тегло дневно.

Инфузионна скорост:
Инфузионната скорост трябва да се адаптира според клиничното състояние на пациента. Нормално инфузионната скорост не трябва да надвишава следните стойности:
5 ml на kg телесно тегло за час, отговарящи на 1.7 капки на kg телесно тегло за минута. Ако Хартман се използва като разтвор-носител, трябва да се спазват указанията за употреба отнасящи се до съответния прибавен медикамент.

Деца и лица в напреднала възраст Съобразно индивидуалните нужди

Начин на приложение
Интравенозен разтвор.
Относно предпазните мерки при вливане под налягане, вж. Раздел 4.4 "Предпазни мерки, при употреба"

Общи насоки относно водния и електролитния внос:
Количество от 30 ml разтвор на kg теле сно тегло дневно покрива само основните физиологични водни нужди. Постоперативните и реанимационните пациенти са с повишени нужди от водно заместване поради ограничената концентрираща способност на бъбреците и повишената екскреция на метаболити, поради което е необходимо увеличаване на водния внос до около 40 ml/kg телесно тегло дневно. Допълнителните загуби (напр: висока температура, диария, фистули, повръщане и т.н.) трябва да бъдат компенсирани с още по-голям, индивидуално адаптиран воден внос. Реалните и индивидуалните водни нужди се определят чрез походово мониториране необходимо във всеки случай (например часова диуреза. осмоларитет на серума и урината, изследване на екскретираните вещества).
Основното заместване на най-важните катиони натрий и калий възлиза съответно на прибл. 1.5-3 mmol на kg телесно тегло дневно и 0.8 - 1.0 mmol на kg телесно тегло дневно, фактическите нужди по време на инфузионна терапия зависят от съответните изследвания на електролитния баланс и от лабораторното проследяване на плазмените концентрации.

ПРЕДОЗИРАНЕ
Предозирането може да доведе до хиперхидратация с повишено напрежение на кожата, венозен застой, оток - евентуално също белодробен или мозъчен оток електролитни и алкално-киселинни дисбаланси, както и серумен хиперосмоларитет.

Спешно лечение, антидоти
Прекратяване на инфузията, прилагане на диуретици с непрекъсната следене на серумните електролити, корекция на електролитния и алкално-киселинния дисбаланси.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
При положение, че разтворът се прилага съобразно дадените указания, не трябва да се очакват нежелани лекарствени реакции.

Забележка: Пациентите трябва да се съветват да информират лекаря или фармацевта си ако забележат нежелана реакция, която не е спомената по-горе,

СРОК НА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
3 години.
Без специални условия на съхранение!
Еднодозова опаковка. Неизразходваното количество трябва да се изхвърли.
Да се използва само, ако разтворът е бистър и опаковката или запечатването й нямат видими признаци за повреда.

Дата на последно одобрение на инструкцията за употреба - Април, 2011

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

Аналози на ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

КОМЕНТАРИ КЪМ ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):