Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

Арт. #22001447

ХАРТМАН БАНКА 500 мл.

1. Име на лекарственото средство - ХАРТМАН ; HARTMANN

2. Количествен и качествен състав на готовата лекарствена форма

1. Sodium Lactate 3.10
2. Sodium chloride 6.00
3. Potassium chloride 0.40
4. Calcium chloride dihydrate 0.20

3. Лекарствена форма - изотоничен инфузионен разтвор

4. Клинични данни
Показания

  • Дехидратация в резултат на повръщане , диария ;
  • Хиповолемия в резултат на кръвозагуби ;
  • Метаболитна ацидоза ( с изключение на лактатна ацидоза )

Дозировка и начин на приложение

  • При възрастни - Въвежда се венозно капково в дози 700 ml/24h при възрастни с тегло 60 kg.

Максималната денонощна доза е 3000 ml.

При изгаряне препаратът се прилага в доза: 1.5 ml/kg тегло´ % обгорена повърхност в комбинация с глюкоза.

При остри кръвозагуби и шок добре е към количеството кръв, което се прелива за въстановяване на кръвозагубите, да се прибави 1/3 от обема му разтвор Hartmann.
При спешност се прелива със скорост 500 ml/15 min, като при реанимация на значителни кръвозагуби и шок се държи сметка за попълване на циркулацията и нормализира не на хемодинамичните показатели. При необходимост се добавят концентрирани електролитни разтвори, за които Hartmann играе роля на носещ разтвор.

  • При деца

При малки деца с тегло 2-10 kg дозата е 125 ml/24 h, при по-големи деца с тегло 10-40 kg - 350ml/24h.

Противопоказания

  • При хипертонична и хипотонична дехидратация, хиперхидратация, оточност;
  • При хиперлактемия;
  • При алкалоза;

Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба
Електролити в кръвта
Вливането на по-големи количества може да доведе до нарушения в електролитното равновесие.

  • АКР /Алкално-Киселинно Равновесие/

Вливането на по-големи количества от разтвора може да доведе до нарушения в алкално-киселинното равновесие.

Лекарствени и други взаимодействия
Разтворът не трябва да се влива едновременно с тетрациклинови препарати и Амфотерицин B в една и съща банка.

Бременност и кърмене
Няма ограничения относно прилагането му по време на бременност и в период на кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини
Тъй като лекарственото средство се прилага в болнична обстановка, изпълнение на дейности като шофиране или управление на машини не се извършват.

Нежелани лекарствени реакции
При правилното приложение на Нартман инфузионен разтвор практически не се отбелязват нежелани лекарствени реакции.

Предклинични данни за безопасност - Изследванията за канцерогенност, мутагенност и нарушаване на фертилитета не са показали данни за такава токсичност.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

КОМЕНТАРИ КЪМ ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова

ХАРТМАН БАНКА 500 мл. пластмасова Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):