Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ECOPHARM GROUP РЕМАНТАДИН табл. 50 мг. * 20

РЕМАНТАДИН табл. 50 мг. * 20

Арт. #17001219

РЕМАНТАДИН табл. 50 мг. * 20

Листовка: информация за потребителя
Ремантадин 50 mg таблетки
Remantadia 50 mg tablets
Риманатдин хидрохлорид (Rimantadine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т.4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Ремантадин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ремантадин
3. Как да приемате Ремантадин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ремантадин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ремантадин и за какво се използва

Активното вещество на Ремантадин 50 mg таблетки - римантадин хидрохлорид, има изразена антивирусна активност. Ефективен е срещу различни грипни вируси от типа А.
Ремантадин е противовирусен лекарствен продукт, който се прилага при възрастни и деца в училищна възраст при ранно лечение на грип тип А и профилактично при възрастни в период на епидемии.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ремантадин

Не приемайте Ремантадин:

 • ако сте алергични към римантадин хидрохлорид, към активни вещества от групата на амантадина или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако страдате от някое от следните заболявания: остри чернодробни заболявания, остри и хронични бъбречни заболявания, тиреотоксикоза;
 • ако сте бременна или кърмите;
 • при деца под 7 години.

Предупреждения и предпазни мерки
Ремантадин трябва да се прилага внимателно при пациенти със заболявания на стомашно-чревния тракт, нарушени чернодробни показатели, тежки заболявания на сърдечно-съдовата система, нарушения на сърдечния ритъм и при пациенти в напреднала възраст (над 65 години). При тези случаи се препоръчва намаляване на терапевтичната доза. При указания в анамнезата за епилепсия и провеждана противогърчова терапия, при приемане на Ремантадин се повишава рискът от развитие на епилептични пристъпи. В тези случаи Ремантадин се приема в дозировка от 100 mg на ден със съпътстваща противогърчова терапия. При появата на пристъпи, приемът на Ремантадин следва да се преустанови.

Други лекарства и Ремантадин
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
Парацетамолът (ацетаминофен) и ацетилсалициловата киселина понижават ефективността на Ремантадина.

Ремантадин с храни, напитки и алкохол
Храната не повлиява абсорбцията на лекарството. Пациентите, приемащи Ремантадин, трябва да избягват употребата на алкохол, поради опасност от непредвидени реакции на централната нервна система.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Приемът на Ремантадин е противопоказен при бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Трябва да се внимава, ако при прием на Ремантадин се наблюдава световъртеж, главоболие или други нарушения на функциите на ЦНС.

Ремантадин съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Ремантадин

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ремантадин се приема с достатъчно количество течност след хранене. Приемът трябва да започне при първите симптоми на заболяването. Ефектът на лекарствения продукт е по-силен, ако приемът му започне в течение на първите 48 часа от заболяването.

Лечение при грип:
При възрастни: през първия ден - по 100 mg (2 таблетки) три пъти дневно, през втория и третия ден - по 100 mg два пъти дневно, през четвъртия и петия ден - по 100 mg веднъж дневно.
През първия ден от заболяването е възможен прием на 150 mg (3 таблетки) два пъти дневно или 300 mg (6 таблетки) на един прием.
При пациенти в напреднала възраст над 65 години, препоръчителната дневна доза е 100 mg (2 таблетки) дневно.
Продължителността на курса на лечение е 5 дни.

При профилактика на грип:
При възрастни по 50 mg веднъж дневно, до 30 дни.

Употреба при деца и юноши
При деца на възраст от 7 до 10 години Ремантадин се приема по 50 mg (1 таблетка) два пъти дневно, от 11 до 14 години - по 50 mg (1 таблетка) три пъти дневно. Продължителността на курса на лечение е 5 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ремантадин
При съмнение за предозиране незабавно се консултирайте с лекуващия лекар. В случай на отравяния, трябва да се поддържат жизненоважните функции, а Ремантадин може да бъде частично отстранен чрез хемодиализа.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Ремантадин
Ако сте пропуснали да вземете своето лекарство, вземете пропуснатата доза веднага щом се сетите, а следващата приемете в обичайното време. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропусната доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ремантадин обикновено се понася добре. Много рядко се наблюдават гадене, повръщане, намаляване на апетита, сухота в устата, болки в коремната област, безсъние, световъртеж, главоболие, раздразнителност и отпадналост. Рядко се наблюдават: нарушения на концентрацията, сънливост, повишена възбудимост, депресия, еуфория, нарушения в координацията на движенията (атаксия), затруднение в дишането, кашлица, диария, повишено артериално налягане, сърцебиене, припадъци, промени в обонянието, обриви, шум в ушите. В отделни случаи се наблюдава сълзене и болки в очите, често уриниране, студени тръпки, запек, изпотявания, стоматит, намалена сетивност (хипестезия).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. "Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ремантадин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се пази от светлина и влага. Да се съхранява под 25°С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ремантадин
Активното вещество е римантадин хидрохлорид. Всяка таблетка съдържа 50 mg римантадин хидрохлорид;
Другите съставки са: лактоза монохидрат, картофено нишесте, стеаринова киселина.

Как изглежда Ремантадин и какво съдържа опаковката
Ремантадин таблетки са бели или почти бели, кръгли, плоски таблетки със скосен ръб.
Ремантадин се опакова по 10 таблетки в блистер, като в една картонена кутия се поставят 3,4 или 5 блистера (10,20,30,40 или 50 таблетки). Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба
ЕКОФАРМ ГРУП АД, България
Производител
Екофарм ЕООД, България

За допълнителна информация, относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба ЕКОФАРМ ГРУП АД.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Октомври 2015

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РЕМАНТАДИН табл. 50 мг. * 20

 • Силно клинично значими взаимодействия (7)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (8)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (2)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ РЕМАНТАДИН табл. 50 мг. * 20

КОМЕНТАРИ КЪМ РЕМАНТАДИН табл. 50 мг. * 20

РЕМАНТАДИН табл. 50 мг. * 20 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):ЛеченияНовиниЛюбопитно