Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SOLVAY PHARMA ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30

ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30

Арт. #12006237

 ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30

Листовка: информация за потребителя
Липантил 200М 200 mg твърди капсули
Lipanthyl 200М 200 mg capsules, hard
Фенофибрат (fenofibrate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Липантил 200М и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Липантил
3. Как да приемате Липантил 200М
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Липантил 200М
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Липантил 200М и за какво се използва
Чрез кръвни изследвания, Вашият лекар е открил, че имате висок холестерол или триглицериди в кръвта, които са мастни субстанции (липиди). Това състояние се нарича хиперлипидемия (повишени стойности на липидите) или по-общо дислипидемия (нарушена мастна обмяна). Високите нива на холестерола могат да Ви изложат на риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. “Лошият” тип холестерол, наречен липопротеин с малка плътност холестерол (LDL), може да образува плаки върху стените на Вашите главни кръвоносни съдове. Това може да доведе до запушване на важни кръвоносни съдове на сърцето, мозъка или крайниците. Високите нива на триглицеридите в кръвта могат също да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания.

Активното вещество в това лекарство е фенофибрат. Той намалява нивата на липидите в кръвта чрез различни механизми.

Липантил 200М се прилага като допълнение към диетата и друго не лекарствено лечение (напр. упражнения, намаляване на теглото) при:
• лечение на тежка хипертриглицеридемия (високи нива на триглицеридите) с или без ниско ниво на HDL (липопротеин с висока плътност, известен като “добър холестерол
• смесена хиперлипидемия (високи нива на общите масти в кръвта), когато лечение със статини (друг вид лекарства намаляващи мазнините в кръвта) е противопоказано или не се понася добре;
• смесена хиперлипидемия при пациенти с висок сърдечно-съдов риск като допълнение към статии, когато триглицеридите и HDL холестерола не се контролират адекватно

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Липантил 200М

Не приемайте Липантил 200М:
• ако страдате от чернодробно, тежко хронично бъбречно заболяване или заболяване на жлъчния мехур.
• ако страдате от панкреатит (възпаление на задстомашната жлеза, водещо до силна коремна болка).
• ако сте алергични към фенофибрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
• ако имате доказана фотоалергия (алергична реакция, причинена от слънчева светлина или излагане на UV светлина) или фототоксични реакции (поражение на кожата, причинено от излагане на слънчева или UV светлина) по време на лечение с фибрата (понижаващи нивото на липидите лекарства) или с кетопрофен (противовъзпалително лекарство).
• ако кърмите.
• ако сте алергични към соя и фъстъци.
• ако имате вродена галактоземия, малабсорбция на глюкоза и/или галактоза, или лактазен дефицит (редки метаболитни заболявания) поради наличието на лактоза в лекарството.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Липантил 200М.
Преди да започнете лечение, Вашият лекар ще изследва чернодробната Ви функция. Тези изследвания ще се извършват редовно през първата година от лечението, тъй като е възможно в хода на лечението с Липантил 200М да се повишат стойностите на някои чернодробни ензими. Информирайте незабавно Вашия лекар, ако се появят оплаквания като сърбеж по кожата и/или жълтеница, които могат да се дължат на възпаление на черния дроб (хепатит). Вашият лекар може да прецени, че е необходимо да спрете лечението с Липантил 200М.

Преди да започнете лечение и периодично след това, Вашият лекар ще изследва бъбречната Ви функция. Ако е необходимо, Вашият лекар може да спре лечението Ви с Липантил 200М.

Съобщавани са случаи на възпаление на панкреаса (панкреатит) при пациенти, които са на лечение с Липантил 200М. Незабавно информирайте Вашия лекар, ако имате оплаквания като коремна болка, подуване на корема, гадене или повръщане, които биха могли да се дължат на панкреатит.

Приемането на това лекарство не замества диетата, която Ви е препоръчана; редовното й спазване е от съществено значение. Необходимо е редовно извършване на кръвни изследвания по преценка на Вашия лекар.

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Липантил 200М, ако:

 • имате диабет тип 2, понижена функция на щитовидната жлеза, заболяване на черния дроб, промени в състава и количеството на протеините в кръвта (диспротеинемия), заболяване на бъбреците, свързано с повишено отделяне на протеини в урината (нефротичен синдром) и/или страдате от алкохолизъм - хиперлипидемията може да се дължи на посочените заболявания, като може да се наложи те да бъдат лекувани адекватно преди да се започне лечение с Липантил 200М;
 • сте на възраст над 70 години,
 • страдате или сте страдали от наследствено мускулно заболяване,
 • член на Вашето семейство страда или е страдал от наследствено мускулно заболяване,
 • имате бъбречно увреждане,
 • имате понижена функция на щитовидната жлеза,
 • имате понижен албумин в кръвта (хипоалбуминемия),
 • страдали сте в миналото от бъбречна недостатъчност и/или приемате големи количества алкохол съществува повишен риск за увреждане на мускулите Ви при прием на Липантил 200 М или на други лекарства, които понижават липидите в кръвта; този риск се увеличава,
 • ако приемате Липантил 200М едновременно със статин.

Ако в хода на лечението Ви с Липантил 200М се появят мускулни болки, мускулни крампи или мускулна слабост, незабавно информирайте Вашия лекар.

Деца и юноши
Липантил 200М не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Липантил 200М

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Липантил 200М може да засили действието на пероралните антикоагуланти (лекарства, които намаляват съсирването на кръвта) и да повиши риска от кръвоизливи. Вашият лекар ще прецени каква да е дозата им в началото на лечението и ще следи редовно времето за кървене и съсирване.

Ако приемате циклоспорин заедно с Липантил 200М Вашият лекар ще проследява редовно бъбречната Ви функция.

Ако Липантил 200М се прилага заедно с други лекарства от същата група или с друга група липидо-понижаващи лекарства, наречени статини, е възможно да се стигне до увреждане на мускулите Ви. Вашият лекар ще прецени дали да Ви предпише тези комбинации.

Ако приемате лекарства от групата на глитазоните (лекарства за намаляване на повишена кръвна захар) е възможно намаляване на HDL-холестерола при комбинирано лечение с Липантил 200М и глитазони. Вашият лекар ще прецени колко често да се проследяват стойностите на HDL-холестерола Ви, ако приемате лекарство от групата на глитазоните заедно с Липантил 200М и при необходимост може да спре или промени лечението Ви.

Липантил 200М с храна, напитки и алкохол
За по-добро действие на лекарството е препоръчително да приемате Липантил 200М с храна.
Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Няма данни за употреба на фенофибрат при бременни жени. Потенциалният риск при хора е неизвестен. При използването на Липантил 200М по време на бременност Вашият лекар ще прецени ползата и риска от употребата на лекарството.

Не е известно дали фенофибрат се отделя в майчиното мляко. Рискът за кърмачето не може да бъде изключен. Затова Липантил 200М не трябва да се използва в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини
Липантил 200М не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Липантил 200М
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.

Вашият лекар ще определи подходящата за Вас доза в зависимост от състоянието Ви, незабавното Ви лечение и нивото на Вашия риск.

Препоръчителната доза е една капсула дневно, приета през устата.

За по-добро действие на лекарството е препоръчително да приемате капсулите с храна. Преглътнете капсулите цели с вода. Приемайте лекарството както е отбелязано в рецептата от Вашия лекар.

Заедно с диетата, това лекарство се използва за дълготрайно симптоматично лечение, което налага редовно наблюдение.

За да постигнете максимален ефект от приложението на лекарството, е необходимо редовно да се проследяват стойностите на липидите в кръвта.

Употреба при деца и юноши
Липантил 200М не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Пациенти със заболяване иа бъбреците
Ако имате проблеми с бъбреците, Вашият лекар може да Ви изпише по-ниска доза. При тежко бъбречно заболяване Липантил 200М не се препоръчва.

Ако сте приели повече от необходимата доза Липантил 200М
Ако сте приели повече от необходимата доза Липантил 200М, отколкото Ви е било предписано (ситуация известна като предозиране), свържете се незабавно с Вашия лекар или отидете незабавно до най-близкото лечебно заведение, като носите със себе си опаковката на лекарството.

Ако сте пропуснали да приемете Липантил 200М
Вие трябва да приемате Липантил 200М, така както Ви е предписан. Въпреки това, ако пропуснете доза, вземете я веднага щом се сетите, освен в случаите, когато вече е наближило времето за следващата доза. Тогава приемете направо следващата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете да приемате Липантил 200М и потърсете лекарска помощ веднага, ако забележите някои от следните сериозни нежелани реакции - може да се нуждаете от спешно лечение.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 пациент на 100 лекувани):
• крампи на мускулите или болезнени, чувствителни мускули или слабост в мускулите - това може да са признаци на възпаление или разграждане на мускулите, което може да причини увреждане на бъбреците или дори смърт
• стомашни болки - това може да е проява на възпаление на Вашия панкреас (панкреатит)
• запушване на белодробните съдове, което причинява гръдна болка и задух (белодробен емболизъм)
• кръвен съсирек в крака, който причинява болка, подуване или зачервяване на краката (дълбока венозна тромбоза)

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 пациент на 1 000 лекувани):
• алергични реакции - признаците може да включват подуване на лицето, устните, езика или гърлото, което може да причини затруднено дишане
• пожълтяване на кожата или бялото на очите (жълтеница) или увеличение на чернодробните ензими - това може да са признаци на възпаление на черния дроб (хепатит)

C неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка колко често се проявяват в хода на лечение):
• тежък обрив на кожата, който е зачервен, белещ се и оточен и изглежда като тежко изгаряне
• продължителни проблеми с белите дробове

Спрете да приемате Липантил 200М и потърсете лекарска помощ веднага, ако забележите някои от нежеланите реакции по-горе.

Други нежелани реакции

Кажете на Вашия лекар, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 пациент на 10 лекувани):
• коремна болка
• гадене
• повръщане
• диария
• газове (метеоризъм)
• повишение на стойностите на чернодробни ензими в кръвта - установява се с тестове
• повишение на хомоцистенна (твърде голямо повишението на тази аминокиселина в кръвта е свързвано с по-висок риск от исхемична болест на сърцето, инсулт и периферна съдова болест, въпреки че не е установена причинно-следствена връзка)

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 пациент на 100 лекувани):
• главоболие
• образуване на камъни в жлъчката
• обриви, сърбеж или уртикария по кожата
• намалено сексуално желание
• повишен креатинин (произвеждан от бъбреците) - установява се с тестове

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 пациент на 1 000 лекувани):
• намаляване на хемоглобина (пренася кислорода в кръвта) и белите кръвни клетки установява се с тестове
• косопад (алопеция)
• чувствителност на кожата към светлина и солариум
• повишена урея (произвежда се от бъбреците) - установява се с тестове

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка колко често се проявяват в хода на лечение):
• тежко увреждане на мускулите
• усложнения на камъни в жлъчката
• усещане за изтощение (умора)

Кажете на Вашия лекар, ако забележите някои от следните нежелани реакции по-горе

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата ул., Дамян Груев” № 8
1303 София

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Липантил 200М
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Срок на годност: 3 години.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Липантил 200М
• Активното вещество е: фенофибрат (микронизиран) 200 mg.
• Помощните вещества са: натриев лаурилсулфат, лактоза монохидрат, прежелатинизирано нишесте, кросповидон, магнезиев стеарат. Капсулата е направена от желатин, титанов диоксид (Е171), червен железен оксид (Е 172), жълт железен оксид (Е 172).

Как изглежда Липантил 200М и какво съдържа опаковката
Липантил 200М 200 mg твърди желатинови капсули с цвят охра.
В блистери по 15 твърди капсули, 2 блистера в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:
Майлан ЕООД
Офис сграда „Сердика офиси“ бул. Ситняково № 48, ет. 7 1505 София България

Производители:
Recipharm Fontaine Rue des Pres Potets 21 121 Fontaine Les Dijon Франция
Famar L’Aigle Zone Industrielle No. 1 Route Crulai 61300 L’Aigle Франция

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
България
Майлан ЕООД

Дата на последно преразглеждане на листовката: юни 2018

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (33)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (81)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30

Аналози на ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30

ЛИПАНТИЛ капсули 200 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми