Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта GEDEON RICHTER КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90

КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90

Арт. #11004594

КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90

Листовка: Информация за потребителя

Кавинтон Форте 10 mg таблетки
Винпоцетин

Cavinton Forte 10 mg tablets
Vinpocetine

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като то съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4,

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Кавинтон Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кавинтон Форте
3. Как да приемате Кавинтон Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Кавинтон Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Кавинтон Форте и за какво се използва

Кавинтон Форте е лекарство, съдържащо активното вещество винпоцитин. То се използва за лечение на определени заболявания свързани с нарушения на циркулацията на кръвта в мозъка. Кавинтон Форте също се прилага за намаляване на психичните и неврологични симптоми при мозъчни съдови нарушения, за лечение на определени офталмологични и отологични заболявания, които настъпват на базата на съдови нарушения или за намаляване на техните симптоми.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кавинтон Форте

Не приемайте Кавинтон Форте

- ако сте алергични към винпоцетин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- по време на бременност или кърмене;
- в детска възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Кавинтон форте таблетки.

ако страдате от сърдечно заболяване, наречено удължен QT синдром (наблюдавано отклонение в ЕКГ), или ако приемате лекарства, които предизвикват тези състояния. Вашият лекар може също редовно да извършва контрол с ЕКГ.

Деца и юноши

Употребата на Кавинтон Форте е противопоказана при деца, поради липса на съответните данни.

Други лекарства и Кавинтон Форте

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Вие трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате лекарство, съдържащо метил допа (лекарство, което понижава кръвното налягане), лекарства, действащи на централната нервна система, антикоагуланти (лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци) или антиаритмични средства (лекарства за нарушения на сърдечния ритъм).

Кавинтон Форте с храна

Таблетките трябва да се приемат след хранене.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство е противопоказано по време на бременност и кърмене. Шофиране и работа с машини

Няма налични данни за какъвто и да било ефект на винпоцетин върху способността за шофиране и работа с машини.

Кавинтон Форте съдържа лактоза.

Ако Вашият лекар Ви е казал, че сте чувствителни към някои захари, посъветвайте се с лекаря си преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Кавинтон Форте

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 3 пъти по 1 таблетка Кавинтон Форте дневно. Таблетките трябва да се приемат след хранене.

Не се налага промяна на дозата ако страдате от бъбречни и чернодробни заболявания.

Ако сте приели повече от необходимата доза Кавинтон Форте

Обърнете се към Вашия лекар или посетете веднага спешното отделение на най - близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Кавинтон Форте

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, защото не може да я заместите, но може да настъпи предозиране. Приемете следващата доза в обичайното време.

Ако имате други въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите лекарствени реакции, които са съобщавани по време на употребата на винпоцетин, са групирани според честотата на поява.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):
- промени в кръвното налягане (главно по-ниско от обичайното) -главоболие замаяност сънливост
- нарушения на съня, безсъние слабост
- гадене, киселини
- сухота в устата.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

- аритмия (бърз или неравномерен сърдечен ритъм, или усещане за ускорен сърдечен ритъм)
- промяна в ЕКГ (наречена депресия на ST-сегмента или удължаване на QT интервала)
- горещи вълни
- алергични кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Кавинтон Форте

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Кавинтон Форте

Активното вещество е 10 винпоцетин във всяка таблетка.

Другите съставки са силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат, талк, царевично нишесте, лактоза монохидрат.

Как изглежда Кавинтон Форте и какво съдържа опаковката

Кавинтон Форте 10 mg таблетки са бели или почти бели, дисковидни, плоски, със скосени ръбове, с надпис "10 mg" от едната страна и делителна черта от другата страна. Таблетките могат да бъдат разделени на две равни половини.

30,45,60 или 90 таблетки са опаковани в РVС//алуминиеви блистери и сгъваема картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Gedeon Richter Plc.
Gyomroi ut 19-21.
1103 Budapest X.,
Унгария

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90

ПО НЗОК

Информация за КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90 по НЗОК

Код по НЗОК:NF240
Цена за НЗОК:15.23 лв.
Реимбурсация:3.81 лв.
Пациентът заплаща:11.42 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90

КОМЕНТАРИ КЪМ КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90

КАВИНТОН ФОРТЕ таблетки 10 мг. * 90 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):