Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта OM PHARMA ДОКСИПРОКТ унгвент 30 гр. OM PHARMA

ДОКСИПРОКТ унгвент 30 гр. OM PHARMA

Арт. #05002859

ДОКСИПРОКТ унгвент 30 гр. OM PHARMA

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
ДОКСИПРОКТ® 40 mg/ 20 mg/g маз
DOXIPROCT® 40 mg/ 20 mg/g ointment
калциев добезилат монохидрат/лидокаинов хидрохлорид
Calcium dobesilate monohydrate/lidocaine hydrochloride
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате допълнителни въпроси, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво е ДОКСИПРОКТ и за какво се използва
2. Преди да приемете ДОКСИПРОКТ
3. Как да приемате ДОКСИПРОКТ
4. Възможни нежелани реакции
5 Съхранение на ДОКСИПРОКТ
6. Допълнителна информация

1. КАКВО Е ДОКСИПРОКТ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ДОКСИПРОКТ е маз съдържаща calcium dobesilate monohydrate (калциев добезилат монохидрат), протектиращ съдовете агент и lidocaine hydrochloride (лидокаинов хидрохлорид), локален анестетик.

Показан е при лечението на вътрешни и външни болестно променени хемороиди, анален пруритус, анитис, перианитис, криптитис, папилитис, остра хемороидна тромбоза, анални фисури, пре- и постоперативно лечение, в случаите на оперативно отстраняване на болестно променени хемороиди.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ДОКСИПРОКТ

Не използвайте ДОКСИПРОКТ

  • ако сте алергични (свъръхчувствителни) към лекарствените вещества или към някоя от останалите съставки на ДОКСИПРОКТ.

Обърнете особено внимание с ДОКСИПРОКТ:

  • в случай на бъбречна недостатъчност, приложението на ДОКСИПРОКТ трябва да се ограничи до няколко дни.
  • в случай на кръв в изпражненията или при подозрения за наличие на такава, както и при едновременна поява на болка или треска е необходима консултация с лекар.
  • в случай на реакции на свръхчувствителност, лечението трябва да бъде преустановено.

Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Важна информация относно някои от съставките на ДОКСИПРОКТ:
ДОКСИПРОКТ съдържа помощното вещество бугилхидроксианизол, което може да има дразнещ ефект върху очите, кожата и лигавиците.

3. КАК ДА УПОТРЕБЯВАТЕ ДОКСИПРОКТ

Винаги прилагайте ДОКСИПРОКТ точно както Ви е казал Вашият лекар. Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Обичайната доза е 2-3 апликации дневно.

Мазта се прилага сутрин и преди лягане, ако е възможно, след дефекация.

В случай на вътрешни болестно променени хемороиди да се използва канюлата, която се завинтва към тубата. Вкарайте канюлата, колкото е възможно по-дълбоко в ануса и натиснете леко тубата, до като я изваждате. При такова прилагане, тубата е достатъчна за 10 апликации.

В случаите на външни болестно променени хемороиди или анален пруртус, няколко пъти дневно да се нанася тънък слой маз.

Продължителността на лечението обикновено е няколко дни. Лекарят трябва да се информира, ако след 1-2 седмично лечение, състоянието не се е подобрило или се е влошило.

Не трябва да се повтаря лечението, без предварителна лекарска консултация.

Ако сте приложили повече ДОКСИПРОКТ, отколкото е трябвало:
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако се забравили да приложите ДОКСИПРОКТ:

Не прилагайте двойна доза, за да наваксате пропусната единична доза.

Ако сте спрели употребата ДОКСИПРОКТ:
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, ДОКСИПРОКТ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщените нежелани реакции са промяна в чревния пасаж, преходни усещания за парене, локална болка.

Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност, съвместно с кожни реакции и/или треска, които могат да са с алергичен произход.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

6. СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКСИПРОКТ

Съхранявайте на място недостъпно за деца.

Мазта трябва да се пази от топлина.

Не използвайте ДОКСИПРОКТ след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и тубата, след съкращенията «ГОДЕН ДО:». Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте ДОКСИПРОКТ ако забележите видими белези на нарушаване качеството на продукта.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа ДОКСИПРОКТ
Лекарствените вещества са calcium dobesilate monohydrate (калциев добезилат монохидрат) и lidocaine hydrochloride (лидокаинов хидрохлорид).

Помощните вещества са полисорбат 80, пропилгалат, бутилхидроксианизол, безводна лимонова киселина, цетилов алкохол, полиетиленгликол 300, полиетиленгликол 1500, полиетиленгликол 4000 и пропиленгликол.

Как изглежда ДОКСИПРОКТ и какво съдържа опаковката
Алуминиева туба с 30 g.

Притежател на разрешението за употреба:
ОМ Portuguesa, Португалия.

Производител:
отговорен за освобождаване на продукта за територията на ЕС:
ОМ Portuguesa, Португалия и ОМ PHARMA, Швейцария.

Дата на последно одобрение на листовката: Октомври 2008 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДОКСИПРОКТ унгвент 30 гр. OM PHARMA

Аналози на ДОКСИПРОКТ унгвент 30 гр. OM PHARMA

КОМЕНТАРИ КЪМ ДОКСИПРОКТ унгвент 30 гр. OM PHARMA

ДОКСИПРОКТ унгвент 30 гр. OM PHARMA Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):