Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MERCK SHARP & DOHME ДИПРОЗОН крем 15 гр. SCHERING PLOUGH

ДИПРОЗОН крем 15 гр. SCHERING PLOUGH

Арт. #05002481

Дипрозон 0,05 % крем
бетаметазон    
Diprosone 0,05 % cream    
betamethasone


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.
То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка?

1.    Какво представлява Дипрозон крем и за какво се използва?
2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипрозон крем
3.    Как да използвате Дипрозон крем?
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Дипрозон крем?
6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Дипрозон крем и за какво се използва?

Дипрозон крем е лекарствен продукт от кортизонов вид за прилагане върху кожата. Той принадлежи към групата на мощните кортикостероиди.
Дипрозон крем се прилага за облекчаване на зачервяването, отока, сърбежа и дискомфорта, които настъпват при кожни състояния, повлияващи се от кортизонови продукти.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипрозон крем

Не използвайте Дипрозон крем
- ако сте алергични към бетаметазон или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Дипрозон крем. Този продукт се прилага само върху кожата. Избягвайте контакт с очите.
Преди лечението с Дипрозон крем, съобщете на Вашия лекар, ако сте бременни или кърмите, както и за всяко друго заболяване, което имате, особено ако е инфекция. Избягвайте прилагане на Дипрозон крем върху дълбоки кожни рани, отворени рани, изгаряния или наранена кожа.
Дипрозон крем не бива да се прилага върху големи участъци от кожата, тъй като това увеличава абсорбираното количество.
Консултирайте се с Вашия лекар, ако състоянието на кожата Ви се влоши или кожата изглежда инфектирана.

Деца и юноши
Дипрозон крем не се препоръчва да се използва при деца под 12-годишна възраст. Други лекарства и Дипрозон крем
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма данни.

Важна информация относно някои от съставките на Дипрозон крем
Лекарственият продукт съдържа хлорокрезол, който може да причини алергични реакции. Съдържа и цетостеарилов алкохол, който може да причини локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

3. Как да използвате Дипрозон крем?

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Нанесете тънък слой Дипрозон крем, така че да покриете засегнатия участък от кожата и втрийте леко, обикновено веднъж или два пъти дневно (сутрин и вечер). Не поставяйте превръзка и не покривайте третираната кожа, освен ако лекарят не Ви е препоръчал. Не използвайте плътно прилепващи памперси при дете, лекувано с Дипрозон, освен ако лекарят не е препоръчал това.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Дипрозон крем
Не използвайте този продукт по-често или за по-дълго време от това, което Ви е препоръчал лекарят.
При предозиране или случайно поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ. Ако сте пропуснали да използвате Дипрозон крем

Ако забравите да употребите Дипрозон крем, приложете го колкото е възможно по-скоро, след това се върнете към нормалната схема на приложение.

Ако сте спрели употребата на Дипрозон крем
Вашият лекар ще Ви посъветва кога да спрете употребата на Дипрозон.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.    

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Дипрозон крем може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки  ги получава. Ако това се случи, може да се наложи лекарска намеса. Консултирайте се с Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции се задържи по-дълго или Ви тревожи: парене, сърбеж, дразнене, инфекция или сухота на кожата, дразнене или зачервяване на лицето, увеличено окосмяване, акне, промяна в цвета на кожата, изтъняване на кожата с лесно нараняване, стрии.
При някои пациенти е възможна появата на нежелани лекарствени реакции, които не са сред изброените, но са характерни за системното приложение на лекарствени продукти от кортизонов тип.

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Децата и юношите, на които се налага също да използват този лекарствен продукт, трябва да бъдат проследявани от техния лекар, тъй като лекарството се абсорбира през кожата и може да повлияе растежа или да причини други нежелани лекарствени реакции.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5.    Как да съхранявате Дипрозон крем?
Да се съхранява под 25°С. Да не се замразява.

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Срок на годност след отваряне: 3 месеца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Дипрозон крем:

Активното вещество е: 0,5 mg/g бетаметазон (като 0,64 mg/g бетаметазонов дипропионат). Другите съставки са: хлорокрезол, натриев дихидроген фосфат дихидрат, фосфорна киселина, парафин, течен, цетостеарилов алкохол, макрогол цетостеарилетер, парафин, бял мек, натриев хидроксид и пречистена вода.

Как изглежда Дипрозон крем и какво съдържа опаковката
Дипрозон крем се предлага в алуминиеви туби от 15g. Всяка туба, заедно с информационна листовка е поставена в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
бул. "Никола Вапцаров" №55, ЕКСПО 2000, ет.1
Източно крило. Сектори В1 и В2
район Лозенец
гр. София 1407, България

Производител Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, БелгияДипрозон 0,05 % крем
n-Berg, Белгия

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДИПРОЗОН крем 15 гр. SCHERING PLOUGH

Аналози на ДИПРОЗОН крем 15 гр. SCHERING PLOUGH

КОМЕНТАРИ КЪМ ДИПРОЗОН крем 15 гр. SCHERING PLOUGH

ДИПРОЗОН крем 15 гр. SCHERING PLOUGH Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Научни публикации