Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта KRKA ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1

ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1

Арт. #05000246

ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1

Листовка: информация за потребителя
Дексаметазон Krka 4 mg/1 ml инжекционен разтвор
Дексаметазонов фосфат
Dexamethason Krka 4 mg/1 ml solution for injection
Dexamethasone phosphate
Прочетете внимателно листовката преди за започнете да приемате този лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате въпроси, моля, питайте Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво е Дексаметазон Krka и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да започнете да приемате Дексаметазон Krka
3. Как да приемате Дексаметазон Krka
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дексаметазон Krka
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво е Дексаметазон Krka и за какво се използва
Дексаметазон е синтетичен глюкокортикостероид. Глюкокортикостероидите са хормони на надбъбречната кора.
Дексаметазон инжекционен разтвор се прилага при пациенти, при които лечението с таблетки не е възможно, както и в спешни случаи.
Лекарството се препоръчва за заместващо лечение на недостатъчна секреция на естествените кортикостероиди при надбъбречна (адренокортикална) недостатъчност и при вродено заболяване на надбъбрека (вродена надбъбречна хиперплазия).
Тъй като лекарството има противовъзпалително, болкоуспокояващо и противоалергично действие, а също и потискащо действие върху имунната система, то се препоръчва за лечение на ревматични заболявания, алергични и кожни заболявания, заболявания на очите, стомашно-чревния тракт, респираторния тракт, на кръвта и бъбреците, някои форми на рак, при реакции на отхвърляне след органна трансплантация.
При възпалителни ревматични заболявания (главно ревматоиден артрит) основно той се препоръчва като свързващо лечение (за периода, през който основните лекарства още не действат ефективно или през периода, когато няма задоволителен ефект от назначените лекарства).

2. Какво трябва да знаете преди да започнете да приемате Дексаметазон Krka
Не използвайте Дексаметазон Krka:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество (а) или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Също така, дексаметазон не трябва да се прилага при остри вирусни, бактериални и системни гъбични инфекции, когато не са подходящо лекувани, Cushing синдром (развива се в резултат от прилагането на високи дози глюкокортикоиди), ваксинация с живи ваксини и кърмене (с изключение само при спешни случаи).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Дексаметазон Krka:

 • ако в миналото сте имали тежки нежелани реакции по време на лечение с дексаметазон или някои други кортикостероиди;
 • ако имате хронична бъбречна недостатъчност;
 • ако имате чернодробна цироза или хронична чернодробна недостатъчност;
 • ако имате намалена активност на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм);
 • ако се лекувате за повишено кръвно налягане;
 • ако се лекувате за сърдечна недостатъчност;
 • ако наскоро сте имали сърдечен пристъп;
 • ако се лекувате за диабет;
 • ако се лекувате за стомашно-чревно заболяване;
 • ако се лекувате за туберкулоза;
 • ако се лекувате за епилепсия;
 • ако се лекувате за запушване на кръвоносни съдове от кръвни съсиреци (тромбоемболизъм);
 • ако се лекувате за бърза уморяемост на мускулите (миастения гравис);
 • ако се лекувате за глаукома;
 • ако се лекувате за психични разстройства (психози, психоневрози);
 • ако сте бременна или планирате да забременеете.

Консултирайте се с лекуващия си лекар, ако след лечението с дексаметазон се появят следните ефекти: повишена температура, хрема, зачервяване на конюнктивата, главоболие, замайване, сънливост или раздразнителност, болка в мускулите и ставите, повръщане, загуба на тегло, слабост или гърчове.
Трябва да се консултирате с лекуващия си лекар, ако по време на лечение с дексаметазон се разболеете и имате признаци на инфекция (напр. повишена температура, кашлица, главоболие, болка в ставите и мускулите, стомашно-чревни нарушения или затруднения при уриниране). Не претоварвайте ставите, в които Ви е направена инжекция, докато възпалителният процес е активен.
Ако след инжектиране в става, тя стане болезнена, подуе се и се зачерви, трябва да се консултирате с лекуващия Ви лекар.
По време на лечение с дексаметазон може да се влоши състоянието Ви, ако сте диабетик. При поява на повишена жажда, се консултирайте с лекуващия Ви лекар.
Преди прилагане на жива вирусна ваксина трябва да уведомите лекуващия си лекар, че се лекувате с дексаметазон.
Уведомете лекуващия си лекар, ако сте прекратили лечението с дексаметазон по-малко от 14 дни преди ваксинирането.
Ако не сте боледували от варицела или морбили, по време на лечение с дексаметазон трябва да избягвате контакт с болни с тези заболявания. Ако въпреки това се изложите на тези болести, трябва да потърсите лекарски съвет възможно по-рано.
В случай на сериозно нараняване, заболяване или операция по време или след лечение с дексаметазон уведомете лекуващия си лекар относно лечението си с това лекарство, защото то може да забави заздравяването на раните и счупванията.
Преди запланувана кожна проба за алергия, кажете на лекаря, че се лекувате с дексаметазон.

Деца и юноши
Ако децата Ви се лекуват с дексаметазон, трябва да проследявате техния растеж и развитие по време на лечението и да го обсъдите с лекуващия лекар.
Дексаметазон не трябва да се използва рутинно при недоносени новородени с респираторни проблеми.

Други лекарства и Дексаметазон Krka
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате някакви други лекарства.

По-специално трябва да уведомите лекуващия си лекар или фармацевт, ако приемате:

 • лекарства, облекчаващи болката или понижаващи температурата (също и аспирин);
 • лекарства за лечение на туберкулоза (рифампицин);
 • лекарства за лечение на епилепсия (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитон, пимидон);
 • лекарства за лечение на рак (аминоглутетимид, талидомид);
 • лекарства, намаляващи запушването на носа (ефедрин);
 • лекарства за лечение на диабет;
 • лекарства за лечение на високо кръвно налягане;
 • лекарства, които увеличават отделянето на урината (диуретици);
 • лекарства за лечение на опаразитяване с чревни паразити (албендазол);
 • лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност (дигиталисови гликозиди);
 • лекарства за намаляване киселинността на стомашния сок (антиациди);
 • лекарства за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци;
 • лекарства за предпазване от забременяване (контрацептивни таблетки).

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.
Тъй като безопасността на приложението на дексаметазон по време на бременност не е установена, евентуалната употреба по време на бременността ще се реши от лекар.
Ако забременеете по време на лечение с дексаметазон, консултирайте се с лекуващия си лекар относно по-нататъшното лечение възможно най-рано.
Преди да родите бебето, кажете на лекаря, ако сте лекувана с дексаметазон по време на бременността.
Дексаметазон се отделя в кърмата и поради това вие трябва да прекратите кърменето по време на лечението.

Шофиране и работа с машини
Няма съобщения за повлияване на способността за шофиране и работа с машини от това лекарство.

Дексаметазон Krka съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol (23 mg) натрий на доза, което е пренебрежимо малко количества.

3. Как да приемате Дексаметазон Krka
Лекарят ще приспособи дозата според заболяването на всеки пациент, очакваната продължителност на лечение, поносимостта към лекарството и отговора му към лечението. По този начин точната доза, честотата на приложение и продължителността на лечението винаги се определят от лекар.
Дексаметазон инжекционен разтвор може да се инжектира във вена, мускул, става, около става или в някои други тъкани, които се лекуват.
Препоръчваната средна начална дневна доза при интравенозно или интрамускулно приложение варира от 0,5 до 9 mg или повече при необходимост.
Препоръчваната вътреставна доза на дексаметазон е от 0,4 до 4 mg. Дозата зависи от размера на засегнатата става.
При кожни заболявания се използва същата доза дексаметазон, както при вътреставно приложение.
Препоръчваната доза за инжектиране в тъканите около ставата е 2 до 6 mg дексаметазон.

Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е много силен или твърде слаб, консултирайте се с лекуващия си лекар или фармацевт.

Употреба при деца и юноши
При интрамускулно приложение дозата за заместителна терапия е 0,02 mg/kg или 0,67 mg/m2 телесна повърхност, разделена на 3 приема, всеки трети ден; или 0,008 до 0,01 mg/kg или 0,2 до 0,3 mg/m2 телесна повърхност дневно.
За другите показания препоръчваната доза е 0,02 до 0,1 mg/kg или 0,8 до 5 mg/m2 телесна повърхност през 12 до 24 часа.
Точната доза и продължителността на лечението ще се определят от лекар.

Ако получите повече от необходимата доза Дексаметазон Krka
Предозирането може да доведе (обикновено само след няколко седмици на приложение) до проява на голяма част от изброените нежелани реакции, особено синдром на Cushing. При поява на признаци на предозиране, или ако подозирате, че получавате по-висока доза от лекарството, отколкото е необходимо, трябва да се консултирате с лекуващия си лекар.

Ако се пропусне доза Дексаметазон Krka
Лекарят ще определи честотата на инжектиране. Ако поради някаква причина не сте получили предвидената инжекция, уведомете лекуващия лекар възможно по-скоро.

Ако сте спрели приема на Дексаметазон Krka
Преустановяването на лечението по ваше решение може да бъде много опасно. Ако прекратите лечението твърде рано, болестта може да се влоши.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 • Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 души;
 • Чести: може да засегнат до 1 на 10 души;
 • Нечести: може да засегнат до 1 на 100 души;
 • Редки: може да засегнат до 1 на 1000 души;
 • Много редки: може да засегнат до 1 на 10000 души;
 • С неизвестна честота: честотата не може да бъде оценена от наличните данни.

Чести:

 • Преходна надбъбречна недостатъчност, забавяне на растежа при деца и тийнейджъри, надбъбречна недостатъчност и атрофия (отслабена реакция при стрес), синдром на Cushing, нарушения в менструалния цикъл, засилено окосмяване (хирзутизъм);
 • Намаляване на въглехидратната поносимост, повишен апетит и наддаване на тегло, централно затлъстяване, преход от латентен до клинично изявен диабет, повишени нужди за инсулин или перорални антидиабетични лекарства при пациенти с диабет, задръжка на натрий и на вода, увеличена загуба на калий;
 • Психични нарушения;
 • Тънка и деликатна кожа, бавно зарастване на рани, стрии, точковидни или на по-големи площи кръвоизливи по кожата, повишено потене, акне, лъжливи резултати от кожни тестове;
 • Мускулна атрофия (отслабване или загуба на мускулна тъкан), остеопороза (изтъняване на костите), стероидна миопатия (мускулна слабост, поради разрушаване на мускулите).

Нечести:

 • Намаляване на имунната реакция, увеличена възможност за развитие на инфекции;
 • Повишени плазмени нива на триглицеридите;
 • Промени в личността и в поведението, безсъние, раздразнителност, необичайно увеличаване на мускулната активност (хиперкинезия), депресия;
 • Оток на оптичния диск (оток на палилата), повишено вътречерепно налягане (псевдотумор на мозъка), световъртеж, главоболие;
 • Катаракта (помътняване на лещата на окото), глаукома (повишено вътреочно налягане);
 • Високо кръвно налягане (хипертония), оток на мозъка, който се проявява при много високо кръвно налягане (хипертонична енцефалопатия);
 • Остро възпаление на панкреаса, гадене, хълцане, пептична язва на стомаха или дванадесетопръстника;
 • Асептична некроза на костта.

Редки:

 • Запушване на кръвоносните съдове с тромби, промени в кръвната картина;
 • Обрив, спазъм на бронхиалната мускулатура (бронхоспазъм), реакции на свръхчувствителност;
 • Психози;
 • Конвулсии;
 • Импотентност.

Много редки:

 • Хипокалиемична алкалоза (отговор на бъбреците при пълната липса или загуба на калий), отрицателен азотен баланс, поради загуба на протеини;
 • Изпъкване на очните ябълки (екзофталм);
 • Нарушения на сърдечния ритъм, разкъсване на сърдечния мускул при пациенти с наскоро преживян сърдечен инфаркт;
 • Възпаление на хранопровода (езофагит), перфорация на стомашна язва и кървене от стомашно-чревния тракт (хематемеза, мелена), панкреатит, перфорация на жлъчния мехур, перфорация на червата при пациенти с хронично възпалително заболяване на червата;
 • Оток на лицето, устните, гърлото и / или езика, което води до затруднено дишане или преглъщане (ангиоедем), кожни алергии, обриви;
 • Вертебрални компресивни фрактури, скъсване на сухожилие (особено при едновременна употреба на някои хинолони), увреждане на ставния хрущял и некроза (умиране) на костната тъкан (във връзка с чести инжекции);
 • Прекомерни отоци или намалена пигментация на кожата, атрофия на кожата или подкожната тъкан, стерилно локално възпаление (абсцес), зачервяване на кожата.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. "Дамян Груев" № 8
1303 София
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Дексаметазон Krka
Да не се използва това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Дексаметазон Krka
Активното вещество е:
дексаметазонов фосфат (dexamethasone phosphate). Всеки 1 ml инжекционен разтвор (1 ампула) съдържа 4 mg дексаметазонов фосфат като 4,37 mg дексаметазонов натриев фосфат, който се равнява на 3,32 mg дексаметазон.
Другите съставки са: глицерол (Е422), динатриев едетат, натриев фосфат дихидрат, вода за инжекции.

Как изглежда и какво съдържа Дексаметазон Krka
Инжекционният разтвор е бистър, безцветен до светложълт цвят.
Дексаметазон Krka се предлага в кутии от 25 ампули от 1 ml от разтвора за инжектиране (4 mg/1 ml).

Информация за предписване
Само по лекарско предписание. Лекарството може да се използва само в обществени медицински заведения или само от оторизиран медицински персонал.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
KRKA, d.d., Словения.

Следната информация е предназначена само за медицински специалисти:
Разтворът може да бъде приложен интравенозно (чрез инжекция или инфузия с глюкоза или физиологичен разтвор), интрамускулно и локално (интра-артикулярно, в кожни лезии, в меки тъкани).

Несъвместимости

Може да се формират преципитати, когато дексаметазон се смесва с хлорпромазин, дифенилхидрамин, доксапрам, доксорубицин, даунорубицин, идарубицин, хидроморфон, ондансетрон, прохлорперазин, галиев нитрат и ванкомицин.
Приблизително 16% от дексаметазон се разтваря в разтвор от 2.5% глюкоза и 0.9% NaCl с амикацин.
Някой лекарства, напр. лоразепам, трябва да се смесват с дексаметазон в стъклени бутилки, а не в пластмасови сакове (концентрацията на лоразепам пада под 90% в срок от 3 до 4 часа, ако разтворът се съхранява в сакове от поливинилхлорид при стайна температура).
Някои лекарства, напр. метараминол, предизвикват т.нар. "бавно развиваща се непоносимост" над 24 часа, ако бъдат смесени с дексаметазон.
Дексаметазон и гликопиролат: крайното рН на разтвора е 6.4, което е извън обхватът на стабилност.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1

 • Силно клинично значими взаимодействия (48)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (414)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (54)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1

Аналози на ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1

КОМЕНТАРИ КЪМ ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1

ДЕКСАМЕТАЗОН амп. 4 мг. * 1 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):