Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SOPHARMA ГЛЮКОЗА амп. 25% 10 мл. СОФАРМА

ГЛЮКОЗА амп. 25% 10 мл. СОФАРМА

Арт. #04000489

ГЛЮКОЗА амп. 25% 10 мл.  СОФАРМА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ГЛЮКОЗА СОФАРМА 25% инжекционен разтвор 
GLUCOSE SOPHARMA 25% solution for injection
глюкоза (glucose)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Глюкоза Софарма 25% и за какво се използва
2. Преди да използвате Глюкоза Софарма 25%
3. Как да използвате Глюкоза Софарма 25%
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Глюкоза Софарма 25%
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЛЮКОЗА СОФАРМА 25% И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Глюкоза Софарма 25% се отнася към разтворите за парентерално хранене и е източник на въглехидрати. Представлява хипертоничен (концентриран) разтвор, които се прилага при хипогликемични състояния (ниско ниво на кръвната захар) и за въглехидратна корекция.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГЛЮКОЗА СОФАРМА 25%
Не използвайте Глюкоза Софарма 25%:

  • ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или други сходни продукти.

Глюкоза Софарма 25% не се прилага при пациенти с мозъчни кръвоизливи, с анурия (намалено образуване на урина), както и при обезводнени пациенти с делириум тременс (синдром на алкохолна зависимост).

Обърнете специално внимание при употребата на Глюкоза Софарма 25%

  • Преди да започне въвеждането на Глюкоза Софарма 25% е необходимо да се проконтролира нивото на кръвната захар.

Поносимостта към глюкоза може да се наруши при болни с бъбречна недостатъчност, след тежка травма или при сепсис (обща инфекция на организма).

  • Трябва да се прилага с внимание при пациенти с диабет или непоносимост към захари.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Продуктът може да се прилага при бременни и кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини
Лекарственият продукт не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ГЛЮКОЗА СОФАРМА 25%
Глюкоза Софарма 25% инжекционен разтвор се въвежда бавно венозно или капково (инфузионно) от медицински специалисти.
Преди започване на въвеждането на Глюкоза Софарма 25% инжекционен разтвор е необходимо да се провери нивото на кръвната захар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Глюкоза Софарма 25% инжекционен разтвор може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Венозното приложение на 25% разтвор на глюкоза може да предизвика дразнене на съдовата стена. Възможно е понижение на стойностите на фосфора в кръвта при продължително прилагане на продукта.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ГЛЮКОЗА СОФАРМА 25%
Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се съхранява под 25°С.
Да не се замразява!
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Глюкоза Софарма 25% след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Глюкоза Софарма 25%
Активното вещество е: глюкоза 2,5 g (250 mg/ml), като глюкоза монохидрат.
Другите съставки са: натриев хлорид, хлороводородна киселина (за корекция на pH), вода за инжекции.

Как изглежда Глюкоза Софарма 25% и какво съдържа опаковката
Глюкоза Софарма 25% е бистър, прозрачен, безцветен разтвор.

Ампули от безцветно стъкло по 10 ml, с маркировка за отваряне на ампулата - цветна точка / пръстен. 
5 ампули в блистер от PVC фолио; 1 или 10 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
СОФАРМА АД, България.

Дата на последно одобрение на листовката: Февруари, 2009 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ГЛЮКОЗА амп. 25% 10 мл. СОФАРМА

Аналози на ГЛЮКОЗА амп. 25% 10 мл. СОФАРМА

КОМЕНТАРИ КЪМ ГЛЮКОЗА амп. 25% 10 мл. СОФАРМА

ГЛЮКОЗА амп. 25% 10 мл. СОФАРМА Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Любопитно