SEASTARS & SOLILUG

171 продукта
Сортирай:
На страница по:

 

Лаборатория "Солеви системи и природни ресурси" - Институт по обща и неорганична химия 

Българска академия на науките 

 

Лабораторията е създадена от две групи:

 • научна, в ИОНХ-София,  
 • приложна, в ИОНХ-Бургас.

 

 

Двете групи работят синергично и във взаимодействие по изпълнението на проектите на Лабораторията, финансиращи дейността й.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предмет на дейността на лабораторията е провеждането на научни и приложни изследвания, свързани с получаване на неорганични химични вещества и с разработване на технологии за производството им. Извършват се тестове и пилотни изследвания на технологии за химически продукти и реактиви и за козметични и фармацевтични продукти, организират се малки производства за проучване на пазара. Изследват се процесите на разтворимост и кристализация, които протичат в много прости и многокомпонентни солеви системи, в модерни водни системи, природни води и луги и други, които са теоретична основа за оптимизиране на условията и за разработване на технологии за получаване на неорганични химични продукти.
Термодинамично се моделират водно-солеви системи и се правят прогнози за процесите, които протичат в тях при различни условия. Правят се изследвания и се характеризират кристализиращите твърди фази и трансформациите им при променящи се условия.


ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Материалознание

"СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ" провежда изследвания върху синтезирането на калциеви фосфати с биологично значение, изхождайки от различни водно-солеви системи. Изследват се фазовите трансформации, условията на синтез, разтворимостта им в различни разтворители, влиянието на биоактивните добавки. Прилагат се различни методи за описание на получените калциеви фосфати. Работи се за получаване на биомиметични калциево-фосфатни апатити с повишена биологична активност и съвместимост. Познаването на тези процеси са важни и представляват интерес за разкриване на елементарни процеси и закономерности, свързани с усвояване на биоматериалите от минерализираните тъканните структури.

 • Ресурси на неживата природа

Работата на "СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ" включва изследвания в две направления:
Екология - целта е оценяване, прогнозиране и подобряване на състоянието на индустриално замърсени природни води и почви. Новият подход за оценяване включва комплексен анализ на базата на екологичен мониторинг и термодинамично моделиране за определяне на неорганични химични форми на микроелементи, които се съдържат във водите и почвите, отговорни за токсичността и биологичната им активност.

Устойчиво използване - За разработване на алтернативни биологично активни материали, съдържащи биогенни микроелементи, които да влияят върху имунната и антиоксидантната системи и регулират минералния дисбаланс се използват природни минерални суровини. Разработват се и се оптимизират минерални състави и се изследват техни физикохимични характеристики.
Важна задача на ССПР е подобряване на екологичното състояние на Черно море и оползотворяване на химическите ресурси, съобразно с европейските екологични стандарти. Разработен е нов подход за оползотворяване на отпадните луги от морския добив на сол, който включва:

 • екологично чисти технологии за производство на природни продукти за Solilug и Sea Stars
 • екологично чисти технологии за производство на неорганични химически продукти.


МАТЕРИАЛНА БАЗА

"СОЛЕВИ СИСТЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ" разполага с модерно оборудвана лаборатория, в която се провеждат експерименти и научни изследвания. Фирмата работи със съвременни компютърни програми за теоретично моделиране и прогнозиране. ССПР е изградила своя иновационна база в град Бургас с пилотно оборудване на три отделения. Там се осъществява първоначално тестване, оптимизиране, икономическа калкулация и довеждане до край на лабораторно разработени чисти технологии.

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

 • Анализ на неорганични химични продукти;
 • Разработване на технологии за производство на неорганични соли;
 • Разработване на технологии за производство на продукти за медицинската козметика;
 • Полупромишлени изпитания на екологично чисти технологии;
 • Производство на химически реактиви и козметични продукти по поръчка;
 • Регистрация на химически и козметични продукти.


ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
ССПР предлага експертни услуги в областта на неорганичната химия, водно-солеви системи, химия на разтворите и природни водни системи. Осигурява  услуги за разработване на SPA, Wellness и физиотерапевтични програми с приложението на  продукти Solilug и Sea Stars. Фирмата успешно партнира с индустриални фирми, SPA, Wellness, физиотерапевтични и спортни центрове, центрове за красота и други.

Държава: България

Източник на информация: http://www.seastars-solilug.com

Снимки:

http://www.seastars-solilug.com

https://infocall.bg

https://www.thermaesylla.gr

© 2007 - 2020 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook