DIET ESTHETIC

66 продукта
Сортирай:
На страница по:

"Diet Esthetic" е козметична компания със сто процентов испански капитал. Тя е специализирана в създаването, производството и търговията с козметични продукти. Стартира своята дейност на пазара през 1985 г. В продължение три десетилетия "Diet Esthetic" съумява да се утвърди като еталон за успешно развитие в сектора. Продуктите й се разпространяват в различни сектори като: козметика, фризьорство, парфюмерия, дрогерии, фармация, билкарство, онлайн търговия и масово потребление.

Освен, че се продава в Испания, козметиката на "Diet Esthetic" бива изнасяна на петте континента чрез споразумения със специализирани търговци на едро. Пазарите й са съсредоточени в Европа, Близкият Изток, Югоизточна Азия и Латинска Америка.

Опит в сектора

"Diet Esthetic" разработва козметични продукти от 1985 г. Марката е избрала да инвестира значителна част от оборота си в научни изследвания, нови разработки и иновации (Research+Development+Innovation). Благодарение на тази си стратегия, компанията е на челно място на испанския пазар. Лабораториите й извършват пионерна работа, свързана със създаването на общ план за проверка на качеството, позволяващ въвеждането на строг контрол на всичките й продукти (ISO, HACCP и GMP).

Иновации, опит и сигурност

"Diet Esthetic" ежегодно инвестира значителна част от оборота си в разработването на нови продукти и производствени процеси в съответствие с текущите нужди на потребителя. За целта компанията разчита на собствени съоръжения, които заемат 1600 м². Именно там продуктите на испанската марка се създават, опаковат, обработват, съхраняват и разпространяват.

Производствените и опаковъчните помещения се реновират – нововъведение са системите за пречистване на въздуха (HVAC) с филтри, притежаващи сертификат GMP за ЕС. Те подлежат на ежегоден одит от външни компании. Вътрешните процеси на създаване, производство и маркетинг се ръководят от регламентите ISO 9001 (за качество) и ISO 22716 (за добри производствени практики). Сертифицирани са от "Bureau Veritas".

Техническият и научно-изследователски отдел на „Diet Esthetic“ си сътрудничи с именити компании и институции по света в търсенето на нови съставки и производствени процеси. Правно-регулаторният отдел на испанската марка отговаря за адаптирането на новите и съществуващите продукти към непрекъснатите законодателни промени. Екипът за контрол на качеството на „Diet Esthetic“ разполага с всички необходими средства за извършването на контролните тестове преди пускането на новите продукти.

Към днешна дата качеството на козметиката с на испанската компания е признато от експерти. Продуктите с етикет „Diet Esthetic“ са на челно място в света, а неоспоримо доказателство за този успех са дерматологичните тестове, проведени от независими лаборатории за анализи, безопасност и ефикасност.

Иновации, опит и сигурност

Политика за качество

Компанията е пионер в прилагането на системи за управление на качеството и непрекъснатото подобряване на производствените процеси. Те действат повече от десетилетие. Година след година работата им системно се одитира и сертифицира от „Bureau Veritas“.

Стратегическият ангажимент на компанията за подобряване на качеството е от ключово значение за постигането на по-високи нива на удовлетвореност сред потребителите на козметиката с марка „Diet Esthetic“. Той може да се обобщи в следния набор от действия, подкрепени от Системата за управление на качеството и околната среда (SGQA):

 • Защита на социалната отговорност на клиенти, служители и сътрудници;
 • Удовлетвореност на клиентите или крайния потребител от продуктите;
 • Активна защита на околната среда;
 • Спазване на правните разпоредби;
 • Непрекъснато подобряване на всички производствени процеси;
 • Ефективна и непрекъсната комуникация с клиентите, за да се откриват техните специфични нужди по всяко време;
 • Укрепване на човешките ресурси.

Корпоративна социална отговорност (КСО)

"Diet Esthetic Laboratories" счита, че насърчаването на корпоративната социална отговорност (CSR) е от съществено значение за ефективното включване на компанията в цялото общество. Специфичните й действия са съсредоточени в социалната, трудовата и екологичната сфера.

Социални мерки:

 • "Diet Esthetic" има сключено споразумение за сътрудничество с "ASPROSEAT" (Асоциация за насърчаване на специални услуги и терапевтични грижи). Това е организация, чиято цел е да се грижи за хората с интелектуални затруднения, техните семейства и други групи, изложени на риск от социално изключване.
 • Испанската марка си сътрудничи с Федерация "Niños del Mundo" (неправителствена организация, посветена на грижите за децата, засегнати от бедността и екологичните катастрофи в Иберо-Америка). Компанията дарява системно хигиенни и козметични продукти на деца и техните семейства в Чили, Гватемала и Перу. Тези действия са съсредоточени най-вече на места като Сатипо Пичанаки, Морококала, Санта Фе и Джапо (градове с минна промишленост, които са разположени на повече от 4500 метра надморска височина).
 • Чрез сътрудничеството си със старческия дом "La Rambla", разположен в "Hospitalet de Llobregat", "Diet Esthetic" доставя на различни продукти по време на Коледните празници.
 • Благодарение на съвместната си работа с AMIFP (Асоциация на хората с увреждания, пострадали при изпълнение на полицейските си задължения) испанската марка доставя свои продукти по време на различни празници.

Трудови мерки:

 • Увеличаване на обучителните мероприятия за служителите чрез разнообразни курсове в и извън компанията.
 • Подобрение в различните производствени сфери.
 • Активен ангажимент за непрекъснатото обучение на сътрудниците в компанията.
 • Проектиране, разработване и изпълнение на планове за сигурност с цел минимизиране на професионалните рискове. "Diet Esthetic" си сътрудничат активно с FREMAP .

Мерки, касаещи грижите за околната среда:

 • Подобряване на качеството и обработката на водите, които циркулират в производствените мрежи чрез инсталиране на физико-химична система за пречистване.
 • Минимизиране на отпадъците, генерирани от оторизираните ръководители.
 • Намаляване на потреблението на електроенергия чрез приемането на мерки за икономия на производствено ниво.
 • Повишена употреба на рециклируемите пластмасови и стъклени опаковки. "Diet Esthetic Laboratories" е член на "Ecoembes" (компания, която насърчава рециклирането и правилното управление на отпадъците), както и "Aecoc" (многосекторна асоциация на производители и дистрибутори, отговорна за прилагането на баркодове, които позволяват проследяването на продуктите).

Етични принципи

"Diet Esthetic" вярва в убеждението, че само чрез системната си ангажираност може да е в състояние да се адаптира адекватно към нуждите на своите потребители. Ето защо испанската компания изготвя и записва своите етични норми:

"Laboratories Diet Esthetic" подписва всички етични принципи, залегнали в Хартата за правата на човека на Организацията на обединените нации през 1948 година. „Laboratories Diet Esthetic“ не си сътрудничат с онези компании, институции, асоциации или организации, които не зачитат правата на човека.

"Laboratories Diet Esthetic" не си сътрудничат с организации, които наемат на работа деца или експлоатират под определена форма човешкия труд.

"Laboratories Diet Esthetic" не генерират в природата замърсяващи околната среда остатъци при своята производствена дейност. Не си сътрудничат с компании, които го правят.

"Laboratories Diet Esthetic" не работят с компании или организации, които се занимават с търговия на оръжие, детска порнография, търговия с наркотици и сексуална експлоатация.

"Laboratories Diet Esthetic" не използват животни при изследване и тестване на нови продукти в никоя от производствените си линии.

"Laboratories Diet Esthetic" са ангажирани с разработването на продукти, които са безвредни за човешкото здраве и допринасят за повишаване на нивата им на физическо и/или психическо благополучие.

"Laboratories Diet Esthetic" се ангажират да се придържат към безупречно качество в производствените процеси като стратегическа формула за по-доброто адаптиране към нуждите на потребителите.

"Laboratories Diet Esthetic" гарантират спазването на най-стриктна конфиденциалност във всяка една от различните си сфери на работа в съответствие с действащото законодателство и деонтологичните кодекси на различните асоциации, към които принадлежи.

"Laboratories Diet Esthetic" са ангажирани с бизнес ценности (като непрекъснато обучение на всичките си човешки ресурси и технологични иновации), които са важни инструменти за корпоративното развитие и генериране на социално богатство.

Корпоративната политика на компанията е базирана на 5 оси:

 • Непрестанни инвестиция в научни изследвания и нови разработки
 • Доказан опит
 • Международно присъствие
 • Квалифициран персонал
 • Разнообразие в продуктовото портфолио

Държава: Испания

Сайт на компанията:

https://dietestetic.com/es/

Снимки и източник на информацията:

https://dietestetic.com/es/

https://www.facebook.com/pg/dietesthetic.cz

© 2007 - 2020 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook