Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта STADA ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30

Арт. #30033095

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Леветирацетам Стада 250 mg филмирани таблетки
Levetiracetam Stada 250 mg film-coated tablets
Леветирацетам Стада 500 mg филмирани таблетки
Levetiracetam Stada 500 mg film-coated tablets
Леветирацетам Стада 750 mg филмирани таблетки
Levetiracetam Stada 750 mg film-coated tablets
Леветирацетам Стада 1 000 mg филмирани таблетки
Levetiracetam Stada 1 000 mg film-coated tablets
Levetiracetam (Леветирацетам)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може аа имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Леветирацетам Стада и за какво се използва
2. Преди да приемете Леветирацетам Стада
3. Как да приемате Леветирацетам Стада
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Леветирацетам Стада
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ СТАДА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Леветирацетам Стада е антиепилептично лекарство (лекарство за лечение на пристъпите на епилепсия).

Леветирацетам Стада се използва:

 • самостоятелно при пациенти над 16-годишна възраст с новодиагностицирана епилепсия, за лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация.

Леветирацетам Стада се използва като допълнение към други антиепилептични лекарства за:

 • Лечение на парциални пристъпи с или без вторична генерализация при пациенти на над 1-месечна възраст;
 • При лечение на миоклонични пристъпи при пациенти над 12-годишна възраст с ювенилна миоклонична епилепсия;
 • При лечение на първично генерализирани тонично-клонични пристъпи при пациенти над 12-годишна възраст с идиопатична генерализирана епилепсия.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ СТАДА
Не приемайте Леветирацетам Стада:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към леветирацетам, други пирилидонови производни или към някоя от останалите съставки на Леветирацетам Стада.

Обърнете специално внимание при употребата на Леветирацетам Стада:

 • Ако имате бъбречни проблеми, следвайте лекарските указания. Вашия лекар може да прецени дали Вашата дозировка трябва да се коригира;
 • Ако забележите някакво забавяне на растежа или неочаквано развитие на пубертет на Вашето дете, моля информирайте Вашия лекар;
 • Ако забележите повишаване на тежестта на пристъпите (например, нарастване на броя им), моля информирайте Вашия лекар;
 • Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като Леветирацетам Стада са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако имате симптоми на депресия и/или мисли за самоубийство, моля обърнете се към Вашия лекар.

Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на Леветирацетам Стада с храна и напитки
Вие може да приемате Леветирацетам Стада с или без храна. Като предпазна мярка, не приемайте Леветирацетам Стада с алкохол.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Ако сте бременна или мислите, че сте бременна, моля информирайте Вашия лекар. Леветирацетам Стада не трябва да се използва по време на бременност освен в случай на категорична необходимост. Потенциалният риск за Вашето неродено дете не е известен. Проучванията с Леветирацетам Стада при животни показват нежелана репродуктивна токсичност, но в дози които са значително по-високи от тези от които се нуждаете за да контролирате пристъпите си.
Не се препоръчва кърмене по време на лечението.

Шофиране и работа с машини
Леветирацетам Стада може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини, тъй като може да предизвика сънливост. Това е по-вероятно в началото на лечението или след увеличаване на дозата. Не използвайте каквато и да е техника или машини докато се установи, че способността Ви да изпълнявате тези дейности не е засегната.

Само за Леветирацетам Стада 750 mg
Важна информации относно някоя от съставките на Леветирацетам Стада:
Съдържа сънсет жълто FCF (Е110). Може да предизвика алергична реакция.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ СТАДА
Винаги приемайте Леветирацетам Стада точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.
Леветирацетам Стада трябва да се приема два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж вечер, по едно и също време всеки ден.
Приемайте предписания брой таблетки точно както Ви е казал Вашия лекар.

Монотерапия
Дозировка при възрастни и юноши (от 16-годишна възраст):

Обичайна доза: между 1000 mg и 3000 mg всеки ден.
Когато първоначално започнете да приемате Леветирацетам Стада, Вашият лекар ще Ви предпише по-ниска доза в продължение на 2 седмици, преди да Ви даде най-ниската обичайна доза.

Допълващо лечение
Дозировка при възрастни и юноши (12 - 17 години) с тегло 50 kg или повече:

Обичайна доза: между 1000 mg и 3000 mg всеки ден.

Дозировка при новородени (6 - 23 месеца), деца (2 - 11 години) и юноши (12 - 17 години) с тегло под 50 kg:
Обичайна доза: между 20 mg на kg телесно тегло и 60 mg на kg телесно тегло всеки ден. Препоръчва се дозата да се прилага под формата на перорален разтвор при деца с тегло под 25 kg. Вашият лекар ще предпише най-подходящата форма на Леветирацетам Стада съобразно теглото и дозировката.

Дозировка при новородени (1 месец до под 6 месеца):
Дозата трябва да се прилага под формата на перорален разтвор при деца, които имат нужда от дози по-ниски от 125 mg (половина таблетка 250 mg).

Начин на приложение:
Поглъщайте таблетките Леветирацетам Стада с достатъчно количество течност (например чаша вода). Леветирацетам Стада трябва да се приема два пъти на ден, веднъж сутрин и веднъж вечер по едно и също време всеки ден.

Продължителност на лечението:
Леветирацетам Стада се прилага за хронично лечение. Вие трябва да приемате Леветирацетам Стада толкова продължително, колкото Ви е посъветвал Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Леветирацетам Стада:
Възможните нежелани лекарствени реакции при предозиране на Леветирацетам Стада са сънливост, тревожност, агресия, намалено внимание, потискане на дишането и кома. Уведомете Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимите таблетки. Вашият лекар ще предприеме най-добрите възможни мерки при предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Леветирацетам Стада:
Уведомете Вашия лекар, ако сте пропуснали една или повече дози. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Леветирацетам Стада:
При спиране на лечението, както и при другите антиепилептични лекарства, Леветирацетам Стада трябва да се прекъсва постепенно с цел избягване увеличаване на пристъпите.
Не прекъсвайте лечение без лекарски съвет, тъй като това може да доведе до увеличаване честотата на пристъпите.
Ако Вашият лекар реши да спре лечението Ви с Леветирацетам Стада, той/тя ще Ви даде инструкция за постепенно спиране на лечението с този лекарствен продукт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Леветирацетам Стада може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Някои от нежеланите лекарствени реакции, като сънливост, умора и замаяност може да се срещат по-често в началото на лечението или при увеличаване на дозата. Тези реакции се очаква да намаляват с времето.

Много чести (засягат повече от 1 на 10 пациенти):

 • сомнолентност (сънливост);
 • астения/ умора (изтощение).

Чести (засягат 1 - 10 на 100 пациенти):

 • инфекция, назофарингит;
 • намаляване на броя на тромбоцитите;
 • анорексия (загуба на апетит), повишаване на теглото:
 • тревожност, депресия, емоционална нестабилност/промени в настроението, враждебност или агресивност, безсъние, нервност или раздразнителност, личностни нарушения (поведенчески проблеми), промени в мисловния процес (забавено мислене, невъзможност за концентрация);
 • замаяност (чувство на нестабилност), конвулсии, главоболие, промяна в поведението (повишена активност), атаксия (липса на координация на движенията), тремор (неволно треперене), амнезия (загуба на памет), нарушения в равновесието (загуба на равновесие), нарушение на вниманието (загуба на концентрация), нарушения на паметта (забравяне):
 • диплопия (двойно виждане), замъглено зрение;
 • вертиго (чувство на световъртеж);
 • кашлица (усилване на съществуваща кашлица);
 • болки в корема, гадене, диспепсия (смущение в храносмилането), диария, повръщане;
 • обрив, екзема, пруритус;
 • миалгия (болка в мускулите);
 • случайно нараняване.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • намаляване на броя на червените и/или белите клетки на кръвта;
 • загуба на тегло;
 • необичайно поведение, гняв, безпокойство, объркване, халюцинации, умствени нарушения, самоубийство, опит за самоубийство и мисли за самоубийство;
 • парестезия (изтръпване);
 • панкреатит, чернодробна недостатъчност, хепатит, абнормални резултати при изследване функцията на черния дроб;
 • косопад, мехури по кожата, устата, очите и гениталната област, кожен обрив.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или ако забележите някакви нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ СТАДА
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте лекарството след срока на годност отбелязан върху картонената кутия и блистера след "Годен до:"
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Леветирацетам Стада:
Активното вещество
е леветирацетам.

Леветирацетам Стада 250 mg филмирани таблетки:
Всяка таблетка съдържа 250 mg леветирацетам.

Леветирацетам Стада 500 mg филмирани таблетки:
Всяка таблетка съдържа 500 mg леветирацетам.

Леветирацетам Стада 750 mg филмирани таблетки:
Всяка таблетка съдържа 750 mg леветирацетам.

Леветирацетам Стада 1000 mg филмирани таблетки:
Всяка таблетка съдържа 1000 mg леветирацетам.

Другите съставки са:
Ядро на таблетката:
целулоза микрокристална, коповидон, силициев диоксид колоиден безводен, магнезиев стеарат.

Филмово покритие:
Леветирацетам Стада 250 mg филмирани таблетки:

Опадрай II син, съдържащ: поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), макрогол 3 350, талк, индигокармин алуминиева сол (Е132).

Леветирацетам Стада 500 mg филмирани таблетки:
Опадрай II жълт, съдържащ: поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), макрогол 3 350, талк, железен оксид жълт (Е172).

Леветирацетам Стада 750 mg филмирани таблетки:
Опадрай II оранжев, съдържащ: поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), макрогол 3 350, талк, сънсет жълто FCF алуминиева сол (Е110), железен оксид червен (Е172).

Леветирацетам Стада 1 000 mg филмирани таблетки:
Опадрай II бял, съдържащ: поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), макрогол 3 350, талк.

Как изглежда Леветирацетам Стада и какво съдържа опаковката
Леветирацетам Стада 250 mg са сини, продълговати, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта. Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

Леветирацетам Стада 500 mg са жълти продълговати, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта. Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.

Леветирацетам Стада 750 mg са розово-оранжеви продълговати, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта. Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно преглъщане, а не за да разделя таблетката на две равни дози.

Леветирацетам Стада 1000 mg са бели, продълговати, двойноизпъкнали филмирани таблетки с делителна черта. Делителната черта е само за улесняване на счупването за по-лесно преглъщане, а не за да разделя таблетката на две равни дози.

Блистерните опаковки Леветирацетам Стада 250 mg филмирани таблетки съдържат 10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 или 200 таблетки.
Блистерните опаковки Леветирацетам Стада 500 mg филмирани таблетки съдържат 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 150, 180 или 200 таблетки.
Блистерните опаковки Леветирацетам Стада 750 mg филмирани таблетки съдържат 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 или 200 таблетки.
Блистерните опаковки Леветирацетам Стада 1000 mg филмирани таблетки съдържат 10, 20, 30, 50, 60, 100, 150, 180 или 200 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Stada Arzneimittel AG, Германия.

Производители:
Stada Arzneimittel AG, Германия;
Lamp Prospero S.p.A, Италия.

Дата на последно одобрение на листовката: Септември 2011.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (2)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (175)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (2)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:NF739
Цена за НЗОК:10.31 лв.
Реимбурсация:7.30 лв.
Пациентът заплаща:3.01 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМ табл. 500 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):