0 продукта

Лекарствен справочник

РОЗУВИСТАТ табл. 20 мг. * 30

РОЗУВИСТАТ табл. 20 мг. * 30 - изображение
Цена:  15.71 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

РОЗУВИСТАТ табл. 20 мг. * 30

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Розувистат 5 mg филмирани таблетки
Розувистат 10 mg филмирани таблетки
Розувистат 20 mg филмирани таблетки
Розувистат 40 mg филмирани таблетки
Розувастатин (Rosuvastatin)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.

Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора.
То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Розувистат филмирани таблетки и за какво се използва
2. Преди да приемете Розувистат филмирани таблетки
3. Как да приемате Розувистат филмирани таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Розувистат филмирани таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОЗУВИСТАТ ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Розувистат филмирани таблетки принадлежи към група лекарства, наречени статини
Розувистат филмирани таблетки Ви е предписан, защото:

 • имате високо ниво на холестерола. Това означава, че сте с риск за сърдечен пристъп или удар - посъветвани сте да взимате статини, защото промяната на диетата Ви и правенето на повече упражнения не са били достатъчни за коригиране на нивата на холестерола. Вие трябва да продължите холестерол-понижаващата диета и упражненията, докато приемате Розувистат филмирани таблетки;
 • имате други фактори, които увеличават риска от сърдечен пристъп, удар или свързаните с тях здравни проблеми.

Сърдечният пристъп, ударът и останалите проблеми могат да бъдат причинени от заболяване, наречено атеросклероза. Атеросклерозата се дължи на образуването на мастни отлагания в артериите.

Защо е важно да продължавате приемането на Розувистат филмирани таблетки?
Розувистат филмирани таблетки се употребява за коригиране на нивата на мастните вещества в кръвта, наречени липиди, най-разпространеното от които е холестерола.
В кръвта има различни видове холестерол - "лош" холестерол (LDL-C) и "добър" холестерол (HDL-C).

 • Розувастатин филмирани таблетки може да намали "лошия" и да увеличи "добрия" холестерол;
 • Лекарството действа като подпомага блокирането на производството на "лош" холестерол от Вашия организъм. То подобрява и способността на организма Ви да го отстранява от кръвта.

При повечето хора високите нива на холестерола не променят начина, по който се чувстват, защото те не предизвикват симптоми. Ако се оставят нелекувани, обаче, мастните отлагания задебеляват стените на кръвоносните съдове и водят до тяхното стесняване.
Понякога, тези стеснени кръвоносни съдове могат да се запушат, което може да преустанови кръвоснабдяването на сърцето или мозъка и да доведе до сърдечен пристъп или удар. Чрез понижаване на нивата на холестерола, Вие можете да намалите риска от сърдечен пристъп, удар или свързаните с тях здравни проблеми.
Необходимо е да продължавате приемането на Розувистат филмирани таблетки, дори след като холестеролът е достигнал нормалното ниво, защото това ще предотврати покачване на холестероловите Ви нива отново, причиняващо образуване на мастните отлагания. Вие трябва да го спрете, обаче, ако Вашият лекар Ви каже да го направите или ако забременеете.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ РОЗУВИСТАТ ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Не приемайте Розувистат филмирани таблетки:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към розувастатин или към някоя от останалите съставки на Розувистат филмирани таблетки;
 • ако сте бременна или кърмите. Ако забременеете докато приемате Розувистат филмирани таблетки, спрете незабавно приемането и уведомете Вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяването, докато приемат Розувистат филмирани таблетки чрез използване на подходящи противозачатъчни средства;
 • ако имате заболяване на черния дроб;
 • ако имате сериозни проблеми с бъбреците;
 • ако сте имали повтарящи се или необясними болки в мускулите;
 • ако взимате лекарство, наречено циклоспорин (използван, например, след трансплантации на органи).

Ако някое от гореспоменатите състояния се отнася до Вас (или ако се съмнявате) моля, уведомете Вашия лекар.

В допълнение, не приемайте Розувистат 40 mg (най-високата доза)
филмирани таблетки:

 • ако имате умерено тежки проблеми с бъбреците (ако се съмнявате, моля попитайте Вашия лекар);
 • ако щитовидната Ви жлеза не функционира нормално;
 • ако сте имали повтарящи се или необясними болки в мускулите, лична или фамилна анамнеза за проблеми с мускулите или предшестваща анамнеза за проблеми с мускулите, докато сте приемали други холестерол-понижаващи лекарства;
 • ако редовно изпивате големи количества алкохол;
 • ако сте от азиатски произход (японски, китайски, филипински, виетнамски, корейски или индийски);
 • ако приемате други лекарства, наречени фибрати за намаляване на холестерола.

Ако някое от гореспоменатите състояния се отнася до Вас (или ако се съмнявате) моля, уведомете Вашия лекар.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Розувистат филмирани таблетки:

 • ако имате тежка дихателна недостатъчност.

Обърнете специално внимание при употребата на Розувистат филмирани таблетки:

 • ако имате проблеми с бъбреците;
 • ако имате проблеми с черния дроб;
 • ако сте имали повтарящи се или необясними болки в мускулите, лична или фамилна анамнеза за проблеми с мускулите или предшестваща анамнеза за проблеми с мускулите докато сте приемали други холестерол-понижаващи лекарства. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате необясними болки в мускулите, особено ако не се чувствате добре или имате повишена температура/втрисане;
 • ако редовно изпивате големи количества алкохол;
 • ако щитовидната Ви жлеза не функционира нормално;
 • ако приемате други лекарства, наречени фибрати, за намаляване на холестерола. Моля, прочетете внимателно цялата листовка, дори ако преди това сте приемали други лекарства за висок холестерол;
 • ако приемате лекарства, използвани за борба с ХИВ инфекция, например лопинавир/ритонавир, моля, вижте Прием на други лекарства;
 • ако пациентът е на възраст под 10 години: Розувистат филмирани таблетки не трябва да се дава на деца на възраст под 10 години;
 • ако пациентът е на възраст под 18 години: Таблетката от 40 mg Розувистат филмирани таблетки не е подходяща за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години;
 • ако сте на възраст над 70 години (необходимо е Вашият лекар да избере правилната начална доза на Розувистат филмирани таблетки, която ще е най-подходяща за Вас);
 • ако сте от азиатски произход - японски, китайски, филипински, виетнамски, корейски или индийски. Необходимо е Вашият лекар да избере правилната начална доза на Розувистат филмирани таблетки, която ще е най-подходяща за Вас.

По време на лечението
Ако някое от гореспоменатите състояния се отнася до Вас (или ако се съмнявате):

 • Не приемайте Розувистат филмирани таблетки 40 mg (най-високата доза) и направете справка с Вашия лекар или фармацевт преди действително да започнете приемането на каквато и да е дозировка на Розувистат филмирани таблетки.

При малък брой хора, статините могат да засегнат черния дроб. Това се открива с просто изследване, чиято цел е да установи дали са увеличени нивата на чернодробните ензими в кръвта. Поради тази причина, Вашият лекар ще Ви направи кръвно изследван(функционално чернодробно изследване) преди и по време на лечението с Розувистат филмирани таблетки.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Особено важно е да уведомите Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • циклоспорин (използван, например, след трансплантации на органи);
 • варфарин (или друго лекарство за разреждане на кръвта);
 • фибрати (като гемфиброзил, фенофибрат) или друго лекарство за понижаване на холестерола (като езетимиб);
 • лекарства за нарушено храносмилане (употребявани за неутрализиране на киселината в стомаха Ви), еритромицин (антибиотик);
 • перорален контрацептив (хапче), хормонозаместителна терапия;
 • лопинавир/ритонавир (употребявани за борба с ХИВ инфекцията - моля, вижте Обърнете специално внимание при употребата на Розувистат филмирани таблетки).                 

Въздействието на тези лекарства може да се промени от Розувистат филмирани таблетки или те може да променят въздействието на Розувистат филмирани таблетки.

Прием на Розувистат филмирани таблетки с храни и напитки
Може да приемате Розувистат филмирани таблетки със или без храна.

Бременност и кърмене
Не приемайте Розувистат филмирани таблетки, ако сте бременна или кърмите. Ако забременеете докато приемате Розувистат филмирани таблетки, спрете незабавно приемането и уведомете Вашия лекар. Жените трябва да избягват забременяването, докато приемат Розувистат филмирани таблетки чрез използване на подходящи противозачатъчни средства.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Повечето хора могат да шофират и работят с машини докато употребяват Розувистат филмирани таблетки - това няма да повлияе неблагоприятно способността за шофиране или работа с машини. Някои хора, обаче, чувстват замайване по време на лечението с Розувистат филмирани таблетки. Ако чувствате замайване, консултирайте се с Вашия лекар преди да шофирате или работите с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Розувистат филмирани таблетки
Това лекарство съдържа лактоза. Ако сте били уведомени от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари (лактоза или млечна захар), свържете се с Вашия лекар преди да започнете да приемате Розувистат филмирани таблетки.
За пълния списък на съставките, моля вижте Допълнителна информация по-долу.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ РОЗУВИСТАТ ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Винаги приемайте Розувистат филмирани таблетки точно както Ви е казал Вашият лекар.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайна доза при възрастни
Ако приемате Розувистат филмирани таблетки за висок холестерол:
Начална доза

Вашето лечение с Розувистат филмирани таблетки трябва да започне с доза от 5 mg или 10 mg, дори ако преди това сте приемали по-висока доза от друг статии. Изборът на началната Ви доза ще зависи от:

 • Нивото на холестерола;
 • Нивото на риска от сърдечен пристъп или удар;
 • Има ли фактор, който Ви прави по-чувствителни към възможни нежелани реакции.

Моля, направете справка с Вашия лекар или фармацевт коя начална доза на Розувистат филмирани таблетки ще е най-подходяща за Вас.

Вашият лекар може да реши да Ви препоръча най-ниската доза (5 mg):

 • Ако сте от азиатски произход (японски, китайски, филипински, виетнамски, корейски или индийски);
 • Ако сте на възраст над 70 години;
 • Ако имате умерено тежки проблеми с бъбреците;
 • Ако сте с риск за мускулни болки (миопатия).

Увеличаване на дозата и максимална дневна доза:
Вашият лекар може да реши да увеличи дозата Ви. Това се прави, за да приемате количеството Розувистат филмирани таблетки, което е подходящо за Вас. Ако започнете с доза от 5 mg, Вашият лекар може да реши да я удвои до 10 mg, след това до 20 mg и, ако е нужно, до 40 mg. Ако започнете с доза от 10 mg, Вашият лекар може да реши да я удвои до 20 mg и след това, ако е нужно, до 40 mg. Ще има промеждутък от 4 седмици между всяко коригиране на дозата.
Максималната дневна доза на Розувистат филмирани таблетки е 40 mg. Тя е само за пациенти с високи нива на холестерола и висок риск от сърдечен пристъп или удар, чиито нива на холестерола не намаляват в достатъчна степен при доза от 20 mg.

Ако приемате Розувистат филмирани таблетки, за да намалите риска от сърдечен пристъп, удар или свързаните с това здравни проблеми:
Препоръчваната доза е 20 mg дневно. Вашият лекар, обаче, може да реши да употреби по-ниска доза, ако е налице някой от посочените по-горе фактори.

Приемане на таблетките
Поглъщайте таблетката цяла с глътка вода.
Приемайте Розувистат филмирани таблетки веднъж дневно. Може да приемате таблетката по всяко време на деня.
Постарайте се да взимате таблетката по едно и също време всеки ден, това ще Ви помогне да не забравите да я приемате.

Редовно проследяване на холестерола
Важно е да ходите при лекаря за редовно проследяване на холестерола, за да бъдете сигурни, че холестеролът Ви е достигнал и остава на нормалното ниво.
Вашият лекар може да реши да увеличи дозата Ви, за да приемате количеството Розувастатин филмирани таблетки, което е подходящо за Вас.

Ако сте приели повече от необходимата доза Розувистат филмирани таблетки
Свържете се с Вашия лекар или най-близката болница за съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Розувистат филмирани таблетки
Не се тревожете, просто вземете следващата доза в правилния час. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Розувистат филмирани таблетки
Уведомете Вашия лекар, ако искате да спрете приемането на Розувистат филмирани таблетки. Нивата на холестерола Ви може да се увеличат отново, ако спрете приемането на Розувастатин филмирани таблетки.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Розувистат филмирани таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Важно е да знаете какви могат да бъдат тези нежелани реакции. Обикновено те са леки и изчезват след кратко време.

Спрете приемането на Розувистат филмирани таблетки и потърсете незабавно лекарска помощ, ако забележите появата на някоя от следните алергични реакции:

 • Затруднение в дишането със или без подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото;
 • Подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, което може да причини затруднение в преглъщането;
 • Силен сърбеж по кожата (с подутини по кожата);
 • Така също, спрете приемането на Розувистат филмирани таблетки и уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате необичайни болки в мускулите, които продължават по-дълго от очакваното. Мускулните симптоми са по-чести при децата и юношите, отколкото при възрастните. Както при другите статини, много малък брой хора са изпитали неприятните въздействия върху мускулите, които рядко са се развили до потенциално животозастрашаващото мускулно увреждане, известно като рабдомиолиза.

Чести възможни нежелани реакции (засягат между 1 на 10 и 1 на 100 пациенти):

 • Главоболие;
 • Стомашни болки;
 • Запек;
 • Гадене;
 • Мускулни болки;
 • Чувство за отпадналост;
 • Замайване;
 • Увеличение на количеството белтък в урината - обикновено това се нормализира от само себе си без да е необходимо да се спре приемането на Розувистат филмирани таблетки (само за Розувистат 40 mg филмирани таблетки);
 • Диабет при пациенти с увеличени стойности на кръвната захар.

Нечести възможни нежелани реакции (засягат между 1 на 100 и 1 на 1 000 пациенти):

 • Обрив, сърбеж или други кожни реакции;
 • Увеличение на количеството белтък в урината - обикновено това се нормализира от само себе си без да е необходимо да се спре приемането на Розувистат филмирани таблетки (само за Розувистат 5 mg, 10 mg и 20 mg филмирани таблетки).

Редки възможни нежелани реакции (засягат между 1 на 1 000 и 1 на 10 000 пациенти):

 • Тежка алергична реакция - признаците включват подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, затруднение в преглъщането и дишането, силен сърбеж по кожата (с подутини по кожата). Ако смятате, че имате алергична реакция, спрете приемането на Розувистат филмирани таблетки и незабавно потърсете лекарска помощ;
 • Увреда на мускулите при възрастни - като предпазна мярка, спрете приемането на Розувастатин филмирани таблетки и уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате необичайни болки в мускулите, които продължават по-дълго от очакваното;
 • Силна стомашна болка (възпален панкреас);
 • Увеличение на чернодробните ензими в кръвта.

Много редки възможни нежелани реакции (засягат по-малко от 1 на 1000 пациенти):

 • Жълтеница (пожълтяване на кожата и бялото на очите);
 • Хепатит (възпален черен дроб);
 • Следи от кръв в урината;
 • Увреда на нервите на краката и ръцете (като изтръпване);
 • Ставни болки;
 • Загуба на паметта.

Нежеланите реакции с неизвестна честота могат да включват:

 • Диария (воднисти изпражнения);
 • Синдром  на Стивънс-Джонсън (силно изприщване по  кожата, устата, очите и половите органи);
 • Кашлица;
 • Задух;
 • Оток(подуване);
 • Нарушения на съня, включително безсъние и кошмарни сънища;
 • Сексуални затруднения;
 • Депресия;
 • Проблеми с дишането, включително упорита кашлица и/или задух или повишена температура /втрисане.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РОЗУВИСТАТ ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Розувистат филмирани таблетки след срока на годност, отбелязан върху етикета.
Съхранявайте под 30°С, в оригиналната опаковка.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Розувистат филмирани таблетки

Активното вещество в Розувастатин филмирани таблетки е розувастатин. Розувистат филмирани таблетки съдържат розувастатин калций, еквивалентен на 5 mg, 10 mg, 20 mg или 40 mg розувастатин.

Помощни вещества:
Розувистат 5 mg филмирани таблетки:
лактоза монохидрат, целулоза, микрокристална, натриев цитрат, магнезиев стеарат, кросповидон, Опадрай жълт 02В82338 (хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол 400, железен оксид, жълт (Е172));

Розувистат 10 mg, 20mg, 40 mg филмирани таблетки: лактоза монохидрат, целулоза, микрокристална, натриев цитрат, магнезиев стеарат, кросповидон, Опадрай розов 03В24082 (хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол 400, железен оксид, червен (Е172)).

Как изглежда Розувистат филмирани таблетки и какво съдържа опаковката
Розувистат 5 mg филмирани таблетки: Светложълто до жълто оцветени кръгли филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение "RT 1" върху едната страна и плоски от другата страна.
Розувистат 10 mg филмирани таблетки: Светлорозово до розово оцветени кръгли филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение "RT 2" върху едната страна и плоски от другата страна.
Розувистат 20 mg филмирани таблетки:  Светлорозово до розово оцветени кръгли филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение "RT 3" върху едната страна и плоски от другата страна.
Розувистат 40 mg филмирани таблетки: Светлорозово до розово оцветени овални филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение "RT 4" върху едната страна и плоски от другата страна.

Розувистат филмирани таблетки са налични в опаковки от 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:

УНИФАРМ АД, България.

Производител:
Ranbaxy Ireland Limited, Ирландия; Terapia SA, Румъния;
Basics GmbH, Германия;
Cemelog BRS Ltd, Унгария.

Дата на последно одобрение на листовката: Октомври 2011.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:CF967
Цена за НЗОК:15.71 лв.
Реимбурсация:2.98 лв.
Пациентът заплаща:12.73 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на РОЗУВИСТАТ табл. 20 мг. * 30 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (19)

Умерено клинично значими взаимодействия (99)

Маловажно клинично значими взаимодействия (15)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 4.0, 2 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "РОЗУВИСТАТ табл. 20 мг. * 30" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "РОЗУВИСТАТ табл. 20 мг. * 30"

Бихте ли одобрили въвеждането на глоби и ограничения на правата на гражданите, които не са заплатили своите здравни осигуровки?

Да, тези които не плащат, трябва да бъдат глобени и наказани. Това е престъпление спрямо солидарния модел.
Системата на солидарно осигуряване не работи както трябва заради злоупотребите. Логично е да се откаже да се плаща.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.