0 продукта

е-Аптека

ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG

ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG - изображение
Цена:  13.10 лв.

ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG

Листовка: информация за потребителя
Дактарин 20 mg/g перорален гел
Daktarin 20 mg/g oral gel
Миконазол (miconazole)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 7 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Дактарин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Дактарин
3. Как да приемате Дактарин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дактарин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Дактарин и за какво се използва
Дактарин перорален гел се използва за лечение на гъбични инфекции в устата и гърлото при възрастни и деца на 12 години и по-големи.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Дактарин
Ефектите, както и/или нежеланите реакции на много лекарства могат да се увеличат или намалят при едновременен прием с Дактарин.

Не приемайте Дактарин в случай, че:

 • страдате от някакво чернодробно заболяване;
 • ако сте алергични към миконазол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако приемате някое от следните лекарства:
  • някои противоалергични лекарства, като терфенадин, астемизол и мизоластин;
  • цизаприд, лекарство, прилагано при някои проблеми, свързани с храносмилането;
  • някои лекарства, понижаващи холестерола, като симвастатин и ловастатин;
  • мидазолам (през устата) и триазолам, лекарства, прилагани в случай на тревожност или подпомагащи съня (транквилизатори);
  • пимозид и сертиндол, лекарства, прилагани при някои психотични разстройства;
  • халофантрин, лекарство срещу малария;
  • някои лекарства, използвани за лечение на мигрена, каквито са ергоалкалоидите (Кафергот);
  • някои лекарства, използващи се за лечение на нарушения в сърдечния ритъм, като бепридил, хинидин и дофетилид.

Предупреждения и предпазни мерки
Дактарин перорален гел е лепкав, което осигурява задържането му в устата възможно най-дълго. Необходимо е особено внимание при прилагането му при деца, за да бъде предотвратена възможността от задавяне.
Важно: уверете се, че гелът не се намира в близост до гърлото.

Други лекарства и Дактарин
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Някои лекарства не трябва да се приемат едновременно с Дактарин, а други, при които това е възможно, могат да наложат някаква промяна (например в дозировката). Вж. точка "Не приемайте Дактарин".

Комбинирането с някои други лекарства може да изисква допълнително проследяване или промяна в дозировката, както на Дактарин, така и на другите лекарства. Примери за това са:

 • лекарства, които разреждат кръвта, какъвто е варфарин;
 • някои лекарства, които се приемат през устата и са за лечение на диабет (сулфанилурейни лекарствени средства);
 • някои лекарства за СПИН, каквито са ХИВ протеазни инхибитори;
 • някои лекарства, използвани за лечение на рак;
 • някои лекарства, действащи върху сърцето и кръвоносните съдове (блокери на калциевите канали);
 • циклоспорин А, такролимус и сиролимус, които се прилагат обикновено след органна трансплантация;
 • фенитоин, лекарство за лечение на епилепсия;
 • някои анестетици, използвани в болниците, какъвто е алфентанил;
 • силденафил, използван при мъжка импотентност;
 • някои лекарства, използвани в случаи на безпокойство и подпомагащи съня (транквилизатори);
 • някои лекарства за лечение на туберкулоза;
 • метилпреднизолон, приеман през устата или инжекционно, в случаи на възпаление;
 • триметрексат, използван за лечение на някои форми на пневмония;
 • ебастин, лекарство, използвано при алергии;
 • ребоксетин, лекарство, използвано за лечение на депресия.

Ако приемате някои от тези лекарства, както и някое друго предписано Ви лекарство, моля обсъдете това с Вашия лекар или фармацевт. Докато приемате Дактарин перорален гел, не започвайте никакво друго лечение, без да сте информирали за това Вашия лекар или фармацевт.

Дактарин с храна, напитки и алкохол
Дактарин перорален гел трябва да се приема след хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Ако кърмите, не нанасяйте гела върху зърната на гърдите си, за да лекувате бебето.

Шофиране и работа с машини

Няма ограничения, тъй като Дактарин перорален гел не оказва влияние върху Вашето внимание и възможности за шофиране.

Дактарин съдържа етанол
Това лекарство съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една доза.

3. Как да приемате Дактарин
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дактарин се предлага под форма на перорален гел, приеман през устата. Гелът трябва да се приема след хранене. Какво количество Дактарин трябва да приемате и за какъв период от време, зависи от вида на гъбичките и локализацията на инфекцията. Вашият лекар ще Ви каже точно какво да правите.
Продължете лечението най-малко една седмица след изчезване на симптомите.
Гелът не трябва да се гълта веднага, а да се задържи в устата колкото е възможно по-дълго. В случай, че носите зъбни протези, свалете ги преди лягане и ги намажете с гела. Това може да предотврати разпространение на гъбична инфекция върху Вашите зъбни протези.

Препоръчителната доза за лечение на инфекции на устата и гърлото:

 • За възрастни и деца на 12 години и по-големи: по 1/2 мерителна лъжичка (2,5 ml) от гела, приложен четири пъти дневно след хранене.

За да отворите тубата, развъртете капачката и след това пробийте отвора на тубата с помощта на заострения връх на капачката.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дактарин
В случай, че сте приели твърде голямо количество Дактарин, информирайте Вашия лекар. Възможните симптоми на предозиране включват повръщане и диария.

Информация за лекаря в случай на предозиране

 • Лечението е симптоматично и поддържащо.
 • Няма специфичен антидот.
 • Ако пациентът приема също и други лекарства (напр. варфарин, перорални средства за понижаване нивото на кръвната захар и фенитоин), техните ефекти и/или нежелани реакции може да се засилят.

Ако сте пропуснали да приемете Дактарин
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза Дактарин перорален гел.

Ако сте спрели приема на Дактарин
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции може да възникнат при употребата на Дактарин перорален гел.
Чести (засягат по-малко от 1 на 10 души):

 • промяна на вкусовите усещания;
 • сухота в устата, дискомфорт в устата;
 • гадене, повръщане;
 • необичаен вкус на продуктите.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 души):

 • алергична реакция, понякога тежка;
 • тежка кожна реакция, обрив, копривна треска;
 • задавяне;
 • чернодробно увреждане;
 • промяна на цвета на езика, възпаление на устата;
 • диария.

Гаденето и повръщането са много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души) при деца, а връщането на стомашното съдържимо обратно към устата (регургитация) е честа реакция.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхраняване Дактарин
Да се съхранява под 30°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и тубата. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след отваряне на първичната опаковка: 28 дни.
Не използвайте това лекарство, ако забележите видими белези на нарушаване качеството на продукта.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Дактарин
Активното вещество е:
миконазол.
Другите съставки са:

 • картофено нишесте;
 • захарин натрий;
 • полисорбат 20;
 • портокалов и какаов аромат;
 • етанол;
 • глицерол;
 • пречистена вода.

Как изглежда Дактарин и какво съдържа опаковката
Дактарин се предлага под форма на перорален гел:

 • туби от 40 g с мерителна лъжичка от 5 ml;
 • една пълна мерителна лъжичка съдържа 124 mg миконазол;
 • един грам от гела съдържа 20 mg миконазол.

Притежател на разрешението за употреба:
Johnson & Johnson d.o.o., Словения.

Производител:
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Белгия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Май 2014.

Изображение 2 към продукта ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (5)

Умерено клинично значими взаимодействия (173)

Маловажно клинично значими взаимодействия (26)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 90 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG"
--- 107 скрити --- Прочети всички тук

108. www.framar.bg отговаря: (2014-04-23 12:01:11)

Юрий Митав

Ползвах препарата, ползвах, защото в аптеката вече го няма, обясниха, че не се произвежда. Как да го получа, имате ли идея?

Консултирайте се с лекуващия лекар. Той ще Ви предпише друг продукт за лечение.

109. Иванка : (2014-11-12 12:24:16)

ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ДАЛИ ДАКТАРИН ОРАЛ ГЕЛ СЕ ЗАРЕЖДА АПТЕЧНИТЕ МРЕЖИ. ДЕТЕТО МИ Е С ГЪБИЧКИ И ДОКТОРКАТА НИ ИЗПИСА. АКО ГО НЯМА В АПТЕКИТЕ ИМА ЛИ ЗАМЕСТИТЕЛ.

110. www.framar.bg отговаря: (2014-11-12 13:21:54)

Иванка

ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ДАЛИ ДАКТАРИН ОРАЛ ГЕЛ СЕ ЗАРЕЖДА АПТЕЧНИТЕ МРЕЖИ. ДЕТЕТО МИ Е С ГЪБИЧКИ И ДОКТОРКАТА НИ ИЗПИСА. АКО ГО НЯМА В АПТЕКИТЕ ИМА ЛИ ЗАМЕСТИТЕЛ.

В момента не се предлага. Споделете с лекуващия лекар, за да Ви предпише заместител.

111. Йордан Дичев: (2014-11-24 08:21:23)

Това нормално ли е ? http://kupuvam-prodavam.info/obiava_94173_%D0%94 %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%AF%D0%9C-%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D-%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D-%D0%93%D0%95%D0%9B-2-40-%D0%93%D0%A0-DAKTARIN.htm

112. www.framar.bg отговаря: (2014-11-25 13:25:49)

Йордан Дичев

Това нормално ли е ? http://kupuvam-prodavam.info/obiava_94173_%D0%94 %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%AF%D0%9C-%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D-%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D-%D0%93%D0%95%D0%9B-2-40-%D0%93%D0%A0-DAKTARIN.htm

Съжаляваме, но не сме ние хората, които да съблюдават за нередности! Обърнете се към посочения сайт, министерство на здравеопазването или изпълнителна агенция по лекарствата!

ДАКТАРИН орален гел 2% 40 гр. JANSSEN - CILAG е свързан към

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.