0 продукта

Лекарствен справочник

ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. 2 мл. SANDOZ

ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг.  2 мл.  SANDOZ - изображение
Цена:  0.96 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ГЕНТАМИЦИН

 

Активно вещество:

Всяка ампула съдържа Gentamicin Sulphate във форма на Gentamicin 40 mg/2 ml или 80mg/2rnl.Лекарствена форма :1,6,10,50,100 ампули за i.tn./i.v.

Фармакотерапевтична група :

Антибактериално средство

Показания :За лечение на инфекции, причинени от микроорганизми, чувствителни към Gentamicin.

При плевропулмонарни форми : бронхит, явна бронхопнеумония, белодробна пнеумония, плеврит, емпиема ; остри и хронични уринарни инфекции : цистит, пиелит, цистопиелит, пиелонефрит, инфекциозна литиаза (на малкия таз, уретра, пикочен мехур), уретрити, простатити, везикулити ; при септични състояния : бактериемия, септисемия, септична пиемия, неонатален сепсис ; инфекции на нервната система : менингит, менингоенцефалит и др.; при хирургически инфекции : абсцеси, флегмон. остеомиелит, травматични инфекции ; при оториноларингологически инфекции : гнойни възпаления на средното ухо, синузит, мастоидитис, тонзилитис, фаринготонзилитис ; при акушеро-гинекологични инфекции : септичен аборт, метритис, параметритис, саппингитис, салпинго-оваритис, тазов перитонит, мастит и др.; при изгаряния : при инфекции в следствие на тежки изгаряния и при кожни трансплантации, в съчетание с лекарствени форми за локално приложение.

При инфекции, причинени от предполагаеми или доказани грам-отрицателни микроорганизми, Gentamicin може да се разглежда като лекарство на избора. При тежки инфекции, животозастрашаващи пациента, Gentamicin може да се предписва в комбинация с бета-лактам антибиотици (карбеницилин или подобни вещества при инфекции, причинени от Pseudomonas aeruginosa и антибиотици от пеницилинов тип при ендокардити, причинени от стрептококи от група D).

 

Противопоказания :

Свръхчувствителност към Gentamicin и другите компоненти. Токсичните реакции на аминогликозидите при използване на антибиотик могат да се разглеждат като противопоказание. Значителната бъбречна недостатъчност и понижена функция на слуха (също са противопоказания). Gentamicin обикновено е противопоказен по време на бременност и кърмене.

Предпазни мерки :

По време на лечението пациентите трябва да поемат достатъчно течности. Тестът на бъбречната функция е особено важен по време на лечение с Gentamicin или с други аминогликозиди, най-вече при възрастни пациенти, при които тази функция може да е понижена. При тези пациенти е препоръчително да се контролира creatinine clearance. Подобни предпазни мерки се препоръчват при много тежки инфекции, свързани с използването на особено високи дози и период на лечение, по-дълъг от препоръчания. При някои възрастни пациенти и при деца, при които се наблюдава синдрома Fanconi, се съпровожда с aminoaciduria и metabolic acidosis.По време на лечение с аминогликозиди е препоръчително да се определят серумните нива, за да се избегне намаляването или превишаването на дозите. В случай, когато има гентамицинов пик с концентрация над 12 mcg/ml ,задържаща се по-дълго и с минимални нива преди следващото инжектиране (над 2 mcg/ml), при необходимост може да се избегне чрез разреждане на приеманията или редуциране на дозите.

В случай на бъбречна недостатъчност, дозите и интервалите на инжектиране трябва да се подбират според creatininemia, която зависи от степента на бъбречната недостатъчност. Необходимо е да се внимава в случай на комбинация с флуктозин, диуретици и метоксифлуран. Както при всички антибиотици, лечението с Gentamicin би могло да породи свръхразвитие на чувствителни организми. В такъв случай лечението трябва да се прекрати и да се започне подходяща терапия.

Взаимодействие с други медикаменти и форми на взаимодействие

Между аминогликозидите се наблюдават кръстосани алергични реакции. Увеличаване на потенциална бъбречна токсичност от Gentamicin се наблюдава след последващо или едновременно приемане - което би трябвало да се избягва - на други потенциални невротоксични вещества, като : cisplatin, polymyxin В, colistin, viomycin, streptomycin, vancomycin, други аминогликозиди и някои цефалоспорини (като цефалоридин) или на силни диуретици като ethacrynic acid и furosemide.Едновременното приемане (даже местно) на други потенциални нефротоксични и ототоксични антибиотици би могло да увеличи риска от тези ефекти.Въпреки че, в клиничната практика не се съобщава за невромускулна блокада при ползване на Gentamicin или други аминогликозиди, тази реакция би могла да настъпи особено ако Gentamicin се приема с succinylchline или tubocurarin е или по време на масивни преливания на цитратна кръв. В този случай блокадата би могла да се отстрани чрез приемане на калциева сол. In-vitro комбинация на аминогликозиди с beta-lactam антибиотик ( пеницилин или цефалоспорин) би могла да причини взаимна и значителна неефективност. Даже когато аминогликозидния антибиотик и пеницилин-подобен антибиотик е приет по два различни пътя, намаляването на полу-живота или на плазмените нива на аминогликозидите се среща при пациенти с бъбречна недостатъчност, а и при някои пациенти с нормална бъбречна дейност. Намаляването на периода на полуживот на Gentamicin в плазмата се наблюдава при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност, лекувани едновременно с карбеницилин. Обикновено, инактивацията на аминогликозидния антибиотик има важно значение само при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност.

Предупреждения:

Gentamicin инжекции, както и други аминогликозиди, е потенциален нефротоксик : нефротоксичността обикновено се проявява като ототоксичност, като нарушение на вестибуларните и слухови функции. Рискът от нефротоксичност е най-голям при пациенти с понижена бъбречна функция и при тези, които приемат големи дози или просрочват лечението.Продуктът съдържа sodium bisulphite, който би могъл да причини реакции от алергичен тип или астматичен пристъп.Употреба и дози :Gentamicin може да се прилага интрамускулно или интравенозно. Дозите са еднакви.Интравенозният начин се препоръчва при случаи, при които интрамускулното приложение е невъзможно ( пациентите са в състояние на шок, при кръвоизливи, при хематологични нарушения, тежки изгаряния или редуцирана мускулна маса, при миелопролиферативни форми). Интравенозното приложение би трябвало да се извършва, за предпочитане, като перфузия в продължение на 1-2 ч. и в същите дози да се установи и за интрамускулно приложение.Всяка отделна доза трябва да се разтвори в 100-200 мл солен разтвор или 5 % дистроза ; за деца количеството на разтворителя може да се намали. В някои случаи, концентрацията на Gentamicin не е необходимо да надвишава 1мг/мл (0,1%). Gentamicin също така може да се инжектира интравенозно без да се разрежда (този метод, обаче, би могъл да се използва в изключителни случаи). Други начини на приложение : извършвани са клинични изпитания за използването на Gentamicin като интрарахидално и интравентрикуларно приложение (за възрастни 4-8 мг дневно, за деца 1 -2 мг дневно).

 

НИКОГА ДА НЕ СЕ СМЕСВА ПРОДУКТА С ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ В СЪЩАТА СПРИНЦОВКА.

А) Пациенти c нормална бъбречна функция :

ВЪЗРАСТНИ : дозата за лечение на системни инфекции е 3 мг/кг дневно (1 мг/кг на всеки 8 ч. или 1,5 мг/кг на всеки 12 ч.)При инфекции, животозастрашаващи пациента, се препоръчва дозата да е до 5 мг/кг дневно, приемана на 3-4 дози за първите 2-3 дни от лечението, след което да се намали на 3 мг/кг дневно.За уринарни и екстра-уринарни инфекции в умерена степен, 2м/кг дневно, приети на 2 отделни дози, би било достатъчно.Обичайната доза за пациенти с тегло над 50 кг се определя така :1 ампула Gentamicin 80 мг/2 мл - 3 пъти дневно при системни инфекции1 ампула Gentamicin80 мг/2 мл - 2 пъти дневно при уринарни и екстра-уринарни инфекции вумерена степен

 

Практически :Новородени (3,5-5 кг): 0,5 мл от Gentamicin 40мг/2 мл на всеки 12 ч. Деца 5-10 кг: % амп. от Gentamicin 40 мг/2 мл на всеки 8-12 ч. Деца 11-20 кг: 1 амп. от Gentamicin 40 мг/2мл на всеки 8-12 ч.Дозисното регулиране трябва да е в съответствие с възрастта на пациента, типа и тежестта на инфекцията.При пълни пациенти дозата трябва да се изчислява на базата на тяхното теоретично тегло. Продължителността на лечението обикновено трае от 7 до 10 дни. В случай на по-тежки инфекции се изисква по-продължителен период на лечение. Препоръчва се да се продължи лечението в течение на не no-малко от 48 часа след нормализирането на температурата. В)Пациенти с намалена бъбречна функция.

 

 

 

 

 

 

Честотата на приемане приблизително би могла да се изчисли по следния начин : мг/100 мл от serum creatinine х 8 = интервал между 2 последователни приемания (часове).ХемодиализаПри възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, подложени на хемодиализа, количеството Gentamicin, пречистено от кръвна плазма, зависи от различни фактори, между които и метода на диализа. 6-часовата хемодиализа може да понижи нивото на Gentamicin в плазмата на 50 %. Препоръчителните дози след сеанса варират от 1-1,7 мг/кг и зависят от тежестта на инфекцията. За деца се препоръчват дози от 2 до 2,5 мг/кг.

Аминогликозидните антибиотици се пречистват от кръвната плазма при перитонеална диализа, но в по-малка степен, отколкото при хемодиализата.Предозиране: В случай на предозиране.в следствие на погрешно дозиране, при необходимост, перитонеалната диализа и хемодиализата са полезните методи за отстраняване на Gentamicin от кръвта.Нежелателни ефектиПри пациент с намалена бъбречна дейност или лекуван с дози от Gentamicin, no-големи от предписаните, се наблюдават бъбречни смущения с protenuria и изменения на тестовете на бъбречната функция.

Странични ефекти се наблюдават и при вестибуларната и слухова система на VIII двойка на черепно-мозъчните нерви главно при пациенти с бъбречна недостатъчност и при пациенти, подложени на продължително лечение и/или високи дози. Симптомите включват шум в ушите, световъртеж и понижаване на слуховата чувствителност. Намаляването на слуховата чувствителност може да е първоначален показател за намаляване остротата на слуха и може да бъде от необратим тип.Подобно на други аминогликозиди, вестибуларните изменения могат да са необратими. Други фактори, които биха могли да увеличат риска от ототоксичност, са : обезводняване, едновременно приемане на диуретици като ethacrynic acid и furosemide или предшестващо приемане на други ототоксични съединения. Наблюдавани симптоми са и следните : апатия, парестезия, fasciculations, seizures и синдром, подобен на myasthenia gravis. Към други странични ефекти могат да се посочат и : понижаване на дихателните функции, смущения в зрението, анорексия, отслабване, колебания в кръвното налягане, кожни обриви от различен вид, анафилактични прояви, температура, главоболие, повръщане, стоматит, временна хепатомегалия. Наблюдавани са и изменения на лабораторните параметри, които включват: увеличаване на нивото на трансаминазите (AST, ALT) и млечна дехидрогеназа (LDH), алкална фосфатаза и билирубин, намаляване нивото на калция, магнезия, калия и натрия, анемия, леукопения, гранулоцитопения, transient agranulocytosis, еозинофилия, увеличаване или намаляване на ретикулоцити, тромбоцитопения.Обикновено инжектирането се понася добре. Понякога обаче, на мястото на инжектиране се усеща болка и се наблюдава подкожна атрофия или признаци на локално раздразнение.

Условия на съхранение

Да се държи на места с температура не по-висока от 25 С.

ДА СЕ ДЪРЖИ НА МЕСТА , НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 98 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. 2 мл. SANDOZ" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. 2 мл. SANDOZ"
--- 30 скрити --- Прочети всички тук

31. www.framar.bg отговаря: (2014-01-28 14:01:32)

Светлана

Може ли да оглушееш от гентамицин ?

Да, би могло да има страничен ефект за слуха.

32. недка: (2014-02-11 09:07:37)

Здравейте-на 30г.съм и имам следния въпрос-вчера бях на лекар-установи се диагнозата алергичен синузит,след което ми бе изписано лечение с Flixonase i gentamicin.Вечерта сложих първата инжекция(след проба естествено) и след половин час като започна един сърбеж по главата-страшна работа.Възможно ли е да е от лекарствата?А между другото и друг път са ми слагали гентамицин такъв проблем не е имало.,,

33. www.framar.bg отговаря: (2014-02-11 12:38:28)

недка

Здравейте-на 30г.съм и имам следния въпрос-вчера бях на лекар-установи се диагнозата алергичен синузит,след което ми бе изписано лечение с Flixonase i gentamicin.Вечерта сложих първата инжекция(след проба естествено) и след половин час като започна един сърбеж по главата-страшна работа.Възможно ли е да е от лекарствата?А между другото и друг път са ми слагали гентамицин такъв проблем не е имало.,,

Възможно е да има оплаквания от сърбеж. Ако не премине споделете с лекуващия лекар.

34. Вили: (2014-06-26 00:25:16)

Здравейте, възможно ли са гадене и метален вкус като страничен ефект от инжекции гентамицин? И ако да - доколко са опасно - трябва ли да се прекрати използването му?

35. www.framar.bg отговаря: (2014-06-26 10:08:46)

Вили

Здравейте, възможно ли са гадене и метален вкус като страничен ефект от инжекции гентамицин? И ако да - доколко са опасно - трябва ли да се прекрати използването му?

Ако нямате други симптоми, като обриви, сърбеж, отоци повръщане, не е необходимо да спирате лечението.

ГЕНТАМИЦИН амп. 80 мг. 2 мл. SANDOZ е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.