0 продукта

Лекарствен справочник

АТЕНОЛОЛ табл. 25 мг. * 30 АКТАВИС

АТЕНОЛОЛ табл. 25 мг. * 30  АКТАВИС - изображение
Цена:  1.28 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

АТЕНОЛОЛ табл. 25 мг. * 30

1. Какво представлява атенолол 25 мг и за какво се използва?

Опаковка и съдържание

Атенолол 25 мг се доставя в картонени кутии, съдържащи по три блистерни ленти от 10 таблетки всяка.

 

Фармакотерапевтична група

Атенолол принадлежи към групата на бета- блокерите (лекарства за повишено кръвно налягане, стенокардия- гръдна жаба и смущения на сърдечния ритъм). Атенолол предпазва сърцето от прекалено натоварване и понижава повишеното кръвно налягане.

 

Показания

Таблетките Атенолол 25 мг използват за лечение на:

* Повишено кръвно налягане (хипертония);

* Хронична стабилна стенокардия (болка в гръдния кош в резултат от недостиг на кислород в сърдечния мускул);

* Определени ритмични смущения на сърцето (аритмии), включително и онези, получени в резултат от свръхактивна щитовидна жлеза;

* Предпазване от повторен сърдечен удар след остър сърдечен пристъп.

 

2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на атенолол 25 мг?

Не приемайте атенолол, ако имате/ сте имали:

* свръхчувствителност към атенолол или някое от помощните вещества на таблетките.

* кардиогенен шок ( шок предизвикан от неправилно функциониране на сърцето).

* драстично намален брой удари на сърцето (50 удара в минута или по-малко)

* понижено кръвно налягане.

* втора или трета степен сърдечен и предсърдно камерен блок (нарушена нервна проводимост на сърцето).

* съдречна слабост, която не може да бъде адекватно лекувана.

* нарушен синусов ритъм (учестено сърцебиене, с или без пристъпи на "галопен ритъм").

* нелекуван тумор на надбъбречната медула (феохромоцитом).

* метаболитна ацидоза: прекалено количество киселина в кръвта в резултат на нарушения в метаболизма.

* тежко нарушение на кръвообращението на крайниците.

 

Специални мерки преди употреба на таблетките атенолол 25 мг са необходими:

* ако имате диабет, тъй като атенолол може да маскира симптомите на изключително ниското съдържание на захар в кръвта (хипогликемия), тези симптоми няма да бъдат забелязани или ще се проявят съвсем слабо, когато е прекалено късно да се овладеят.

* при съмнение за тиреотоксикоза (свръхактивна щитовидната жлеза, тъй като атенолол 25 мг може да маскира симптомите на това заболяване.

* ако имате хронични дихателни оплаквания или варираща ангина. Вашият лекар редовно ще Ви преглежда.

* ако имате смущения в кръвоснабдяването на крайниците (болест на Рейно или синдром на интермитиращо накуцване). По време на лечение с таблетки атенолол 25 мг може да настъпи влошаване на симптомите.

* ако страдате от нелекувана сърдечна слабост (сърдечна декомпенсация). В този случай може да се прилага атенолол 25 мг само ако сърдечната декомпенсация е овладяна.

* ако получите сърдечна недостатъчност по време на лечение с атенолол 25 мг. В този случай лечението с атенолол трябва временно да се прекрати до овладяване на оплакванията.

* ако пулсът Ви пада под 50- 55 удара в минута по време на употреба на атенолол 25 мг. В този случай лекуващият лекар трябва да намали дозата.

* ако сте в напреднала възраст или имате нарушения във функциите на бъбреците. Вашият лекар ще намали дозата.

* ако страдате от заболяване на кожата, наречено псориазис. В този случай употребата на атенолол 50 мг трябва да се приема само след консултация с лекар.

* Ако имате естествена предразположеност към реакции на свръхчувствителност. Атенолол може да влошат алергичните реакции, които са предизвикани от алергени при чувствителни индивиди. Атенолол 50 мг също така може да увеличи тежестта на анафилактичния шок (шок, предизвикан от алергична реакция към определени алергени). Вижте също така раздела "Симптоми, които може да очаквате при спиране на лечението"

Консултирайте се с Вашия лекар, ако някой от изброените по- горе случай се касае за Вас или ако преди сте имали подобни заболявания.

 

Употреба по време на бременност

Винаги искайте от Вашия лекар или фармацевт съвет преди да приемате каквото и да било лекарство. Таблетките не бива да се употребяват по време на бременност освен след консултация с Вашия лекар.

Употреба по време на кърмене

Винаги искайте от Вашия лекар или фармацевт съвет преди да приемате каквото и да било лекарство. Таблетките не бива да се употребяват в периода на кърмене освен след консултация с Вашия лекар. Ако Вашия лекар е преценил, че лечението с атенолол 25 мг е съществено важно за Вас, то докато приемате тези таблетки, Ви се препоръчва да изчаквате интервал от 6 часа след приема на таблетките преди да започнете да кърмите.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани изследвания на ефекта на атенолол 25 мг върху способността за шофиране и работа с машини. Препоръчва се пациентът да се въздържа от шофиране и работа с машини при поява на замайване и умора.

 

Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия ( едновременна употреба на атенолол 25 мг с други лекарства)

Уведомете Вашия лекар, ако приемате други лекарства или наскоро сте приемали такива. Това се отнася и за лекарствата, които може да получите и без рецепта.

* Атенолол таблетки 25 мг показва способност за взаимодействие с така наречените калциеви антагонисти (група лекарства, които намаляват силата на нервна проводимост на сърцето), поради това следва да се внимава. Това се отнася в частност за верапамил и в по-малка степен за дилтиазем. Таблетките атенолол 25 мг не бива да се приемат едновременно с верапамил или дилтиазем от пациенти със сърдечна декомпенсация.

* При едновременно приложение на атенолол таблетки 25 мг и дигоксин (лекартсво за сърдечна недостатъчност) може да се появи нарушение на сърдечната проводимост

* Не Ви се препоръчва да приемате таблетките атенолол 25 мг едновременно с така наречените МАО инхибитори (група лекарства, намаляващи ефекта на ензима Моно Амино Оксидаза, което има антидепресантен ефект). Таблетките не бива де се прилагат едновременно и с МАО- В инхибиторите (лекарства, които намаляват ефекта само на тип В ензима Моно Амино Оксидаза).

* При пациенти, които едновременно с атенолол таблетки 25 мг употребяват и клонидин (лекарство за повишено кръвно налягане), приемът на клонидин трябва да се прекрати само след няколко дни след прекратяване употребата на атенолол 25 мг.

* С внимание трябва да се приемат едновременно атенолол таблетки 25 мг с клас I лекарства за смущения в сърдечния ритъм, такива като дизопирамид и квинидин.

* Атенолол25 мг засилва ефекта на инсулина и другите антихипергликенични лекарствени продукти , понижаващи нивото на кръвната захар.

* Едовременната употреба на атенолол таблетки 25 мг и анестетици (лекарства, които се използват за анестезия) води до ефект на подтискане на сърдечната дейност и увеличава риска от спадане на кръвното налягане. Преди операция уведомете Вашия лекар, че приемате атенолол. Не се препоръчва употребата на атенолол 25 мг и анестетици, имащи влияние върху сърдечния мускул такива като циклопропан и трихлоретилен.

* Нифедипин (антихипертензивен лекарствен продукт, т. е. Понижаващ кръвното налягане) може да усили антихипертензивния ефект на атенолол 25 мг. При пациенти със смущения на нервната проводимост на сърцето или сърдечна декомпенсация, лекарят трябва внимателно да проследи едновременната употреба на атенолол 25 мг и нифедипин.

* Антихипертензивния ефект на атенолол 25 мг може да се усили от следните класове лекарства: определени антидепресанти (трициклични), определени антипсихотици (фенотиазини), някои седативи (барбитурати) и други антихипертензивни средства.

 

3. Как да приемате атенолол 50 мг?

 

Дозировка

Спазвайте дозировката, дадена по-долу, освен ако Вашия лекар е посъветвал друго.

Обикновено Вашият лекар ще Ви преглежда редовно.

 

Възрастни:

При повишено кръвно налягане (хипертония):

Начална доза от 25- 50мг. еднократно дневно. Максималният ефект обикновено се постига след 1-2 седмично лечение. Ако е нужно и понататъшно понижаване на кръвното налягане, то тогава атенолол 50 мг може да се комбинира с друг антихипертензивен лекарствен продукт (например диуретик).

При пациенти в напреднала възраст и с бъбречни увреждания обикновено една таблетка атенолол от 25 до 50 мг дневно е достатъчна.

При определен тип стенокардия:

2 таблетки атенолол 50 мг дневно. Повишаването на тази доза не винаги повишава ефекта на лекарството.

При определени смущения в сърдечния ритъм:

След като са овладяни смущенията в ритъма, обикновено се дава 1 таблетка атенолол 50 мг дневно.

За предпазване от повторен сърдечен удар след остър сърдечен пристъп:

След прилагане на атенолол под формата на инжекция (за да се овладее острия сърдечен пристъп) 10 минути по-късно се дава 1 таблетка атенолол 50 мг. Дванадесет часа по-късно се прилага още една таблетка от 50 мг. След това две таблетки атенолол от 50 мг се назначават за 6 дни или до изписване от болницата.

Деца:

Употребата на атенолол 25 мг не се препоръчва при деца, тъй като няма опит за прилагането му в тази възрастова група.

Ако забележите,че атенолол 25 мг Ви действа прекалено силно или не достатъчно, потърсете съвета на Вашия лекар.

 

Начин на употреба

Приемайте таблетките с половин чаша вода.

 

Какво трябва да направите в случай на предозиране?

Ако са приети повече от нужните таблетки атенолол (бъдете особено внимателни с деца!), обърнете се незабавно към лекар. Запазете опаковката, за да знае лекарят, кое е лекарството.

Предозирането се проява с изключително забавен пулс, изключително понижаване на кръвното налягане, пристъп на астма и слабост на сърцето (което се изразява със симптомите на невероятна умора и стягане в гръдния кош).

 

Какво трябва да направите в случай, че сте пропуснали доза?

Ако пропуснете прием, вземете дозата възможно най-скоро, освен ако не е време за следващия прием. В този случай не вземайте пропуснатата доза, а се върнете към предписания Ви дозов режим. Никога не удвоявайте дозите. Ако се съмнявате, консултирайте се Вашия лекар или фармацевт.

Симптоми, които може да очаквате при спиране на лечението

Симптоми при спиране на лечението с атенолол 25 мг

Внезапното спиране на употребата на атенолол таблетки 25 мг трябва да се избягва, защото съществува риск от повишаване на кръвното налягане и смущения в сърдечния ритъм. Никога не решавайте да спрете приема на тези таблетки сами- винаги първо се консултирайте с Вашия лекар. Обикновено вашият лекар първо ще намали постепенно дозата на атенолол или ще го замести с друго лекарство.

 

4. Възможни нежелани лекарствени реакции.

Както всяко едно лекарство и атенолол 25 мг може да предизвика нежелани реакции. Те могат да възникнат в различни органи.

 

Следните нежелани реакции могат да бъдат наблюдавани:

* недостиг на въздух при пациенти с астматични проблеми ( CARA пациенти);

* промяна в настроението;

* импотентност;

* уморяемост;

* смущения в съня;

* кошмари;

* студени пръсти на крайниците;

* стомашно- чревни оплаквания (като гадене, повръщане и лека диария);

* главоболие;

* понижено кръвно налягане;

* объркване;

* халюцинации (виждане на неща, които всъщност ги няма);

* психози (тежко смущение на психическите функции);

* парестезии (смущения в усета).

 

Ако по време на лечение Ви се появи стегнатост в гръдния кош, отичане на стъпалата и/ или на краката, проблеми с очите, замаяност или кожни проблеми, то трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако Ви се появи нежелана лекарствена реакция, която не е посочена в тази листовка или която намирате тежка по сила.

 

5. Как да съхранявате атенолол?

Съхранявайте таблетките при температура под 25 ? С, на сухо място в оригиналната им опаковка.

СЪХРАНЯВАЙТЕ НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:CF456
Цена за НЗОК:1.28 лв.
Реимбурсация:0.61 лв.
Пациентът заплаща:0.67 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на АТЕНОЛОЛ табл. 25 мг. * 30 АКТАВИС с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (22)

Умерено клинично значими взаимодействия (363)

Маловажно клинично значими взаимодействия (29)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 2.9, 21 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "АТЕНОЛОЛ табл. 25 мг. * 30 АКТАВИС" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "АТЕНОЛОЛ табл. 25 мг. * 30 АКТАВИС"

1. Мария Проданова: (2011-11-20 20:37:15)

Пия атенолол 25 от десетина години. Чувствам се добре, но JP-то ми е на мнение, че това е много старо лекарство и не трябва да се взима. От друга страна, внението на кардиолога, при който ходих до преди 6 месеца е, че си е добро лекарство. За съжалени кардиологът, при когото ходих вече не приема. Какво е Вашето мнение. Предварително благодаря. Мария

2. www.framar.bg отговаря: (2011-11-21 15:02:03)

Мария Проданова

Пия атенолол 25 от десетина години. Чувствам се добре, но JP-то ми е на мнение, че това е много старо лекарство и не трябва да се взима. От друга страна, внението на кардиолога, при който ходих до преди 6 месеца е, че си е добро лекарство. За съжалени кардиологът, при когото ходих вече не приема. Какво е Вашето мнение. Предварително благодаря. Мария

Ако имате съмнения най-добър съвет може да получите от кардиолог.

3. Мария Проданова: (2011-11-22 22:43:58)

www.framar.bg отговаря

Мария Проданова

Пия атенолол 25 от десетина години. Чувствам се добре, но JP-то ми е на мнение, че това е много старо лекарство и не трябва да се взима. От друга страна, внението на кардиолога, при който ходих до преди 6 месеца е, че си е добро лекарство. За съжалени кардиологът, при когото ходих вече не приема. Какво е Вашето мнение. Предварително благодаря. Мария

Ако имате съмнения най-добър съвет може да получите от кардиолог.

Да, знам че най-добър съвет ще ми даде кардиолог, но кардиолозите, при които сега хосих ми казват същото - много е старо това лекарство, с повеме странични ефекни и т.н. От друга страна, без да съм кардиолог, се питам - като е старо и с повеме странични ефекти защо се произвежда. Затова исках Вашето мнение. Предварително Ви благодаря за отговора. Мария

4. www.framar.bg отговаря: (2011-11-23 09:49:02)

Мария Проданова

www.framar.bg отговаря

Мария Проданова

Пия атенолол 25 от десетина години. Чувствам се добре, но JP-то ми е на мнение, че това е много старо лекарство и не трябва да се взима. От друга страна, внението на кардиолога, при който ходих до преди 6 месеца е, че си е добро лекарство. За съжалени кардиологът, при когото ходих вече не приема. Какво е Вашето мнение. Предварително благодаря. Мария

Ако имате съмнения най-добър съвет може да получите от кардиолог.

Да, знам че най-добър съвет ще ми даде кардиолог, но кардиолозите, при които сега хосих ми казват същото - много е старо това лекарство, с повеме странични ефекни и т.н. От друга страна, без да съм кардиолог, се питам - като е старо и с повеме странични ефекти защо се произвежда. Затова исках Вашето мнение. Предварително Ви благодаря за отговора. Мария

Всеки медикамент си има своите показания и може да се прилага при определени пациенти.

АТЕНОЛОЛ табл. 25 мг. * 30 АКТАВИС е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.