Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта TAKEDA КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14

КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14

Арт. #30014868

КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗA ПОТРЕБИТЕЛЯ
Контролок 40 mg стомашно-устойчиви таблетки
Пантопразол
Controloc 40 mg gastro-resistant tablets
Pantoprazole

Прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
Пазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате други въпроси, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано персонално на Вас и не трябва да го предлагате на други. То може да им навреди независимо че техните симптоми са подобни на Вашите.
Ако някои от нежеланите реакции на лекарството станат сериозни или забележите реакции, неописани в тази листовка, информирайте за това Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е Контролок 40 mg и за какво се използва
2. Преди да започнете приема на Контролок 40 mg
3. Как се приема Контролок 40 mg        
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как се съхранява Контролок 40 mg
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОНТРОЛОК 40 МG И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Контролок 40 mg е селективен инхибитор на протонната помпа - лекарство, което намалява образуването на киселина в стомаха. То се използва за лечение на заболявания на стомаха и червото, предизвикани от повишена продукция на киселина в стомаха.

Контролок40 mg се използва за:
Възрастни и деца над 12-годишна възраст:

 • Гастроезофагеална рефлуксна болест - възпаление на Вашия хранопровод, свързващ гърлото със стомаха Ви, придружено с връщането на киселина от стомаха в хранопровода.

Възрастни

 • Инфекция с бактерия, наречен Helicobacter pylory при пациенти с дуоденална или стомашна язва, в комбинация с два антибиотика (терапия за премахване на инфекцията). Целта на това лечение е пълното премахване на бактериите и предотвратяване на възможността за повторна проява на язвите;
 • Стомашни и дуоденални язви;
 • Синдром на Zollinger-Ellison и други състояния с производство на по-голямо от необходимото количество стомашна киселина.


2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КОНТРОЛОК 40 MG
Не приемайте Контролок 40 mg

 • Ако сте алергичен (свръхчувствителен) към пантопразол или някоя друга съставка на Контролок 40 mg (вж. точка 6);
 • Ако сте алергичен към лекарствени продукти, съдържащи други инхибитори на протонната помпа.

Вземете специални мерки при приемане на Контролок 40 mg

 • Ако имате тежки чернодробни проблеми. Моля кажете на Вашия лекар, ако някога сте имали проблеми с черния дроб. Той ще проверява Вашите чернодробни ензими по-често, особено ако приемате Контролок 40 mg продължително време. В случай на повишаване на чернодробните ензими лечението трябва да бъде спряно;
 • Ако имате намалени телесни запаси или рискови фактори за намаляване на витамин В12 и получавате продължително лечение с пантопразол. Както всички други намаляващи образуването на киселини лекарства, пантопразол може да доведе до намалена абсорбция на витамин В12;
 • Ако приемате лекарство, съдържащо атазанавир (за лечение на СПИН), съвместно с пантопразол, поискайте съвет от Вашия лекар.

Кажете на Вашия лекар незабавно, ако забележите някое от следващите състояния:

 • Нежелана загуба на тегло;
 • Повтарящо се повръщане;
 • Затруднение в гълтането;
 • Повръщане на кръв;
 • Изглеждате блед и се чувствате слаб (анемия);
 • Забележите кръв във Вашите изпражнения;
 • Тежка и/или продължителна диария, защото Контролок 40 mg се свързва с леко повишена честота на инфекциозна диария.

Вашият лекар може да реши, че се нуждаете от някои изследвания за изключване на злокачествено заболяване, защото пантопразол облекчава симптомите на рака и може да забави диагностицирането му. Ако Вашите симптоми продължават независимо от лечението, трябва да се обсъдят допълнителни изследвания.
Ако вземате Контролок 40 mg като продължително лечение (повече от 1 година), вероятно Вашият лекар ще Ви държи под наблюдение. Вие трябва да информирате Вашия лекар за евентуални нови или необичайни симптоми и състояния.

Ако приемате други лекарства
Контролок 40 mg може да повлияе върху ефикасността на други лекарства, така че кажете на Вашия лекар, ако приемате:

 • Лекарства като кетоконазол, итраконазол и посаконазол (използвани за лечение на гъбичкови инфекции) или ерлотиниб (използвани за лечение на някои видове рак), защото Контролок 40 mg стомашно-устойчиви таблетки може да попречи на тези лекарства да действат правилно;
 • Варфарин и фенпрокормон, които сгъстяват или разреждат кръвта. Може да се наложи провеждане на допълнителни изследвания;
 • Атазанавир (използван за лечение на СПИН).

Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако вземате или сте вземали наскоро други лекарства, включително такива, отпускани без лекарско предписание.

Бременност и кърмене
Няма достатъчно данни от употребата на пантонразол при бременни жени. Има съобщения за отделяне в кърмата. Ако сте бременна или мислите, че сте бременна, или кърмите. Вие трябва да приемате Контролок 40 mg само ако Вашият лекар е преценил, че ползите за Вас са по-големи от потенциалните рискове за Вашето дете.
Попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет, преди да вземете някое лекарство.

Шофирани и работа с машини
Ако почувствате нежелани реакции като замаяност и нарушено зрение, не трябва да шофирате или да работите с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Контролок 40 mg
Контролок 40 mg съдържа соево масло. Ако сте алергичен към фъстъци или соя, не приемайте това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОНТРОЛОК 40 MG
Винаги вземайте Контролок 40 mg точно както Ви e казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурен в нещо.

Кога и как трябва да вземате Контролок 40 mg?
Контролок 40 mg се приема 1 час преди хранене с малко вода, без да дъвчете или натрошавате таблетката.

Ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната доза е:
Възрастни и деца над 12-годишна възраст
Лечение на  гастроезофагеална рефлуксна болест:

Обичайната доза с 1 стомашно-устойчива таблетка Контролок 40 mg дневно. Вашият лекар може да Ви каже да повишите дозата на 2 стомашно-устойчиви таблетки дневно. Срокът за лечение на гастроезофагеалната рефлуксна болест обичайно е между 4 и 8 седмици. Вашият лекар ще Ви каже колко дълго да продължи лечението.

Възрастни:
За лечение на инфекции с бактерии наречен Helicobacter pylori при пациенти с дуоденална или стомашна язва, в комбинации с три антибиотика (лечение за премахване на бактерия).

Една стомашно-устойчива таблетка два пъти дневно плюс два от следните антибиотика - амоксицилин, кларитромицин и метронидазол (или тинидазол), като всеки от тях се приема два пъти дневно заедно със стомашно-устойчивата таблетка пантопразол. Вземайте първата стомашно-устойчива таблетка пантопразол един час преди закуска, а втората стомашно-устойчива таблетка пантопразол 1 час преди вечеря. Следвайте инструкциите на Вашия лекар, а също и прочетете информационните листовки на антибиотиците. Срокът за лечение обичайно е 1 до 2 седмици.

За лечение на стомашни и дуоденални язви:
Обичайната доза е 1 стомашно-устойчива таблетка Контролок 40 mg дневно. След консултация с Вашия лекар, дозата може да бъде удвоена.
Вашият лекар ще Ви каже колко време да приемате лекарството. Срокът за лечение на стомашна язва обичайно продължава 4 до 8 седмици. Лечението на дуоденална язва обичайно продължава 2 до 4 седмици.

За продължително лечение на синдром на Zollingcr-Ellison и други състояния с производство на по-голямо от необходимото количество стомашна киселина
Препоръчителната начална доза е 2 стомашно-устойчиви таблетки Контролок 40 mg дневно. Вземете двете стомашно-устойчиви таблетки 1 час преди ядене. В последствие Вашият лекар може да прецизира дозата в зависимост от количеството киселина, което образува Вашият стомах. Ако Ви е предписано да приемате повече от две стомашно-устойчиви таблетки дневно, вземете стомашно-устойчиви таблетки на две еднакви дози.
Ако Вашият лекар Ви е предписал повече от четири стомашно-устойчиви таблетки дневно, трябва да Ви е казано точно кога да спрете приема на лекарството.

Специални групи пациенти:

 • Ако имате проблеми с бъбреците, умерени или тежки чернодробни проблеми, Вие не трябва да вземате за премахване на Helicobacter pylori;
 • Ако страдате от тежки чернодробни нарушения, Вие трябва да вземате не повече от една стомашно устойчива таблетка, съдържаща 20 mg пантопразол дневно (за тази цел са налични стомашно устойчиви таблетки съдържащи 20 mg пантопразол);
 • Деца под 12-годишна възраст. Тези стомашно-устойчиви таблетки не се препоръчват за употреба при деца под 12-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза Контролок 40 mg
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Няма известни симптоми на предозиране.

Ако сте пропуснали приема на Контролок 40 mg
Не вземайте двойна доза с цел да компенсирате пропуснатото. Вземете следващата предписана доза в обичайното време.

Ако спрете приема на Контролок 40 mg
Не прекратявайте приема на Контролок 40 mg, без да сте уведомили Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на Контролок 40 mg, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

4. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
Както всички други лекарства, Контролок 40 mg може да предизвика нежелани лекарствени реакции, макар че не всеки ги получава.

Честотата на възможните нежелани реакции може да се дефинира по следния начин:

 • много чести: засяга повече от 1 потребител на 10;
 • чести: засяга от 1 до 10 потребители на 100;
 • нечести: засяга от 1 до 10 потребители на 1 000;
 • редки: засяга от 1 до 10 потребители на 10 000;
 • много редки: засяга по-малко от 1 потребител на 10 000;
 • с неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни).

Ако получите някои от следните нежелани лекарствени реакции, прекратете приема на лекарството и незабавно информирайте Вашия лекар или се обърнете към най-близката болница:

Сериозни алергични реакции (честота: редки): подуване на езика и/или гърлото, затруднение при преглъщане, уртикария (копривна треска), затруднение при дишане, алергичен оток на лицето, (оток на Квинке/ангиоедем), силно замайваме със силно ускорена сърдечна дейност и обилно изпотяване.

Сериозни кожни реакции (с неизвестна честота): мехури и бързо влошаване на общото състояние, язви (вкл. леки кръвоизливи) от очите, носа, устата/устните или по външните полови органи (синдром на Stevens-Johnson, синдром на Lyell, множествен еритем) и чувствителност към светлина.

Други сериозни състояния (с неизвестна честота): пожълтяване на кожата или очите (тежко нарушение на чернодробните клетки, жълтеница) или треска, обрив, уголемяване на бъбреците, понякога с болезнено уриниране и болки в кръста (сериозно възпаление на бъбреците).

Други нежелани реакции са:
Нечести (засягат 1 до 10 на 1 000 потребители):

 • Главоболие; отпадналост; диария; неразположение, повръщане; подуване на корема и отделяне на газове; запек; сухота в устата; колики и дискомфорт; кожен обрив; зачервяване на кожата, надигнат обрив; сърбеж; чувство на слабост, чувство на изтощение или общо неразположение; нарушение на съня.

Редки (засягат 1 до 10 на 10 000 потребители):

 • Изкривяване или пълна загуба на чувството за вкус; нарушения в зрението, например двойно виждане; копривна треска (уртикария); болки в ставите; мускулни болки; промени в телесното тегло; повишена телесна температура; силна треска; подуване на крайниците (периферни отоци); алергични реакции; депресия, увеличение на гърдите при мъже.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

 • Дезориентация.

С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):

 • Халюцинации, объркване (по-специално при пациент с анамнеза за тези симптоми); понижено ниво на натрий в кръвта: понижено ниво на магнезий в кръвта.

Нежелани реакции, идентифицирани чрез кръвни тестове:
Нечести (засягат 1 до 10 на 1 000 потребители):

 • повишаване на чернодробните ензими.

Редки (засягат 1 до 10 на 10 000 потребители):

 • повишаване на билирубина; повишаване нивото на мазнините в кръвта; рязко спадане на циркулиращите гранулирани бели кръвни клетки, свързано със силна треска.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

 • намаляване на броя на тромбоцитите, което може да доведе до кръвоизливи или по-лесно насиняване от обичайното: намаление на броя на белите кръвни клетки, което може да доведе до по-чести инфекции; едновременно намаляване броя на червените и белите кръвни клетки, както и на тромбоцитите.

Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни или забележите реакции, неописани в тази листовка, информирайте за това Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА КОНТРОЛОК 40 МG;
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Контролок 40 mg след изтичане срока на годност, посочен на кутията и блистера след "Годен до:". Срокът на годност изтича на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или с битовите отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите ненужното вече лекарство. Тези мерки ще помогнат в опазването на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Контролок 40 mg
Активното вещество
е пантопразол. Една стомашно-устойчива таблетка съдържа 40 mg пантопразол (като пантопразол натрий сескихидрат).

Другите съставки са:
Ядро:
Натриев карбонат (безводен), манитол, кросповидон, повидон К90, калциев стеарат.
Обвивка: Хипромелоза, повидон К25, титанов диоксид (Е171), жълт железен оксид (Е172), пропиленгликол, метакрилен ацид-етил акрилат кополимер (1:1), полисорбат 80, натриев лаурилсулфат, триетил цитрат.
Печатно мастило: Шеллак, червен, черен и жълт железен оксид (Е172) и концентриран амонячен разтвор.

Как изглежда Контролок 40 mg и какво е съдържанието на опаковката
Жълти, овални, двойноизпъкнали стомашно-устойчиви таблетки като на едната страна е написано "Р40".


Опаковка: блистер (Alu/Alu блистер) съдържащ 14 стомашно-устойчиви таблетки.
Контролок 40 mg е наличен в следните видове опаковки: Опаковки, съдържащи 14 и 28 стомашно-устойчиви таблетки.
Не всички видови опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Nycomed GmbH, Германия.

Дата на последно одобрение на листовката: 12.2011.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14

 • Силно клинично значими взаимодействия (4)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (86)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (12)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14

Аналози на КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14

КОМЕНТАРИ КЪМ КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14

КОНТРОЛОК табл. 40 мг. * 14 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):