Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта WOERWAG PHARMA МИЛГАММА N капс. * 50

МИЛГАММА N капс. * 50

Арт. #13002256

МИЛГАММА N капсули * 50

Листовка: Информация за потребителя
Милгамма N 40 mg/90 mg/250 микрограма меки капсули 
Milgamma N 40 mg/90 mg/250 micrograms capsules, soft
Бенфотиамин (мастноразтворим дериват на витамин B1) / Пиридоксинов хидрохлорид (витамин В6) / Цианкобаламин (витамин В12)
(Benfotiamine (fat-soluble vitamin B1 derivative)/ Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6)/ Cyanocobalamin (vitamin B12))
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, от това, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява милгамма N меки капсули и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете милгамма N
3. Как да приемате милгамма N меки капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате милгамма N меки капсули
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява милгамма N меки капсули и за какво се използва
Лекарствен продукт за лечение на невропатии.

Милгамма N меки капсули се използва за лечение при:

 • заболявания на нервната система с различен произход;
 • възпалителни неврологични заболявания (неврити);
 • неврологични заболявания с болков синдром (невралгии);
 • неврологични заболявания, поради увреждане на нервите от диабет, алкохолизъм и др.;
 • мигрена;
 • болезнени мускулни дисторзии (разтежения);
 • синдром на дразнене на нервните коренчета на гръбначния стълб (радикуларен синдром);
 • синдром на шийния прешлен;
 • синдром рамо-ръка;
 • херпес зостер;
 • парализа на лицевия нерв;
 • периоди на продължителни оздравителни процеси при пациенти в старческа възраст.

Милгамма N меки капсули се използва при възрастни.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете милгамма N меки капсули
Не приемайте милгамма N меки капсули:

 • ако сте алергични към активните вещества или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете милгамма N меки капсули.
При продължителен прием (повече от 6 месеца) милгамма N меки капсули могат да предизвикат нарушения във функциите на периферните нерви.
При високи дози би могло да се появи главоболие, стомашно дразнене и диария, поради съдържащият се глицерол.

Лекарственият продукт съдържа сорбитол. 
Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство.

Деца и юноши
Липсва опит за приложението на милгамма N меки капсули при деца и юноши (на възраст под 18 години). Милгамма N меки капсули не трябва да се прилага при деца и юноши (на възраст под 18 години).

Други лекарства и милгамма N меки капсули
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
Това е изключително важно, ако приемате или сте приемали следните лекарства:

 • Леводопа (използва се за лечение на Паркинсонова болест);
 • Изоникотиноилхидразид (ИНХ) и циклозерин (за лечение на туберкулоза);
 • D-пенициламин (за лечение на ревматоиден артрит);
 • по време на продължителен период на лечение с естроген-съдържащи противозачатъчни средства;
 • 5-флуороурацил (за лечение на ракови заболявания).

Милгамма N меки капсули с храна, напитки и алкохол
Избягвайте употребата на алкохол, защото тя намалява ефективността на лечението. Приемайте капсулите след хранене. Нуждата на организма от пиридоксин се повишава с употребата на алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Тъй като този лекарствен продукт съдържа 90 mg витамин В6/капсула, то употребата му по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Шофиране и работа с машини
Не са необходими предпазни мерки.

Милгамма N меки капсули съдържа глицерол. При прием на високи дози съдържанието на глицерол в продукта може да предизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария.
Милгамма N меки капсули съдържа сорбитол. Ако сте уведомен от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемате този лекарствен продукт.

3. Как да приемате милгамма N меки капсули
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
Ако не е предписано друго, 3-4 пъти дневно по 1 капсула. В по-леки случаи и при особено благоприятно повлияване - по 1-2 капсули дневно.

Начин на приложение
Капсулите се вземат след хранене с малко течност, без да се дъвчат.
Капсулата може да се приеме по всяко време на деня.

Продължителност на лечението
Определя се от лекар. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако считате, че действието на милгамма N меки капсули е прекалено силно или прекалено слабо.

Ако сте приели повече от необходимата доза милгамма N меки капсули
Свържете се с Вашия лекар или най-близката болница.
Предозирането на витамин В6 може да причини нарушения на нервите, като е възможно да настъпи липса на координация при движението на мускулите. Изключително високи дози може да предизвикат припадъци (гърчове).
При новородени и кърмачета може да настъпи дълбока седация (отпуснатост, сънливост, непробуден дълбок сън), много силно да се понижи кръвното налягане и да настъпят нарушения на дишането.

Ако сте пропуснали да приемете милгамма N меки капсули
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата капсула.
Продължете да приемате милгамма N меки капсули както преди, в обичайното време, и се постарайте в бъдеще да приемате продукта редовно.

Ако сте спрели приема на милгамма N меки капсули
Ако сте спрели приема на милгамма N меки капсули, рискувате да провалите успеха на терапията. 
Ако изпитате някои неприятни нежелани реакции, моля консултирайте се с Вашия лекар относно продължаването на лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 

 • Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти;
 • Чести: може да засегнат до 1 на 10 пациенти;
 • Нечести: може да засегнат до 1 на 100 пациенти;
 • Редки: може да засегнат до 1 на 1000 пациенти;
 • Много редки: може да засегнат до 1 на 10 000 пациенти;
 • С неизвестна честота: Честотата не може да бъде определена от наличните данни.

Нарушения на нервната система
С неизвестна честота на проявление:

 • Дългосрочното приложение, за периоди по-дълги от 6 месеца, може да доведе до нарушения във функциите на периферните нерви, (виж "Предупреждения и предпазни мерки”).

Стомашно-чревни нарушения:
Изолирани случаи:

 • Стомашно-чревни смущения, като гадене и други стомашно-чревни оплаквания, са били документирани като единични случаи при клинични проучвания с бенфотиамин.

Общи нарушения:
С неизвестна честота на проявление:

 • При високи дози, съдържанието на глицерол в продукта може да предизвика главоболие, дразнене на стомаха и диария. (виж "Предупреждения и предпазни мерки").

Нарушения на имунната система:
Редки:

 • Алергични реакции (копривна треска, кожен обрив), задух, шокови състояния, подуване на очите, лицето, езика и гърлото.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:
Много редки:

 • Акнеиформени и булозни обриви.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

България,
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел/. +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате милгамма N меки капсули
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или блистера след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25°С! Да се пази от светлина!
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Политайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа милгамма N меки капсули
Активните вещества са:

 • Бенфотиамин (мастноразтворим витамин B1) - 40 mg;
 • Пиридоксинов хидрохлорид (витамин В6) - 90 mg;
 • Цианкобаламин (витамин В12) - 250 микрограма.

Другите съставки (помощни вещества) са: Твърди мазнини, соев лецитин, глицерол 85%, калциев хидрогенфосфат, етилванилин, титанов диоксид (Е171), червен железен окис (Е172), желатин, карион 83 (манитол Е 421, сорбитол (Е 420), хидрогенирано хидролизирано нишесте), рапично масло.

Как изглежда милгамма N меки капсули и какво съдържа опаковката
Меки, овални капсули, оцветени в бяло и розово, съдържащи гел с аромат на ванилия.
Оригинални опаковки по 20, 50 и 100 меки капсули.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия.

Производители:
C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co.KG, Германия;
Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия;
Medis International a.s., Чешка Република

Дата на последно преразглеждане на листовката: 11/2015.

За информация на нашите пациенти
Милгамма N меки капсули съдържат бенфотиамин, пиридоксинов хидрохлорид и цианкобаламин.
Витамините от групата В-комплекс не се прилагат само, за да отстранят състояния на витаминен дефицит. Те, във високи дози, притежават много по-разширени фармакологични свойства, с които се обяснява постигнатия чрез милгамма N меки капсули аналгетичен и регенеративен ефект.
Бенфотиаминът е мастноразтворима форма на витамин В1. Той представлява нова разработка на витамина. Многократно по-добре се усвоява (резорбира) от организма в сравнение със същите количества от обичайния водоразтворим витамин B1. След резорбцията в организма, бенфотиаминът се превръща във витамин В1. Той регулира катаболизма на въглехидратите, което е от голямо значение за обмяната на нервната клетка.
Витамин В6 регулира разграждането на белтъчините, мазнините и въглехидратите.
Витамин В12 е незаменим за обмяната на веществата в клетката, за нормалното кръвообразуване и функционирането на нервната система. Той катализира биологичния синтез на нуклеиновите киселини, а с това и изграждането на нови клетъчни ядра.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ МИЛГАММА N капс. * 50

Аналози на МИЛГАММА N капс. * 50

КОМЕНТАРИ КЪМ МИЛГАММА N капс. * 50

МИЛГАММА N капс. * 50 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФармакологични групи (Активни съставки):