0 продукта

Лекарствен справочник

ТЕЗЕО табл. 80 мг. * 30

ТЕЗЕО табл. 80 мг. * 30 - изображение
Цена:  12.76 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ТЕЗЕО табл. 80 мг. * 30

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TEZEO 80 mg tablets
telmisartan
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
ТЕЗЕО 80 mg таблетки
телмисартан
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Тезео и за какво се използва
2. Преди да приемете Тезео
3. Как да приемате Тезео
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тезео
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕЗЕО И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Тезео принадлежи към група медикаменти наречени ангиотензин II рецепторни антагонисти. Ангиотензин II е вещество, което се произвежда в човешкото тяло и води до стесняване на кръвоносните съдове, като по този начин се повишава кръвното налягане. Тезео блокира ефекта на ангиотензин II, което предизвиква отпускане на кръвоносните съдове и така понижава кръвното налягане.
Тезео се използва за лечение на есенциална хипертония (високо кръвно налягане). "Есенциална" означава, че повишеното кръвно налягане не се дължи на някаква друга причина.
Ако не се лекува, високото кръвно налягане може да увреди кръвоносните съдове в редица органи и така да доведе до сърдечен пристъп, сърдечна или бъбречна недостатъчност, инсулт или слепота. Обикновено няма симптоми за високо кръвно налягане, преди да възникнат увреждания на органите. За това е необходимо редовно измерване на кръвното налягане, за да се уверите, че то се намира в нормалните граници.                                                                              

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТЕЗЕО
Не приемайте Тезео      
                                                                         

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към телмисартан или към някоя от останалите съставки на Тезео (вижте Допълнителна информация за списъка с помощните вещества);
 • Ако сте бременна след трети месец (Добре е да се избягва Тезео и в ранна бременност, вижте част Бременност и кърмене);
 • Ако имате сериозни проблеми с черния дроб, като холестази или обструкции (проблеми с дренажа на жлъчката от черния дроб и жлъчния мехур) или друго тежко чернодробно заболяване.

Ако някое от изброените състояния се отнася до Вас, информирайте Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Тезео.

Обърнете специално внимание при употребата на Тезео
Моля, информирайте Вашия лекар, ако страдате или някога сте страдали от някое от следните състояния или заболявания:

 • бъбречно заболяване или бъбречна трансплантация;
 • стеноза на реналната артерия (стесняване на кръвоносните съдове на единия или на двата бъбрека);
 • чернодробно заболяване;
 • сърдечен проблем;
 • повишени нива на алдостерон (задържане на вода и соли в тялото, придружено от дисбаланс на различни минерали в кръвта);
 • ниско кръвно налягане (хипотония), което е възможно да възникне, ако сте дехидратирани (прекомерна загуба на вода от организма) или ако имате недостиг на соли, поради лечение с диуретици ("водни таблетки"), диета с ниско съдържание на сол, диария или повръщане;
 • повишени нива на калий в кръвта;
 • диабет.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Тезео не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема след третия месец от бременността, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва в този период (вижте раздел Бременност и кърмене).
В случай на операция или анестезия, трябва да съобщите на Вашия лекар, че приемате Тезео.
Не се препоръчва употребата на Тезео при деца и юноши до 18 години.
Както и при всички други антагонисти на ангиотензин II рецептори, Тезео може да бъде по-слабо ефективен при понижаване на кръвното налягане при чернокожи пациенти.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата на тези лекарства или да вземе други предпазни мерки. В някои случаи може да е необходимо да спрете използването на някое от лекарствата. Това се отнася особено за лекарствата, посочени по-долу, когато се използват едновременно с Тезео:

 • лекарства, съдържащи литий, използвани за лечение на някои видове депресия;
 • лекарства, които могат да повишат нивото на калий в кръвта като калий-съдържащи солеви заместители, калий-съхраняващи диуретици (някои "водни таблетки"), АСЕ инхибитори, ангиотензин II рецепторни антагонисти, НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен), хепарин, имуносупресори (например циклоспорин или такролимус) и антибиотика триметоприм;
 • диуретици ("водни таблетки"), особено ако се приемат във високи дози заедно с Тезео, може да доведе до прекомерна загуба на вода от организма и ниско кръвно налягане (хипотония).

Както и при другите лекарствени продукти за понижаване на кръвното налягане, ефектът на Тезео може да бъде намален, когато се прилага с НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства като аспирин или ибупрофен) или кортикостероиди. Тезео може да увеличи ефекта на понижаване на кръвното налягане на други лекарства, които се използват за лечение на високо кръвно налягане.

Прием на Тезео с храни и напитки
Можете да вземате Тезео с или без храна.

Бременност и кърмене
Бременност:

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на Тезео преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще Ви посъветва да приемате друго лекарство, вместо Тезео. Тезео не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може сериозно да увреди Вашето дете, ако се използва след третия месец от бременността.

Кърмене:
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или имате намерение да кърмите. Тезео не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да Ви назначи друго лечение, ако искате да кърмите, особено ако Вашето дете е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини
Няма данни за ефекта на Тезео върху способността за шофиране или работа с машини. Някои хора се чувстват замаяни или изморени по време на лечение на високо кръвно налягане. Ако се почувствате замаяни или изморени, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ТЕЗЕО
Тезео съдържа сорбитол.
Ако Ви е казано, че имате непоносимост към някои захариди, консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете приема на Тезео.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ТЕЗЕО
Винаги приемайте Тезео точно както ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.           
Обичайната доза Тезео е една таблетка дневно. Опитайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден. Може да приемате Тезео с или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода или друга безалкохолна напитка. Важно е да приемате Тезео всеки ден, докато Вашия лекар не Ви посъветва друго. Ако ефектът на Тезео Ви се струва прекалено силен или слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
Обичайната доза Тезео за повечето пациенти е една таблетка от 40 mg веднъж дневно, за да се осигури контрол на кръвното налягане за период над 24 часа. Вашият лекар може да препоръча по-ниска доза - 20 mg или по-висока доза - 80 mg. Прием на 20 mg може да се постигне чрез разполовяване на таблетка от 40 mg. Тезео също може да бъде използван в комбинация с диуретици ("водни таблетки"), като хидрохлоротиазид, при което се получава допълнителен понижаващ ефект върху кръвното налягане.
Ако Вашия черен дроб не функционира правилно, обичайната доза не трябва да надвишава 40 mg веднъж дневно.

Ако сте взели повече от необходимата доза Тезео
Ако случайно приемете твърде много таблетки, обърнете се незабавно към Вашия лекар, фармацевт или най-близкия център за спешна медицинска помощ за съвет.

Ако пропуснете да вземете Тезео
Ако пропуснете да вземете една доза, вземете я веднага щом се сетите през същия ден. Ако не приемете Вашата таблетка през същия ден, вземете обичайната доза на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате тази, която сте пропуснали.

Ако имате въпроси относно приема на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Тезео може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези нежелани реакции могат да възникнат с определена честота, която се определя както следва:
Нечести (засягат 1 до 10 пациента на 1 000):
повишени нива на калий в кръвта, припадък (синкоп), затруднено заспиване, чувство за виене на свят (вертиго), ниско кръвно налягане (хипотония), задух, коремна болка, диария, сухота в устата, стомашен дискомфорт, газове, повишено потоотделяне, сърбеж, мускулна болка (миалгия), бъбречно увреждане, включително остра бъбречна недостатъчност и болка в гръдния кош.

Редки (засягат 1 до 10 пациента на 10 000):
възпаление на горните дихателни пътища (например възпалено гърло, възпалени синуси, простуда), намален брой червени кръвни клетки (анемия), намален, брой тромбоцити (тромбоцитопения), тревожност, чувство на тъга (депресия), зрителни смущения, ускорен сърдечен пулс (тахикардия), замайване при изправяне, (ортостатична хипотония), разстроен стомах, повръщане, нарушения на чернодробната функция, зачервяване на кожата, бързо подуване на кожата и лигавицата (ангиоедем), обрив (уртикария), болка в ставите (артралгия), болка в гърба, мускулни спазми, болка в крайник, симптоми на слабост, грипоподобно заболяване, повишено ниво на пикочна киселина, креатин, чернодробни ензими или креатин фосфокиназа в кръвта.

Нежелани реакции с неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):
инфекции на пикочните пътища, увеличен брой на определени бели кръвни клетки (еозинофилия), алергични реакции (например обрив, сърбеж, затруднено дишане, хриптене, подуване на лицето или ниско кръвно налягане), забавен сърдечен пулс (брадикардия), лекарствен обрив, екзема (кожно нарушение), възпаление на сухожилията, лекарствена неефективност на телмисартан и понижен хемоглобин (кръвен протеин), сепсис* (често наричан "отравяне на кръвта", е тежка инфекция с възпалителен процес в цялото тяло, която може да доведе до смърт).
*В дългосрочно проучване, включващо повече от 20 000 пациенти, по-голям брой пациенти, лекувани с телмисартан получават сепсис в равнение с пациенти, които не приемат телмисартан. Събитието може да е открито случайно или да е свързано с механизъм, който не е познат за момента.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТЕЗЕО
Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30° С в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Не използвайте Тезео след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Тезео

Активното вещество е телмисартан.
Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан.
Другите съставки са меглумин, сорбитол (Е420), натриев хидроксид, повидон 25, магнезиев стеарат.

Как изглежда Тезео и какво съдържа опаковката
Тезео 80 mg са почти бели до жълтеникави, продълговати, двойно изпъкнали таблетки с щамповано "80" от едната страна.
Големина на опаковката: 30 или 90 таблетки.                               
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.                            

Притежател на разрешението за употреба:
Zentiva, k. s., Чешка Република                                                                  
 
Производители:
Zentiva, k. s., Чешка Република;
Zentiva a. s., Словашка Република;
S.C. ZENTIVA S.A., 50 Theodor Pallady Blvd Bucharest, Румъния.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:CF954
Цена за НЗОК:12.76 лв.
Реимбурсация:2.82 лв.
Пациентът заплаща:9.94 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ТЕЗЕО табл. 80 мг. * 30 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (17)

Умерено клинично значими взаимодействия (215)

Маловажно клинично значими взаимодействия (3)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 28 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ТЕЗЕО табл. 80 мг. * 30" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ТЕЗЕО табл. 80 мг. * 30"

ТЕЗЕО табл. 80 мг. * 30 е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Системи и органи:

Бихте ли одобрили въвеждането на глоби и ограничения на правата на гражданите, които не са заплатили своите здравни осигуровки?

Да, тези които не плащат, трябва да бъдат глобени и наказани. Това е престъпление спрямо солидарния модел.
Системата на солидарно осигуряване не работи както трябва заради злоупотребите. Логично е да се откаже да се плаща.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.