0 продукта

е-Аптека

ГРИПЕКС МАКС табл. * 10

ГРИПЕКС МАКС табл. * 10 - изображение
Цена:  8.00 лв.

ГРИПЕКС МАКС табл. * 10

Листовка: информация за потребителя
Грипекс Макс
500 mg/30 mg/15 mg Филмирани таблетки
парацетамол /псевдоефедринов хидрохлорид /декстрометорфанов хидробромид
Gripex Мах

500 mg/30 mg/15 mg
Film-coated tablets
Paracetamol /Pseudoephedrine hydrochloride /Dextromethorphan hydrobromide
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка, или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
Ако след 3 дни не се почувствате по-добре, или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Този лекарствен продукт съдържа парацетамол.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Грипекс Макс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Грипекс Макс
3. Как да приемате Грипекс Макс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Грипекс Макс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Грипекс Макс и за какво се използва
Грипекс Макс е многокомпонентен лекарствен продукт. Продуктът има три активни съставки: парацетамол, псевдоефедрин и дестрометорфан. Парацетамолът притежава температуропонижаващ и аналгетичен ефект, дестрометорфанът има противокашлично действие, а ефедринът възстановява проходимостта на носа. Грипекс Макс е предназначен за лечение на възрастни и на деца над 12 годишна възраст. Продуктът е показан за облекчаване на симптомите при простуда, грип и грипоподобни състояния (втрисане, възпаление на носната лигавица, суха кашлица, главоболие, сухота в гърлото, мускулни и костно-ставни болки).

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Грипекс Макс
Не използвайте Грипекс Макс при:

 • Ако сте алергични към активните вещества, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т. 6);
 • Едновременно приложение на други лекарствени продукти, които съдържат парацетамол;
 • Лечение с МАО инхибитори или по-рано от две седмици след преустановяване на приложението им;
 • Вроден дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа;
 • Тежка чернодробна или бъбречна недостатъчност;
 • Тежка артериална хипертония;
 • Исхемична болест на сърцето;
 • Алкохолизъм;
 • Бронхиална астма;
 • ХОББ;
 • Дихателна недостатъчност, потискане на дишането;
 • По време на бременност и кърмене;
 • Да не се използва при деца под 12 годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Грипекс Макс.
Приемането на лекарствения продукт от хора с чернодробна недостатъчност, както и злоупотребяващи с алкохол и гладуващи, крие риск от чернодробно увреждане. Лекарственият продукт трябва да се използва внимателно при болни с бъбречна недостатъчност, артериална хипертония, сърдечна аритмия, емфизем, повишено вътреочно налягане, аденом на простатната жлеза, хипертиреоидизъм, диабет и при пациенти, третирани с анксиолитични средства, трициклични антидепресанти, други симпатикомиметици (напр. продукти, редуциращи хиперемията), потискащи апетита лекарствени продукти и подобни на амфетамина психостимуланти. Продуктът не трябва да се прилага при пациенти с хронична продуктивна кашлица. Лекарственият продукт не трябва да се използва при болни с дихателна недостатъчност, бронхиална астма и такива с риск от дихателна недостатъчност. Грипекс Макс трябва да се прилага внимателно при пациенти, които приемат антитромботични продукти. По време на лечение с лекарствения продукт е забранена консумацията на алкохол. Консултирайте се с Вашия лекар, в случай че симптомите се влошат или не изчезнат след 3 дни.
Консултирайте се с Вашия лекар, дори ако предпазните мерки, посочени по-горе се отнасят за състояния в миналото.

Други лекарства и Грипекс Макс
Информацията, включена в тази листовка може да се отнася също така за лекарствени продукти, използвани в миналото или лекарства, които ще се прилагат в бъдеще. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Взаимодействието на Грипекс Макс с други лекарствени продукти е следствие на взаимодействие на активните съставки.

Парацетамол

 • Поради риск от предозиране, продуктът не трябва да се приема едновременно с други лекарствени продукти, които съдържат парацетамол;
 • Лекарствата, които ускоряват изпразването на стомаха (напр. метоклопрамид) ускоряват абсорбцията на парацетамол, докато лекарствени продукти, които забавят изпразването на стомаха (напр. пропантелин) може да забавят абсорбцията на парацетамол;
 • Едновременното приложение на парацетамол и МАО инхибитори, както и прилагането на продукта по-рано от две седмици след преустановяване приема на тези лекарства, може да предизвика поява на възбуда и треска;
 • Едновременното използване на парацетамол и зидовудин (AZT) може да усили токсичните ефекти на зидовудин спрямо костния мозък;
 • Парацетамол може да усили ефекта на антитромботичните агенти (кумаринови деривати);
 • Едновременното приложение на парацетамол с лекарствени продукти, които усилват чернодробния метаболизъм, напр. сънотворни средства или антиепилептични лекарства (напр. фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин), или рифампицин, може да доведе до увреждане на черния дроб, дори при използване на препоръчваните дози парацетамол;
 • Консумацията на алкохол по време на лечението с парацетамол води до образуване на токсичен метаболит, който предизвиква некроза на чернодробните клетки, което води до чернодробна недостатъчност.

Псевдоефедрин

 • Едновременното приложение с албутерол може да усили вазоконстриктивните ефекти. Да не се използва едновременно с аминофилин и симпатикомиметични агенти;
 • Едновременното приложение с други симпатикомиметични продукти, напр. средства, които намаляват хиперемията, потискат апетита или психостимуланти, сходни с амфетамините, може да доведе до повишаване на кръвното налягане;
 • Амониевият хлорид удължава продължителността на ефекта на псевдоефедрин;
 • Неутрализиращите агенти (които се използват при лечението на язвената болест) може да увеличат абсорбцията на псевдоефедрин;
 • МАО инхибиторите забавят елиминацията на псевдоефедрин от организма. Псевдоефедрин намалява ефектите на антихипертензивните лекарствени продукти и може да окаже влияние върху действието на дигиталисовите гликозиди;
 • Да не се използва едновременно с фуразолидин.

Декстрометорфан
Да не се използва едновременно с МАО инхибитори.

Грипекс Макс с храна, напитки и алкохол
Усвояването на продукта не се повлиява чувствително от храната.

Бременност, кърмене и фертилитет
Грипекс Макс е противопоказан по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
По време на приема на Грипекс Макс, шофирането или работата с машини трябва да се извършват внимателно, поради риск от заспиване и световъртеж.

3. Как да приемате Грипекс Макс
Грипекс Макс се отпуска без лекарско предписание. Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка.

Възрастни:
Перорално. 1 до 2 таблетки 3 - 4 пъти дневно. Да не се приемат повече от 8 таблетки дневно.

Деца над 12 годишна възраст:
Перорално. 1 до 2 таблетка 3 пъти дневно. Да не се приемат повече от 6 таблетки дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Грипекс Макс
Незабавно се обърнете към Вашия лекар или фармацевт. Грипекс Макс съдържа три активни вещества. Проявите на предозиране може да са в резултат на ефектите на едно от тях или на всички компоненти.
Умишленото или случайно предозиране с продукта може да предизвика, няколко или повече часа след приема, прояви като гадене, повръщане, много обилно изпотяване, сънливост, обща слабост, безпокойство и тремор, нистагъм, повишение на кръвното налягане, припадъци, дизурия и задух. Тези симптоми може да изчезнат на следващия ден, въпреки че се развива чернодробна недостатъчност, която по-късно се проявява с чувство на разкъсване в епигастриума, възобновяване на гаденето и жълтеница. При предозиране трябва незабавно да бъде потърсена медицинска помощ. Лечението трябва да се провежда в болнична обстановка. То се изразява в ускоряване на елиминацията на съставките на продукта и поддържане на жизнените функции. При предозиране с парацетамол може да се наложи прилагане на антидоти (N-ацетилцистеин и/или метионин).

Ако сте пропуснали да приемете Грипекс Макс
Грипекс Макс се използва за незабавно лечение на прояви и симптоми, които възникват при обикновена настинка или грип. Ако сте пропуснали да вземете това лекарство, а проявите на заболяването все още остават, вземете следващата доза Грипекс Макс. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на Грипекс Макс, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Грипекс Макс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата на нежеланите лекарствени реакции е класифицирана както следва:

 • Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 пациента;
 • Чести: може да засегнат до 1 от 10 пациента;
 • Нечести: може да засегнат до 1 на 100 пациента;
 • Редки: може да засегнат до 1 на 1 000 пациента;
 • Много редки: може да засегнат до 1 на 10 000 пациента;
 • С неизвестна честота: честотата не може да се определи от наличните данни.

Евентуални нежелани реакции свързани с парацетамол:
Нарушения на кръвта и лимфната система:

 • Редки: анемия, потискане на костния мозък, тромбоцитопения (намален брой тромбоцити), агранулоцитоза (липса на гранулоцити в кръвта), левкопения (намален брой левкоцити), неутропения.

Сърдечни нарушения/Съдови нарушения:

 • Редки: отоци.

Стомашно-чревни нарушения:

 • Редки: остър и хроничен панкреатит, кървене, коремни болки, диария, гадене, повръщане, чернодробна недостатъчност, чернодробна некроза, жълтеница.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

 • Редки: сърбеж, обрив, изпотяване, червено морави петна по кожата и лигавиците, ангиоедем, уртикария.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища.

 • Редки: нефропатия, тубулни нарушения.

Парацетамол е широко използван лекарствен продукт и съобщенията по отношение на нежеланите лекарствени реакции са редки и обикновено свързани с предозиране. Наблюдавани са единични случаи на епидермална некролиза, синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе, оток на ларинкса, анафилактичен шок и замаяност.
Нефротоксичните прояви са редки, не е отбелязана връзка с терапевтичните дози, с изключение на случаи с хронично използване на лекарствения продукт.

Евентуални нежелани реакции, свързани с псевдоефедрииов хидрохлорид:
Поради малкия брой съобщения за нежелани лекарствени реакции, свързани с употребата на псевдоефедрин, не е възможно да се определи точната честота на тяхното възникване, изглежда, че тези реакции са редки или много редки.

Нарушения на метаболизма и храненето:

 • С неизвестна честота: повишена жажда.

Психични нарушения:

 • С неизвестна честота: халюцинации (особено при деца).

Нарушения на нервната система:

 • С неизвестна честота: безсъние, неспокойство, тревожност, замаяност, мускулна слабост, тремор.

Сърдечни нарушения:

 • С неизвестна честота: сърдечна аритмия, тахикардия.

Стомашно-чревни нарушения:

 • Нечести: гадене, гастро-интестинални нарушения, повръщане.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

 • С неизвестна честота: зачервяване, обрив, обилно изпотяване.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:

 • С неизвестна честота: задръжка на урината (особено при мъже).

Евентуални нежелани реакции, свързани с декстрометорфанов хидробромид:
Нарушения на имунната система

 • Много редки: реакции на свръхчувствителност.

Нарушения на нервната система:

 • Нечести: уморяемост, замаяност;
 • Много редки: сънливост, халюцинации, развитие на зависимост при злоупотреба.

Стомашно-чревни нарушения:

 • Нечести: гадене, гастро-интестинални нарушения, повръщане.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Грипекс Макс
Да се съхранява под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте след изтичане срока на годност отбелязан върху опаковката.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Грипекс Макс
Активните вещества са:

 • Парацетамол - 500,0 mg;
 • Псевдоефедринов хидрохлорид - 30,0 mg;
 • Декстрометорфанов хидробромид - 15,0 mg.

Другите съставки са: повидон, микрокристална целулоза, кросповидон, прежелатинизирано нишесте, стеаринова киселина, силициев диоксид, колоиден, безводен.

Филмова обвивка: Опадрай жълт (хипромелоза, титанов диоксид, алуминиев лак с тартразин, Макрогол 400).

Мастило: шеллак, железен оксид (черен), n-бутилов алкохол, изопропилов алкохол, амониев хидроксид 28 %, пропиленгликол.

Как изглежда Грипекс Макс и какво съдържа опаковката
6 филмирани таблетки в блистер от PVC/PVDC/Al фолио в картонена кутия с информация за потребителя.
6 филмирани таблетки в 3 сашета (всяко по 2 таблетки) в картонена кутия с информация за потребителя.
10 филмирани таблетки в блистер от PVC/PVDC/Al фолио в картонена кутия с информация за потребителя.
12 филмирани таблетки в блистер от PVC/PVDC/Al фолио в картонена кутия с информация за потребителя.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
US Pharmacia Sp. z o.o., Полша.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Август/2013.

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
 • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
  Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
 • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.3, 35 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

По темата във форума. Включете се в дискусията сега!

1. southern_sun:

Здравейте, зимата ни изненада много рано тази година и започнаха грипните заболявания. Как да разпознаем симптомите на грипа? Какво лечение да приложим? Кога да се обърнем към специалист? Това са все въпроси, които си задаваме когато ни заболи гърло, поте...

2. Bella:

Ох така да мразя грипа, поваля те за секунди буквално, в повечето случаи личния лекар ти предписва антибиотик и продължаваш да се мъкнеш болен поне седмица. Докато не ти сменят няколко лечения и най-накрая се установи, че е грип и се оправяш от Фервекс ил...

3. Margo:

Аз не съм доволна от Фервекса, много ме унася и ми се приспива. Много често се налага да съм на работа макар и болна и най-подходящо според мен е Колдрекс Макс грип и ударни дози витамин Ц....

4. Genoveva:

Разбира се след тия температурни промени и аз не бях пропусната от грипа. Както нищо ми нямаше така ме почна със страхотно главоболие, хрема, обща отпадналост. Два дена се мъкнах така, дори вдигнах температура. Взех си от аптеката Ибупром синус, витамин С...

5. Greenfly:

Фервексчето върши чудесна работа!!! И на мен ми се случи на скоро. Греяна ракийка, Фервекс и топъл чай оправи положението -> ->...

6. bisertaskov:

Каква е разликата между острите респираторни заболявания и грип ? Как да определим дали сме болни от грип или обикновена настинка ?...

7. valiart:

И аз съм за Фервекса, май всички харесваме добрия сънотворен ефект, който има -> -> освен лечебния, разбира се! -> -> Важното е, че помага. А нали сте чували: грип с лекарства се лекува 1 седмица, а без за 7 дена...

8. pnk:

При мен нурофен стопколт е панацеята при подобни състояния, парацетамоловите препарати някак си по не ми действат... Но най-важно е да се подсили имунитета, всякакви витамини в естествен и изкуствен вид -> ->...

9. valiart:

При грипните вълни е добре също така да се ограничат масовите събирания - по заведения и т.н. Но трябва да се взимат мерки и по хигиената. Редовно измиване на ръцете, почистване на телефона и клавиатурата на компютъра с мокри антибактериални кърпички....

10. Margo:

При грипните вълни е добре също така да се ограничат масовите събирания - по заведения и т.н. Но трябва да се взимат мерки и по хигиената. Редовно измиване на ръцете, почистване на телефона и клавиатурата на компютъра с мокри антибактериални кърпички. Пра...

11. nikol_med:

На мен нито Фервексът, нито Колдрексът вече ми действат. По едно време пиех само парацетамол (то нали е същото) и ЦТБ. Но и това не помага. Сега приятелят ми нещо се опита да се разболее, ама го натъпках с ЦТБ и Нурофен Експрес и застопорих нещата. Хубаво...

12. qproin:

Аз пия колдрекс като усетя наченки на грип, профилактично всяка седмица си вземам и по 1 доза осцилококцинум. Фервекс не обичам, то вярно че хубаво лекарство няма, ама него определено го избягвам.Много течности, чай с лимон, топла вана и се стремя да се и...

13. Пума:

Пиете ли имуностимулатори? Аз всяка есен и даже ги препоръчвам!...

14. vaksina:

Здравейте, зимата ни изненада много рано тази година и започнаха грипните заболявания. Как да разпознаем симптомите на грипа? Какво лечение да приложим? Не мисля че зимата ние изненадала а напротив на вън за сезона е много добра температурата,колкото до г...

15. southern_sun:

Здравейте, зимата ни изненада много рано тази година и започнаха грипните заболявания. Как да разпознаем симптомите на грипа? Какво лечение да приложим? Не мисля че зимата ние изненадала а напротив на вън за сезона е много добра температурата,колкото до ...

16. vaksina:

Здравейте, зимата ни изненада много рано тази година и започнаха грипните заболявания. Как да разпознаем симптомите на грипа? Какво лечение да приложим? Не мисля че зимата ние изненадала а напротив на вън за сезона е много добра температурата,колкото до...

17. valiart:

Каква е разликата между острите респираторни заболявания и грип ? Как да определим дали сме болни от грип или обикновена настинка ? За кой грип по-точно питате? За птичи или свински?...

18. Margo:

Чухте ли за новия Грип , който върлува?...

19. сиско:

Чухте ли за новия Грип , който върлува? Не, чудно как ли са го кръстили? -> ->...

20. The_The_Ramone:

Едно от най-глупавите неща в света на здравето е сигурно параноята от грипа. Грип, голямо чудо. От много години се мъча да хвана грип и не мога. Залагам на добро/правилно хранене, спорт, добра хигиена, не пия и не пуша. Със сигурност, живея една идея по-с...

21. Forman:

Едно от най-глупавите неща в света на здравето е сигурно параноята от грипа. Грип, голямо чудо. От много години се мъча да хвана грип и не мога. Залагам на добро/правилно хранене, спорт, добра хигиена, не пия и не пуша. Със сигурност, живея една идея по-с...

22. valiart:

4 трика срещу настинка и грипНезависимо дали сте си поставили противогрипна ваксина или не, може да пробвате тези трикове за намаляване на опасността от заразяване с грип и предпазване от настинка.Мийте си ръцете - отново и отново... Ръцете ви се нуждаят ...

23. tweety:

Каква е разликата между острите респираторни заболявания и грип ? Как да определим дали сме болни от грип или обикновена настинка ? И аз си задавам същия въпрос. От няколко дни не се чувствам добре, гърлото ме боли, глава, мускулите на цялото тяло. Чудя с...

24. Marianne:

Каква е разликата между острите респираторни заболявания и грип ? Как да определим дали сме болни от грип или обикновена настинка ? Грип се причинява от вирусите на грипа (Virus influenzae) и представлява остро инфекциозно заболяване, което се проявява ...

25. Finger:

Каква е разликата между острите респираторни заболявания и грип ? Как да определим дали сме болни от грип или обикновена настинка ? За кой грип по-точно питате? За птичи или свински? Грипните вируси се променят постоянно мигрирайки от единия край на земн...

26. GRIP:

Тазгодишния грип е ужасен,пазете се много.Хвана ме и вече три дни и половина съм с температура 37,5 - 38,5 .Няма сваляне.Гърло зачервено ,кашлица суха и гадна.Сега пия антибиотик Цероксим 500мг.дано да има ефект че направо ме съсипа температурата.За гърло...

27. Memento:

Само прахчета и парацетамол на това наблягам аз и допълнително витамин С в по-големи количества. Сега е нормално да настине човек или да хване грип но не знам колко от вас са карали тежък грип лятото, няма по-ужасно преживяване от това!!!...

28. southern_sun:

То е ясно, че сме в сезона на грипните вируси и все се чудим от къде ще ни атакуват, но замисляли ли сме се кои са най-разпространените митове за грипа? Докато се чудите аз ще ви помогна с 10 такива!Първо искам да добавя, че не бива да се бърка грипа с об...

29. Alexsandra bg:

Тръшна ме тоя грип и не мога да се оправя вече една седмица.Започна с висока температура 38,5 и така 4 дни.Температура нямам но ме мъчи една кашлица и хрема.Вече и аз не знам какво да пия и с какво да се лекувам....

30. Bolka:

Не знам дали е грип или нещо друго но температурата ми е 38,5 и ме боли всичко.Почнах да пия Тайлол и витамин Ц,дано да помогне.За носа какво да си взема не се сещам само да не е ксилометазолин, нещо друго по ефикасно?...

31. SunFlower:

Най-добрият вариант за грип това е Гриполек, на фирмата Борола и продължаваме с Имунобор - ефекта е поразителенд-р Банкова Малко съм скептично настроена към тези продукти, опитах се да си повдигна имунитета с нещо подобно без резултат. Така, че може на ва...

32. rumina3006:

Най-добрият вариант за грип това е Гриполек, на фирмата Борола и продължаваме с Имунобор - ефекта е поразителенд-р Банкова...

33. Bella:

Чухте ли за новия грип, който върлува? Преминава със стомашно неразположение, повръщане, висока температура. Тръшка те за един ден и после нищо....

34. Silvi:

Грипа колкото и безобиден да изглежда не е съвсем така. Заболяването протича по-продължително от обикновената настинка и с по-силно изявени симптоми, както и на специфичните на горно-дихателните пътища.За съжаление сърцето може да се окаже потърпевшо след...

35. Aneta67:

По новите медикаменти успешно лекуват грипа Повече плодове чай и витамин С Най важно трябва болния да си лежи в къщи на топло...

36. luba6a:

Дали е вярно, че грипа с лекарства без лекарсва- 7 дена и се оправяш?...

37. rossitta:

Има много народни методи за облекчаване на симптомите при грип - масаж, леген с вряла вода и морска сол за крачката, компрес, запарки и т.н. Аз прилагам тях, преди да премина към антибиотик...

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ГРИПЕКС МАКС табл. * 10"
--- 4 скрити --- Прочети всички тук

5. Cvetelina: (2011-02-08 08:18:16)

Благодаря ви много за всички отговори!:)

6. k: (2013-11-19 09:52:29)

V momenta piq Siofor 850,no se razbolqh.Moje li ednovremenno da gi vzemam?

7. www.framar.bg отговаря: (2013-11-19 14:37:59)

k

V momenta piq Siofor 850,no se razbolqh.Moje li ednovremenno da gi vzemam?

Да, би могло!

8. Деница Йонева: (2014-02-07 13:16:06)

Личната ми лекарка ми изписа грипекс макс таблетки и лекоклар 500 мг. за лечение на бронхит.Може ли да ги приемам и двете?

9. www.framar.bg отговаря: (2014-02-07 14:06:04)

Деница Йонева

Личната ми лекарка ми изписа грипекс макс таблетки и лекоклар 500 мг. за лечение на бронхит.Може ли да ги приемам и двете?

Да, би могло.

ГРИПЕКС МАКС табл. * 10 е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.