Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SANOFI-AVENTIS ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

Арт. #21000045

ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FLAGYL 250 mg film-coated tablets
metronidazole
ФЛАЖИЛ 250 mg филмирани таблетки
метронидазол
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

В тази листовка:

1. Какво представлява Флажил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Флажил
3. Как да използвате Флажил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флажил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЛАЖИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Какво представлява Флажил

 • Флажил спада към групата на антиинфекциозните имидазолови производни.

За какво се използва
Това лекарство е показано за лечение на:

 • вагинит причинен от Trichomonas vaginalis;
 • неспецифичен вагинит;
 • амебиаза;
 • гиардиаза (ламблиаза);
 • инфекции предизвикани от чувствителни към лекарството анаеробни микроорганизми.


2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛАЖИЛ
Не използвайте Флажил:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към метронидазол или към някое от помощните вещества, или други лекарствени продукти включващи имидазолови производни.

По принцип, това лекарство не трябва да се използва в комбинация с дисулфирам, освен ако не е препоръчано от Вашия лекар.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил.

Обърнете специално внимание при употребата на Флажил

Използването на Флажил за продължително лечение трябва да бъде внимателно преценено от Вашия лекар.
Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете употребата на Вашето лекарство.

Лечението с Флажил не трябва да се предписва за срок по-дълъг от 10 дни и не трябва да се прилага по-често от 2 до 3 пъти годишно.
Ако забележите, че имате лоша координация на волевите движения, виене на свят, умствено объркване или залитате, трябва да спрете лечението и да се консултирате с Вашия лекар.
Трябва да внимавате с това лекарство в случай, че имате тежки, хронични или прогресиращи заболявания на периферната и централната нервна система.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил.

Предупреждения и предпазни мерки

В случай на кръвни нарушения, висока доза и/или продължително лечение, Вашият лекар може да назначи редовни кръвни изследвания, особено по отношение на белите кръвни клетки.
В случай на продължително лечение, важно е да уведомите Вашия лекар ако възникнат нервни смущения (мравучкане, трудна координация на движенията, замайване, гърчове). По време на лечението може да наблюдавате червеникаво-кафяво оцветяване на урината, което не е обезпокоителен симптом.
Флажил трябва да се прилага предпазливо при пациенти с чернодробна енцефалопатия.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил.

Други лекарства и Флажил

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Не трябва да използвате Флажил заедно с дисулфирам, алкохол и лекарствени продукти, съдържащи алкохол. Флажил може да си взаимодейства също и със следните лекарства: перорални антикоагулантни лекарства (трябва да се следи протромбиновото време и при необходимост антикоагулантната терапия да се коригира поради повишена опасност от кървене), литий и циклоспорин (нивата им трябва да се следят, тъй като могат да се повишат), фенитоин и фенобарбитал (понижават се нивата на метронидазол 5-флуороурацил (трябва да се следи за прояви на токсичност, тъй като клирънсът може да се понижи), бусулфан (може да доведе до токсичност на бусулфан).
Приемът на това лекарство може да повлияе на резултатите от някои лабораторни изследвания (изследване за трепонеми) и да даде фалшиво отрицателен TPI тест.

Флажил с храни и напитки
Не се препоръчва да употребявате алкохол по време на лечението и поне 24 часа след края на лечението поради опасност от развитие на дисулфирам-подобна реакция (напр. зачервяване, горещи вълни, повръщане и учестяване на сърдечната дейност).

Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременете.
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите.
Флажил може да се прилага при необходимост по време на бременност, ако е препоръчано от Вашия лекар или фармацевт.
Употребата на това лекарство не се препоръчва по време на кърмене.
Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Трябва да се има предвид вероятността от появата на световъртеж, объркване, халюцинации, конвулсии или очни нарушения след употребата на това лекарство. При тези прояви да не се допуска шофиране и работа с машини.

Флажил съдържа пшенично нишесте
Подходящо за хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия).
Пациенти с алергия към пшеница (различна от цьолиакия) не трябва да вземат този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛАЖИЛ
Винаги използвайте Флажил точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да приемате това лекарство

 • Приемайте това лекарство през устата.

Какво количество да приемате
Препоръчителната доза е:
Вагинит и уретрит предизвикани от Trichomonas vaginalis:
Възрастни и младежи:

2000 mg като еднократна доза или 200 mg три пъти дневно за 7 дни или 400 mg два пъти дневно за 5-7 дни.
Вашият партньор трябва да се лекува заедно с Вас дори и в случай, че не проява никакви клинични симптоми.
Деца под 10 годишна възраст: 40 mg/kg орално като еднократна доза или 15-30 mg/kg/ден разделени на 2-3 дози за 7 дни.
Да не се превишава 2000 mg /доза.

Неспецифичен вагинит
Възрастни:
500 mg през устата два пъти дневно в продължение на 7 дни. Вашият партньор трябва да се лекува заедно с Вас.
Деца над 12 години: 400 mg два пъти дневно за 5-7 дни или 2000 mg като еднократна доза.

Амебиаза
Възрастни:
1,50 g/ден на 3 приема за 7 дни.
Деца над 10 годишна възраст: от 400 до 800 mg, три пъти дневно за 5-10 дни.
Деца от 7 до 10 годишна възраст: от 200 до 400 mg, три пъти дневно за 5-10 дни.
Деца от 3 до 7 годишна възраст: от 100 до 200 mg, четири пъти дневно за 5-10 дни.
Деца от 1 до 3 годишна възраст: от 100 до 200 mg, три пъти дневно за 5-10 дни.
Алтернативно дозите могат да бъдат изразени според телесното тегло: 35-50 mg/kg/ден на 3 приема за 5-10 дни без да превишава 2400 mg/ден.

Гиардиаза
Възрастни:
750 mg до 1 g/ден в продължение на 5 последователни дни.
Деца над 10 годишна възраст:
2000 mg дневно за три дни или 400 mg три пъти дневно за 5 дни или 500 mg два пъти дневно за 7-10 дни.
Деца от 7 до 10 годишна възраст: 1000 mg дневно за три дни.
Деца от 3 до 7 годишна възраст: от 600 до 800 mg еднократно на ден за 3 дни.
Деца от 1 до 3 годишна възраст: 500 mg еднократно дневно за 3 дни.
Алтернативно изразено в mg/kg телесно тегло: 15-40 mg/kg/ден, разделени на 2-3 дози.

Анаеробни инфекции
Възрастни:
1 g до 1.50 g/ден.
Деца > 8 седмици до 12 години: 20-30 mg/kg/ден като единична доза или разделени на 3 дози (7.5 mg/kg на всеки 8 часа). Дневната доза може да бъде повишена до 40 mg/kg според тежестта на инфекцията. Продължителността на лечението обикновено е 7 дни.
Деца < 8 седмици: 15 mg/kg като единична доза дневно или разделена на 2 дози (7.5 mg/kg на 12 часа).
При новородени с гестационна възраст < 40 седмици натрупването на метронидазол може да възникне по време на първата седмица от живота, защото концентрациите на метронидазол в серума трябва да се мониторират за предпочитане след няколко дни лечение.

Ерадикация на Helicobacter pylori при педиатрични пациенти
Като част от комбинирана терапия, 20 mg/kg/ден. Да не се превишава 500 mg два пъти дневно за 7 до 14 дни. Да се вземат предвид официалните препоръки отнасящи се до правилната употреба на антибактериалните средства преди иницииране на терапията.
Във всички случаи, спазвайте лекарското предписание.

Ако сте приели повече от необходимата доза Флажил
He съществува специфичен антидот. В случай на предозиране, което може да се прояви с повръщане, трудна координация на движенията, лоша ориентация. Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, за да се започне симптоматично лечение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Флажил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Честотата, видът и тежестта на нежеланите реакции при деца е същата както при възрастните.

Възможно е да се получат следните нежелани лекарствени реакции:
Стомашно-чревни нарушения

 • епигастрална болка, гадене, повръщане, диария;
 • орален мукозит, вкусови нарушения, анорексия;
 • обратими случаи на панкреатит.

Нарушения на имунната система

 • ангиоедем, анафилактичен шок.

Нарушения на нервната система

 • периферна сензорна невропатия;
 • главоболие, конвулсии, замайване;
 • случаи на енцефалопатия, (напр. обърканост) и подостър целебрален синдром (напр. атаксия, дизартрия, нарушения на походката, нистагъм, тремор), които могат да се разсеят при спиране приема на лекарството;
 • асептичен менингит.

Психични смущения

 • психотични смущения включващи - объркване, халюцинации;
 • потиснато настроение.

Нарушенията на очите

 • преходни зрителни нарушения като двойно виждане, късогледство, замъглено виждане, намалена визуална острота, промени в цветното зрение;
 • оптична невропатия/неврит.

Нарушения на кръвта и лимфната система

 • наблюдавани са случаи на агранулоцитоза, неутропения, тромбоцитопения.

Хепатобилиарни нарушения

 • съобщавани са повишени нива на чернодробните ензими (АСАТ, AЛAT, алкална фосфатаза, холестатичен или смесен хепатит и хепатоцелуларно чернодробно увреждане, придружавани с жълтеница;
 • съобщавани са случаи на чернодробна недостатъчност, налагащи чернодробна  трансплантация при пациенти, лекувани с метронидазол в комбинация с други антибиотични лекарства.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 • обрив, сърбеж, зачервяване, уртикария;
 • поява на пустулозни обриви.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 • треска.

Други смущения

 • урината може да се оцвети в червено-кафяво, тъй като могат да бъдат открити водно разтворими пигменти, вероятно от метаболитите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЛАЖИЛ
Да не се употребява след изтичане срока на годност отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25 °С в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Флажил
Активното вещество
е: метронидазол (metronidazole). Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg метронидазол.

Другите съставки са:

 • вътрешност на таблетката: пшенично нишесте, повидон, магнезиев стеарат;
 • покритие на таблетката: хипромелоза, макрогол 20000.

Как изглежда Флажил и какво съдържа опаковката
Флажил се предлага в картонена опаковка по 20 филмирани таблетки в PVC/алуминиеви блистери по 10 таблетки в блистер.

Притежател на разрешението за употреба:
Санофи-Авентис България ЕООД, България.

Производител:
Famar Lyon, Франция;
Sanofi-Aventis, S.A., Испания.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01/2012.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

КОМЕНТАРИ КЪМ ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20

ФЛАЖИЛ табл. 250 мг. * 20 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):ЛеченияЛюбопитно