0 продукта

Лекарствен справочник

ОСПЕКСИН табл. 1000 мг. * 12

ОСПЕКСИН табл. 1000 мг. * 12 - изображение
Цена:  8.21 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

ОСПЕКСИН табл. 1000 мг. * 12

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да приемете това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново

- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Оспексин 500 мг филмирани таблетки

Оспексин 1000 мг филмирани таблетки

Цефалексин (Cefalexin)

В тази листовка:

1.  Какво представлява Оспексин и за какво се използва
2.  Преди да приемете Оспексин
3.  Как да приемате Оспексин
4.  Възможни нежелани реакции
5.  Как да съхранявате Оспексин
6.  Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСПЕКСИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Оспексин е перорален широкоспектърен антибиотик от групата на полусинтетичните цефалоспорини. В нормални концентрации има бактерицидно действие върху чувствителни пролифериращи микроорганизми, което се изразява в потискане на биосинтезата на клетъчна стена. Оспексин е подходящ също и при пациенти с чувствителен стомах.
Оспексин се прилага при леки до умерено тежки инфекции, причинени от чувствителни на цефалоспорини микроорганизми, напр.:

• Инфекции на пикочо-половата система, вкл. простатит, причинен от E. coli, Pr. mirabilis и Klebsiellae;
• Инфекции на кожата и меките тъкани, причинени от стафилококи и/или стрептококи
• Инфекции на костите и ставите, вкл. остеомиелит, причинен от стафилококи и/или Pr. mirabilis
• Инфекции на респираторния тракт, причинени от S. pneumoniae и група А бета-хемолитични стрептококи
• Отитис медиа и фарингит, причинени от S. pneumoniae, Н. influenzae, стафилококи, стрептококи и Neisseria catarrhalis.
• В стоматологията- инфекции, причинени от стафилококи и/или стрептококи.
• Продължение на първоначална парентерална терапия с цефалоспорини.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ОСПЕКСИН

Не приемайте Оспексин

• ако сте алергични (свръхчувствителни) към цефалоспорини
• ако сте алергични (свръхчувствителни) към пеницилин, вероятността за кръстосана алергия е
около 5-10%
• при тежки системни инфекции, изискващи парентерална терапия с цефалоспорини не трябва да бъдат лекувани перорално през острия стадий

Обърнете специално внимание при употребата на Оспексин

В случай на предшестваща пеницилинова алергия е нужно повишено внимание. При пациенти, които са развили тежки системни реакции незабавно след прием на пеницилин, цефалоспорини трябва да се назначават само след внимателна лекарска преценка.

Ако се прояви реакция на свръхчувствителност и особено анафилактичен шок, лечението трябва да се прекрати и пациентът да се подложи на обичайната терапия с адреналин, антихистамини и кортикостероиди.
Възможно е развитие на резистентни микроорганизми или гъбички при продължителна терапия. Ако възникне вторична инфекция, трябва да се предприемат необходимите мерки.

При поява на тежка и персистираща диария (с кървави жилки, мукоидна и водниста диария; с тъпа дифузна или коликообразна коремна болка, фебрилитет и понякога тенезми), трябва да се обсъди псевдомембранозен колит, който е свързан с приема на антибиотик и може да бъде животозастрашаващ. В такива случаи приема на Оспексин® трябва да се прекрати незабавно и да се започне терапия въз основа на бактериологичните изследвания (напр. перорално ванкомицин 250 тд четири пъти дневно). Антиперисталтични лекарства са противопоказани.

Биохимични реакции

Фалшиво положителни резултати могат да покажат тестовете за определяне глюкоза в урината и директния тест на Coombs (също и при новородени, чиито майки са приемали цефалексин по време на раждането). В тези случаи могат да се използват методи, базирани на глкжозооксидазната реакция. Няколко случая на леко преходно повишаване на нивата на SGOT и SGPT са открити след терапия с цефалексин.
Цефалоспорините могат да повлияят определянето на кетонови тела в урината.

Прием на други лекарства

Тъй като цефалоспорините, какъвто е и цефалексина действат само върху пролифериращи микроорганизми, те не трябва да бъдат комбинирани с бактериостатични антибиотици. Едновременната употреба с пробенецид (напр.0,5 г перорално четири пъти дневно, което е противопоказано при деца под 2-годишна възраст) води до потискане на бъбречното елиминиране. Комбинирането на цефалоспорини с бримкови диуретици (етакринова киселина, фуроземид) или с други потенциално нефротоксични антибиотици (аминогликозиди, полимиксин, колистин) може да повиши нефротоксичния ефект.

Едновременното приложение на цефалоспорини и перорални антикоагуланти може да удължи протромбиновото време. Цефалоспорините могат да намалят ефекта на пероралните контрацептиви. Възможно е взаимодействие между цефалексин и метформин, което да доведе до кумулиране на метформин.

Прием на Оспексин с храни и напитки

Храната не повлиява ефекта на Оспексин. Избягвайте алкохолните напитки по време на лечението с Оспексин.

Бременност и кърмене

Досега няма данни за увреждащи плода ефекти на цефалексин по време на бременност. Трябва да се има предвид, че цефалексин преминава в майчиното мляко.

Шофиране и работа с машини

Няма данни Оспексин да повлиява способността за шофиране или работата с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ОСПЕКСИН

Дозировката на Оспексин зависи от тежестта на инфекцията и се определя само от лекуващия лекар.

  • Възрастни

Дневната доза при инфекции с чувствителни микроорганизми (Gr +) е 1-4 г. Дневната доза при инфекции с по-малко чувствителни микроорганизми (Gr -) е 4-6 г и повече, разделени в 2, 3 или 4 единични дози. Дневната доза не трябва да е по-ниска от 1 г. Обичайно 3 х 1 филмирана таблетка 1000 мг.

  • Деца

Дневната доза е 25-50 (до 100) мг/кг, разделена на 2, 3 или 4 единични дози.

Бебета и деца до 6-годишна възраст не трябва да приемат повече от 100 мг/кг дневно.

При по-големите деца и възрастните дневната доза може да надвиши 4 г, само ако е абсолютно необходимо.

Деца на възраст 6-10 години 3 х 1 филмирана таблетка 500 мг

Деца на възраст 10-14 години 3-4 х 1 филмирана таблетка 500 мг

При леки, неусложнени уринарни инфекции, инфекции на кожата и меките тъкани и стрептококови фарингити, общата дневна доза може да бъде разделена в два приема на 12 часа.

Клинични проучвания показват, че за лечение на отитис медиа е подходяща дневна доза от 75-100
мг/кг, разделена на 4 приема.

Лечението трябва да продължи 2-5 дни след отшумяване на симптомите.

При инфекции с бета-хемолитични стрептококи се препоръчва лечение за най-малко 10 дни, за да се предотврати рецидив.

Дозировка при нарушено елиминиране

Креатининов

клирънс (ml/min)

Единична

доза

Дозов

интервал (h)

40-80 500 мг 4-6
20-30 500 мг 8-12
10 250 мг 12
5 250 мг 12-24

Пациенти на диализа и на терапия с цефалексин трябва да приемат 250 мг 1-2 пъти дневно и допълнително 500 мг след всяка диализа, което е еквивалентно на обща доза от 1 г в деня на диализата.

Оспексин се приема през устата независимо от храненето, с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Оспексин

Ако погълнете големи дози от Оспексин, незабавно се консултирайте с Вашия лекар. Симптомите на предозиране с Оспексин до голяма степен припокриват профила на страничните реакции, вкл. гадене, повръщане, епигастрален дискомфорт, диария и хематурия.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите реакции са относително редки. Досега няма съобщени тежки нежелани реакции. Нечесто възникват стомашно-чревни неразположения като диария (която в повечето случаи отшумява спонтанно дори и по-време на терапията), също главоболие, слабост, замаяност, обърканост, еозинофилия и неутропения, стоматит, вагинална монилиаза, анален пруритус.
Ако се появи диария по време на терапията, трябва да се обсъди вероятност за развитие на
псевдомембранозен колит. Единично възникналите случаи на нарушена бъбречна функция са
обратими.
Както при някои пеницилини и цефалоспорини, в редки случаи може да възникне холестатична
жълтеница.
Алергични кожни реакции, проявени като пруритус, уртикария или обриви са много редки (еритема
мултиформе, синдром на Stevens-Johnosn). Като цяло алергичните реакции към цефалоспорините
са по-слабо изявени в сравнение с тези към пеницилините. Те се проявяват по-често при пациенти с известна алергия към пеницилин.
Анафилактични реакции възникват изключително рядко.
Наблюдавани са единични случаи на интерстициален нефрит. Симптомите на алергия обикновено отшумяват след прекратяване на приема.

Ако забележите някои от споменатите нежелани реакции, моля, информирайте Вашия лекар. Той/тя
ще реши, в зависимост от тежестта им, какви мерки да предприеме.
Моля, информирайте Вашия лекар, ако забележите нежелани реакции, които не са описани в
листовката.

5.  КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОСПЕКСИН

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 30 °С.
Не използвайте Оспексин след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Оспексин

• Активното вещество е цефалексин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 500 мг или 1000 мг цефалексин

• Другите съставки са:

Макрогал 6000, магнезиев стеарат, карбокси метил нишесте натрий, повидон, лактоза, захарин натрий, ментово масло, титанов диоксид (Е-171), талк, хипромелоза.

Как изглежда Оспексин и какво съдържа опаковката

Индивидуална опаковка от 12, 20 филмирани таблетки.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Австрия

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 91 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ОСПЕКСИН табл. 1000 мг. * 12" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ОСПЕКСИН табл. 1000 мг. * 12"
--- 46 скрити --- Прочети всички тук

47. www.framar.bg отговаря: (2013-12-20 12:35:49)

Eli

Piq ospeksin zaradi silno vazpalen zyb s poduvane(ima granulom)utre doizpivam parvata opakovka,stomatologa mi izpisa oste edna opakovka,vaprosa mi e moje li da napravq edin den pochivka bez antibiotika,zastoto mi prestoi vajno sybirane i iskam da pijna-100-200g.rakijka?

Не прекъсвайте лечението!

48. Betina: (2014-01-30 10:54:55)

Zdraveite,izpisan mi e ospexin poradi wlagalishtna infekciq prichinena ot e.coli. Na 8 chasa po 1 tabletka za 6 dni. Izpisan e po antibiograma w kombinaciq s flagyl waginalni tabletki. Podhodqsht li e tozi antibiotik za ginekologichni infekcii? Blagodarq predwaritelno!

49. www.framar.bg отговаря: (2014-01-30 11:00:08)

Betina

Zdraveite,izpisan mi e ospexin poradi wlagalishtna infekciq prichinena ot e.coli. Na 8 chasa po 1 tabletka za 6 dni. Izpisan e po antibiograma w kombinaciq s flagyl waginalni tabletki. Podhodqsht li e tozi antibiotik za ginekologichni infekcii? Blagodarq predwaritelno!

Да, послушайте съвета на вашия лекар.

50. Сийка Банкина: (2014-10-22 07:58:15)

Здравейте! Пия Оспексин 1000мг втори ден,първия ден уж започна да ми действа и да се чуствам по добре,днес не спираш да кашлям и да отхрачвам слюнки...нормално ли е това?

51. www.framar.bg отговаря: (2014-10-22 10:19:09)

Сийка Банкина

Здравейте! Пия Оспексин 1000мг втори ден,първия ден уж започна да ми действа и да се чуствам по добре,днес не спираш да кашлям и да отхрачвам слюнки...нормално ли е това?

По-добре споделете оплакванията си с лекуващия лекар!

ОСПЕКСИН табл. 1000 мг. * 12 е свързан към

Заболявания:

Какво трябва да е наказанието за посегателство върху лекар по време на изпълнение на служебните му задължения?

Лекарите са хора като другите, трябва да се действа по законите на България.
Специални, по-тежки наказания за извършители на такива постъпки., заради социалната им безотговорност.
Да се класифицират като хулиганска проява и да се наказват с глоба, ако няма извършено криминално престъпление.
Лекарите си го заслужават и хората не трябва да се осъждат заради това, че не са им издържали нервите.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.