0 продукта

Лекарствен справочник

ВИГАНТОЛ капки 10 мл.

ВИГАНТОЛ капки 10 мл. - изображение
Цена:  2.89 лв.

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКУПЕН ОНЛАЙН

-   Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
-   Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-   Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите Тото Вашите.
-   Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани втази листовка нежелани"реакцйи, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


1.  Какво представлява Вигантол и за какво се използва
2.  Преди да приемете Вигантол                
3.  Как да приемате Вигантол
4.  Възможни нежелани реакции
5.  Как да съхранявате Вигантол
6. Допълнителна информация


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИГАНТОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Вигантол е витаминен препарат: Вигантол съдържа Холекалциферол (съответства на витамин D3).
Вигантол се използва:

-   Профилактика на рахит при кърмачета
-   Профилактика на предполагаем риск от заболяване, причинено от недостатъчност на витамин D
-   Профилактика на симптомите на дефицит при синдром на малабсорбция, напр. дължаща се на хронични чревни заболявания, цироза на черния дроб, обширна резещия на гастроинтестиналния тракт
-   Лечение на рахит и остеомалация, индуцирани от дефицит на витамин D
-   Поддържащо лечение на остеопороза
-   Лечение на хипопаратиреоидизъм и псевдохипо-паратиреоидизъм

 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ВИГАНТОЛ

Не приемайте Вигантол

-   ако сте алергични (свръхчувствителни) към холе-калциферол или към някоя от другите съставки на Вигантол;
-   ако имате хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта);
-   ако имате хиперкалциурия (повишена концентрация на калций в урината);
-   в случай на образуване на бъбречни камъни или данни за образуването им в миналото;
-   в случай на заболяване от саркоидоза.

Обърнете специално внимание при употребата на Вигантол

-   при повишено съдържание на калций в кръвта и/или в урината;
-   при лечение с производни на бензотиадиазина (лекарствени препарати, стимулиращи   отделянето на урина);
-   по време на бременност;
-   ако страдате от саркоидоза, защото съществува риск от засилено усвояване на витамин D3 и неговата активна форма. В този случай трябва да следите нивото на калция в кръвта и урината.

При пациенти с ограничена бъбречна функция, водеща до поява на камъни в бъбреците, трябва да се следи в нивото на калций в кръвта и урината.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
-   Фенитоин (за лечение на епилепсия) и барбитурати (за лечение на епилепсия и безсъние, както и за упойка) могат да намалят ефекта на вит. 03.
-    Едновременната употреба на на глюкокортикостероиди може да намали ефекта на вит. D3.
-   Съпътстващото приложение със сърдечни глико-зиди (стимулиращи сърдечния мускул) може да повиши тяхната токсичност, поради повишаване нивото на калций в кръвта ГП ри тези пациенти сърдечната дейност трябва да се проследява чрез ЕКГ и да се изследва нивото на калций в кръвта и урината.
-    Едновременната употреба на тиазидните диурети-ци(напр. производните на бензотиадиазин), прилагани за стимулиране отделянето на урина, може да увеличи риска от хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта). Затова при продължително лечение трябва да се следи нивото на калций в кръвта и урината.
-   Ако са предписани други препарати със съдържание на витамин D3 трябва да се вземе предвид дозата на витамин D3 във Вигантол. Допълнителното приемане на витамин 0 или на калций трябва да става само под лекарско наблюдение. В тези случаи трябва да се следи нивото на калций в кръвта и урината.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт за съвет преди да започнете приемането на всякакви лекарствени препарати.
По време на бременността Вигантол трябва да се дава само при строго определени симптоми и да се дозира така, както е задължително за отстраняването на недостига. По време на бременност трябва да се избягва продължителното предозиране на витамин D, защото това може да доведе до хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта), което от своя страна може да доведе до физически и умствени увреждания, както и до вродени сърдечни заболявания на детето.
Витамин D и неговите продукти преминавате кърмата. Не е наблюдавано предозиране при кърмачета.

Шофиране и работа с машини

Не е необходимо да се взимат особени предпазни мерки.

 

3. КАК ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТЕ ВИГАНТОЛ?

Винаги приемайте Вигантол точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашя лекар или фармацевт.
Ако не е предписано друго, обичайната доза е:
-   Профилактика на рахит при кърмачета: 1 капка дневно Вигантол (приблизително 667 IU витамин D3), недоносени кърмачета: 2 капки дневно Вигантол (приблизително 1334 IU витамин D3)

Кърмачетата получават Вигантол от втората седмица след раждането им до края на първата им година. Препоръчителни са допълнителни дози Вигантол през втората година от раждането им, особено през зимните месеци.

Капките се дават с лъжица мляко или храна. Ако капките се добавят в шише или лъжица храна, трябва да се внимава храната да се консумира изцяло, тъй като в противен случай няма да се приеме цялата доза.

-   Лечение на рахит и остеомалация, индуцирани от дефицит на витамин D:
2-8 капки дневно Вигантол приблизително 1534 - 5336 IU витамин D3). Лечението трябва да продължи една година.

-    Поддържащо лечение на остеопороза: 2-5 капки дневно Вигантол (приблизително 1334 - 3335 IU витамин D3).

-    Профилактика при предполагаем риск от витамин О дефицитно заболяване: 1-2 капки дневно Вигантол (приблизително 667 - 1334 IU витамин
-    Профилактика на малабсорбция: 5-8 капки дневно Вигантол (еквивалентен на 3335 - 5336 IU витамин 03).

-   Лечение на хипопаратиреоидизъм и псевдохипо-паратиреоидизъм: препоръчителните дози са от 10 000 до 200 000 Ш витамин 0 дневно. В зависимост от нивата на серумния калций дневната доза е 15-30 капки (еквивалентна на 10 005 - 20 010 IU витамин D3). Аке-ее-изискват--яе-висеки дози, е препоръчително да се приложат форми с по-високи дози. Калциевите нива в урината и кръвта трябва да бъдат проверявани първоначално на всеки 4-6 седмици и след това на всеки 3-6 месеца, като дозата се адаптира към тези нива.

Ако сте приели повече от необходимата доза Вигантол

Продължителното предозиране на витамин D може да доведе до риск от хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта) и хиперкалциурия (повишена концентрация на калций в урината).

При предозиране появява синдром на хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта), по-късно и до отделяне на калций в тъканите и преди всичко в бъбреците (бъбречни камъни и бъбречни калциеви образувания) и в съдовете.
Симптомите на предозиране не са много характерни и се изразяват в гадене, повръщане, констипация (запек), загуба на апетит, умора, главоболие, болки в мускулите и ставите, слабост в мускулите, както и упорита сънливост, адинамия (намалена двигателна адинамия), повишена жажда и повишено отделяне на урина, дехидратация (обезводняване).Типичните лабораторни заключения са хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта) и хиперкалциурия (повишена концентрация на калций в урината), както и повишени стойности на серума за 25-хидроксикалциферол.

При предозиране трябва да се вземат мерки за лечение на често продължителната и при определени обстоятелства опасната хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта).
В зависимост от степента на хиперкалциемия могат да се приемат след ните мерки, посочени във възходящ ред:
- диета, бедна на калций или диета, изключваща калций
- глюкокортикостероиди
- приемане на течности
- засилване на диурезата
- калцитонин


4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Вигантол може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Неблагоприятните реакции към витамин D се развиват в резултат на хиперкалциемия след предозиране.
В зависимост от дозата и продължителността на лечението, може да се наблюдава тежка и продължителна хиперкалциемия (повишена концентрация на калций в кръвта) с нейните остри (нарушаване на сърдечната дейност, гадене, гювръщане, психологични симптоми; нарушено съзнание) и хронични усложнения (повишено отделяне на урина - полиурия, засилена жажда - полидипсия, липса на апетит, загуба на тегло, образуване на камъни в бъбреците, нефрокалциноза, извънкосгна калцификация). В изолирани случаи тяхното протичане е описано като фатално.
При псевдохипопаратиреодизъм трябва да се обърне особено внимание на признаците на интоксикация и да се има предвид, че са възможни фази на нормална чувствителност към витамин D, така че изискването съответно се редуцира.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАКДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИГАНТОЛ
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.
Не използвайте Вигантол след срока на годност, отбелязан върху етикета и картоиетгата-оттаковка; Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Информация за продукта по НЗОК
Код по НЗОК:AF176
Цена за НЗОК:2.89 лв.
Реимбурсация:2.44 лв.
Пациентът заплаща:0.45 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение
Изображение 2 към продукта ВИГАНТОЛ капки 10 мл.
За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ВИГАНТОЛ капки 10 мл. с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (3)

Умерено клинично значими взаимодействия (48)

Маловажно клинично значими взаимодействия (1)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.2, 58 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "ВИГАНТОЛ капки 10 мл." във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ВИГАНТОЛ капки 10 мл."
--- 74 скрити --- Прочети всички тук

75. www.framar.bg отговаря: (2012-12-11 14:40:15)

Maggi

Здравейте, колко време след отваряне на шишенцето е годен Вигантол, съхраняван на тъмно и при стайна температура? Годността, която е отбелязана е до 2015 г., но шишенцето е отваряно още миналата година. Има ли риск след толкова време да давам пак от него? При Деавит-а си е упоменато в листовката - не повече от месец след отваряне, а тук не пише нищо подобно и по този начин ни вкарват в чуденка...

Не е посочен от производителя годност след отваряне на опаковката. Може да използвате до посочения на опаковката срок на годност.

76. Maya: (2013-08-13 23:04:01)

Така и не можах да разбера как се взима този продукт от възрастни. Пак ли в лъжица мляко като за деца, а може ли да е вода вместо мляко. Изписани са ми по 2 капки дневно. Админ, знаете ли?

77. www.framar.bg отговаря: (2013-08-14 11:31:01)

Maya

Така и не можах да разбера как се взима този продукт от възрастни. Пак ли в лъжица мляко като за деца, а може ли да е вода вместо мляко. Изписани са ми по 2 капки дневно. Админ, знаете ли?

При възрастни капките могат да се приемат и без да се разтварят в мляко.

78. жои: (2014-11-15 03:37:16)

Може ли да се използва при зимен недостиг на витамин Д поради намаленото количество дневна светлина , един вид като профилактика и помощно средство при зимни колебания в настроението?

79. www.framar.bg отговаря: (2014-11-17 11:41:25)

жои

Може ли да се използва при зимен недостиг на витамин Д поради намаленото количество дневна светлина , един вид като профилактика и помощно средство при зимни колебания в настроението?

Вигантол може да се използва за профилактика на недостиг на витамин Д, но приемът му няма да подобри настроението!

Колко редовно посещавате сайта www.framar.bg?

Това ми е първото посещение в сайта.
Влизам едва отскоро.
Влизам редовно, няколко пъти седмично.
Влизам редовно, няколко пъти месечно.
Влизам всеки ден.
Влизам когато имам нужда.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.