Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SANDOZ ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ

ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ

Арт. #30069195

ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ

Листовка: информация за пациента
Танзидор ДУО 20 mg /5 mg филмирани таблетки
Танзидор ДУО 40 mg /5 mg филмирани таблетки
Танзидор ДУО 40 mg / 10 mg филмирани таблетки
Tansidor DUO 20 mg / 5 mg film-coated tablets
Tansidor DUO 40 mg / 5 mg film-coated tablets
Tansidor DUO 40 mg / 10 mg film-coated tablets
олмесартан медоксомил / амлодипин
olmesartan medoxomil/ amlodipine
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Танзидор ДУО и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Танзидор ДУО
3. Как да приемете Танзидор ДУО
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Танзидор ДУО
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Танзидор ДУО и за какво се използва

Танзидор ДУО съдържа две активни вещества, наречени олмесартан медоксомил и амлодипин (под формата на амлодипинов безилат). И двете вещества спомагат за контрола на високото кръвно налягане.

 • Олмесартан медоксомил е от към групата лекарства, наречени „ангиотензин-II рецепторни антагонисти”, които понижават кръвното налягане чрез отпускане на кръвоносните съдове.
 • Амлодипин е от групата вещества, наречени „блокери на калциевите канали”. Амлодипин спира преминаването на калция в стената на кръвоносния съд, което предотвратява свиването на кръвоносните съдове и по този начин също понижава кръвното налягане.

Действието и на двете активни вещества допринася за преустановяване свиването на кръвоносните съдове, вследствие на което кръвоносният съд се отпуска и кръвното налягане се понижава. Танзидор ДУО се прилага за лечение на високо кръвно налягане при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира достатъчно при самостоятелно приложение на олмесартан медоксомил или амлодипин.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Танзидор ДУО

Не приемайте Танзидор ДУО:

 • ако сте алергични към олмесартан медоксомил или към амлодипин, или към определена група блокери на калциевите канали, дихидропиридините, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако смятате, че може да сте алергични, обсъдете го с Вашия лекар преди да приемете Танзидор ДУО;
 • ако сте бременна след третия месец. (Препоръчително е да се избягва употребата на Танзидор ДУО и в ранния етап на бременността - вж. точка „Бременност и кърмене”);
 • ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и приемате лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен;
 • ако имате тежки проблеми с черния дроб, ако отделянето на жлъчка е нарушено или преминаването на жлъчка в жлъчния мехур е затруднено (напр. при камъни в жлъчката), или ако имате жълтеница (пожълтяване на кожата и очите);
 • ако имате много ниско кръвно налягане;
 • ако страдате от недостатъчност на кръвоснабдяване на тъканите със симптоми, като ниско кръвно налягане, слаб пулс, учестена сърдечна дейност (шок, включително кардиогенен). Кардиогенният шок е шок, който възниква вследствие на тежки сърдечни нарушения;
 • ако кръвотокът от сърцето е нарушен (напр. поради стесняване на аортата (аортна стеноза));
 • ако имате намален сърдечен дебит (което води до задух или периферни отоци) след сърдечен удар (остър инфаркт на миокарда).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Танзидор ДУО.
Говорете с Вашия лекар, ако имате приемате някое от следните лекарства за лечение на високо кръвно налягане:

 • АСЕ инхибитор (например, еналалрил, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани със захарен диабет;
 • алискирен.

Възможно е Вашият лекар да Ви прави редовни изследвания на бъбречната функция, кръвното налягане и нивото на електролити (напр. калий) в кръвта.
Вижте също информация в точка „Не приемайте Танзидор ДУО”.

Говорете с Вашия лекар, ако имате някой от следните здравословни проблеми:

 • проблеми с бъбреците или трансплантиран бъбрек;
 • чернодробно заболяване;
 • сърдечна недостатъчност или проблеми със сърдечните клапи или сърдечния мускул;
 • тежко повръщане, диария, лечение с високи дози „отводняващи таблетки” (диуретици) или ако спазвате диета с нисък прием на сол;
 • повишени нива на калий в кръвта;
 • проблеми с надбъбречните жлези (жлезите, образуващи хормони, които се намират над бъбреците).

Свържете се с Вашия лекар, ако имате диария, която е тежка, продължителна или предизвиква значително понижаване на теглото. Вашият лекар може да прецени симптомите и да реши как да продължи лечението с Вашето лекарство за понижаване на кръвното налягане.
Както при всяко лекарство, което понижава кръвното налягане, рязкото спадане на кръвното налягане при пациенти с нарушено кръвоснабдяване на сърцето или мозъка, може да доведе до сърдечен удар или инсулт. Поради това Вашият лекар внимателно ще проследява кръвното Ви налягане.
Трябва да информирате Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или е възможно да забременеете). Лечение с Танзидор ДУО не се препоръчва в ранните етапи на бременността и не трябва да се приема след третия месец от бременността, тъй като това може сериозно да увреди Вашето бебе през този период от бременността (вж. точка „Бременност и кърмене”).

Деца и юноши
Танзидор ДУО не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Танзидор ДУО
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някое от следните лекарства:

 • Други лекарства за понижаване на кръвното налягане, тъй като те могат да усилят ефекта на Танзидор ДУО. Може да е необходимо Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да бъдат взети други предпазни мерки: Ако приемате АСЕ инхибитор или алискирен (вж. също информация в точки „Не приемайте Танзидор ДУО” „Предупреждения и предпазни мерки”).
 • Добавки, които съдържат калий, заместители на солта, които съдържат калий, "отводняващи таблетки" (диуретици) или хепарин (за разреждане на кръвта и предотвратяване съсирването на кръвта). При употреба на тези лекарства едновременно с Танзидор ДУО може да се повишат нивата на калия в кръвта;
 • Литий (лекарство, което се прилага за лечение на разстройства в поведението и някои типове депресия), когато се прилага едновременно с Танзидор ДУО, може да повиши токсичността на лития. Ако трябва да приемате литий, Вашият лекар ще измери нивата на литий в кръвта Ви;
 • Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС, лекарства за облекчаване на болка, подуване и други симптоми на възпаление, включително артрит), приложени едновременно с Танзидор ДУО, могат да повишат риска от бъбречна недостатъчност. Ефектът на Танзидор ДУО може да бъде понижен от НСПВС;
 • Колесевелам хидрохлорид, лекарство, което понижава нивото на холестерол в кръвта, тъй като може да се намали ефектът на Танзидор ДУО. Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате Танзидор ДУО най-малко 4 часа преди колесевелам хидрохлорид;
 • Някои антиациди (лекарства за нарушено храносмилане или киселини), тъй като може леко да понижат ефекта на Танзидор ДУО;
 • Лекарства, прилагани за лечение на ХИВ/СПИН (напр. ритонавир, индинавир, нелфинавир) или за лечение на гъбични инфекции (напр. кетоконазол, итраконазол);
 • Дилтиазем, верапамил (вещества, които се прилагат при проблеми със сърдечния ритъм и високо кръвно налягане);
 • Рифампицин (средство за лечение на туберкулоза);
 • Еритромицин, кларитромицин (за лечение на бактериални инфекции);
 • Жълт кантарион (Hypericum perforatum), билково лекарство;
 • Дантролен (инфузия за лечение на тежки отклонения в температурата на тялото);
 • Симвастатин, вещество, което се прилага за намаляване на нивата на холестерол и мазнините (триглицериди) в кръвта.
 • Такролимус, циклоспорин (за контрол на имунния отговор на тялото, за да може тялото да приеме трансплантиран орган).

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Танзидор ДУО с храна и напитки
Танзидор ДУО може да се приема със или без храна. Погълнете таблетката с малко течност (например, с чаша вода). Ако е възможно, приемайте дневната си доза по едно и също време всеки ден, например на закуска.
Хора, които приемат това лекарство не трябва да консумират сок от грейпфрут и плод от грейпфрут. Причината е, че плодът и сокът от грейпфрут може да доведат до увеличаване на нивото на активното вещество амлодипин в организма, което може да причини непредвидимо усилване на ефекта на Танзидор ДУО за понижаване на кръвното налягане.

Старческа възраст
Ако сте на възраст над 65 години, Вашият лекар редовно ще проследява кръвното Ви налягане при всяко повишаване на дозата, за да се уверява, че то не спада прекалено много.

Пациенти от черната раса
Както и при други подобни лекарства, ефектът за понижаване на кръвното налягане на Танзидор ДУО може да бъде в известна степен по-слаб при пациенти от черната раса.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Трябва да информирате Вашия лекар, ако смятате, че сте бременна (или е възможно да забременеете). По принцип Вашият лекар ще Ви посъветва да преустановите приема на Танзидор ДУО преди да забременеете или веднага щом установите, че сте бременна, както и да приемате друго лекарство вместо Танзидор ДУО. Това лекарство не се препоръчва в ранния етап на бременността и не трябва да се приема след третия месец от бременността, тъй като може сериозно да увреди бебето, ако се приема след този период.

Ако забременеете по време на лечение с Танзидор ДУО, незабавно информирайте и посетете Вашия лекар.

Кърмене
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или Ви предстои кърмене. Танзидор ДУО не се препоръчва при жени, които кърмят. Вашият лекар може да назначи друго лечение, ако желаете да кърмите, особено ако детето Ви е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини
По време на лечение на високо кръвно налягане може да се чувствате сънливи, неразположени или замаяни, или да получите главоболие. В такъв случай, не трябва да шофирате и работите с машини, докато симптомите не изчезнат. Консултирайте се с Вашия лекар.

Танзидор ДУО съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с лекаря, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемете Танзидор ДУО

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза на Танзидор ДУО е една таблетка дневно.
Таблетките могат да се приемат със или без храна. Погълнете таблетката с малко течност (например с чаша вода). Таблетката не трябва да се дъвче. Не приемайте таблетките със сок от грейпфрут.
По възможност приемайте дневната си доза по едно и също време всеки ден, например на закуска.

Ако сте приели повече от необходимата доза Танзидор ДУО
Ако сте приели повече таблетки от необходимото може да усетите, че кръвното Ви налягане е ниско, със симптоми като замаяност, учестен или забавен пулс.
Ако сте приели повече таблетки от необходимото или ако дете случайно погълне таблетки, незабавно отидете при Вашия лекар или в най-близкото спешно отделение. Вземете опаковката на лекарството си или тази листовка с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Танзидор ДУО
Ако сте пропуснали да приемете една доза, на следващия ден вземете обичайната си доза. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Танзидор ДУО
Важно е да продължите да приемате Танзидор ДУО, освен ако Вашият лекар не Ви каже да спрете.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В случай че настъпят, те обичайно са леко изразени и не налагат преустановяване на лечението.

Въпреки че могат да настъпят при малко хора, следните две нежелани реакции могат да бъдат сериозни:

 • Алергични реакции, които могат да засегнат цялото тяло, с подуване на лицето, устата и/или ларинкса (гласните връзки), придружени със сърбеж и обрив, могат да настъпят в хода на лечение с Танзидор ДУО. Ако това се случи, спрете приема на Танзидор ДУО и незабавно се свържете с Вашия лекар.
 • Танзидор ДУО може да причини силно понижаване на кръвното налягане при предразположени хора или вследствие на алергична реакция. Това може да причини тежък световъртеж или припадъци. Ако това се случи, спрете приема на Танзидор ДУО, незабавно се свържете с Вашия лекар и легнете.

Други възможни нежелани реакции с Танзидор ДУО:
Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • замаяност;
 • главоболие;
 • подуване на глезените, ходилата, краката, китките или ръцете;
 • умора.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • замаяност при изправяне;
 • липса на енергия;
 • изтръпване или мравучкане на ръцете или краката;
 • световъртеж;
 • усещане на сърцебиенето;
 • учестена сърдечна дейност;
 • ниско кръвно налягане със симптоми като замаяност, виене на свят;
 • затруднено дишане;
 • кашлица;
 • гадене;
 • повръщане;
 • нарушено храносмилане;
 • диария;
 • запек;
 • сухота в устата;
 • болка в горната част на корема;
 • кожен обрив;
 • мускулни спазми;
 • болка в ръцете и краката;
 • болка в гърба;
 • нужда за по-често уриниране;
 • понижена сексуална активност;
 • невъзможност за постигане или поддържане на ерекция;
 • слабост;
 • Също така са наблюдавани някои промени в резултатите на кръвните изследвания, които включват: повишаване и понижаване на нивата на калий в кръвта, повишени нива на креатинина в кръвта, повишени нива на пикочна киселина, повишени чернодробни показатели (нива на гама-глутамил трансферазата).

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

 • свръхчувствителност към лекарства;
 • припадъци;
 • зачервяване и усещане за затопляне на лицето;
 • червени, сърбящи пъпки (уртикария);
 • подуване на лицето

Нежелани реакции, съобщени при употребата на олмесартан медоксомил и амлодипин поотделно, но не и при употребата на Танзидор ДУО или наблюдавани с по-висока честота:

Олмесартан медоксомил
Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • Бронхит; възпаление на гърлото; хрема или запушване на носа; кашлица; коремна болка; стомашно разстройство; диария; нарушено храносмилане; гадене; болка в ставите или костите; болка в гърба; кръв в урината; инфекция на пикочните пътища; болка в гърдите; грипоподобни симптоми; болка. Промени в резултатите от кръвни изследвания, като повишени стойности на липидите (хипертриглицеридемия); повишени нива на урея и пикочна киселина в кръвта и повишаване на показателите за чернодробна и мускулна функция.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Понижен брой на вид кръвни клетки, т. нар. тромбоцити, което може да доведе до лесно образуване на синини или удължаване на времето на кървене; бързо настъпващи алергични реакции, които могат да засегнат цялото тяло и да причинят затруднение на дишането, както и бързо спадане на кръвното налягане, което може да доведе дори до припадък (анафилактични реакции); стенокардия (болка или дискомфорт в гърдите - състояние, наречено стенокардия); сърбеж; кожен обрив; алергичен кожен обрив; сърбеж с уртикария; подуване на лицето; мускулна болка; чувство на неразположение.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

 • Подуване на лицето, устата и/или ларинкса (гласните връзки); остро бъбречно нарушение и бъбречна недостатъчност; отпадналост.

Амлодипин
Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

 • Оток (задържане на течност).

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • Коремна болка; гадене; подуване на глезените; сънливост; зачервяване и усещане за затопляне на лицето; нарушение на зрението (включително двойно виждане и замъглено зрение); усещане на сърцебиенето, диария, запек, нарушение на храносмилането, мускулно схващане, слабост, затруднение на дишането.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Проблеми със съня; нарушения на съня; промени в настроението, включително тревожност; депресия; раздразнителност; треска; промени във вкуса; припадъци; шум в ушите (тинитус); влошаване на стенокардия (болка или дискомфорт в гърдите); неравномерен сърдечен ритъм; хрема или запушен нос; косопад; виолетови точки или петна по кожата вследствие на малки кръвоизливи (пурпура); промяна в цвета на кожата; повишено изпотяване; кожен обрив; сърбеж; червени, сърбящи пъпки (уртикария); болка в ставите и мускулите; проблеми при уриниране; спешна нужда от уриниране през нощта; необходимост от по-често уриниране (отделяне на урина); увеличаване на гърдите при мъже; болка в гърдите; болка; чувство на неразположение; увеличаване или намаляване на телесното тегло.

Редки (могат да засегнат до 1 при 1 000 души):

 • Обърканост.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

 • Понижаване броя на белите кръвни клетки, което може да повиши риска от инфекция; понижаване броя на един вид кръвни клетки, наречени тромбоцити, което води до лесно посиняване или увеличено време на кървене; повишаване на кръвната захар; повишен мускулен тонус или повишено усилие на мускулите при извършване на пасивни движения (хипертония); изтръпване или мравучкане на ръцете или краката; сърдечен удар; възпаление на кръвоносни съдове; възпаление на черния дроб или панкреаса; възпаление на стомашната лигавица; уплътняване на венците; повишени чернодробни ензими; пожълтяване на кожата и очите; повишена чувствителност на кожата към светлина; алергични реакции (сърбеж, обрив, подуване на лицето, устата и/или ларинкса (гласните връзки), придружени със сърбеж и обрив, тежки кожни реакции, включително силен обрив по кожата, уртикария, зачервяване на кожата по цялото тяло, силен сърбеж, образуване на мехури, лющене и подуване на кожата, възпаление на лигавици, понякога животозастрашаващи).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • треперене, скована поза, масковидно лице, забавени движения и неустойчива походка с влачене на краката.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ № 8,
София 1303,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Танзидор ДУО

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или бутилката след „Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

След първо отваряне на бутилката, моля използвайте в рамките на 100 дни.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Танзидор ДУО
Активните вещества са: олмесартан медоксомил и амлодипин (като амлодипинов безилат).

Танзидор ДУО 20 mg/5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg олмесартан медоксомил и 5 mg амлодипин (като амлодипинов безилат).

Танзидор ДУО 40 mg/5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 40 mg олмесартан медоксомил и 5 mg амлодипин (като амлодипинов безилат).

Танзидор ДУО 40 mg/10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 40 mg олмесартан медоксомил и 10 mg амлодипин (като амлодипинов безилат).

Другите съставки са:
Ядро на таблетката
Лактоза монохидрат, кроскармелоза натрий, прежелатинизирано нишесте (царевично), магнезиев стеарат, силицифицирана микрокристална целулоза.

Танзидор ДУО 20 mg/5 mg филмирани таблетки
Покритие на таблетката:
Поливинилов алкохол - частично хидролизиран, титанов диоксид (Е 171), макрогол/PEG 3350, талк.

Танзидор ДУО 40 mg/5 mg филмирани таблетки
Покритие на таблетката:
Поливинилов алкохол - частично хидролизиран, титанов диоксид (Е171), макрогол /PEG 3350, железен оксид жълт (Е172).

Танзидор ДУО 40 mg/10 mg филмирани таблетки
Покритие на таблетката:
Поливинилов алкохол - частично хидролизиран, титанов диоксид (Е 171), макрогол /PEG 3350, талк, железен оксид, жълт (Е172), железен оксид, червен (Е172).

Как изглежда Танзидор ДУО и какво съдържа опаковката

Танзидор ДУО 20 mg/5 mg филмирани таблетки
Бяла до почти бяла, кръгла филмирана таблетка, гравирана с надпис „20 5” от едната страна, с диаметър около 7,1 mm.

Танзидор ДУО 40 mg/5 mg филмирани таблетки
Жълта, кръгла филмирана таблетка, гравирана с надпис „40 5” от едната страна, с диаметър около 9.1 mm.

Танзидор ДУО 40 mg/10 mg филмирани таблетки
Розова, кръгла филмирана таблетка, гравирана с надпис „40 10” от едната страна, с диаметър около 9.1 mm.

Таблетките Танзидор ДУО са опаковани в блистери от алуминий-алуминий (OPA/Al/PVC-Al), отварящи се чрез натиск или HDPE бутилка с полипропиленова капачка на винт, защитена срещу отваряне от деца, с означение за първо отваряне или безцветен покриващ вътрешен слой, съдържащ в бутилката сушител, който не трябва да се поглъща.

Видове опаковки:
Блистери от AL-AL
10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 филмирани таблетки.

[Танзидор ДУО 20 mg/5 mg филмирани таблетки Танзидор ДУО 40 mg/5 mg филмирани таблетки]
HDPE бутилка
28, 100, 250 филмирани таблетки с една кутийка, включваща 1 g сушител за бутилка.

[Танзидор ДУО 40 mg/10 mg филмирани таблетки]
HDPE бутилка
28 и 100 филмирани таблетки с една кутийка, включваща 1 g сушител за бутилка.
250 филмирани таблетки с една или две кутийки, включващи 2 g сушител (2 х 1 g или 1 х 2 g) за бутилка.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Sandoz d.d., Словения.

Производители:
Lek Pharmaceuticals d.d., Словения.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ

ПО НЗОК

Информация за ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ по НЗОК

Код по НЗОК:CG878
Цена за НЗОК:29.48 лв.
Реимбурсация:7.38 лв.
Пациентът заплаща:22.10 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ

КОМЕНТАРИ КЪМ ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ

ТАНЗИДОР ДУО таблетки 40 мг. / 5 мг. * 28 САНДОЗ Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми