Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Кашлица Кашлица при деца ВЕТПРОМ АМБРОКСОЛ сироп 15 мг. / 5 мл. 120 мл. ВЕТПРОП

АМБРОКСОЛ сироп 15 мг. / 5 мл. 120 мл. ВЕТПРОП

Арт. #30069082

АМБРОКСОЛ сироп 15 мг. / 5 мл. 120 мл. ВЕТПРОП

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп
AMBROXOL VP 15 mg / 5 ml syrup
Амброксолов хидрохлорид (Ambroxol hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп
3. Как да приемате АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп и за какво се използва

АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп е показан при остри и хронични заболявания на дихателната система, протичащи с образуване на гъст секрет в дихателните пътища. По този начин се улеснява отделянето му, облекчава се кашлицата и се подобрява дишането.

АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп сироп съдържа амброксолов хидрохлорид, който втечнява бронхиалния секрет и засилва движението на ресничките на бронхиалната лигавица, което води до усилено отделяне на секрета.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп

Не приемайте АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп:

  • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към бромхексин или неговото производно амброксол, или някое от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Алергичната реакция може да се разпознае по появата на: обрив, сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане.
  • Ако провеждате лечение на язва на стомаха и/или на дванадесетопръстника.

Предупреждения и предпазни мерки
Консултирайте се с Вашия лекар преди да започнете да приемате АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп, в случай, че страдате от бъбречна или чернодробна недостатъчност.

Не приемайте АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп, ако имате назначено лечение с кодеин или други противокашлични средства. Когато тези лекарства се прилагат съвместно, отстраняването на обилните секрети от дихателните пътища се затруднява.

Съществуват много редки съобщения за пациенти, при които след употребата на амброксол са се появили остри кожни реакции с нарушаване целостта на кожата, разязвяване или мехури (синдром на Стивънс-Джонсън и синдром на Лайл). Затова, ако забележите поява на реакции от страна на кожата и лигавиците, трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар и да преустановите употребата на АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп.

Други лекарства и АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Особено важно е да информирате Вашия лекар:

  • Ако вземате антибиотици като амоксицилин, цефуроксим, доксициклин и еритромицин, тъй като съвместната употреба с амброксолов хидрохлорид води до по-висока концентрация на антибиотика в бронхиалния секрет и слюнката.
  • Ако вземате атропин, амантадин, трициклични антидепресанти, халоперидол, блокери на Н1 рецепторите и прокаинамид. Те потискат активността на ресничките и намаляват отделянето на секрет.

Бременност, кърмене и фертилитет
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп е предназначен за деца.

Шофиране и работа с машини
Няма данни AMBROXOL VP 15 mg / 5 ml syrup да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп
АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп съдържа сорбитол. Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.
АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп съдържа метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат, поради което може да причини алергични реакции (възможно е да са от забавен тип) и много рядко бронхоспазъм.

3. Как да приемате АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп

Този продукт се отпуска без лекарско предписание. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп се приема през устата.

Препоръчителната дозировка на АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп е:
Без лекарско предписание при деца над 2 години!
Деца от 6 до 12 години - 5 ml 2-3 пъти дневно (5 ml = 1 чаена лъжичка).
Деца от 2 до 5 години - 2,5 ml 3 пъти дневно.

По лекарско предписание при деца под 2 години!
Деца под 2 години - 2,5 ml 2 пъти дневно.
При деца под 1 година не се препоръчва даването на муколитик, поради невъзможност за отхрачване.
Преценката трябва да бъде извършена от лекар.
Продължителността на лечението е от 5 до 7 дни.

Ако сте използвали повече от необходимата доза 15 mg / 5 ml сироп
Ако смятате, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml
Ако сте пропуснали да приемете една доза, можете да я вземете веднага щом се сетите. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете следващата доза както обикновено.

Ако сте спрели приема на АМБРОКСОЛ 15 mg / 5 ml сироп
АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп е необходимо да бъде приеман само при нужда, и употребата му да бъде преустановена след затихване на симптомите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, 15 mg / 5 ml сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Обикновено АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп се понася добре. По-рядко срещани нежелани реакции са: гадене, повръщане, диария, обрив, сърбеж, уморяемост и главоболие. Възможно е преходно увеличение на някои ензими (ASAT, ALAT).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза / риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. ”Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.:+35928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

5. Как да съхранявате АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп

При температура под 25°С, на сухо и защитено от светлина място.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност: 2 години.
Преди употреба погледнете датата на изтичане на срока на годност, която е отбелязана върху опаковката.
Лекарственият продукт да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.
Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 28 дни.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп

  • Активното вещество е: амброксолов хидрохлорид. Всяка доза от 5 ml АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп съдържа 15 mg амброксолов хидрохлорид.
  • Другите съставки са: лимонена киселина монохидрат, течен сорбитол (Е 420), глицерол, метил парахидроксибензоат (Е 218), пропил парахидроксибензоат (Е 216), пропиленгликол, ароматизатор малина, пречистена вода.

Как изглежда АМБРОКСОЛ ВП 15 mg / 5 ml сироп и какво съдържа опаковката
AMBROXOL VP 15 mg / 5 ml е бистър, сироповиден разтвор, с мирис на малина, в тъмна бутилка от полиетилентерефталат (РЕТ) по 100 ml и 120 ml, с бяла бандеролова капачка на винт, поставена заедно с мерителна чашка в индивидуална картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
ВЕТПРОМ АД, България.

Дата на последна редакция на листовката: 01 / 2018 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ АМБРОКСОЛ сироп 15 мг. / 5 мл. 120 мл. ВЕТПРОП

Аналози на АМБРОКСОЛ сироп 15 мг. / 5 мл. 120 мл. ВЕТПРОП

КОМЕНТАРИ КЪМ АМБРОКСОЛ сироп 15 мг. / 5 мл. 120 мл. ВЕТПРОП

АМБРОКСОЛ сироп 15 мг. / 5 мл. 120 мл. ВЕТПРОП Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми