ВИЗИТРАВ капки за очи 2.5 мл.

Арт. №: 30063305
18.49лв.
Продуктът не може да бъде закупен онлайн.
5.0/5 1 оценка

ВИЗИТРАВ капки за очи 2.5 мл.

Листовка: информация за потребителя
Визитрав 40 микрограма / ml капки за очи, разтвор
Vizitrav 40 micrograms / ml eye drops, solution

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
• Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Визитрав и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Визитрав
3. Как да използвате Визитрав
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Визитрав
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Визитрав и за какво се използва

Визитрав капки за очи се използва за лечение на високо налягане в окото при възрастни, юноши и деца от 2 месеца и по-големи. Това налягане може да доведе до поява на заболяване, наречено глаукома.

Очните Ви ябълки съдържат бистра, водниста течност, която подхранва вътрешността на окото. Течността винаги се оттича от окото и винаги се произвежда още течност.

Ако окото се пълни по-бързо, отколкото се изпразва, налягането в окото нараства. Ако налягането стане твърде високо, може да увреди зрението Ви.

Визитрав съдържа травопрост, представител на група лекарства за лечение на глаукома, наречени простагландинови аналози. То действа, като повишава оттичането на течност, което намалява налягането в окото. Може да се използва самостоятелно или с други капки, например бета-блокери, които също намаляват налягането.

Визитрав капки за очи, разтвор, представлява стерилен разтвор, който не съдържа консервант.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Визитрав

Не използвайте Визитрав ако сте алергични към травопрост или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Консултирайте се с Вашия лекар, ако това се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

• Визитрав може да увеличи дължината, гъстотата, цвета и/или броя на Вашите мигли. Наблюдавани са също промени на клепачите, включително необичаен космен растеж или на тъканите около окото.
• Визитрав може да промени цвета на Вашия ирис (цветната част на окото Ви). Тази промяна може да е трайна. Също така може да настъпи промяна в цвета на кожата около окото.
• Ако сте били подложени на операция на катаракта, говорете с Вашия лекар, преди да използвате Визитрав.
• Ако имате или сте имали възпаление на очите (ирит и увеит), говорете с Вашия лекар, преди да използвате Визитрав.
• Визитрав може да причини в редки случаи задух, хрипове или повишаване на симптомите на астма. Ако Ви безпокоят някакви промени в дишането, когато използвате това лекарство, посъветвайте се с Вашия лекар, възможно най-скоро.
• Визитрав може да се абсорбира през кожата. Ако част от лекарствения продукти влезе в контакт с кожата, тя трябва да се измие незабавно. Това е особено важно за жени, които са бременни или опитват да забременеят.
• Ако носите меки контактни лещи, не използвайте капките, когато лещите са в очите Ви. След употреба на капките изчакайте 15 минути, преди да поставите отново лещите си.

Деца и юноши
Визитрав може да се използва при деца на възраст от 2 месеца до < 18 години със същата дозировка, както при възрастните. Употребата на Визитрав не се препоръчва при деца на възраст под 2 месеца.

Други лекарства и Визитрав
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет
Не използвайте Визитрав, ако сте бременна. Ако смятате, че може да сте бременна, уведомете незабавно Вашия лекар. Ако можете да забременеете, трябва да използвате адекватни мерки за контрацепция, докато използвате това лекарство.

Не използвайте Визитрав, ако кърмите. Това лекарство може да премине в кърмата. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Може да установите, че зрението Ви е замъглено за известно време след употребата на Визитрав. Не шофирайте и не работете с машини, докато това не премине.

Визитрав съдържа макроголглицеролов хидроксистеарат 40 и пропиленгликол

Това лекарство съдържа макроголглицеролов хидроксистеарат 40, който може да причини кожни реакции.

Това лекарство съдържа пропиленгликол, който може да причини кожно раздразнение.

3. Как да използвате Визитрав

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или лекарят, който лекува детето Ви. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или лекаря, който лекува детето Ви.

Използвайте Визитрав само за прилагане на капки във Вашите очи или в тези на детето Ви.

Препоръчителната доза е 1 капка в засегнатото око или очи по веднъж дневно - вечер.

Използвайте Визитрав в двете очи, само ако Ви е казал Вашия лекар.

Използвайте това лекарство толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар или лекарят, който лекува детето Ви.

Указания за употреба
• Извадете многодозовата опаковка от картонената кутия и напишете датата на отваряне на картонената кутия и на бутилката на мястото, което е предвидено.
• Вземете бутилката на лекарството и огледало.
• Измийте ръцете си.
• Махнете капачката.
• Обърнете бутилката наобратно с палец върху рамото на бутилката и другите пръсти върху дъното на бутилката. Преди първоначална употреба стиснете многократно бутилката - приблизително 10 пъти, докато не се появи първата капка.
• Наклонете назад главата си или тази на детето Ви. Издърпайте надолу долния клепач с чист пръст, докато не се образува „джоб“ между клепача и окото. Капката трябва да попадне там.
• Приближете върха на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако ще Ви помогне.
Не докосвайте с капкомера окото или клепача, съседните области или други повърхности. Това може да инфектира капките.
• Натиснете надолу внимателно дъното на бутилката, за да капнете една капка от лекарството.
• Ако капката пропусне окото, опитайте отново.
• След използване на лекарството натиснете с пръст ъгъла на окото до носа. Това помага за спиране на навлизането на лекарството в останалата част от организма.
• Ако използвате капки за двете очи, повторете същите стъпки за другото око.
• Затворете плътно капачката на многодозовата опаковка веднага след употреба.
• Не използвайте повече от една бутилка от лекарството едновременно. Не отваряйте капачката, докато не е необходимо да използвате многодозовата опаковка.
Трябва да изхвърлите бутилката 4 седмици след първото отваряне, за да предотвратите инфекции, и използвайте нова бутилка.

Ако Вие или Вашето дете сте използвали повече от необходимата доза Визитрав
Измийте цялото лекарство от окото с топла вода. Не прилагайте повече капки, докато не настъпи времето за следващата редовна доза.

Ако сте пропуснали да използвате Визитрав
Продължете със следващата планирана доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Не използвайте повече от една капка в засегнатото око (очи) в един и същ ден.

Ако сте спрели употребата на Визитрав
Не спирайте употребата на това лекарство, без да говорите първо с Вашия лекар или с лекаря, който лекува детето Ви. Това е, защото налягането в окото Ви или това на детето Ви няма да може да бъде контролирано, което може да доведе до загуба на зрението.

Ако Вие или детето Ви използвате препарати за очи като капки или маз за очи

Изчакайте поне 5 минути между прилагането на Визитрав и другите препарати за очи.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, лекаря, който лекува детето Ви или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако имате нежелани реакции, обикновено можете да продължите да използвате капките, освен ако нежеланите реакции не са сериозни. Ако имате притеснения, говорете с лекар или фармацевт. Не спирайте употребата на Визитрав, без да сте говорили с Вашия лекар.

При приложение на травопрост са наблюдавани следните нежелани реакции.

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):
 - Очни нежелани реакции:
• зачервяване на окото.

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):
 - Очни нежелани реакции:
• промени на цвета на ириса (цветната част на окото);
• болка в окото;
• очен дискомфорт;
• сухота в окото;
• сърбеж в окото;
• дразнене на окото.

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души):
 - Очни нежелани реакции:
• нарушения на роговицата;
• възпаление на окото;
• възпаление на ириса;
• възпаление във вътрешната част на окото;
• възпаление на повърхността на окото с/без увреждане на повърхността;
• чувствителност към светлина;
• секреция от окото;
• възпаление на клепачите;
• зачервяване на клепачите;
• подуване около окото;
• сърбеж на клепачите;
• намалено зрение;
• замъглено зрение;
• увеличено слъзоотделяне;
• инфекция или възпаление на конюнктивата (конюнктивит);
• необичайно обръщане на долния клепач навън;
• замъгляване на окото;
• образуване на крусти по клепачите;
• растеж на миглите;
• промяна на цвета на миглите;
• уморени очи.

 - Реакции, свързани с тялото:
• засилване на алергични симптоми;
• главоболие;
• замаяност;
• неправилен сърдечен ритъм;
• задух;
• астма;
• запушен нос;
• дразнене в гърлото;
• потъмняване на кожата около окото (очите);
• потъмняване на кожата;
• необичайна текстура на космите;
• прекомерно израстване на косми.

Редки (може да засегнат до 1 на 1000 души):
 - Очни нежелани реакции:
• виждане на проблясващи светлини;
• екзема на клепачите;
• подуване на очите;
• наличие на цветни пръстени в зрителното поле покрай източници на светлина;
• намалена зрителна чувствителност;
• възпаление на жлезите на клепачите;
• пигментация във вътрешната част на окото;
• увеличаване на размера на зеницата;
• промяна в текстурата на миглите.

 - Реакции, свързани с тялото:
• вирусна инфекция на окото;
• лош вкус;
• неправилна или понижена сърдечна честота;
• повишено или намалено кръвно налягане;
• кашлица;
• промяна на гласа;
• стомашно-чревен дискомфорт или язва;
• констипация;
• сухота в устата;
• зачервяване или сърбеж на кожата;
• обрив;
• промяна на цвета на косата;
• загуба на мигли;
• мускулно-скелетна болка;
• обща отпадналост.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

 - Очни нежелани реакции:
• възпаление на задната част на окото;
• очите изглеждат хлътнали.

 - Реакции, свързани с тялото:
• депресия;
• безпокойство;
• усещане за фалшиво движение;
• шум в ушите;
• болка в гърдите;
• влошаване на астма;
• диария;
• коремна болка;
• гадене;
• сърбеж;
• необичаен растеж на космите;
• болка в ставите;
• болезнено или неволно уриниране;
• увеличаване на туморния маркер за рак на простатата.

При децата и юноши, най-честите нежелани реакции, наблюдавани при прием на травопрост, са зачервяване на очите и растеж на миглите. Двете нежелани реакции са наблюдавани с по-висока честота при деца и юноши, в сравнение с възрастни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. ,Дамян Груев“ № 8,
1303 София,
Тел.:+359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Визитрав

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след, "Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че многодозовата опаковка е счупена или повредена преди първото й отваряне.

След първо отваряне това лекарство не изисква никакви специални условия на съхранение.

Трябва да изхвърлите бутилката 4 седмици след първото отваряне, за да предотвратите инфекции. Напишете датата, на която сте отворили бутилката на предвиденото място на етикета на всяка бутилка и опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Внзнтрав
Активното вещество е: травопрост. Всеки ml от разтвора съдържа 40 микрограма травопрост.
Другите съставки са: макроголглицеролов хидроксистеарат 40, натриев хлорид, пропиленгликол (Е1520), борна киселина (Е284), манитол (Е421), натриев хидроксид за корекция на pH и пречистена вода.

Как изглежда Визитрав и какво съдържа опаковката

Визитрав се предлага като 2,5 ml бистър, безцветен воден разтвор в картонена опаковка, която съдържа 5 ml бяла многодозова опаковка (РР) с помпа (РР, HDPE, LDPE) и оранжев цилиндър под налягане и капачка (HDPE).

Продуктът е наличен в следните разновидности на опаковката:
1 х 2,5 ml (една 2,5 ml многодозова опаковка).
3 х 2,5 ml (три 2,5 ml многодозови опаковки).

Картонените опаковки съдържат 1 или 3 броя бутилки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o., Чешка Република.

Производител:
JADRAN - GALEN SKI LABORATORIJ d.d., Хърватия.

PHARMATHEN S.A., Гърция.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 11/2016.

Файлове за сваляне към ВИЗИТРАВ капки за очи 2.5 мл.

По НЗОК

Информация за ВИЗИТРАВ капки за очи 2.5 мл. по НЗОК

Код по НЗОК:SF142
Цена за НЗОК:18.49 лв
Реимбурсация:9.24 лв
Пациентът заплаща:9.25 лв
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална, Хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ВИЗИТРАВ капки за очи 2.5 мл.

ВИЗИТРАВ капки за очи 2.5 мл. е свързан към

ВИЗИТРАВ капки за очи 2.5 мл. (VIZITRAV eye drops 2.5 ml.), цена и информация
Нов код
ОТКАЖИ
© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook
Изработка на онлайн магазин от Valival