Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл.

ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл.

Арт. #30053783

ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл.

Листовка: информация за потребителя
Флиниз 0,5 mg/ml перорален разтвор
Flynise 0,5 mg/ml oral solution
деслоратадин (desloratadine)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Флиниз и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Флиниз
3. Как да приемате Флиниз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флиниз
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Флиниз и за какво се използва
Флиниз съдържа деслоратадин, който е антихистамин.
Флиниз перорален разтвор е противоалергично лекарство, което не предизвиква сънливост и помага за контролиране на алергичната реакция и нейните симптоми.
Флиниз перорален разтвор облекчава симптомите, свързани с алергичен ринит (възпаление на носните пътища, причинено от алергия, например сенна хрема или алергия към домашен прах). Симптомите са: кихане, сърбеж или секреция от носа, сърбеж на небцето и сърбеж, зачервяване или сълзене на очите.
Флиниз перорален разтвор се използва и за облекчаване на симптоми, свързани с уртикария (състояние на кожата, причинено от алергия). Тези симптоми включват сърбеж и копривна треска.
Симптомите се облекчават през целия ден и това Ви помага да възобновите обичайните си ежедневни дейности и съня си.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Флиниз
Не приемайте Флиниз:

 • ако сте алергични към деслоратадин, лоратадин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Флиниз перорален разтвор е показан за деца на възраст от 1 до 11 години, юноши (на 12 и повече години) и възрастни, включително тези в старческа възраст.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Флиниз:

 • ако имате увредена бъбречна функция.

Деца и юноши
Не давайте това лекарство на деца на възраст под 1 година.

Други лекарства и Флиниз
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Не са известни взаимодействия на Флиниз с други лекарства.

Флиниз с храна, напитки и алкохол
Флиниз може да се приема със или без храна.
Бъдете внимателни, в случай че приемате Флиниз едновременно с алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Ако сте бременна или кърмите не се препоръчва прием на Флиниз перорален разтвор.

Фертилитет
Липсват данни за фертилитета при мъже/жени.

Шофиране и работа с машини
Не се очаква това лекарство, използвано в препоръчителната доза, да повлиява Вашата способност за шофиране или работа с машини. Въпреки че повечето хора не изпитват сънливост, препоръчително е да не извършвате дейности, изискващи концентрация на вниманието като шофиране и работа с машини, докато не установите какъв ефект има върху Вас лекарственият продукт.

Флиниз съдържа сорбитол
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Флиниз
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Деца
Деца от 1 до 5 години:
Препоръчителната доза е по 2,5 ml (1/2 мерителна лъжичка от 5 ml) перорален разтвор веднъж дневно.

Деца от 6 до 11 години:
Препоръчителната доза е по 5 ml (по 1 мерителна лъжичка от 5 ml) перорален разтвор веднъж дневно.

Възрастни и юноши (на 12 и повече години):
Препоръчителната доза е по 10 ml (2 мерителна лъжички от 5 ml) перорален разтвор веднъж дневно.

Ако към бутилката с перорален разтвор има мерителна спринцовка за прием през устата, може да я използвате алтернативно, за да приемете необходимото количество перорален разтвор.
Това лекарство е предназначено за перорално приложение.
Преглътнете дозата перорален разтвор, след това пийте вода. Можете да приемате това лекарство със или без храна.
Относно продължителността на лечението - Вашият лекар ще определи вида на алергичния ринит от който страдате и ще Ви препоръча колко дълго да приемате лекарството.
Ако страдате от интермитентен алергичен ринит (с наличие на симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици) Вашият лекар ще Ви препоръча схема на лечение, съобразена с данните за хода на заболяването Ви.
Ако страдате от персистиращ алергичен ринит (с наличие на симптоми в продължение на 4 и повече дни седмично и в продължение на повече от 4 седмици) Вашият лекар може да Ви препоръча по-продължително лечение.
При уртикария продължителност на лечението може да варира при различните пациенти, поради което трябва да спазвате препоръките на лекаря си.

Ако сте приели повече от необходимата доза Флиниз
Приемайте Флиниз перорален разтвор точно както е описано в тази листовка. Не се очакват сериозни проблеми при случайно предозиране. Все пак, ако приемете повече от необходимата доза Флиниз, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Флиниз
Ако сте пропуснали да приемете навреме дозата си, приемете я възможно най-скоро и след това продължете приема по определената схема.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. При повечето деца и възрастни нежеланите лекарствени реакции са практически същите, като при прием на плацебо под формата на разтвор или таблетки.
Въпреки това при деца под 2-годишна възраст по-често, отколкото при плацебо таблетки се наблюдават следните нежелани лекарствени реакции: диария, повишена температура и безсъние, а при възрастни се съобщава по-често за умора, сухота в устата и главоболие.

При клинични проучвания с деслоратадин са съобщавани следните нежелани реакции:
Деца
Чести при деца на възраст под 2 години: следните реакции могат да засегнат до 1 на 10 деца:

 • диария;
 • повишена температура;
 • безсъние.

Възрастни
Чести: следните реакции могат да засегнат до 1 на 10 души:

 • умора;
 • сухота в устата;
 • главоболие.

След пускането на пазара на деслоратадин се съобщава за следните нежелани лекарствени реакции:
Възрастни
Много редки: следните реакции могат да засегнат до 1 на 10 000 души:

 • тежки алергични реакции;
 • обрив;
 • сърцебиене или неправилен сърдечен ритъм;    
 • ускорен сърдечен ритъм;
 • болка в стомаха;
 • гадене;
 • повръщане;
 • разстроен стомах;
 • диария;
 • замаяност;
 • сънливост;
 • безсъние;
 • мускулна болка;
 • халюцинации;
 • припадъци;
 • безпокойство със засилена двигателна активност;
 • възпаление на черния дроб;
 • отклонение в чернодробните показатели.

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата:

 • необичайна слабост;
 • пожълтяване на кожата и/или очите;
 • повишена чувствителност на кожата към слънчева светлина, дори и в облачно време, и към UV (ултравиолетова) светлина, например към UV светлината в солариум;
 • промяна в сърдечния ритъм.

Деца
С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата:

 • забавен сърдечен ритъм;
 • промяна в сърдечния ритъм.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
тел.: 02 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Флиниз
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или върху бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 2 месеца.
Уведомете Вашия фармацевт, ако забележите промяна във външния вид на пероралния разтвор.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Флиниз
Активното вещество е: деслоратадин 0,5 mg/ml.
Другите съставки са: сорбитол, течен (Е420) (некристализиращ), пропиленгликол, лимонена киселина монохидрат, натриев цитрат, хипромелоза 2910, сукралоза, динатриев едетат, аромат на плодове, пречистена вода.

Как изглежда Флиниз и какво съдържа опаковката
Флиниз перорален разтвор е бистър безцветен разтвор, без съдържание на чужди частици.
Бутилка от тъмно стъкло с пластмасова капачка на винт, защитена от деца.
Всяка бутилката е поставена в картонена кутия, съдържаща мерителна лъжичка с маркировка за дози от 2,5 ml и 5 ml или спринцовка за перорални форми с краен обем 5 ml, градуирана през 0,5 ml.

Видове опаковки:
60 ml, 100 ml, 120 ml и 150 ml перорален разтвор:

 • 60 ml перорален разтвор в бутилки от 60 ml;
 • 100 ml перорален разтвор в бутилки от 100 ml;
 • 120 ml перорален разтвор в бутилки от 125 ml;
 • 150 ml перорален разтвор в бутилки от 150 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Actavis Group PTC ehf., Исландия.

Производител:
Specifar S.A., Гърция;
Famar Orleans, Франция.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл.

 • Умерено клинично значими взаимодействия (10)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (3)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл.

Аналози на ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл.

ФЛИНИЗ сол. 0.5 мг. / мл. 120 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):