Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Кръвно налягане Електронни с маншет HARTMANN ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН КОМФОРТ КЛАСИК размер 22 - 42 см.

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН КОМФОРТ КЛАСИК размер 22 - 42 см.

Арт. #30047232
97.00 лв.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
4.0, 1 глас
Виж всички от HARTMANN ›Виж всички Електронни апарати за кръвно налягане с маншет ›

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН КОМФОРТ КЛАСИК

Обща информация

 • SYS - Систоличното (горно) кръвно налягане: То се получава, когато сърдечният мускул се свива и кръвта се изпомпва в кръвоносните съдове.
 • DIA - Диастоличното (долно) кръвно налягане: То се получава, когато сърцето се разширява и се пълни отново с кръв.
 • Стойностите на измереното кръвно налягане се отчитат в mmHg (милиметри живачен стълб).


Световната здравна организация (СЗО) и Международното дружество по хипертония (МДХ) са разработили скала за класификация на стойностите на кръвното налягане:

Оценка
Систолично налягане Диастолично налягане
Оптимално до 120 mmHg до 80 mmHg
Нормално до 130 mmHg до 85 mmHg
Нормални гранични стойности 130- 139 mmHg 85-89 mmHg
Хипертония 1 степен 140- 159 mmHg  90 - 99 mmHg
Хипертония 2 степен 160- 179 mmHg   100- 109 mmHg
Хипертония 3 степен над 180 mmHg над 110 mmHg

                   
Моля обърнете внимание: Самостоятелното измерване на кръвното налягане все още не означава лечение! Затова не анализирайте сами измерените стойности и не ги използвайте за самолечение. Извършвайте измерванията съгласно указанията на Вашия лекар и имайте доверие в неговата диагноза.

Напълно автоматичен апарат за кръвно налягане, с компактни размери и лесен за използване, Tensoval Classic е клинично валидиран за бързо и точно измерване на кръвно налягане. Апаратът разполага с:

 • Широк дгитален дисплей за ясна видимост на стойностите;
 • Функция „Памет” с възможност за съхранение на 60 измервания с дата и час за един ползвател;
 • Батерии с капацитет около 1000 измервания.
 • Универсален маншет с размери 22-42 см;
 • Мек калъф за съхранение;
 • Вече с 6 години гаранция.

Поставяне/Смяна на батериите

Кръвното налягане все още не означава лечение! Затова не анализирайте сами измерените стойности и не ги използвайте за самолечение. Извършвайте измерванията съгласно указанията на Вашия лекар и имайте доверие в неговата диагноза.
Поставяне/Смяна на батериите
Отворете капачето на гнездото за батериите на долната страна на апарата (вж. фиг.). Поставете четири батерии тип АА в гнездото за батериите. За правилно поставяне спазвайте полюсите („+" и ,,-"). Затворете отново капачето на гнездото за батериите.

Настройка на дата и час

След поставяне на батериите трябва да настроите датата и часа. На дисплея се появява първо премигващата стойност за годината. Стойността за годината се увеличава чрез натискане на бутона за запаметяване. Ако желаете да ускорите процеса, задръжте натиснат бутона за запаметяване - по този начин стойността за годината се увеличава по-бързо. Продължете с настройката на месеца, като натиснете бутона START/STOP и по този начин запаметите стойността за годината.


След това настройте месеца: на дисплея премигва дясната цифра. Използвайте бутона за запаметяване, както е описано по-горе, за да настроите правилния месец. Запаметете настройката чрез натискане на бутона START/STOP. По същия начин можете да запаметите последователно деня, часа и минутите. Датата и часът трябва да се настройват отново след всяка смяна на батериите.

• Можете да променяте датата и часа по всяко време, като задържите натиснат бутона START/STOP в продължение на 5-10 секунди, докато апаратът е изключен. Задръжте бутона натиснат, докато сегментите на дисплея се появят и насочената надолу стрелка започне да премигва. Непосредствено след това се появява опцията за настройка на датата и часа. Настройте датата и часа съгласно указанията. Моля обърнете внимание, че апаратът се изключва, ако задържите натиснат бутона START/ STOP в продължение на повече от 10 секунди.

Поставяне на маншона

Маншонът представлява стандартен маншон за обиколка на ръката над лакътя от 22 до 42 cm.

Маншонът трябва да приляга плътно, но не твърде стегнато.

Между ръката и маншона трябва да могат да се пъхнат два пръста.

Пъхнете конектора на маншона в гнездото за маншона от лявата страна на апарата.

Внимавайте маркучът да не е прегънат или повреден.

Измерване на кръвното налягане

• Препоръчваме измерване на кръвното налягане в седнало положение, при което гърбът трябва да се подпира от облегалката на стола. Поставете ходилата едно до друго равно на пода. Краката не трябва да са кръстосани. Отпуснете ръката под лакътя с дланта нагоре върху плоскост, като внимавате маншонът да се намира на височината на сърцето.

• Включете апарата едва след поставяне на маншона, тъй като маншонът може да се повреди поради възникващото свръхналягане.

• Натиснете бутона START/STOP. Появата на всички елементи на дисплея, последвана от премигваща стрелка надолу, показва, че апаратът се проверява автоматично и е готов за измерване. В маншона бързо се генерира налягане от 30 mmHg. След това маншонът продължава да се напомпва с по-ниска скорост, като при това се извършва измерването. Символът сърце премигва, веднага щом апаратът отчете Вашия пулс. Напомпването спира автоматично, когато измерването приключи. Налягането в маншона се освобождава непосредствено след това.

• На дисплея могат да бъдат отчетени стойностите на систоличното и диастоличното кръвно налягане, както и стойността на пулса. Вляво от стойността на пулса се показва часът на измерването. Апаратът автоматично запаметява Вашите измерени стойности.

• За изключване на апарата натиснете бутона START/STOP. В противен случай апаратът се изключва автоматично след 3 минути.

• Ако по някаква причина желаете да преустановите измерването, натиснете бутона START/STOP. Процесът на напомпване и измерване се преустановява и налягането се освобождава автоматично.

10-те златни правила за измерване на кръвното налягане

1. Преди измерването починете за 5 минути. Дори работата на бюро повишава кръвното налягане.

2. Не приемайте никотин и кафе в продължение на минимум един час преди измерването.

3. Не измервайте, когато пикочният мехур е пълен.

4. Извършвайте измерването в седнало положение с изправен гръб и на гола ръка над лакътя.

5. Когато използвате апарат за измерване на кръвното налягане на китката, дръжте китката и апарата на височината на сърцето по време на измерването. При апарат за измерване на кръвното налягане над лакътя маншонът е разположен по естествен начин на правилната височина.

6. По време на измерването не говорете и не се движете.

7. Между две измервания трябва да се изчака минимум една минута, за да се отпуснат кръвоносните съдове преди следващото измерване.

8. Нанесете стойностите във Вашия дневник за кръвно налягане: винаги отбелязвайте измерените стойности заедно с приетите медикаменти, датата и часа.

9. Измервайте кръвното налягане редовно. Дори стойностите Ви да са се подобрили, трябва да продължавате с контролни прегледи.

10. Измервайте кръвното налягане винаги по едно и също време. Тъй като в рамките на един ден кръвното налягане на човека показва приблизително 100 000 различни стойности, единичните измервания не са достоверни. Само редовните измервания по едно и също време на деня за по-продължителен период от време дават възможност за целесъобразен анализ на стойностите на кръвното налягане.

Функция за запаметяване

Извикването на паметта се осъществява чрез натискане на бутона за запаметяване, докато апаратът е изключен. Първо се показва средната стойност на всички запаметени данни. Дисплеят показва символа „А", а цифрата долу в средата указва броя на измерванията, от които е пресметната средната стойност. След натискане на бутона за запаметяване се показва място за запаметяване № 1. Този апарат за измерване на кръвното налягане запаметява до 60 измервания. Най-новата измерена стойност се запаметява винаги на място за запаметяване № 1, всички предишни запаметени стойности се изместват с едно място назад. След като се заемат всички места за запаметяване, съответно се изтрива най-старата стойност.

Чрез неколкократно натискане на бутона за запаметяване могат да се извикват една след друга всички запаметени стойности. На интервал от 2 - 3 секунди при измерените стойности се редуват показанията за място на запаметяване, дата и час. Можете да прекъснете извикването на запаметените данни по всяко време, като натиснете бутона START/STOP. В противен случай след няколко секунди се извършва автоматично изключване.

Запаметените стойности остават на разположение и при прекъсване на захранването с ток, например при смяна на батериите.

Изтриване на стойностите от паметта: можете да изтривате само всички измерени стойности едновременно. За целта натиснете бутона за запаметяване. На дисплея се появява средната стойност. Сега отново натиснете бутона за запаметяване и го задръжте натиснат продължително. След четири секунди показанието започва да премигва, а след още четири секунди всички данни се изтриват. Ако отпуснете преждевременно бутона за запаметяване, не се изтриват данни.


Указания за безопасност, засягащи Вашето здраве

Консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете самостоятелно измерване на кръвното налягане, в случай че...

- сте бременна

- страдате от диабет, нарушения на чернодробната функция или стеснения на кръвоносни съдове (напр. артериосклероза, периферна артериална оклузия): в такива случаи е възможно измерените стойности да показват отклонения.

- страдате от определени болести на кръвта (напр. хемофилия), тежки нарушения на оросяването или приемате медикаменти, разреждащи кръвта.

- страдате от тежки нарушения на сърдечния ритъм (аритмии): въз основа на осцилометричния метод на измерване на апарата в такива случаи е възможно да се отчетат грешни стойности от измерването или да не се получи резултат от измерването.

- носите пейсмейкър: в такъв случай е възможно измерените стойности да показват отклонения. Самият апарат за измерване на кръвното налягане не оказва влияние върху пейсмейкъра. Моля обърнете внимание, че индикацията за пулса не е подходяща за проверка на честотата на пейсмейкъра.

- сте склонни към образуване на хематоми и/или реагирате чувствително на болка от натиск.

Използвайте апарата единствено за измерване на кръвното налягане на ръката над лакътя при човека.

•  Не измервайте кръвното налягане след баня или спортуване. Никога не оставяйте апарата без наблюдение в близост до малки деца или лица, които не могат да го обслужват сами. Съществува опасност от задушаване с маркуча на маншона. Възможно е също задушаване поради поглъщане на отделили се от апарата малки компоненти.

 • При никакви обстоятелства не измервайте кръвното налягане на бебета и малки деца.
 • Не поставяйте маншона върху рана, защото това може да доведе до допълнителни наранявания.
 • В случай че е била проведена ампутация на гърда, не извършвайте измерването на ръката в засегнатата половина на тялото.
 • Имайте предвид, че напомпването на маншона може да доведе до временно смущение в същевременно използваните на същата ръка медицински апарати.
 • При интравенозна манипулация или венозен катетър на ръката измерването на кръвното налягане може да причини наранявания. Никога не поставяйте маншона на ръката, за която важат тези условия.
 • Ако извършвате измерването при друго лице, внимавайте използването на апарата за измерване на кръвното налягане да не доведе до продължително затрудняване на циркулацията на кръвта.


Указания за безопасност относно апарата

• Този апарат за измерване на кръвното налягане не е водоустойчив!

Този апарат за измерване на кръвното налягане се състои от висококачествени електронни елементи за прецизно измерване. Пазете апарата от силни разтърсвания, удари или вибрации и не допускайте падане на апарата на пода. Не огъвайте прекомерно и не пречупвайте маншона и маркуча за въздуха.

Никога не отваряйте апарата. Апаратът не трябва да се променя, разглобява или ремонтира самостоятелно. Ремонтите трябва да се извършват единствено от оторизирани специалисти. Никога не напомпвайте маншона, ако не е поставен правилно на ръката над лакътя.

Използвайте апарата единствено с разрешения за целта маншон за ръката над лакътя. В противен случай е възможна повреда на апарата отвътре и отвън.

Маркучът на маншона трябва да се отстранява от апарата само чрез издърпване на черния конектор. Никога не дърпайте самия маркуч!

Не излагайте апарата на екстремни температури, влага, прах или директна слънчева светлина, тъй като това може да доведе до неизправност в работата му. Почиствайте апарата единствено с мека, влажна кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители. Маншонът може да се почиства внимателно с леко навлажнена кърпа и мек сапунен разтвор. Не потапяйте изцяло маншона във вода.

Батерии

 • Препоръчваме използването на висококачествени батерии, тъй като други видове батерии или акумулаторни батерии могат да доведат до по-слаби резултати от измерването. Никога не използвайте едновременно стари и нови батерии или батерии от различни производители.
 • Ако символът батерия свети постоянно, батериите са изтощени и трябва да се сменят.
 • Изваждайте батериите от апарата, ако няма да го използвате за по-продължителен период от време.


Предаване за отпадъци

 • В интерес на опазването на околната среда изтощените батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Спазвайте действащите екологични разпоредби или използвайте обществените събирателни пунктове.
 • Този продукт подлежи на Директива 2002/96/ЕО респ.2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване и е обозначен съответно. Никога не изхвърляйте електронни уреди с битовите отпадъци. Моля осведомете се относно местните разпоредби за правилно предаване за отпадъци на електрически и електронни продукти. Правилното предаване за отпадъци цели защита на околната среда и здравето на човека.


Указания за режима на калибриране

За да преминете към режима на калибриране, трябва да извадите батериите. Задръжте бутона START/STOP натиснат и поставете отново батериите. След няколко секунди отпуснете бутона, след малко на дисплея се появяват две нули една над друга. При запитване HART-MANN с удоволствие ще предостави инструкции за метрологичен контрол на компетентните органи и оторизираните технически сервизи.

Данни за контакт при въпроси на клиента

1113 София, кв. Изток

ул. „Майор Юрий Гагарин" 25А

©02/964 18 20

Гаранционни условия

За този висококачествен апарат за измерване на кръвното налягане предоставяме гаранция от 6 години, считано от датата на закупуване, в съответствие с посочените по-долу условия. Гаранционните претенции трябва да бъдат предявени в рамките на гаранционния срок. Датата на закупуване трябва да бъде доказана с помощта документ за покупката. В рамките на гаранционния срок HARTMANN извършва безплатна смяна респ. ремонт на всички части на апарата с дефекти в материала или изработката. Това не удължава гаранционния срок.

Гаранцията не се отнася за повреди вследствие неправилна работа или намеси, извършени от неоторизирани лица. Гаранцията не включва принадлежности, които подлежат на износване (батерии, маншони и т.н.). Претенциите за обезщетение са ограничени до стойността на стоката; изрично се изключва покриването на косвени щети. В случай на гаранционно събитие изпратете апарата заедно с маншона и фактурата за покупка директно или чрез Вашия дилър на съответната сервизна служба във Вашата страна.

Производител: HARTMANN
Аналози на ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН КОМФОРТ КЛАСИК размер 22 - 42 см.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН КОМФОРТ КЛАСИК размер 22 - 42 см.

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН КОМФОРТ КЛАСИК размер 22 - 42 см. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияСнимкиЗдравни съветиНовиниФизиологияЛюбопитноХранене при...ИсторияПроизводителиАлт. медицинаИзследванияЛеченияБотаникаВидеоНормативни актовеОткритияГеографияПатологияИнтервютаТестовеДиетиПсихологияЗдравни проблемиОрганизацииКлинични пътекиСпорт