Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SANDOZ ЛЕКОКЛАР суспензия 250 мг. / 5 мл. 60 мл.

ЛЕКОКЛАР суспензия 250 мг. / 5 мл. 60 мл.

Арт. #30029070

ЛЕКОКЛАР сусп. 250 мг./5 мл. 60 мл.

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Лекоклар 250 mg / 5 ml гранули за перорална суспензия
кларитромицин (clarithromycin)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Лекоклар и за какво се използва
2. Преди да приемете Лекоклар
3. Как да приемате Лекоклар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лекоклар
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Лекоклар и за какво се използва
Кларитромицин е антибиотик, който принадлежи към групата на макролидните антибиотици. Те спират развитието на определени бактерии.
Лекоклар се използва за лечение на:

 • инфекции на гърлото и синусите;
 • инфекции на средното ухо при деца;
 • инфекции в областта на гръдния кош като бронхит и пневмония;
 • инфекции на кожата и меките тъкани;
 • стомашни язви, причинени от бактерията Helicobacter pyroli.

2. Преди да приемете Лекоклар
Не приемайте Лекоклар:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към кларитромицин, други макролидни антибиотици или към някое от помощните вещества на Лекоклар (вижте допълнителна информация в точка 6);
 • ако имате анамнеза за определени нарушения на сърдечния ритъм (камерна аритмия, включително torsades de pointes) или промени в сърдечната дейност, измерена в електрокардиограма, наречени "удължаване на QT интервала";
 • ако страдате от тежка чернодробна недостатъчност и проблеми с бъбреците едновременно;
 • ако нивото на калий в кръвта Ви е ниско;
 • ако приемате:
 • ерготамин, дихидроeрготамин (лекарства за лечение на мигрена);
 • цизаприд (лекарство за стомаха);
 • пимозид (антипсихотик);
 • терфенадин или;
 • астемизол (противоалергични лекарства);
 • ловастатин, симвастатин (лекарства за понижаване на холестерола).

Обърнете специално внимание при употребата на Лекоклар
Информирайте Вашия лекар преди да приемете това лекарство:

 • ако имате понижена чернодробна или бъбречна функция;
 • ако сте алергични към линкомицин или клиндамицин (антибиотици);
 • ако използвате някакви антибактериални капки за уши, като например гентамицин или неомицин;
 • ако страдате от миастения гравис, рядко заболяване, което причинява мускулна слабост;
 • ако имате диабет;
 • ако имате или сте имали сърдечни проблеми;
 • ако калиевите и магнезиеви нива в кръвта Ви са били ниски преди лечението.


Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Някои други лекарства могат да повлияят ефекта на Лекоклар, както и обратното. Такива лекарства са:
Лекоклар може да засили ефекта на следните лекарства:

 • астемизол, терфенадин (противоалергично лекарство), пимозид (антипсихотик), цизаприд (лекарство за стомаха), ерготамин, дихидроерготамин (лекарства за мигрена), ловастатин, симвастатин (лекарства за понижаване на холестерола) (вж. "Не приемайте Лекоклар ");
 • алпразолам, триазолам, мидазолам (успокоителни лекарства);
 • дигоксин, верапамил (лекарства за сърце);
 • теофилин (антиастматично лекарство);
 • варфарин (противосъсирващо лекарство);
 • аторвастатин, розувастатин (средства, понижаващи холестерола);
 • циклоспорин, сиролим, такролим (лекарства, потискащи имунната система);
 • карбамазепин, фенитоин, валпроат (лекарства за лечение на епилепсия);
 • цилостазол (използва се за подобряване на кръвообръщението в краката);
 • колхицин (за лечение на подагра);
 • инсулин и други лекарства за лечение на диабет (като например натеглинид, репаглинид, пиоглитазон или розиглитазон);
 • метилпреднизолон (кортизон за лечение на възпаление);
 • омепразол (лекарство за стомаха);
 • силденафил, тадалафил, варденафил (лекарства за лечение на еректилна дисфункция);
 • толтеродин (за лечение на синдрома на свръхактивен пикочен мехур);
 • винбластин (лекарство за лечение на ракови заболявания);
 • лекарства с риск от засягане на слуха, особено аминогликозиди, като например гентамицин или неомицин (група антибиотици).

Ефектът от Лекоклар и ефектът от следните лекарства може да се засилят, когато се приемат заедно:

 • атазанавир, саквинавир (лекарства за лечение на ХИВ);
 • итраконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции).

Ако Вашият лекар специално Ви е препоръчал да приемате Лекоклар и някое от горепосочените лекарства по едно и също време, може да е необходимо лекарят да Ви наблюдава по-стриктно.

Следните лекарства могат да отслабят ефекта на Лекоклар:

 • рифампицин, рифабутин, рифапентин (антибиотици);
 • ефавиренц, невирапин (лекарства за лечение на ХИВ);
 • фенитоин, карбамазепин, фенобарбитон (антиепилептични лекарства);
 • жълт кантарион.

Моля, обърнете внимание:
Ритонавир (антивирусно лекарство) и флуконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции) могат да засилят ефекта на Лекоклар.
Лекоклар може да отслаби ефекта на зидовудин (антивирусно лекарство). За да избегнете това, трябва да оставите интервал от 4 часа между приема на тези лекарства.
Употребата на Лекоклар едновременно с дигоксин, хинидин, дизопирамид или верапамил (лекарства за сърце), или други макролидни антибиотици може да предизвика сърдечна аритмия.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Ако сте бременна или кърмите, не приемайте Лекоклар преди да се консултирате с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини
Като цяло, Лекоклар няма ефект върху способността за шофиране или работа с машини, но може да предизвика нежелани реакции като замаяност, обърканост или загуба на ориентация. Ако почувствате някакъв ефект, не трябва да шофирате, работите с машини и извършвате дейности, с които можете да изложите на риск себе си или други хора.

Важна информация относно някои от съставките на Лекоклар
Това лекарство съдържа 2,4 гр. захароза на 5 ml готова за употреба суспензия. Това трябва да се има предвид при пациенти, страдащи от захарен диабет.
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захар, свържете се с лекаря преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Лекоклар
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.
От предписанието можете да научите какво количество от това лекарство и колко често трябва да приемате. Моля, прочетете го внимателно. Дозата, която Ви предписва лекарят Ви зависи от вида на инфекцията и степента й на тежест. Дозата зависи също от функцията на бъбреците Ви. Вашият лекар ще Ви го обясни.

Възрастни и юноши:
Обичайната доза е 5 ml два пъти дневно.
При тежки инфекции или стомашни язви, причинени от Helicobacter pylori, обичайната доза е 10 ml два пъти дневно.

Деца на възраст между 6 месеца и 12 години:
Дневната доза се определя според теглото на детето.
Следната таблица дава информация за обичайните дози:

Телесно тегло (в kg)
Възраст (години)Доза (в ml), прилагана два пъти дневно
12 - 192 - 42.5
20 - 294 - 83.75
30 - 408 - 125


Продължителност на лечението
Вашият лекар ще Ви каже колко време трябва да приемате Лекоклар, обикновено между 5 и 14 дни. Не спирайте лечението по собствено решение, например защото Вие или Вашето дете се чувствате по-добре. Ако спрете приема на лекарството преждевременно, инфекцията може да се възстанови.

Начин на употреба
Обикновено това лекарство се прилага два пъти дневно - веднъж сутрин и веднъж вечер. Можете да приемате лекарството със или без храна.
След прием на това лекарство в устата може да остане горчив вкус. Това може да се избегне като изядете или изпиете нещо веднага след суспензията.

Как да измерите дозата
Към лекарството е приложена спринцовка от 5 ml, с деления на 2,5, 3,75 и 5 ml. Към лекарството има адаптор, който се поставя в бутилката. За да измерите доза от лекарството:

 • Разклатете бутилката;
 • Поставете адаптера в отвора на бутилката;
 • Поставете края на спринцовката в адаптера;
 • Завъртете бутилката на обратно;
 • Издърпайте буталото на спринцовката, за да измерите необходимата доза;
 • Върнете бутилката в изправено положение, извадете спринцовката, оставете адаптора в бутилката и я запушете.

Винаги разклащайте бутилката преди да измерите доза.


Прилагане на лекарството със спринцовка:

 • Детето трябва да е застанало стабилно в изправено положение;
 • Поставете внимателно края на спринцовката в устата на детето. Насочете края на спринцовката към вътрешната страна на бузата;
 • Натиснете бавно надолу буталото на спринцовката. Не впръсквайте бързо;
 • Дайте възможност на детето да погълне лекарството.

Другата възможност е да изпразните измерената доза от капкомера в лъжица, от която детето да приеме лекарството.

Как да приготвите лекарството
Лекар или фармацевт ще Ви приготви това лекарство. За да отворите бутилката с лекарството трябва да натиснете надолу капачката, защитена от деца, и да я завъртите.
Ако трябва сами да приготвите лекарството, напълнете бутилката със студена вода, точно под мерителната линия, отбелязана върху бутилката. Веднага след това разклатете добре бутилката. След това сипете още вода малко над мерителната линия, отбелязана върху бутилката и отново разклатете.
Трябва да приготвите суспензията само веднъж, в началото на курса на лечението.

Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство
Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, свържете се с Вашия лекар или с болница възможно най-скоро.
Признаци на предозиране могат да бъдат стомашните симптоми.

Ако сте пропуснали да приемете това лекарство
Ако сте пропуснали да приемете това лекарство, продължете лечението като следвате обичайната дозировка, препоръчана от Вашия лекар. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на това лекарство
Важно е да приемате Вашето лекарство според указанията на лекаря. Не спирайте внезапно приема на това лекарство, без първо да обсъдите това с Вашия лекар. В противен случай симптомите могат да се появят отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции
Ако някое от следните се случи, спрете приема на това лекарство и уведомете Вашия лекар незабавно или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

Нечести сериозни нежелани реакции (засягат 1 до 10 на 1 000 потребители):

 • алергични реакции, например внезапно затруднение в дишането, говора и преглъщането, подуване на устните, лицето и шията, силно замайване или колапс, кожен обрив с мехури и сърбеж;
 • пожълтяване на кожата и очите, необичайна умора или висока температура, тъмно оцветяване на урината (признаци за възпаление на черния дроб);
 • риск от съсирване на кръвта поради високо ниво на тромбоцити в кръвта.

Много редки сериозни нежелани реакции (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

 • диария, която е сериозна, продължава дълго време или има кръв в изпражненията, с болки в стомаха или висока температура. Това може да е признак на сериозно възпаление на червата. Вашият лекар може да прекрати лечението. Не приемайте лекарства, които забавят движението на червата;
 • силна болка в корема и гърба, дължаща се на възпаление на панкреаса;
 • повишено или намалено отделяне на урина, сънливост, обърканост и гадене, причинени от бъбречно възпаление;
 • сериозен или сърбящ кожен обрив, особено ако е съпроводен с изприщване и възпаление в областта на очите, устата или гениталиите;
 • необичайно посиняване или кървене, дължащо се на ниско ниво на тромбоцити в кръвта;
 • бърз или неравномерен сърдечен ритъм.

Сериозни нежелани реакции с неизвестна честота:

 • висока температура, възпалено гърло, по-чести инфекции, причинени от сериозен недостиг на бели кръвни клетки;
 • обрив, висока температура, промени в кръвните показатели (което може да е синдром на свръхчувствителност (наречен DRESS).

Всички тези са сериозни нежелани реакции. Може да е необходима спешна медицинска помощ.

Други възможни нежелани реакции:
Уведомете Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани реакции Ви притеснява:

Чести (засягат 1 до 10 на 100 потребители):

 • млечица в устата, възпаление на устата и езика, оцветяване на зъбите и езика;
 • главоболие;
 • промени в усещанията за мирис и вкус (например, метален или горчив вкус);
 • болка в корема, гадене или повръщане, диария, нарушено храносмилане;
 • отклонения в резултати от изследвания на бъбреците;
 • проблеми със съня;
 • отклонения в резултати от изследвания на черния дроб;
 • обрив;
 • повишено потене.

Нечести (засягат 1 до 10 на 1 000 потребители):

 • ниско ниво на белите кръвни клетки;
 • чернодробни нарушения, повишаване на чернодробните ензими в кръвта;
 • ставни и мускулни болки;
 • гъбични инфекции (кандидоза);
 • инфекции, например влагалищни;
 • липса или намаление на апетита;
 • безпокойство, нервност, крясъци;
 • замайване, треперене, чувство на виене на свят;
 • увреден слух, шум в ушите (тинитус);
 • усещане на сърцебиенето;
 • възпаление на лигавицата на стомаха, запек, газове, сухота в устата, оригване;
 • сърбеж, копривна треска, червен надигнат обрив;
 • мускулни спазми;
 • треска, слабост.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 потребители):

 • кошмари, обърканост, дезориентация, виждане, усещане или чуване на несъществуващи неща, загуба на контакт с реалността, чувство на загуба на идентичността;
 • замаяност, конвулсии, мравучкане и изтръпване на кожата;
 • затруднено чуване;
 • чернодробна недостатъчност;
 • бъбречна недостатъчност;
 • ниско ниво на кръвната захар, особено след употреба на противодиабетни лекарства и инсулин по едно и също време.

С неизвестна честота:

 • определени бактериални инфекции на кожата и подлежащите тъкани;
 • нарушено обоняние, загуба на усещането за мирис и вкус;
 • глухота;
 • акне;
 • депресия;
 • болка или слабост в мускулите;
 • необичаен цвят на урината.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Лекоклар

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Лекоклар след срока на годност, отбелязан върху опаковката след надписа "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25 °С.
След разреждане: да се съхранява под 25°С.
Суспензията трябва да се използва до 14 дни след приготвяне.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
Какво съдържа Лекоклар

Активното вещество е кларитромицин.
Другите съставки са: полоксамер 188, повидон К 30, хипромелоза, макрогол 6000, титанов диоксид (Е171), метакрилова киселина - етил акрилат съполимер (1:1), триетилов цитрат, глицеролов моностеарат, полисорбат 80, захароза, малтодекстрин, калиев сорбат, колоиден безводен силициев диоксид, ксантанова гума, плодов аромат (натурални и изкуствени овкусители, включително малтодекстрин, модифицирано нишесте и малтол).

Как изглежда Лекоклар и какво съдържа опаковката
60 ml 120 ml и 240 ml бели или бежови гранули в бутилка от HDPE, със запушалка, защитена от деца, с винт от РР, и мерителна спринцовка от РЕ/РР за перорални форми (5 ml) с деления за 2,5 ml, 3,75 ml и 5,0 ml.

Видове опаковки:
1 бутилка съдържа 34,1 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 50 ml суспензия (необходимо количество вода: 28,5 ml) или
41,0 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 60 ml суспензия (необходимо количество вода: 34,2 ml) или
54,6 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 80 ml суспензия (необходимо количество вода: 45,6 ml) или
68,3 g гранули за перорална суспензия за приготвяне на 100 ml суспензия (необходимо количество вода: 57.0 ml).
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:

Sandoz d.d., Словения.

Производители:
Lek Pharmaceuticals, Словения;
Salutas Pharma GmbH, Германия;
S. C. Sandoz, S. R. L., Румъния;
Lek S. A., Полша.

Дата на последно одобрение на листовката: 12/2012 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕКОКЛАР суспензия 250 мг. / 5 мл. 60 мл.

 • Силно клинично значими взаимодействия (87)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (237)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (45)
Виж подробно всички ›

Аналози на ЛЕКОКЛАР суспензия 250 мг. / 5 мл. 60 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛЕКОКЛАР суспензия 250 мг. / 5 мл. 60 мл.

ЛЕКОКЛАР суспензия 250 мг. / 5 мл. 60 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):