Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Кръвно налягане Електронни с маншет HARTMANN ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ КОМФОРТ ЛАРДЖ ЗА РЪКА 900183

ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ КОМФОРТ ЛАРДЖ ЗА РЪКА 900183

Арт. #30024749

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН ТЕНСОВАЛ КОМФОРТ ЗА РЪКА 

1. Обща информация за кръвното налягане

Човешкото сърце прави приблизително от 60 до 80 удара в минута. По този начин кръвта се изпомпва в артериалната система и снабдява тялото с кислород и други необходими вещества. Постоянно налягане, наречено кръвно налягане, е необходимо, за да може кръвта да достигне дори и до най-малките кръвоносни съдове. Две стойности се определят при измерване на кръвното налягане. Систоличната стойност е максималното налягане, когато сърцето бие. Диастоличната стойност е минималното налягане между два удара на сърцето. Стойността на кръвното налягане се изразява като напр. 120/80 милиметра на меркуриева колона (mmHg).
Стойността на кръвното налягане се променя постоянно, което създава различни изисквания за функционалните възможности на тялото. Тези промени в кръвното налягане са напълно нормални. Ако стойностите на кръвното налягане, обаче, са постоянно високи дори при покой, хипертония или високо кръвно налягане е налице.

Световната здравна организация е определила следните гранични стойности:    
Оптимално кръвно налягане:
Систолично налягане - до 120 mmHg и диастолично налягане - до 80 mmHg;

Нормално кръвно налягане:
Систолично налягане - до 130 mmHg и диастолично налягане - до 85 mmHg;    

Нормални гранични стойности:
Систолично налягане - между 130 - 139 mmHg и диастолично налягане - между 85 - 89 mmHg;

Хипертония степен 1:
Систолично налягане - между 140 - 159 mmHg и диастолично налягане - между 90 - 99 mmHg;    

Хипертония степен 2:
Систолично налягане - между 160 - 179 mmHg и диастолично налягане - между 100 - 109 mmHg;    

Хипертония степен 3:
Систолично налягане - над 180 mmHg и диастолично налягане - над 110 mmHg;

Високото кръвно налягане е една от най-честите причини за намалена трудоспособност и смърт. Много хора все пак не знаят, че страдат от високо кръвно налягане. Това е така, защото проблемът се забелязва, само когато симптомите вече са в напреднал стадий. Тези симптоми може да бъдат животозастрашаващи като сърдечен удар, инфаркт, бъбречни увреждания. Само редовното измерване на кръвното налягане позволява високо кръвно налягане да се констатира навреме. Със закупуването на този апарат Вие сте взели решение сами да следите кръвното си налягане, което ще допринесе за Вашето добро здравословно състояние.

2. Важни забележки

 • Измерването на кръвното налягане вкъщи не отменя лечение или редовни посещения при Вашия личен лекар.
 • Измерването на кръвното налягане вкъщи следва да се прави редовно и за продължителен период от време. Чрез следене стойностите на Вашето кръвно налягане, високото кръвно налягане може да се открие навреме и Вашият личен лекар може да предприеме необходимите мерки за неговото оптимално лечение.
 • За да е възможно сравняването на стойностите на кръвното налягане, Вие трябва да го измервате, когато сте в покой.
 • Дори малки промени във външни или вътрешни фактори (дълбоко дишане, стимуланти, възбуда, климатични условия) могат да доведат до колебания в кръвното налягане.
 • Измервайте Вашето кръвно налягане сутрин и вечер приблизително по едно и също време.
 • Не говорете и не се движете, когато си измервате кръвното налягане.
 • Винаги измервайте кръвното налягане на една и съща ръка. Навитият ръкав на дрехата Ви не трябва да затруднява циркулацията на кръвта.
 • Tensoval Comfort е предназначен за ръка с обиколка между 22 и 32 см. Големият маншон е за ръка с обиколка между 32 и 42 см.
 • Измерването на кръвното налягане вкъщи не отменя лечение или редовно посещения при Вашия личен лекар.
 • Когато измервате кръвното си налягане няколко последователни пъти, между измерванията трябва да има период от време от поне 1 минута. В противен случай измерените стойности може да не са коректни.
 • При тежки сърдечни аритмии измервайте кръвното налягане само след консултация с лекар. Поради осцилометричния метод на измерване, който използва този апарат, стойностите при измерване може да са неточни като дори апаратът може да даде грешка и да не може да измери кръвното Ви налягане. (Еrr).
 • Следенето на кръвното налягане е особено важно по време на бременност, защото то може да се промени в резултат именно на бременността. Тълкуването на стойностите, обаче, може да става само от лекар.


3. Дисплей и символи
Сърце: Мига, когато апаратът измерва налягането и пулса;
Празна батерия: Сменете батериите;
Err 1: Грешка;
Сочеща нагоре стрелка: Появява се при напомпване;
Сочеща надолу стрелка: Появява се при спускане;
М1: Показва запаметената стойност за пациент 1;
М2: Показва запаметената стойност за пациент 2;
Човече: Защита от електрически шок;
Триъгълник с удивителен знак в него: Обърнете внимание на инструкциите за работа.

4. Батерии
Отворете капака от долната страна на апарата. Поставете батериите (виж точка 13 "Техническа спецификация"), като следите за полярността ("+" и "-"). Затворете капака.

 • Ние препоръчваме да използвате висококачествени батерии. В противен случай коректността на апарата за кръвно налягане може да се повлияе.
 • Ако няма да използвате апарата дълго време, извадете батериите.
 • Не използвайте нови и стари батерии едновременно или батерии, направени от различни производители.

Употребявани батерии не трябва да се изхвърлят в общия боклук. Моля следвайте разпоредбите за изхвърляне на батерии.

Използване на апарата с адаптор

Има букса от задната част на апарата, където може да поставите адаптор (6V DC/ 600 mA). Моля, използвайте само адаптор на HARTMANN, защото в противен случай точността не се гарантира.

5. Задаване на час и дата

 • След поставяне на батериите функцията Време се изписва автоматично. Индикаторът за годината започва да мига. Можете да промените годината като натиснете бутона М1 (+) или М1 (-). Запомнете годината като натиснете бутона START/STOP.
 • Следва месецът. Числото отдясно започва да мига. Използвайте отново бутоните М1 и М2. Повторете процедурата, за да нагласите дата, час и минути. Всеки път, когато сменяте батериите, следва да настроите часа и датата.


6. Поставяне на маншона

 • Измерването следва да се прави на ръката, където стойностите на кръвното налягане са по-високи.
 • Когато използвате маншона с клампа прокарайте края на маншона през металния обръч, за да се получи примка. Лепенката Velcro трябва да е от външната страна.
 • Поставете маншона около ръката си като гумената тръбичка трябва да е по средата на лакътя Ви и да сочи към ръката Ви. Свободният край на маншона обвийте около ръката си и го закопчайте с лепенката Velcro.
 • Уверете се, че бялата лентичка е по средата на лакътя върху артерията. Долният край на маншона трябва да е на около 2.5 см от сгъвката на лакътя.
 • Маншонът не трябва да е твърде стегнат около ръката. Трябва да можете да пъхнете един или два пръста между маншона и ръката.
 • Поставете конектора на маншона в буксата от лявата страна на апарата. Не използвайте буксата за адаптора.


7. Измерване на кръвното налягане

 • Препоръчваме да мерите кръвното си налягане в седнало положение. Маншонът следва да е на нивото на сърцето като ръката Ви е обърната с дланта нагоре.
 • Не включвайте апарата преди да сте поставили маншона на ръката.
 • Натиснете бутона START/STOP. Всички сегменти, последвани от мигаща стрелка насочена надолу, се изписват върху екрана. По този начин апаратът се тества и влиза в режим на готовност. Апаратът започва да увеличава налягането до 190 mmHg. Ако това налягане е недостатъчно или измерването се прекъсне, апаратът увеличава налягането през 30 mmHg, докато се достигне до подходящо по-високо налягане.
 • Ако е необходимо налягане с по-висока стойност, Вие можете да го постигнете като натиснете и задържите бутона START/STOP след започване на измерването до достигане на желаното налягане. Налягането трябва да е с около 30 mmHg по-високо от систоличната стойност.
 • Важно: не се движете и не говорете по време на измерването.
 • На дисплея се изписват символите на сърце и на намаляващо налягане при намаляване на налягането в маншона.
 • Кратък сигнал показва, че измерването е приключило. Систоличната и диастоличната стойност, заедно с пулса под тях се изписват едновременно на дисплея.
 • Появява се часът над тези стойности като М1 или М2 се изписват отляво. М1 са стойностите за първия пациент, М2 са стойностите за втория пациент. Докато са изписани систоличната и диастоличната стойност Вие можете да натискате М1 или М2, в зависимост от това за кой пациент се отнасят. В противен случай стойностите се запаметяват за лицето, което е изписано.
 • За да изключите апарата натиснете бутона START/STOP; в противен случай той ще се самоизключи след 3 минути.
 • Ако искате да прекратите измерването просто натиснете бутона START/STOP. Помпането или процеса на мерене спира и налягането в маншона намалява автоматично.


8. Функция Запаметяване

 • За да се покажат запаметените стойности натиснете бутона MEMORY, когато апаратът е изключен. Натиснете М1 за запаметените стойности на пациент 1 и М2 за запаметените стойности на пациент 2. Съответният символ М1 или М2 се изписва. Първо се изписва средната стойност на запаметените измерени стойности. Буквата "А" и броят на запаметените измерени стойности се изписват в горния десен ъгъл, от които средната стойност е изчислена. Натиснете бутона "MEMORY", за да се покаже запаметената измерена стойност в позиция 1.
 • Tensoval Comfort запаметява до 30 измервания. Последното измерване винаги е в позиция 1, като следващите измервания се преместват с една позиция назад. Ако всички позиции са заети, най-старото измерване се изтрива.
 • За да видите последователно всички запаметени измерени стойности натискайте бутона MEMORY няколко пъти.
 • Измерването и съответната позиция се изписват, когато извикате запаметените стойности. Номерът на позицията, часът и датата се изписват с интервал от 2 - 3 секунди.
 • Може да прекратите разглеждането на запаметените стойности като натиснете бутона START/STOP. В противен случай апаратът се изключва автоматично след няколко секунди.
 • Дори при смяна на батерии запаметените стойности не се губят от паметта.


Изтриване на запаметените стойности
Можете да изтриете всички запаметени стойности за пациент 1 или пациент 2. Натиснете съответния бутон М1 или М2. Изписва се средната стойност на запаметените измерени стойности. Натиснете отново М1 или М2 и след 4 секунди дисплеят започва да мига. След 8 секунди данните за съответния пациент се изтриват и само М1 или М2 се изписват на екрана. Ако желаете да отмените изтриването, преди изтичането на 8-те секунди пуснете съответния бутон М1 или М2.

9. Поддръжка

 • Не излагайте апарата на директна слънчева светлина, висока влажност, прах или големи температурни разлики.
 • Този апарат има много прецизни компоненти. Не го изпускайте и не го удряйте силно.
 • Маншонът не трябва да се разгъва или мачка.
 • Никога не отваряйте апарата. Може да се ремонтира само от квалифицирани специалисти.
 • Използвайте само мека и влажна кърпа за неговото почистване.
 • Маншонът може да се почиства с влажна кърпа и неутрален сапун. Не го потапяйте във вода.


10. Проверка на точността на апарата
Препоръчваме точността на измерването да се проверява на 2-годишен период в случаите на професионално използване на апарата в аптеки, клиники и медицински практики. Тази проверка може да се извърши от компетентни органи или сервизи срещу заплащане.

Инструкции за калибриране
Извадете батериите, за да влезете във функцията Калибриране. Натиснете и задръжте бутона START/STOP като поставите батериите. Малко след като отпуснете бутона START/STOP две нули, една над друга, се изписват на екрана.


Инструкции за проверка на точността на измерването ще бъдат предоставени на компетентните органи или оторизираните сервизи при поискване.
 
11. Гаранция
Този продукт има 6-годишна гаранция.

12. Грешки на дисплея

Апаратът не се включва:

Възможна причина: няма батерии, батериите са поставени неправилно или са почти свършили;

Err 1:
Възможна причина: Движите се или говорите по време на измерването;

Err 2:
Възможна причина: Маншонът не е свързан правилно или е свързан хлабаво;

Err 3:
Възможна причина: Моля, повторете измерването;

Err 330:
Възможна причина: Налягането в маншона е повече от 330 mmHg. Слеодвателно налягането ще се спусне автоматично;

Светеща празна батерия:
Възможна причина: Батериите са почти свършили. Можете да извършите само още няколко измервания;

Празна батерия:
Възможна причина: Батериите трябва да се подменят;

Маншонът не се изпълва с въздух:
Възможна причина: Проверете връзката между маншона и апарата;

Implausible reading ("Измерването невъзможно"):
Възможна причина: Неправилен размер на маншона; маншонът е поставен върху дрехи;нагънати дрехи пречат на циркулацията на кръвта; говорите, движите се или сте под напрежение по време на измерването; дишате дълбоко по време на измерването; не сте си починали преди измерването; взели сте някакви стимуланти преди измерването;

Изключете апарата при появата на грешка на дисплея. Проверете за вероятните причини и прочете отново инструкцията за работа. Починете си 5 минути и отново измерете Вашето кръвно налягане. Не говорете и не се движете по време на измерването.    

13. Законови изисквания
Tensoval compact  съответства на изискванията на директива 93/42/ЕЕС на Европейския съюз за Медицински продукти и има СЕ марка. Апаратът съответства на стандарт ЕN 1060 за неинвазивни апарати за кръвно налягане Част 1/1995: Общи изисквания и Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане ЕН 1060-3:1997.
Клинично тестване на точността на апарата е извършено в Германия съгласно протокола за тестване, препоръчан от EN 1060-3.

14. Резервни части и аксесоари
За да гарантирате точност при измерване на кръвното налягане, използвайте резервни части и аксесоари от Paul Hartmann AG, които може да получите от Вашия фармацевт или доставчик.

15. Техническа спецификация

 • Защита срещу инсулт и инфаркт;
 • Метод на измерване: Осцилометричен метод:
 • Граници на налягане в маншона: 0-300 mmHg;
 • Граници на измерване: Систолично налягане: 50-250 mmHg; Диастолично налягане: 40-180 mmHg; Пулс: 40-160 удара/минута;
 • Техническа точност на измерването: Налягане в маншона: ± 3 mmHg; Пулс: ± 5%;
 • Клинична точност на измерването: Съответства на стандарт ЕN 1060, част 3;
 • Батерии: 4 х 1 ,5 V алкални манганови батерии (AA/LR6) или адаптор;
 • Капацитет на батериите: Tensoval comfort > 1500 измервания; Tensoval large > 1000 измервания;
 • Налягане при напомпването: Приблизително 190 mmHg;
 • Автоматично изключване на апарата: 5 минути след приключване на измерването;
 • Маншон: Обикновен: 22 - 32 см; Голям: 32 - 42 см;
 • Клапан за отпускане на налягането: Електронно регулиран и пулс - контролиран линеен клапан;
 • Капацитет на запаметяване: 2 х 30 измервания;
 • Условия на оптимално функциониране: Околна температура от + 10° С до + 40° С; Отн. влажност 15 - 90%;
 • Условия за съхранение/ транспортиране: Околна температура от - 20° С до + 50° С; Отн.влажност 15 - 90%;
 • Сериен номер: Виж в отделението за батерии;
 • Надежден калъф за съхранение.

Производител:
Paul Hartmann AG, 89552 Heidenheim Германия.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за работа, защото кръвното налягане може да се измери правилно само, когато ги спазвате. Ако имате допълнителни въпроси, моля да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти.

В Интернет можете да посетите нашата уеб страница на адрес: www.hartmann.info

Tensoval comfort е напълно автоматичен апарат за измерване на кръвното налягане, който използва технология на измерване (fuzzy logic), за да измери бързо и надеждно Вашето систолично и диастолично кръвно налягане и пулс чрез осцилометричния метод на измерване.

Аналози на ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ КОМФОРТ ЛАРДЖ ЗА РЪКА 900183

КОМЕНТАРИ КЪМ ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ КОМФОРТ ЛАРДЖ ЗА РЪКА 900183

ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ КОМФОРТ ЛАРДЖ ЗА РЪКА 900183 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):НовиниЗдравни съветиСнимкиФизиологияЛюбопитноХранене при...ИсторияПроизводителиАлт. медицинаИзследванияЛеченияБотаникаВидеоНормативни актовеОткритияГеографияПатологияИнтервютаТестовеПсихологияДиетиЗдравни проблемиОрганизацииКлинични пътекиСпорт