Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта EWOPHARMA ИЗОПРИНОЗИН сироп 50 мг. / мл. 150 мл.

ИЗОПРИНОЗИН сироп 50 мг. / мл. 150 мл.

Арт. #30022042

ИЗОПРИНОЗИН сироп 50 мг. / мл. 150 мл.

Листовка: информация за потребителя
Изопринозин 50 mg/ml сироп
Isoprinosine 50 mg/ml syrup
инозин ацедобен димепранол (inosine acedoben dimepranol)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Името на Вашето лекарство е Изопринозин 50 mg/ml сироп; оттук нататък в цялата листовка, то ще бъде наричано Изопринозин или Изопринозин сироп.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Изопринозин сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Изопринозин сироп
3. Как да приемате Изопринозин сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Изопринозин сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Изопринозин сироп и за какво се използва
Изопринозин сироп съдържа активната съставка инозин ацедобен димепранол, която се използва за лечението на някои вирусни инфекции. Счита се, че действието му се изразява в стимулиране на имунната система, така, че тя да може да пребори вируса.

Вашият лекар е предписал Изопринозин, за да стимулира Вашата имунна система да преодолее вирусни инфекции, като:

 • грип / вирусни инфекции на дихателните пътища;
 • повтарящ се / рекурентен генитален херпес;
 • повтарящ се / рекурентен херпес симплекс на устните;
 • херпес зостер;
 • афтозен стоматит;
 • варицела и рубеола;
 • морбили;
 • заушка;
 • хепатит;
 • генитални брадавици и други инфекции, причинени от човешкия папилома вирус (ЧПВ инфекции);
 • други вирусни инфекции, като инфекциозна мононуклеоза (инфекция, причинена от вируса на Епщайн-Бар), инфекция, причинена от цитомегаловирус;
 • подостър склерозиращ паненцефалит.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Изопринозин сироп
Не приемайте Изопринозин сироп:

 • ако сте алергични към инозин ацедобен димепранол или към някоя от останалите съставки на Изопринозин сироп (изброени в точка 6). Алергичната реакция може да се изразява в обрив, сърбеж, затруднено дишане или подуване на лицето, устните, гърлото или езика;
 • ако страдате от подагра;
 • ако имате повишени нива на пикочната киселина.

Предупреждения и предпазни мерки
Обърнете специално внимание при употребата на Изопринозин сироп и уведомете Вашия лекар:

 • ако имате анамнестични данни за подагра или повишени нива на пикочната киселина;
 • ако имате анамнестични данни за камъни в бъбреците или пикочния мехур;
 • ако страдате от бъбречно заболяване (трябва да бъдете проследяван);
 • ако Ви предстои продължително лечение, ще трябва да провеждате редовни изследвания на кръвта и проверка на бъбречната и чернодробната функции. При пациенти на продължително лечение е възможно образуване на камъни в бъбреците или жлъчката;
 • ако забележите признаци на алергична реакция, като обрив, сърбеж, затруднено дишане или подуване на лицето, устните, гърлото или езика, веднага спрете лечението и посетете лекаря си.

Други лекарства и Изопринозин сироп
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Ако вземате някое от изброените по-долу лекарства, обърнете специално внимание на лекаря си, тъй като те могат да взаимодействат с Изопринозин сироп:

 • алопуринол или други лекарства за подагра;
 • диуретици (обезводняващи лекарства);
 • лекарства, които потискат имунната система, напр. след трансплантация на орган;
 • азидотимидин (лекарство за лечение на СПИН).

При все това е възможно да можете да приемате Изопринозин сироп, като Вашият лекар ще прецени кое е най-подходящо за състоянието Ви.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Не приемайте Изопринозин сироп, ако сте бременна или кърмите, освен по изричното предписание на Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини
Малко вероятно е Изопринозин сироп да засегне способността Ви за шофиране или работа с машини.

Изопринозин сироп съдържа метил-хидробензоат, пропил-хидробензоат и захароза
Изопринозин сироп съдържа метил- и пропил-хидробензоат
, които могат да причинят алергични реакции (вероятно от забавен тип).
Изопринозин сироп съдържа и захароза. Ако сте били информиран от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Изопринозин сироп
Винаги приемайте Изопринозин сироп точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозировката зависи от Вашето телесно тегло (без мастната тъкан) и от тежестта на състоянието Ви. Дневната доза се разделя поравно през часовете на будуване.

Възрастни и пациенти в напреднала възраст
Обичайната дневна доза е 50 mg/kg (телесно тегло) до не повече от 4 g дневно инозин ацедобен димепранол (обикновено 4 мерителни лъжици, три до четири пъти дневно).
Една мерителна лъжица (5 ml) от сиропа съдържа 250 mg Изопринозин.

Деца над 1-годишна възраст
Обичайната доза е 50 mg/kg телесно тегло или в съответствие с таблицата по-долу:

Телесно теглоДневна дозировка
10-14 kg3 x 5ml
15-20 kg3 x 5-7,5 ml
21-30 kg3 x 7,5-10 ml
31-40 kg3 x 10-15 ml
41-50 kg3 x 15-17,5 ml

Продължителността на лечението зависи от Вашия отговор към лечението.

Ако сте приели повече от необходимата доза Изопринозин сироп
До този момент няма съобщения за случаи на предозиране. Ако не сте сигурни за нещо или не се чувствате добре, свържете се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да приемете Изопринозин сироп
Ако сте пропуснали доза, вземете я възможно най-скоро след като си спомните, освен ако не е наближило времето за Вашата следваща доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Изопринозин сироп
Ако спрете лечението, желаният ефект няма да бъде постигнат или симптомите могат да се влошат отново. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да спрете лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Описаните по-долу нежелани реакции са изпитани от хора, приемащи Изопринозин, и са изброени като много чести, чести или нечести.
Всички лекарства могат да причинят алергични реакции, въпреки че сериозните алергични реакции са много редки.

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако почувствате:

 • внезапно хриптене / свирене на гърдите;
 • затруднения при дишане;
 • подуване на клепачите, лицето или устните;
 • обрив или сърбеж (особено засягащ цялото тяло).

Съобщавани са следните нежелани лекарствени реакции:
Много чести (>=10%, изпитани от повече от 1 на 10 души):

 • Временно повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината.

Чести (>=1% до <10%, изпитани от 1 на 10 до 1 на 100 души):

 • Повишени стойности на чернодробните ензими и уреята (отпадъчен продукт) в кръвта, кожен обрив, сърбеж, болки в ставите, повръщане, гадене, болки в стомаха, умора, слабост (неразположение), главоболие, световъртеж (вертиго).

Нечести (>=0,1% до <1%, изпитани от 1 на 100 до 1 на 1 000 души):

 • Диария, запек, сънливост или невъзможно заспиване (инсомния), нервност, увеличено количество на урината (полиурия).

С неизвестна честота:

 • Болки в корема, подуване на лицето, устните, клепачите или гърлото (ангиоедем), копривна треска, алергична реакция, засягаща цялото тяло алергична реакция (анафилактична реакция), нарушена стабилност (замаяност), зачервяване на кожата (еритем).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Изопринозин сироп
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С.
Не използвайте Изопринозин сироп по-дълго от 6 месеца след първоначалното отваряне.
Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Изопринозин сироп
Активното вещество е:
инозин ацедобен димепранол, 250 mg/ 5 ml.
Другите съставки са: захароза, метилпарабен, пропилпарабен, натриев хидроксид, овкусител (вид бяла изсушена слива от Елзас), пречистена вода, натриев цитрат.

Как изглежда Изопринозин сироп и какво съдържа опаковката
Бистър, почти безцветен сироп с аромат на изсушена слива (вид бяла изсушена слива от Елзас).
Изопринозин сироп се доставя в бутилки от тъмно стъкло, съдържащи 150 ml сироп, опаковани в картонени кутии с информационна листовка за пациента и мерителна лъжица.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:

Ewopharma International, s.r.o., Словашка Република.

Производител:
Lusomedicamenta – Sociedade Tecnica Farmaceutica, S.A., Португалия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: декември 2012 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ИЗОПРИНОЗИН сироп 50 мг. / мл. 150 мл.

Аналози на ИЗОПРИНОЗИН сироп 50 мг. / мл. 150 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ИЗОПРИНОЗИН сироп 50 мг. / мл. 150 мл.

ИЗОПРИНОЗИН сироп 50 мг. / мл. 150 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):