Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Кожни проблеми Гъбички CSC ПОЛИНЕЙЛ ЛЕЧЕБЕН ЛАК ПРОТИВ ГЪБИЧКИ 3.3 мл.

ПОЛИНЕЙЛ ЛЕЧЕБЕН ЛАК ПРОТИВ ГЪБИЧКИ 3.3 мл.

Арт. #30020472

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Полннейл 80 mg/g лечебен лак за нокти
Polinail 80 mg/g medicated nail lacquer
Ciclopirox (Циклопирокс)

За употреба над 18 годишна възраст

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
- Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши Вие трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти и за какво се използва.
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.
3. Как да използвате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1. Какво представлява Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти и за какво се използва.

Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти е широко прилагано противогъбично средство (антимикотичен продукт с широк спектър на действие) за локално приложение върху ноктите на ръцете, ноктите на краката и кожата, която е в непосредствена близост.

Прилага се за лечение на леки до умерено изразени гъбични инфекции на ноктите (онихомикоза), причинени от филаментозни гъби и/или други гъби, които подлежат на лечение с циклопирокс.

Активната субстанция циклопирокс предотвратява растежа на гъбички и ги унищожава. Вследствие на това външният вид на ноктите се подобрява.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.

Не използвайте Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки това лекарство (изброени в точка 6).
- при деца под 18 годишна възраст поради липса на достатъчен опит за тази възрастова група.

Предупреждения и предпазни мерки.

В случай на прояви на свръхчувствителност, моля спрете лечението и се консултирайте с Вашия лекар.

Както при всички видове локално лечение на онихомикози, в случаите при които са засегнати повече нокти (>5 нокътя); повече от две трети от нокьтната плочка е променена или има наличие на предразполагащи фактори» като диабет и нарушения на имунната система, е необходимо да обсъдите с Вашия лекар прилагането на допълнително лечение през устата.

Ако сте диабетик, моля внимавайте, когато си изрязвате ноктите.

Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти е само за външна употреба.
Избягвайте контакт с очите и лигавиците.
Не използвайте лак за нокти или други козметични продукти за нокти върху лекуваните нокти.

Други лекарства и Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене.
Ако сте бременна или кърмене, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекари или фармацевт.

Бременност.
Лечението с Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти може да се прилага само в случаи на спешна необходимост от лечението и след внимателна преценка от лекуващия лекар на съотношението полза/риск.

Кърмене.
Няма данни дали циклопирокс преминава в майчиното мляко.
Лечението с Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти може да се прилага само в случаи на спешна необходимост от лечението и след внимателна преценка от лекуващия лекар на съотношението полза/риск.

Шофиране и работа с машини.
Не се изискват специални предпазни мерки.

Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти съдържа цетостеарилов алкохол Това може да причини локални кожни реакции, като напр. зачервяване и/или парене (възпалителен контактен дерматит).

3. Как да използвате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.

Винаги прилагайте Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти се прилага като тънък слой върху инфектирания нокът/нокти. Ноктите трябва да са чисти и сухи. Лечебният лак за нокти се нанася върху цялата повърхност на нокътя и 5 mm от околната кожна повърхност. Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти трябва да се нанесе също и под свободния ръб на нокътя.
Оставете Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти да изсъхне за около 30 секунди.

Нокътят/ноктите не трябва да се мият най-малко 6 часа, поради което се препоръчва прилагането на Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти вечер преди лягане. След това време са позволени нормални хигиенни процедури.

Не е необходимо използването на какъвто и да е разтвор или абразив (напр. пиличка) за премахване на Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти. Достатьчно е внимателно да измиете ноктите с вода Понякога, поради неправилно миене на ноктите, след няколко дневно лечение, може да се появи бял слой върху повърхността. Старателно измиване с неутрален сапун и, ако е необходимо с четка, ще помогне за отстраняване на този слой. В случай на неволно измиване на Полинейл 80 mg/g, той може да се нанесе отново. Препоръчва се редовно отстраняване на разрушената част на инфектирания нокът чрез изрязване с ножица или еднопосочна пила.

Лечението трябва да продължи до изчезване на проблема, което означава докато нокътя/ноктите се изчистят и отново порасне здрав нокът/нокти. Обикновено пълно излекуване на ноктите на ръцете се постига за около 6 месеца, а на ноктите на краката за около 9 до 12 месеца.

Ако един нокът на ръцете или на краката е широко засегнат или са засегнати няколко нокти, може да се обсъди прилагането на допълнително лечение през устата. Моля консултирайте се с Вашия лекар в тези случаи.

Ако имате впечатление, че ефектът на Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти е твърде силен или твърде слаб, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.
Няма съобщения за предозиране до този момент.

Ако сте пропуснали да използвате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.
Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Продължете лечението както Ви е препоръчал Вашият лекар и както е обяснено в точка 3 от тази листовка (Как да използвате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти). В случай, че не прилагате лечебния лак за нокти няколко дни, възможно е ефективността му да се намали.

Ако сте спрели употребата на Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.
Ако спрете лечението с Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти преди нокътя/ноктите да са чисти (възстановени) или почти чисти, възможно е гъбичките да не са унищожени. В този случай състоянието на Вашите нокти може да се влоши отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции.

Както всички лекарства, Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Докладвани са следните нежелани реакции по честота:

Много чести: засягат повече от 1 от 10 пациенти.
Чести: засягат 1 до 10 на 100 пациенти.
Нечести: засягат 1 до 10 на 1 000 пациенти.
Редки: засягат 1 до 10 на 10 000 пациенти.
Много редки\ засягат по-малко от 1 пациент на 10 000.
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Много редки:
На мястото на приложение: зачервяване, лющене, парени и сърбеж.
Съобщените нежелани реакции са с умерена интензивност и са бързопреходни.

Съобщаване на нежелани реакции.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8,1303 София, Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и бутилката.

Съхранявайте бутилката в картонената кутия, за да се предпази от светлина Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се избегне изпаряване на съдържанието.

Да не се замразява.

Този продукт е запалим. Да се съхранява далеч от загряване и открит пламък.

След първо отваряне на бутилката: да се съхранява максимум 6 месеца

При температура под 15 градуса лечебният лак за нокти образува гел; възможно е да се образува светла утайка на дъното на бутилката или да се появят светли плаващи частици. При въртеливо разбъркване на бутилката между двете ръце за около 1 минута, те се разтварят и разтворът отново се избистря. Това не влияе на качеството и ефикасността на продукта. Преди употреба погледнете дъното на бутилката, за да се уверите, че разтворът е бистър.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

Какво съдържа Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти.

Активното вещество е циклопирокс. Един грам лечебен лак за нокти съдържа 80 mg циклопирокс.
Другите съставки са: етилацетат, етанол (96%) цетостеарилов алкохол, хидроксипропил-хитозан и пречистена вода.

Как изглежда Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти и какво съдържа опаковката.
Полинейл 80 mg/g лечебен лак за нокти е бистър, безцветен до слабо жълтеникав разтвор, доставен в прозрачна стъклена бутилка с капачка на винт и подходяща четка.

Размер на опаковките.

3,3 ml и 6,6 ml

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Polichem SA
50, Val Fleuri, 1526 Luxembourg
Тел.: +352-26864924
Факс: +352-26864925
E-Mail: info@polichem.com
Люксембург

Производители

Alfasigma S.p.A.
Via Enrico Fermi, 1
65020 Alanno (PE)
Италия

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martin delle Foibe, 1
29016 Cortemaggiore
Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Анджелини Фарма България ЕООД
Бул. „Асен Йорданов” 10
София 1592, България
тел: 02 975 13 95
факс: 02 971 57 45

Това лекарство е разрешено за употреба в следните държави членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:

Австрия: Kitonail® 80 mg/g wirkstoffhaltiger Nagellack
България Polinail®
Чехия: Polinail®
Франция: ONYTEC ® 80 mg/g, vernis a ongles medicamenteux
Германия: Hauticum ® 8% wirkstoffhaltiger Nagellack
Гърция: Kitonail®
Унгария: Kitonail®
Италия: Niogermox ® 80 mg/g smalto medicato per unghie
Полша: Polinail®
Португалия: Niogermos®
Румъния: Kitonail®
Испания: ONY-TEC ® 80 mg/g bamiz de ucas medicamentoso
Словакия: Polinail®

 

 

 

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ПОЛИНЕЙЛ ЛЕЧЕБЕН ЛАК ПРОТИВ ГЪБИЧКИ 3.3 мл.

Аналози на ПОЛИНЕЙЛ ЛЕЧЕБЕН ЛАК ПРОТИВ ГЪБИЧКИ 3.3 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ПОЛИНЕЙЛ ЛЕЧЕБЕН ЛАК ПРОТИВ ГЪБИЧКИ 3.3 мл.

ПОЛИНЕЙЛ ЛЕЧЕБЕН ЛАК ПРОТИВ ГЪБИЧКИ 3.3 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):НовиниЛюбопитно