Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Кашлица Кашлица при деца GLAXOSMITHKLINE СИНЕКОД сол. 20 мл.

СИНЕКОД сол. 20 мл.

Арт. #18000949

СИНЕКОД сол. 20 мл.

Листовка: информация за потребителя
СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
Бутамиратов цитрат
SINECOD 0.5% oral drops, solution
Butamirate citrate
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
3. Как да приемате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор и за какво се използва
СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор съдържа активното вещество бутамиратов цитрат, което принадлежи към групата лекарствени средства за потискане на кашлицата.
СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор се използва за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
Не приемайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор:

  • ако сте алергични към бутамиратов цитрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 и края на точка 2).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор.
Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако кашлицата продължава повече от 7 дни.

Деца
Не давайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор на деца на възраст под 2 години освен ако лекарствения продукт не е назначен от лекар.

Други лекарства и СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
Избягвайте едновременната употреба с други противокашлични средства, защото това може да доведе до задържане на секрет в дробовете Ви.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително лекарства или хранителни добавки, отпуснати без рецепта.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, не използвайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор, освен ако не ви е препоръчано от Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини
В редки случаи, СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор може да намали бдителността при някои хора, в сравнение с нормалното състояние. Ако това се прояви при вас, трябва да сте предпазливи в използването на това лекарство при шофиране или работа с машини. Вашето дете трябва да избягва карането на велосипед или скутер в уличното движение, когато използва СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор.

Важна информация за някои от помощните вещества в СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор

  • Сорбитол (Е420): ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него преди да използвате това лекарство;
  • Етанол: това лекарство съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в една доза.

3. Как да приемате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Не приемайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор повече от една седмица без да се посъветвате с Вашия лекар.

Употреба при деца
Не използвайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор при деца на възраст под 2 години, освен ако не е предписан от лекар.

  • Деца от 2 месеца до 1 година: 10 капки 4 пъти дневно;
  • Деца от 1 година до 3 години: 15 капки 4 пъти дневно;
  • Деца над 3 години: 25 капки 4 пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство, консултирайте се незабавно с Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции могат да се появят в редки случаи (могат да засегнат до 1 на 1000 човека):

  • Сънливост, кожни обриви, гадене и диария.

Тези нежелани реакции трябва да изчезнат след намаляване на дозата или спиране на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в България:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
Ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.:+359 2 8903417,
Уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Съхранявайте в оригиналната опаковка.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор
Активното вещество е: бутамиратов цитрат.
Другите съставки (помощни вещества) са: разтвор на сорбитол 70 % w/w, глицерол, захарин натрий, бензоена киселина, ванилин, натриев хидроксид 30 % w/w, етанол 96 % v/v, пречистена вода.

Как изглежда СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор и какво съдържа опаковката
СИНЕКОД се предлага под формата на перорални капки, разтвор, сироп и таблетки с удължено освобождаване.
СИНЕКОД 0,5% перорални капки, разтвор е бистър, безцветен, с аромат на ванилия, сладък и леко горчив. Разпространява се във флакон от тъмно стъкло, снабден с капкомер и капачка.
Опаковка: 20 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited, Обединено кралство.

Производители:
Novartis Consumer Health GmbH, Германия;
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: ноември 2016.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СИНЕКОД сол. 20 мл.

Аналози на СИНЕКОД сол. 20 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ СИНЕКОД сол. 20 мл.

СИНЕКОД сол. 20 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):