Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Грип и настинка Хрема и запушен нос при деца JOHNSON & JOHNSON ОЛИНТ спрей 0.05% 10 мл.

ОЛИНТ спрей 0.05% 10 мл.

Арт. #15000558

Листовка: Информация за пациента
Олинт 0,05% спрей за нос, разтвор
Olynth 0,05% nasal spray, solution
Ксилометазолинов хидрохлорид (xylometazoline hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции» неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
Ако след 7 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Олинт и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Как да използвате Олинт
3. Възможни нежелани реакции
4. Как да съхранявате Олинт
5. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Олинт и за какво се използва
Олинт спрей за нос принадлежи към група лекарства, наречени симпатикомиметици. Той има съдосвиващ ефект и с това намалява отока на лигавицата и води до подобрено оттичане на секрета.
Симптоматично облекчение на назална конгестия и подуване, свързани с инфекции на горните дихателни пътища или с ринит с различна етиология, като напр. алергичен ринит, вазомоторен ринит или ринит, свързан с инфекции на горните дихателни пътища. Показан за улеснение на отделянето на секрецията в случаи на синузит и конгестия на Евстахиевата тръба в комбинация с простуда.
Подходящ за подготвяне на пациенти за диагностични манипулации в назалните проходи.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Олинт
Не използвайте Олинт:

  • ако сте алергични към ксилометазолин или към някоя от останалите съставки на Олинт;
  • при деца под 2 години.

Други лекарства и Олинт
Моля информирайте Вашия фармацевт, ако приемате лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство. Олинт не трябва да се използва по време на бременност, тъй като не са известни ефе лекарството върху плода. Лекарството не трябва да се използва по време на кърмене е известно дали преминава в кърмата.
Шофиране и работа с машини
Не е известно дали ксилометазолин има ефект върху способността за шофиране и работа с
машини.

3. Как да използвате Олинт?
Ако не е предписано друго за деца от 2 до 6 години се прилага при нужда по 1 впръскване на Олинт във всяка ноздра до 3 пъти дневно. Дозировката зависи от индивидуалната чувствителност на пациента и от клиничния ефект.
Олинт спрей за нос не трябва да се прилага повече от 5 до 7 дни, освен ако не е предписано друго от лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Олинт
Ако сте приели повече от необходимата доза Олинт или случайно сте погълнали Олинт, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. В случай на предозиране, незабавно трябва да се потърси спешна медицинска помощ

Ако сте пропуснали да използвате Олинт
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Олинт
Повторна употреба трябва да се извършва само в случай, че лечението е прекъснато за няколко дни. Винаги се консултирайте с лекар за продължителността на употреба при деца.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Олинт може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Много чести (>100);
чести (>1/100, <1/10);
нечести (>1/1 000, <1/100);
редки (>1/10 000, <1/1 000);
много редки (<1/10 000);
с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Честота Нежелана реакция

Нарушения на нервната система 

Много редки

 Чувство за парене на лигавицата

Респираторни, гръдни и меднастинални нарушения

Много редки

Сухота в носа

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Много редки

Рибаунд ефект

Ако симптомите продължават или се влошават, или се появят нови симптоми, трябва незабавно да се свържете с лекар.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев" № 8 1303 София
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Олинт?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Олинт след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Поради хигиенни причини Олинт не трябва да бъде употребяван 24 седмици след първата употреба.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката н допълнителна информация

Какво съдържа Олинт:
Активното вещество е ксилометазолинов хидрохлорид.

Другите съставки са: бензалкониев хлорид, сорбитол, натриев хлорид»
натриев дихидроген фосфат дихидрат, динатриев фосфат дихидрат, динатриев едетат, пречистена вода.

Как изглежда Олинт и какво съдържа опаковката:
Олинт се предлага в опаковка, съдържаща 1 бутилка от 10 ml спрей за нос (дозиращ)

Притежател на разрешението за употреба
McNeil Products Limited с/о Johnson & Johnson Ltd. Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire SL6 3UG Великобритания

Производител
Famar Orleans 5 avenue de Concyr 45071 Orleans Cedex 2 Франция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Джонсън & Джонсън България ЕООД ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: 02 489 94 00

Дата на последно одобрение на листовката: Септември 2017

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОЛИНТ спрей 0.05% 10 мл.

  • Умерено клинично значими взаимодействия (14)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ОЛИНТ спрей 0.05% 10 мл.

Аналози на ОЛИНТ спрей 0.05% 10 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ОЛИНТ спрей 0.05% 10 мл.

ОЛИНТ спрей 0.05% 10 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Любопитно