Начало Е-Аптека Фармакологични групи КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ КРЪВНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ И РАЗТВОРИ ЗА ПЕРФУЗИЯ РАЗТВОРИ ЗА ИНТРАВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ Разтвори, повлияващи електролитния баланс трометамол (B05BB03)

трометамол (trometamol) | ATC B05BB03

trometamol | B05BB03

трометамол (trometamol) | ATC B05BB03

Трометамолът е лекарствен препарат, който се използва за корекция на метаболитна ацидоза.

Нежелани лекарствени реакции: потискане на дишането, ритъмни нарушения, хипогликемия (намалено количество на кръвната захар).

Противопоказания: свръхчувствителност към трометамол, хипокалиемия (намалено количество калий в кръвта), дихателна недостатъчност, възраст под 6 години.

Дозов режим: прилага се интравенозно в дози в зависимост от дефицита от основи в ммол.

Достъп до пациента: отпуска се с рецепта.

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ трометамол