MEDICA

162 продукта
Сортирай:
На страница по:

Медика АД

"Медика" АД е създадена през 1971 година с откриването на "Завод за превързочни материали". От създаването й до днес компанията е неразделна част от фармацевтичната промишленост. В началото в състава на ТПО “Фармахим”, а от 1991 година като самостоятелно акционерно дружество.
Благодарение на производствените мощности и организационния, професионалния и технологичния опит придобит през годините фирмата е завоювала значителни позиции на международните и вътрешните пазари.

11.04.1965 година
Решение № 23 на МС на НРБ за строителство на територията на гр. Сандански.

01.10.1967 година
Първа копка на завода.

02.04.1967 година
Първия топ марля е изтъкан. До края на годината влизат в експлоатация цеховете "Конфекция" и "Медицински памук".

1974 година
Започват да се произвеждат гама цинкоксидни пластири.

1977 година
Започват да се произвеждат стоматологични консумативи.

1978 година
Започват да се произвеждат еластични и плетени артикули.

1982 година
Внедрени са технологии за производство на бинтове и марлени компресии, дамски тампони.

1986 година
Внедрени са технологии за производство на фитохимични субстанции. Прехвърля се производството на микроводорасли в местността “Рупи” от БАН към завода.

1987 година
Внедрена е технология за производство на гипсови бинтове.

1989 година
Стартира производство на готови лекарствени форми.

1993 година
В село Катунци е пусната в експлоатация собствена предачница.

1998 година
Изгражда се и се внедрява система по качеството по БДС EN ISO 9002:1994.

2000 година
Фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO 9002:1994, Сертификат № 170217, издаден от Lloyd’s Register Quality Assurance.

2001 година
Съществуващите работни помещения за производство на медицински продукти са модернизирани и реконструирани. Компанията е лицензирана в съответствие с изискванията на ЗЛАХМ като производител на медицински продукти. Стартира изграждането на нов цех според изискванията на GMP.
Обхвата на Системата по качеството с включване производството на текстилни продукти е разширен - тъкани и прежди и европейска норма EN 46000:1996 за производство на медицински продукти, Сертификат № 0964533/А, издаден от Lloyd’s Register Quality Assurance.
Компанията получава право да маркира със знак CE:
- хирургични тампони
- Компреси марля хигроскопична с или без рентгеноконтрастна нишка
- Лапаротомични кърпи с или без рентгеноконтрастна нишка

Медика 20022002 година
Най-модерния цех за превързочни материали - "Евромед" е открит. Той отговаря на всички Европейски норми и изисквания на GMP. 

Компанията получава право да маркира със знак CE:
- Компреси марля хигроскопична с или без рентгеноконтрастна нишка
- Лапаротомични кърпи с или без рентгеноконтрастна нишка
- Памук медицински хигроскопичен
- Марлен бинт
- Тъкан бинт

Започнато е строителството на нов производствен цех за твърди лекарствени форми.

 

2003 година
Производство на лекарства
Съобразен с изискванията на GMP в завършен строежа на новия цех "ФАРМАМЕДИКА". Фирмата получава лиценз от ИАЛ за производство на обвити таблетки, таблетки и капсули. Планира се изграждане на складова база.

Производство на медициински продукти
Медика получава право да изнася за унгария нестерилни и стерилни медицински продукти, след одит от ОРКИ.

Системата по качеството във фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2000 от Lloyd’s Register Quality Assurance, Сертификат № 0964533/А, като в обхвата на сертификация е включено и производството на твърди лекарствени форми – таблетки, а за медицински продукти и спрямо стандарт ISO 13 485:2003 Сертификат № 0964533/С. Фирмата има право да маркира стерилни хирургически комплекти със знам СЕ.

2004 година
Взето е решение на Общото събрание на акционерите за промяна на фирмената регистрация и преместване на централния офис в град София.
Управлението на доставките и производството преминава към ИИС (Интегрирана информационна система)

2007 година
Открита е нова складова база с модерно оборудване през септември 2007 година. Базата отговаря на изискванията ма GMP за съхранение и производство на лекарства. Площта на складовата база е 1300 кв.м. и обединява в себе си складове за опаковъчни материали, суровини и готови продукти, пробовземане, карантинни зони и други.

Медика 20132013 година
Изграден е Фарма 2 - нов производствен участък към таблетния цех "ФАРМАМЕДИКА". В него се произвеждат течни лекарства за външна употреба - шампоани и медикаменти за специфични проблеми на кожата и лечение на рани.

Медика АД е производител на генерични фармацевтични продукти и медицински изделия с високо качество.
Производствените мощности на Медика отговарят на европейски норми на производство и са съобразени с изискванията на добрата производствена практика. Фирмата има внедрена система за управление на качество и е сертифицирана по ISO. В нея работят 230 служители с висока квалификация.

Портфолиото на компанията включва над 65 базови продукта, които са разделени в две основни групи:
- лекарства и хранителни добавки
- Медицински изделия

© 2007 - 2020 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook